Juni 2017

PEDAGOZI ZA SVOJ KOLEKTIV: UPRAVLJANJE STRESOM

DRUGI set treninga u Srednjebosanskom kantonu


U okviru trogodišnjeg projekta "Prevencija i smanjenje vršnjačkog i rodno zasnovanog nasilja u školi", uz podršku Ministarstva obrazovanja, znanosti, kulture i sporta preko 80 nastavnika/ca osnovnih škola u Kaćunima, Bugojnu, Jajcu, Novom Travniku i Travniku su imali priliku učestvovati u jednodnevnim radionicama iz oblasti upravljanja stresom na poslu. Voditeljice i voditelji radionica su bili lokalni školski pedagozi i pedagoginje koji su zahvaljujući programskim aktivnostima TPO Fondacije stekli potrebne vještine i znanja za rad u ovoj oblasti.
U periodu od 26. do 29. juna 2017. godine održan je drugi set radionica u pet osnovnih škola: O.Š. "Edhem Mulabdić", O.Š. "Prva osnovna", O.Š. "Berta Kučera", O.Š. "Kaćuni" i O.Š. "Travnik" s ciljem razmjene iskustava i komparativne analize svakodnevnih stresnih sutuacija tokom rada u školi. Korištenjem adekvatne metodologije rada, kao i didaktičkih materijala koje je TPO Fondacija uručila svim partnerskim školama, školski pedagozi/ginje su zajedno sa učesnicima/ama seminara doprinijeli ozbiljnijem sagledavanju uzroka i posljedica stresa u radnom kolektivu, te razradili i usvojli nove tehnike prevazilaženja stresnih situacija.