November 2010

calendar of Activties for the campaign of 16 days of activism against violence on women and the promotion of the campaign ''TEST for dialogue"

NVO

Aktivnost

Datum

Lokacija

1. TPO fondacija

Promocija kampanje
Testiraj se na dijalog

26.11.

Sarajevo

2. Perpetuum Mobile i TPO Fondacija

Promocija
Testiraj se na dijalog

26.11.

Banja Luka

3.  Lara Bijeljina u saradnji sa TPO Fondacijom

Radionica
Dijalogom protiv nasilja

26.11.

Bijeljina

4. Krajiška suza u saradnji sa TPO Fondacijom

Radionica
Dijalogom protiv nasilja

27.11.

Sanski Most

5. Vive žene Tuzla u saradnji sa TPO Fondacijom

Radionica
Dijalogom protiv nasilja

01.12.
11h

Dokanj, općina Tuzla

6. FORMA F  u saradnji sa TPO Fondacijom

Radionica
Dijalogom protiv nasilja

01.12.

Mostar

7. Medica Zenica
i TPO Fondacija

Promocija kampanje
Testiraj se na dijalog

02.12

Maglaj

8. Medica u saradnji sa TPO Fondacijom

Radionica
Dijalogom protiv nasilja

03.12.

Zenica

9. Fondacija CURE
i TPO Fondacija

Promocija kampanje
Testiraj se na dijalog

04.12.

Goražde

10. Krajiška suza u saradnji sa TPO Fondacijom

Radionica
Dijalogom protiv nasilja

04.12.

Sanski Most

11. Vive žene Tuzla u saradnji sa TPO Fondacijom

Radionica
Dijalogom protiv nasilja

04.12.
11h

Kasaba, Milići, RS

12. Medica Zenica
i TPO Fondacija

Promocija kampanje
Testiraj se na dijalog

04.12.

Travnik

13. Medica Zenica
i TPO Fondacija

Promocija kampanje
Testiraj se na dijalog

04.12.

Bugojno

14. Nahla u saradnji sa TPO Fondacijom

Radionica Dijalogom protiv nasilja

4. ili 5.12.

 

Bihać

 

15. Fondacija CURE u saradnji sa TPO Fondacijom i ZEI Nahla

Radionica
Dijalogom protiv nasilja

4. ili 5.12.

 

Bosanski
Petrovac

16.TPO Fondacija
U Saradnji sa Kolo srpskih sestara

Radionica
Dijalogom protiv nasilja

06.12.

 

Vares

 

17. Medica u saradnji sa TPO Fondacijom

Radionica
Dijalogom protiv nasilja

06.12.

Zenica

18. Medica Zenica
i TPO Fondacija

Promocija kampanje
Testiraj se na dijalog

07.12.

Kakanj

19. Medica u saradnji sa TPO Fondacijom

Radionica
Dijalogom protiv nasilja

08.12.

Zenica

20. Lara Bijeljina u saradnji sa TPO Fondacijom

Radionica
Dijalogom protiv nasilja

08.12.

Bijeljina

21. Nahla u saradnji s TPO Fondacijom

Tribina
Nasilje nema religiju

08.12.

Sarajevo

22. Forma F
i TPO Fondacija

Promocija kampanje
Testiraj se na dijalog

08.12.

Mostar

23. TPO fondacija
U saradnji sa Fondacijom Cure

Radionica
Dijalogom protiv nasilja

09.12

Ilijas

24. Medica Zenica
i TPO Fondacija

Promocija kampanje
Testiraj se na dijalog

10.12.

Zenica

25. Viva žene Tuzla, Lara Bijeljina
i TPO Fondacija

Promocija kampanje
Testiraj se na dijalog

TBD

Tuzla

26. Fondacija CURE u saradnji sa TPO Fondacijom

Radionica
Dijalogom protiv nasilja

10.12.

Modrinje

 

27. TPO Fondacija

Radionica
Dijalogom protiv nasilja

10.12.

Vogosca