NOVOSTI 1

Oktobar 2020

ODOBRENI PROJEKTI JAVNOG POZIVA "ŽENE, MLADI I POLITIKA"

U okviru NIRA projekta i sa ciljem veće uključenosti mladih i žena u politiku i zagovaranje u BiH, TPO Fondacija je realizovala niz aktivnosti za mlade širem BiH. Nakon edukacija o ličnom i profesionalnom razvoju mladih te zagovoranju, koje su za cilj imale unapređenje vještina i kompetencija mladih ljudi u javnom nastupu, kritičkom mišljenju i pisanju projekata, TPO Fondacija je objavila javni poziv pod nazivom "Žene, mladi i politika", namijenjen svim građanima i građankama dobi između 18 i 35 godina da prijave projektne aplikacije s inicijativom koja za cilj ima promociju i afirmiranost mladih i žena u politici u BiH.
>> VIŠE

Septembar 2020

MEĐUNARODNA KONFERENCIJA I SEMINAR P4C O ŽIVOTU I DJELU
ANN MARGARET SHARP – WINCHESTER UNIVERZITET

Ann Margaret Sharp je jedno od najznačajnijih imena u historiji razvoja metoda i pristupa u učenju i podučavanju za poticanje kritičkog mišljenja i njihove primjene u zajednici propitivanja – P4C u Velikoj Britaniji, a kasnije i u svijetu. Na međunarodnoj konferenciji posvećenoj životu i djelu Ann Margater Sharp (1942-2010), koja se održala putem online platforme u periodu od 25-26.9.2020, učestvovale su i predstavnice TPO Fondacije - programa SAPERE BiH: Zilka Spahić Šiljak, Melika Šahinović i Elmana Cerić. Konferenciju je organizovao Winchester univerzitet iz Velike Britanije sa moderatorima: Patricia Hannam, Joanna Hayney, Megan Laverty i Maughn Gregory. Na konferenciji je učestvovalo preko 35 učesnika iz različitih zemalja svijeta: Tajvan, Italija, Velika Britanija, Švedska, Portugal, Južna Afrika, Španija, Sjeverna Amerika i Meksiko.
>> VIŠE

Septembar 2020

VII  EMIL TOT trening

Suočavanje sa predrasudama u direktnom sučeljavanju sa predstavnicima marginaliziranih grupa u BiH, kao što su Romi, Jevreji, LGBT i muslimanke sa hidžabom. 13.9.2020. je TPO fondacija organizirala VII po redu EMIL TOT trening. Posljednji korak u obuci bosanskohercegovačkih nastavnika za jačanje interkulturnih i međureligijskih kompetencija je uključivao potvrdu znanja i vještina, umjesto klasične forme testiranja. Trening je moderirala van.prof.dr. Zilka Spahić Šiljak, a gosti predavači koji su sudjelovali u simulacijama sučeljavanja sa predrasudama bili su: Indira Bajramović, Almina Musa, Mirza Halilčević i Igor Kožemjakin. >> VIŠE

Septembar 2020

JAVNI POZIV ZA DOSTAVU PROJEKTNIH APLIKACIJA NA TEMU
"ŽENE, MLADI I POLITIKA"

Ovo je prilika za sve građane i građanke dobi od 18 do 35 godina da svoje ideje o promociji i poticaju mladih i žena na aktivno učešće u politici u BiH pretoče u projektne aplikacije i osvoje grant za realizaciju projekta u svojoj lokalnoj zajednici.
TPO Fondacija u okviru projekta NIRA raspisuje javni poziv za dostavu projektnih aplikacija na temu "Žene, mladi i poltika". Cilj javnog poziva je podržati građane i građanke dobi od 18 do 35 godina da svojim idejama potaknu žene i mlade na aktivno učešće u političkom životu u Bosni i Hercegovini.
Vaša inicijativa može pridonijeti pozitivnim promjenama u lokalnoj zajednici i uključivanju mladih i žena u politiku. Deset najboljih projektnih prijedloga će dobiti grantove a maksimalni iznos jednog granta iznosi 2.500 KM.
>> VIŠE

Septembar 2020

NOVA KNJIGA "HEALING AND PEACEBUILDING AFTER WAR"


Routledge Press je nedavno objavio novu knjigu "Healing and Peacebuilding After War. Transforming Trauma in Bosnia and Herzegovina" (Ozdravljenje i izgradnja mira nakon rata. Transformacija traume u Bosni i Hercegovini).  Knjiga je rezultat Međunarodne konferencije na temu "Trauma, pamćenje i ozdravljenje" koju je TPO Fondacija organizirala 2016. godine u Sarajevu u partnerstvu sa Univerzitetom u Bostonu, Harvard Centrom za traumu i  izbjeglice, George Mason Univerzitetom, Centrom za pravdu i mir Eastern Mennonite University in VirginiaVrije Univerzitet Amsterdam (Netherlands) i Documenta (Hrvatska).

>> VIŠE

Avgust 2020

PRVI ETOS BALKAN SEMINAR: REGIONALNO
POVEZIVANJE I ZAJEDNIČKO UČENJE


Prvi modul ETOS Balkan seminara održan je 27.8.2020. sa predstavnicima Srbije, Hrvatske, Crne Gore i Bosne i Hercegovine s ciljem umrežavanja i zajedničkog rada na promociji učenja i življenja etičkih vrijednosti. Učesnici poručuju da integracija temeljnih etičkih vrijednosti mora doći u prvi plan s obzirom na urušeni vrijednosni sistem i činjenicu da je škola obrazovna a vrlo malo odgojna ustanova.

>> VIŠE

Avgust 2020

SAPERE BiH TRENING - P4C NIVO 1 ZA NASTAVNIKE IZ 4 KANTONA

NASTAVNICI SREDNJIH ŠKOLA KS, HNK, SBK I ZDK ZAVRŠILI PRVI CIKLUS JEDNOGODIŠNJE EDUKACIJE TRENINGA ZA BUDUĆE TRENERE IZ OBLASTI FILOZOFIJE ZA DJECU
Program SAPERE BIH promovira i afirmira filozofiju za djecu kao metodu i pristup u učenju i podučavanju, a s ciljem razvoja vještina mišljenja, komunikacije, kao i izgradnje samopouzdanja i unapređenja cjelokupne ličnosti. Nakon dvogodišnje pripreme trenera, edukacija i materijala, TPO Fondacija je u saradnji s četiri ministarstva obrazovanja KS, HNK, SBK i ZDK, realizovala prve edukacije Filozofije za djecu prema SAPERE BiH metodi za nastavnike srednjih škola ovih kantona u Srajevu i Zenici.
>> VIŠE

Juli 2020

TRENING LIČNOG I PROFESIONALNOG RAZVOJA I ZAGOVARANJA
U SARAJEVU


Manjak samopouzdanja i negativna razmišljanja su faktori koji utiču na mlade da ne budu ono što žele, konstatacija je koja se utvrdila na treningu ličnog i profesionalnog razvoja i zagovaranja u okviru projekta NIRA.
Trening je održan 24. i 25. jula u Sarajevu, a učesnici su bili studenti i studentice sarajevskih univerziteta.
Treningom su facilitirale Melika Šahinović i Bojana Trninić.

>> VIŠE

Juli 2020

TRENING LIČNOG I PROFESIONALNOG RAZVOJA I ZAGOVARANJA SA
STUDENTIMA I STUDENTICAMA IZ BANJA LUKE


Želja za promjenama da imaju bolje, otvorenije i sigurnije društvo je motivacija studenata i studentica Univerziteta u Banja Luci koji su učestvovali na treninzima ličnog i profesionalnog razvoja i zagovaranja u okviru NIRA projekta.
Treninzi su održani 14. i 15. jula 2020. u Banja Luci. Predavačica iz oblasti ličnog i profesionalnog razvoja je bila Melika Šahinović, a znanje i iskustvo iz oblasti zagovaranja, lobiranja i kreiranja medijskog imidža učesnicama je prenijela Bojana Trninić.

>> VIŠE

Juli 2020

6. TRENING U OKVIRU ETOS INICIJATIVE: ''JAČANJE INTERKULTURALNIH I MEĐURELIGIJSKIH KOMPETENCIJA NASTAVNIKA''


Nekada je bitno staviti se u tuđe cipele i sagledati činjenice iz neke druge perspektive. Trebamo se vratiti jedan korak unazad i sagledati cjelokupnu situaciju i kako ona utiče na društvo, i svakog pojedinca koje ga sačinjava. – neki su od zaključaka šestog treninga za trenere u okviru ETOS inicijative koji se održao 3., 4. i 5 jula 2020. u Nadbiskupijskom centru Ivana Pavao u Sarajevu u saradnji TPO Fondacije i RAND iz Hrvatske.

>> VIŠE

Juni 2020

JAVNI POZIV ZA PRIJAVU NA TRENINGE LIČNOG I PROFESIONALNOG
RAZVOJA I ZAGOVARANJA

Ovo je prilika za sve studente i studentice da steknu nova znanja i vještine, da ih primijene u praksi i da za to dobiju finansijsku podršku. Ako želite osnažiti svoje liderske kapacitete, naučiti kako zagovarati za političko liderstvo mladih i žena, onda se prijavite na javni poziv.
TPO Fondacija u saradnji sa Internacionalnim Burč Univerzitetom u Sarajevu, Nastavničkim fakultetom Univerziteta ''Džemal Bijedić'' u Mostaru, Pravnim fakultetom Univerziteta u Zenici i Filozofskim fakultetom Univerziteta u Banja Luci, u okviru projekta NIRA, raspisuje javni poziv za učešće na treningu za sve studente/ice u Sarajevu, Banja Luci, Zenici i Mostaru "Postani politički/a lider/ica !". Cilj treninga je naučiti mlade kako zagovarati promjene u lokalnoj zajednici i povećati broj mladih i žena u politici.
Rok za prijavu je 13.07.2020.
>> VIŠE

Juni 2020

5. EMIL TOT "Simuliranje treninga o interkulturalnim i meĐureligijskim kompetencijama"


U okviru Etos inicijative, V. EMIL (Ethos of Multicultural and Interreligious Learning) dvodnevni trening za trenere je održan 12. i 13. juna 2020. u Sarajevu.
Ovoga puta su profesori i profesorice iz Bosne i Hercegovine simulirali buduće treninge o interkulturalnim i međureligijskim kompetencijama. Budući su treneri samostalno pretočili naučenu teoriju u praksu i uspješno izveli simulacije.

>> VIŠE

Maj 2020

ODRŽAN DRUGI ONLINE SOKRATOV KAFE NA TEMU:
JE LI ŽENAMA MJESTO U POLITICI?

Da li je kvota od 40% za manje zastuljen spol na izbornim listama političkih partija dovoljan podsticaj za žene da se bave politikom u našem društvu? Da li su žene dovoljno hrabre da se suprotstave preprekama društva u postizanju svojih političkih ambicija? Bila su ovo neka od pitanja o kojim su propitivali student Filozofskog fakulteta Univerziteta u Banja Luci, Pravnog fakulteta Univerziteta u Zenici, Univerziteta "Džemal Bijedić" u Mostaru i studenti Internacionalnog Burč univerzitetu u Sarajevu, na drugom online Sokratovom kafeu održanom 21. maja 2020. Sokratovi kafei imaju za cilj da učesnici otkrivaju nove spoznaje propitivanjem teme iz različitih perspektiva, te da na taj način jačaju svoje kritičko mišljenje, izgrađuju stavove, dijele svoje i uvažavaju mišljena drugih učesnika.
>> VIŠE

Maj 2020

ODRŽAN PRVI ONLINE SOKRATOV KAFE NA TEMU:
JE LI ŽENAMA MJESTO U POLITICI?

TPO Fondacija je 20. maja, 2020. godine realizovala prvi online Sokratov kafe sa studentima Filozofskog fakulteta Univerziteta u Banja Luci, Pravnog fakulteta Univerziteta u Zenici, Univerziteta "Džemal Bijedić" u Mostaru i studentima Internacionalnog Burč univerzitetu u Sarajevu, kao i sa univerzitetskim asistentima. Cilj Sokratovog kafea je razmjena ideja i stavova sa studentima iz različitih gradova BiH, kako bi nadogradili svoje znanje, dijaloški propitivali temu iz različitih perspektiva, kao i mijenjali i razvijali svoja kritička mišljenja i stavove. Tema Sokratovog kafea je bila "Je li ženama mjesto u politici?"
>> VIŠE

April 2020

NAGRADNI KONKURS ZA NAJBOLJU VIDEO PRIČU
"DA TI KAŽEM ŠTA MI JE"

Obrazovni centar TPO Fondacije Thinkerica poziva sve učenike i učenice osnovnih škola od VI do IX razreda i srednjih škola u BiH da svoje emocije iz izolacije pretoče u priču i ispričaju je u video klipu. Video priče će biti objavljene na Facebook stranici Thinkerica obrazovnog centra, a one sa najviše lajkova će biti novčano nagrađene. Konkurs ostaje otvoren do 5. maja 2020. godine. Sve dodatne informacije i uvjete konkursa pod nazivom "Da ti kažem šta mi je" možete pročitati na: Nagradni konkurs.
Svi učenici i učenice koji budu učestvovali na konkursu uz video priču trebaju poslati i saglasnost roditelja/staratelja.

Mart 2020

OSMOMARTOVSKA IZLOŽBA NA MEĐUNARODNOM BURČ UNIVERZITETU: ''VRIJEDIMO LI ISTO?''


Ne treba da dijelimo prava na muška i ženska, jer sve su to ustvari ljudska prava i treba da vrijedimo isto. Povodom 8. marta, Dana žena, Internacionalni Burch univerzitet i TPO fondacija organizovali su izložbu na temu "Vrijedimo li isto", te panel diskusiju studenata "Da li muškarci i žene vrijede isto?" dana 10.3.2020. Inspiracija za izložbu su poruke koje se i danas upućuju ženama i sputavaju ih da ostvare svoja prava iako su zakonski ravnopravne sa muškarcima.

>> VIŠE

Mart 2020

PROMOCIJA KNJIGE: "SOCIOLOGIJA RODA – FEMINISTIČKA KRITIKA" AUTORICE ZILKE SPAHIĆ ŠILJAK, NA UNIVERZITETU U ZENICI


"Evidentno je da je diplomacija muški svijet", istakla je dr. Ruth Wiseman koja je bila specijalna gošća na promociji knjige "Sociologija roda – feministička kritika" autorice Zilke Spahić Šiljak. Promocija knjige je održana dana 9.3. povodom Međunarodnog dana žena na Pravnom fakultetu Univerziteta u Zenici. Promotori/ce su bili : prof.dr. Damir Kukić, prof. dr. Spahija Kozlić, dr. Sabiha Husić i autorica knjige van. prof. dr. Zilka Spahić Šiljak. Promocijom je moderirala: doc. dr. Dženana Radončić.
>> VIDEO SA PROMOCIJE
>> VIŠE

Mart 2020

OBILJEŽAVANJE MEĐUNARODNOG DANA ŽENA NA TEMU "VRIJEDIMO LI ISTO?" U SREDNJOJ ŠKOLI ZA TEKSTIL, KOŽU I DIZAJN


"Kada sam se odlučila pokriti, ljudi su me pitali da li sam to uradila zbog novca i jesu li me roditelji natjerali na to.", iskustvo je učenice koje je podijelila sa svojim kolegama na otvorenoj učionici povodom 8. marta pod nazivom: "Vrijede li žene i muškarci isto?" u organizaciji TPO Fondacije. Dana 9.3. 2020. učenici Katoličkog školskog centra Sv. Josip i Srednje škole za tekstil, kožu i dizajn, inspirisani izložbom "Vrijedimo li isto?", diskutovali su o temama koje govore o važnosti žene u društvu i streotipima s kojima se susreće.

>> VIŠE

Mart 2020

PROMOCIJA KNJIGE "SOCIOLOGiJA RODA" U ZENICI

Mart 2020

OSMOMARTOVSKA IZLOŽBA U DRUGOJ GIMNAZIJI POD NAZIVOM
''VRIJEDIMO LI ISTO?''


''Da li je danas kazna biti žena?, Zbog čega muškarci i žene ne obavljaju iste poslove? Koliko je tradicija zaslužna za budućnost jedne žene?'' samo su neka od pitanja sa osmomartovske propitivačke sesije. Dana 6. 3. 2020. je u prostorijama Druge gimnazije u Sarajevu održana izložba povodom Osmog marta pod nazivom ''Vrijedimo li isto?'', a potom sesija kritičkog propitivanja koju je facilitirala Elmana Cerić. Učesnici su bili učenici i učenice Druge gimnazije završnih razreda.

>> VIŠE

Mart 2020

OSMOMARTOVSKA IZLOŽBA ''VRIJEDIMO LI ISTO?''


''Kapitalizam izrasta, traje i opstaje zbog rodnih uloga te se diskriminacija žena osjeti već prilikom intervjua za posao na kojem ju pitaju da li planira djecu u skorije vrijeme'' jedna je od izjava na otvorenoj učionici koja se održala dana 5.3.2020. u Trećoj gimnaziji u Sarajevu, u partnerstvu sa Drugom gimnazijom.

>> VIŠE

Februrar 2020

IV TOT Trening u okviru EMIL programa: TILKA metodologija


Interkulturalnost kao test demokracije bio je moto četvrtog TOT treninga za jačanje interkulturalnih i međureligijskih kompetencija a koji se održavao dva dana u hotelu Bristol u Sarajevu, 8. i 9. februara 2020. TOT treninzi se održavaju u okviru EMIL programa (Ethos of Multicultural and Interreligious Learning) TPO Fondacije. 14 učesnika - profesora koje su tri ministarstva obrazovanja preporučila (KS, HNK i SBK), uspješno su završili i četvrti po redu trening na kojem su prakticirali TILKA metodologiju sa profesoricom Vesnom Mikolič sa Univerziteta u Trstu i Kopru.

>> VIŠE

Januar 2020

NASTAVLJENE REDOVNE AKTIVNOSTI SAPERE PROGRAMA
FILOZOFIJE ZA DJECU P4C


Nakon niza realizovanih treninga s ciljem razvoja tehnika programa SAPERE P4C Filozofije za djecu, prva certificirana grupa SAPERE polaznika, nastavnika iz srednjih škola BiH, je u periodu od 22-23.01.2020. radila na simulacijama kritičkog propitivanja. Svi polaznici su pripremili po jednu sesiju sa pažljivo izabranim stimulusom koji je rezultirao plodonosno dijaloško propitivanje. Cilj simulacija kritičkog propitivanja je razvijanje i usavršavanje tehnika i metodologije rada facilitatora. Svi prisutni su kroz uloge facilitatora i učesnika doprinijeli realizaciji 11 dijaloških propitivanja.
>> VIŠE

Decembar 2019

PROMOCIJA KNJIGE "ŽIVI PRISUTNO" U BRČKOM


Prisutnost, budnost srca, mindfulness, huzur, sjećanje, povezanost s Izvorom, riječi o kojima govori knjiga "Živi prisutno. Sufijski put do budnog srca", autora Kabira Edmunda Helminskog koju je na bosanski jezik prevela Dželila Šiljak. TPO Fondacija je u saradniji sa BZK Preporod  Brčko 21.12.2019, godine organizirala promociju ove knjige. O knjizi su govorili recenzenti: prof.dr. Rešid Hafizović, dr.sci. Amra Delić, i u ime izdavača, TPO Fondacije van.prof.dr. Zilka Spahić Šiljak, dok je promociju moderirao Edhem Vilić.
>> VIŠE

Decembar 2019

PROMOCIJA KNJIGE BOSANSKI LABIRINT: KULTURA, ROD I LIDERSTVO U TUZLI

Lider/ica se ne rađa već postaje, dobro je poznati zaključak međunarodnih istraživanja o liderstvu, a potvrđen je i prvim komparativnim istraživanjem o liderstvu u politici i biznisu pod nazivom "Bosanski labirint: kultura, rod i liderstvo", urednice van.prof.dr. Zilke Spahić Šiljak i koautorica  Dr. Suade Penava i prof.dr. Jasne Kovačević. Druga promocija ove knjige upriličena je u saradnji sa Narodnom i univerzitetskom bibliotekom "Derviš Sušić" u Tuzli i Udruženjem građanki "Ženska vizija", 16.12.2019, godine. Promociju je moderirala Mirna Trifković, direktorica Biblioteke, a promotorice su bile: prof.dr. Adisa Delić sa Ekonomskog fakulteta Univerziteta Tuzli, Ernesa Mešić, profesorica sociologije i specijalistica za psiho-socijalnu rehabilitaciju te mr.sci. Sanja Hajdukov,  uspješna spisateljica i osnivačica Erazmo edukativnog centra.

>> VIŠE

Decembar 2019

ZAVRŠENA KONFERENCIJA ''VRŠNJAČKO I RODNO ZASNOVANO
NASILJE: OD REAKCIJE DO PREVENCIJE''

TPO Fondacija je u saradnji sa Ministarstvom obrazovanja, nauke, kulture i sporta HNK organizirala konferenciju ''Vršnjačko i rodno zasnovano nasilje: od reakcije do prevencije'' dana 12.12.2019. u Centru za kulturu, u Mostaru. Na konferenciji se govorilo o rezultatima istoimenog trogodišnjeg projekta TPO Fondacije. Podijelila su se iskustva, znanja, vještine, lijepi trenuci, stečena prijateljstva koja su se uz rad, trud, volju i želju stekla na osnovu ovog projekta. Konferencija je bila povod da se ispriča još jedna pozitivna priča čija je radnja trajala tri godine u tri kantona: KS, HNK, SBK. U toj su priči glavni akteri bili pedagozi i nastavnici koji su dali sve od sebe da nauče kako da djeci u svojim školama pomognu da prepoznaju i ne čine nasilje. U projektu učestvovalo preko 1000 nastavnika, preko 5000 učenika i 10 000 roditelja.
VIDEO KLIPOVI SA KONFERENCIJE >> VIŠE

Decembar 2019

POBJEDNICI KONKURSA ZA NAJBOLJI VIDEO NA TEMU: "ZAHVALNOST"


Na osnovu konkursa koji je raspisala TPO Fondacija za najbolji video na temu ''Zahvalnost'', u septembru 2019, žiri u sastavu: Maja Abadžija (predsjednica), Fatima Bilčević (članica 1) i Zoran Ćatić (član 2) je donio odluku o proglašenju najboljih videa u obje kategorije. Nagrade su  uručene pobjednicima na konferenciji ''Vršnjačko i rodno zasnovano nasilje: od reakcije do prevencije'' održanoj  Mostaru, 12.12.2019.

NAJBOLJI RADOVI
>> VIŠE

Decembar 2019

ZAVRŠNA BASELINE STUDIJA: VRŠNJAČKO I RODNO ZASNOVANO
NASILJE U OSNOVNIM ŠKOLAMA U BIH


Završna Baseline studija je imala za cilj ispitati uspješnost trogodišnjeg projekta "Vršnjačko i rodno zasnovano nasilje" u 31 školi u tri kantona: KS, HNK/HNŽ i SBK/KSB, ukazati na pozitivne prakse koje su doprinijele rješavanju problema u vezi sa nasiljem i alarmirati institucije i školske zajednice na nove izazove s kojima se mlade generacije susreću. Studija također podstiće da se u najkraćem roku poduzmu novi koraci ka uočavanju i suzbijanju svih potencijalnih prijatnji koje za posljedicu imaju nasilje nad djecom.
Iako rezultati studije govore da je osviještenost o nasilju u školama učesnicama projekta mnogo veća, da se nasilje više prijavljuje, da je fizičko nasilje znatno smanjeno, da je trokut saradnje nastavnik – učenik – roditelj ojačan, da postoji saradnja između školske zajednice i institucija i da rodna pitanja više nisu nepoznanica, ipak postoje izazovi kojima se školske zajednice ne mogu adekvatno oduprijeti.
U budućnosti imamo tu odgovornost da iskoristimo sve svoje kapacitete i sučimo se s tim izazovima kako bi pridonijeli što kvalitetnijoj školskoj zajednici bez nasilja.

>> VIŠE