Septembar 2022

FER ŠKOLA: FEMINIZAM I RELIGIJA
POZIV

Imamo li odvažnosti propitivati vlastita vjerovanja, svjetonazore i prakse? Imamo li snage ustati protiv strukturalnog nasilja koje provode patrijarhalne institucije kako sekularne, tako i religijske? Jesmo li spremni čuti drugačiju perspektivu i omogućiti da se uvaži drugačije mišljenje - makar se i ne slagali s njim? Jesmo li spremni uvažiti ljudsku slobodu i pravo osobe da vjeruje ili ne vjeruje, da pita, sumnja i traga za odgovorima? Može li se biti feminist/ica i vjernik/ca?

Kliknite ovdje da preuzmete poziv.

Sep 2022

U Mostaru održan UNIGEM-ov trening o nesvjesnoj pristrasnosti

Fondacija TPO iz Sarajeva u saradnji sa Sveučilištem u Mostaru (SUM) u okviru projekta University and Gender Mainstreaming (UNIGEM) od 31.8. do 2. 9. 2022. održala je Trening o nesvjesnoj pristranosti na Pravnom fakultetu SUM-a. Tokom tri dana treninga učesnice i učesnici, (univerzitetsko nastavno i administrativno osoblje s 19 partnerskih institucija) imali su priliku čuti predavanja i učestvovati u praktičnim vježbama profesora dr. Melisse Jones Briggs i dr. Dana Miltona Kleina s Univerziteta Stanford (SAD). Projekt University and Gender Mainstreaming (UNIGEM) predstavlja opredijeljenost univerziteta da uvođenjem rodne perspektive osiguraju rodnu ravnopravnost i siguran ambijent za nastavnike i nastavnice te studente i studentice na univerzitetima u Bosni i Hercegovini i regiji. Projekt u potpunosti finansira Vlada Ujedinjenoga Kraljevstva, a projektni parnteri su univerziteti/sveučilišta iz Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Srbije i Crne Gore.

>> više

Avgust 2022

Terms of Reference (TOR):Konkurs za radno mjesto koordinatora_ice TPO Fondacije

Radno mjesto: koordinator-ica / puno radno vrijeme
Datum početka: 05. 09. 2022.
Trajanje: 12 mjeseci (uz mogućnost produljenja angažmana)
Mjesto: Sarajevo, Bosna i Hercegovina (BiH)


Kliknite ovdje da preuzmete dokument.

Jun 2022

UNIGEM EDUKACIJA ZA NENASTAVNO OSOBLJE UNSA – Grupa VI
Rodno osviještene politike na Univerzitetu

Tokom maja i juna 2022. godine održalo se šest edukacija za nenastavno osoblje pod nazivom „Rodno osviještene politike na organizacionim jedinicama Univerziteta u Sarajevu“ u organizaciji Vijeća za rodnu ravnopravnost UNSA i UNIGeRC-a. Predavačice su bile profesorice sa Univerziteta u Sarajevu, koje su i članice Vijeća za rodnu ravnopravnost UNSA, a obuku je prošlo ukupno 60 osoba sa gotovo svih organizacionih jedinica UNSA. 16. juna 2022. je održana posljednja u nizu edukacija koju je vodila prof. dr. Ajla Demiragić sa Filozofskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, a na radionici su učestvovali/e predstavnici/e Instituta za istraživanje zločina protiv čovječnosti i međunarodnog prava, Instituta za historiju, Instituta za jezik i Muzičke akademije.

>> više

Jun 2022

U sklopu projekta UNIGEM održan trening pod nazivom „Rodna ravnopravnost u praksi obrazovnih i naučnoistraživačkih institucija“

U Rektoratu Univerziteta u Beogradu je u utorak i srijedu, 7. i 8. juna 2022., održan trening pod nazivom Rodna ravnopravnost u praksi obrazovnih i naučnoistraživačkih institucija, kojem su prisustvovali predstavnici i predstavnice partnerskih institucija koje učestvuju u projektu UNIGEM. Pozdravne riječi su prisutnima uputili dr. Luka Glušac, pomoćnik direktorice Instituta za filozofiju i društvenu teoriju Univerziteta u Beogradu, dr. Vladimir Mikić, generalni sekretar Univerziteta u Beogradu, i prof. dr. Zilka Spahić Šiljak, programska direktorica TPO fondacije iz Sarajeva.

>> više

Jun 2022

Međunarodni simpozij, Sarajevo 24.08.2022.

TPO Fondacija je 2018. godine uspostavila Program SAPERE BiH, prvi u Bosni i Hercegovini koji razvija kritičko mišljenje, prema P4C metodi – filozofija za djecu. Program je prvenstveno namijenjen nastavnicima i učenicima osnovnih i srednjih škola u BiH. Kako bi doprinijela pozitivnim promjenama u obrazovnom sustavu BiH, TPO Fondacija je uspostavila suradnju sa SAPERE Institutom u Londonu i započela obuku 12 nastavnika koji su potom certificirani za držanje TOT treninga (trening za trenere).

>> više

Jun 2022

UNIGEM EDUKACIJA ZA NENASTAVNO OSOBLJE UNSA – Grupa V
Rodno osviještene politike na Univerzitetu

U sklopu aktivnosti Vijeća za rodnu ravnopravnost UNSA i Univerzitetskog gender resursnog centra (UNIGeRC), 13. juna 2022. održala se edukacija za nenastavno osoblje. Edukaciju je vodila prof. dr. Marija Lučić – Ćatić, sa Fakulteta za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije UNSA, članica Vijeća za rodnu ravnopravnost UNSA, a na radionici su učestvovali/e predstavnici/e Poljoprivredno-prehrambenog fakulteta, Mašinskog fakulteta, Prirodno-matematičkog fakulteta, Šumarskog fakulteta, Arhitektonskog fakulteta i Fakulteta za saobraćaj i komunikacije.

>> više

Jun 2022

UNIGEM EDUKACIJA ZA NENASTAVNO OSOBLJE UNSA – Grupa IV
Rodno osviještene politike na Univerzitetu

U sklopu aktivnosti Vijeća za rodnu ravnopravnost UNSA i Univerzitetskog gender resursnog centra (UNIGeRC), 07. juna 2022. održala se edukacije za nenastavno osoblje pod nazivom „Rodno osviještene politike na organizacionim jedinicama Univerziteta u Sarajevu“ tokom kojih su se predstavile osnove koncepta rodno zasnovanog nasilja i diskriminacije, te seksualnog uznemiravanja. Edukaciju je vodila prof. dr. Valida Repovac Nikšić, profesorica na Fakultetu političkih nauka UNSA, članica Vijeća za rodnu ravnopravnost UNSA. Predstavnice Akademije likovnih umjetnosti i Akademija scenskih umjetnosti su učestvovale na radionici.

>> više

Jun 2022

Intervju: Prof. dr. Alija Kožljak, koordinator projekta UNIGEM

Prof. dr. Alija Kožljak, koordinator projekta UNIGEM za Internacionalni univerzitet Burč (IBU), gostovao je u petak, 3. juna 2022., na Radio Sarajevu, kada je predstavio spomenuti projekat, njegove ciljeve, dosadašnje rezultate te predstojeće aktivnosti. Radi se o projektu čiji je cilj ojačati kapacitete državnih i privatnih univerziteta u BiH, Crnoj Gori, Hrvatskoj i Srbiji za borbu protiv rodno uvjetovanog nasilja i seksualnog uznemiravanja. U projektu učestvuje osmanaest univerziteta, koji su potpisivanjem Memoranduma o saradnji potvrdili svoju stratešku opredijeljenost da uvođenjem rodne perspektive osiguraju rodnu ravnopravnost i siguran ambijent za nastavnike i nastavnice, te studente i studentice.

>> više

Jun 2022

UNIGEM EDUKACIJA ZA NENASTAVNO OSOBLJE UNSA – Grupa III
Rodno osviještene politike na Univerzitetu

U sklopu aktivnosti Vijeća za rodnu ravnopravnost UNSA i Univerzitetskog gender resursnog centra (UNIGeRC), 06. juna 2022. održala se edukacija za nenastavno osoblje pod nazivom „Rodno osviještene politike na organizacionim jedinicama Univerziteta u Sarajevu2. Edukaciju je vodila prof. dr. Amila Ždralović, profesorica na Pravnom fakultetu UNSA, članica Vijeća za rodnu ravnopravnost UNSA. Ova edukacija se realizovala za predstavnice/ke sa Fakulteta zdravstvenih studija, Farmaceutskog fakulteta, Medicinskog fakulteta, Stomatološkog fakulteta sa klinikama, te Veterinarskog fakulteta.

>> više

Jun 2022

Rodna ravnopravnost u visokom obrazovanju Kantona Sarajevo

Važan preduvjet za postizanje rodne ravnopravnosti u visokom obrazovanju je pravni okvir, pa se u novom zakonu o visokom obrazovanju Kantona Sarajevo (KS) planira uključiti i rodna perspektiva. Akademske direktorice UNIGeRC-a v. prof. dr. Zilka Spahić Šiljak i v. prof. dr. Jasna Kovačević su u ponedjeljak, 30. maja 2022., posjetile ministricu prof. dr. Aleksandru Nikolić i pomoćnicu ministrice Azru Ivazović s prijedlozima integriranja rodne ravnopravnosti u novi zakon.

>> više

Jun 2022

UNIGEM EDUKACIJA ZA NENASTAVNO OSOBLJE UNSA – Grupe I i II
Rodno osviještene politike na Univerzitetu

U sklopu aktivnosti Vijeća za rodnu ravnopravnost UNSA i Univerzitetskog gender resursnog centra (UNIGeRC), 30. i 31. maja 2022. počele su edukacije za nenastavno osoblje pod nazivom „Rodno osviještene politike na organizacionim jedinicama Univerziteta u Sarajevu“. Prve dvije edukacije je vodila prof. dr. Jasna Kovačević, profesorica na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu i koordinatorica Vijeća za rodnu ravnopravnost UNSA-e. Prva edukacija se održala 30.05.2022, i na njoj su učestvovale predstavnice/i sa Ekonomskog fakulteta, Fakulteta političkih nauka, Fakulteta sporta i tjelesnog odgoja, Fakulteta za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije, Pravnog fakulteta i Filozofskog fakulteta. Druga edukacija se održala 31.05.2022. godine, i na njoj su učestvovale predstavnice/i sa Fakulteta islamskih nauka, Katoličkog bogoslovnog fakulteta, te Pedagoškog fakulteta.

>> više

Maj 2022

U sklopu projekta UNIGEM održana konferencija o rodnoj ravnopravnosti na Univerzitetu u Banjoj Luci

Naučno-stručna konferencija „Rodna ravnopravnost na univerzitetima: teorijske perspektive, institucionalno djelovanje i društveni angažmanˮ održana je 26. i 27. maja 2022. godine na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Banjoj Luci. Tokom ove konferencije, na kojoj je prisustvovao i prorektor za materijale i ljudske resurse Univerziteta u Banjoj Luci prof. dr Dalibor Kesić, učesnici su predstavili naučna istraživanja, objavljene radove, projekte iz okvira rada nevladinih organizacija. Osim promovisanja nauke u zajednici i saradnje univerziteta i civilnog društva, cilj događaja bio je i edukacija akademskog, administrativnog osoblja i studenata. Konferenciju je organizovao Institut za humanističke i društvene nauke Filozofskog fakulteta, uz podršku Savjetodavnog odbora za rodnu ravnopravnost na Univerzitetu u Banjoj Luci. Suorganizator konferencije je Transkulturna psihosocijalna obrazovna (TPO) fondacija iz Sarajeva, a u okviru projekta Uvođenje rodno osviještenih politika u visoko obrazovanje (University and Gender Mainstreaming – UNIGEM).

>> više

Maj 2022

KULTURA SJEĆANJA – PIUIS PROGRAM 2022

PIUIS (Program za interdisciplinarni učene i istraživanje (engl. PILAR Proram for Interdsiciplinary Learning and Research) TPO Fondacije je u maju 2022 godine okupio studente i studentice Univerziteta u Zenici u Srebrenici s ciljem suočavanja sa prošlošću u okviru zajedničkog projekta Kultura sjećanja. Voditeljice prof.dr. Edisa Gazetić, Dr. Amra Delić i Dr. Melina Sadiković su vodile interdisciplinarne učionice u okviru kojih se tematiziralo selektivno pamćene i politiziranje sjećanja.

>> više

Maj 2022

Najava edukacije za nenastavno osoblje organizacionih jedinica Univerziteta u Sarajevu

U sklopu aktivnosti Vijeća za rodnu ravnopravnost UNSA i Univerzitetskog gender resursnog centra (UNIGeRC), organizuju se edukacije pod nazivom „Rodno osviještene politike na organizacionim jedinicama Univerziteta u Sarajevu“, koja će se tokom maja i juna održavati u Centru za interdsiciplinarne studije UNSA „Prof.dr. Zdravko Grebo“, Zmaja od Bosne 8, Kampus UNSA. Edukacija je namijenjena nenastavnom osoblju, posebno šeficama/šefovima studentskih službi, pravnicima/pravnicama i sekretarkama/sekretarima fakulteta i drugih organizacionih jedinica Univerziteta u Sarajevu kako bi im se predstavile osnove koncepta rodno zasnovanog nasilja i diskriminacije, sa fokusom na seksualno uznemiravanje, te kako bi se upoznali sa dokumentima i institucionalnim mehanizmima koje fakulteti i Univerzitet mogu koristiti kako bi sve svoje zaposlene, kao i studente i studentice, zaštitili od različitih vidova rodno zasnovanog nasilja.

>> više

Maj 2022

Univerziteti protiv nasilja – i praksom i feminističkom epistemologijom

“Uprkos strahu i tišini: univerziteti protiv nasilja” naziv je međunarodne konferencije koja je bila organizovana 06. i 07. maja 2022. godine u Rektoratu Univerziteta u Sarajevu. Tokom dva konferencijska dana, više od 70 bosanskohercegovačkih, regionalnih i međunarodnih naučnica i naučnika diskutovalo je o brojnim temama vezanim za rodna pitanja u širokoj oblasti visokog obrazovanja. Tokom dva dana, a kroz 8 paralelnih panela, predstavljeno je preko 30 radova autorica i autora iz Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Hrvatske, Slovenije, Srbije te Austrije i Ujedinjenog Kraljevstva. Konferenciju je otvorilo predavanje prof. dr. Kirsten Campbell (Goldsmiths, University of London, UK) o temi nasilja kao feminističkom problemu – proizvodnja znanja o seksualnom i rodno zasnovanom nasilju.

>> više

April 2022

Program Međunarodne konferencije „Uprkos strahu i tišini: univerziteti protiv nasilja“

Međunarodna konferencija “Uprkos strahu i tišini: univerziteti protiv nasilja” održat će se 06. i 07. maja 2022. godine u Rektoratu Univerziteta u Sarajevu i okupit će bosanskohercegovačke, regionalne i međunarodne naučnice i naučnike koji istražuju rodna pitanja u oblasti visokog obrazovanja. Tokom konferencije upriličit će se i posebna izlaganja četiri profesorice iz Austrije, Hrvatske i Ujedinjenog Kraljevstva.

>> više

April 2022

Međunarodna konferencija: Uprkos strahu i tišini: univerziteti protiv nasilja

Rektorat Univerziteta u Sarajevu
06. – 07.05.2022.

Mart 2022

Svečano otvoren Univerzitetski gender resursni centar (UNIGeRC) u Sarajevu

U ponedjeljak 28. 03. 2022. u zgradi Centra za interdisciplinarne studije Univerziteta u Sarajevu „Prof. dr. Zdravko Grebo“ svečano je otvoren Univerzitetski gender resursni centar (UNIGeRC). Na otvaranju su govorili: Rektor Univerziteta u Sarajevu prof. dr. Rifat Škrijelj, direktor Centra za ljudska pravaUniverziteta u Sarajevu prof. dr. Nedžad Korajlić, direktorica TPO Fondacije v. prof. dr. Zilka Spahić Šiljak, prof. dr. Jasna Kovačević koordinatorica Vijeća za rodnu ravnopravnost Univerziteta u Sarajevu, kao i koordinatorica Univerzitetskog gender resursnog centra, mr.sci. Jasmina Čaušević.

>> više

Mart 2022

Uvođenje rodno osviještenih politika u visoko obrazovanje

Uvođenje rodno osviještenih politika je proces u kojem treba da učestvuju svi akteri univerzitetske zajednice a da bi se pripremili za to, važno je da uče iz iskustva drugih. U periodu od 14. do 17. marta 2022. godine realiziran prvi trening za koordinatore/ice vijeća, savjetodavnih odbora, gender centara i kancelarija za rodnu ravnopravnost, kao i univerzitetsko osoblje u sklopu u sklopu projekta „Uvođenje rodno osviještenih politika u visoko obrazovanje“ (UNIGEM). Trening su vodile Daria Glavan Šćulac i Ana Tomaško Obradović iz Ureda Rektorice Sveučilišta u Rijeci, Jasmina Husanović sa Univerziteta u Tuzli, Jasmina Čaušević sa Univerzitetskog gender resursnog centra (UNIGeRC) i Zilka Spahić Šiljak iz TPO fondacije.

>> više

Mart 2022

SAPERE BH: Drugi modul edukacije nastavnog osoblja iz Kantona Sarajevo

U periodu od 22-23. marta, 2022. godine održan je drugi modul edukacije SAPERE BH (Filozofija za djecu – P4C) za 29 nastavnika/ca razredne nastave Kantona Sarajevo. TPO fondacija, u saradnji s Institutom SAPERE iz Velike Britanije, u posljednje četiri godine dodatno obrazuje nastavno osoblje osnovnih i srednjih škola te univerziteta za primjenu metoda kritičkog mišljenja (P4C) u nastavnom procesu.

>> više

Mart 2022

Terms of Reference (TOR):Konkurs za radno mjesto koordinatora_ice Univerzitetskog gender resursnog centra (UNIGeRC)

Radno mjesto: koordinator_ica Univerzitetskog gender resursnog centra / puno radno vrijeme
Datum početka: 01. aprila 2022.
Trajanje: 12 mjeseci (uz mogućnost produljenja angažmana)
Mjesto: Sarajevo, Bosna i Hercegovina (BiH)


Kliknite ovdje da preuzmete dokument.

Mart 2022

Održana promocija knjige „Nasilje nad trudnicama u BIH“ autora Zlatana Hrnčića

U Hotelu Europe, u Sarajevu, dana 09. marta, 2022. održana je promocija knjige „Nasilje nad trudnicama u Bosni i Hercegovini: porodica, zdravstveni sistem i radni odnosi“ autora dr. sc. Zlatana Hrnčića. Izdavač knjige je TPO Fondacija, a njena promocija je održana u sklopu projekta Uvođenje rodno osviještenih politika u visoko obrazovanje (UNIversity and Gender Mainstreaming – UNIGEM) koji finansijski podržava Ambasada Ujedinjenog Kraljevstva.

>> više

Mart 2022

8. mart - (Ne)vidljive žene: BiH, Austria, Switzerland

Žene su većina, ali su i dalje nevidljive u mnogim oblastima, od politike, biznisa, do sporta i umjetnosti. U povodu Međunarodnog dana žena TPO Fondacija je 10.03.2022 organizirala panel diskusiju "(Ne)vidiljive žene" na kojoj su kao panelistice učestvovale prof.dr. Jasmina Husanović sa Univerziteta u Tuzli, Chantal Felder iz Svicarske ambasade u Sarajevu i Sabine Kerntahller iz Austrijske ambasade u Sarajevu

>> više

Mart 2022

PROMOCIJA KNJIGE

Pozivamo sve zainteresovane na promociju knjige "Nasilje nad trudnicama u Bosni i Hercegovini: porodica, zdravstveni sistem i radni odnosi" koja će se održati 09.03.2022. u 17:30h, u hotelu Europe (Vladislava Skarića 5, 71 000 Sarajevo).
Autor knjige je dr sc. Zlatan Hrnčić, a promotori_ce su:
prof. dr. Zilka Spahić Šiljak,
prof. dr Dželal Ibraković,
Aida Džaferović, Udruženje trudnica i mama - TIM.


Više o publikaciji možete pročitati ovdje.

Mart 2022

Terms of Reference (TOR):Dizajn dvije internetske stranice (za centre UNIGeRC i HRC) i prebacivanje podataka sa stare stranice HRC-a

TPO fondacije traži osobu (dizajner/developer) ili agenciju za dizajniranje navedenih internetskih stranica.

Kliknite ovdje da preuzmete dokument.

Februar 2022

SAPERE BH: Edukacija nastavnog osoblja iz Kantona Sarajevo

U periodu od 24-25. februara, 2022. godine, realizovan je dvodnevni trening u okviru programa SAPERE BH – Filozofija za djecu (P4C) u Sarajevu. Učesnici_e treninga su bili 40 nastavnika_ca razredne nastave, prema odabiru Ministarstva za odgoj i obrazovanje Kantona Sarajevo.

>> više

Februar 2022

Potpisan sporazum o saradnji u okviru ETOS inicijative sa Srednjom medicinskom školom Sarajevo

Dana 15.02.2022 potpisan je sporazum o saradnji između TPO Fondacije u Sarajevu i Srednje medicinske škole Sarajevo. Sporazum su potpisale program direktorica TPO Fondacije v. prof. dr. Zilka Spahić Šiljak i direktorica Srednje medicinske škole Sarajevo profesorica Sadina Kešo.

>> više

Februar 2022

TOR (Terms of Reference) for External Evaluation

TPO Foundation (Transcultural Psychosocial Educational Foundation) advocates for gender equality, dialogue and peace through partnership of civil society, academic institutions and government. It stands for freedom of consciousness and thought, regardless of identity or affiliation

Click here to download TOR

Februar 2022

Pilot projekat: Borba protiv antisemitizma, islamofobije i ksenofobije u javnom obrazovnom sistemu”

Globaliziranje svijeta nosi i globalne izazove a među njima su i različite vrste ksenofobije koje podstiču animozitete, strahove i konflikte. Jevrejsko kulturno – prosvjetno i humanitarno društvo “La Benevolencija” i TPO Fondacijom iz Sarajeva, a uz podršku Vijeća Evrope implementirali su projekat “Borba protiv antisemitizma, islamofobije i ksenofobije u javnom obrazovnom sistemu” u tri srednje i tri osnovne škole na području opštine Stari Grad u period od 01.11.2021. do 25.02.2022. godine. Radionice su vodili: prof.dr. Zilka Spahić Šiljak, Dr. Muhamed Velagić, Dr. Eli Tauber,Vladimir Andrle i Igor Bencion Kožemjakin.

>> više

Februar 2022

UNIGEM: STUDENTSKE AKTIVNOSTI NA UNIVERZITETU DONJA GORICA CRNA GORA

U okviru projekta UNIGEM (UNIversity and Gender Maninstreaming), a povodom kampanje „16 dana aktivizma“ studenti_ce Univerziteta Donja Gorica u Crnoj Gori realizovali su niz aktivnosti

>> više

Februar 2022

OTVORENI POZIV Međunarodna konferencija Uprkos strahu i tišini: univerziteti protiv nasilja

Datum: 06. – 07. maja 2022. godine
Mjesto: Sarajevo, Bosna i Hercegovina
Mjesto održavanja: Centar za interdisciplinarne studije, Univerzitet u Sarajevu (UNSA)
Organizatori: TPO fondacija i Univerzitet u Sarajevu (UNSA)
Rokovi:

  • Sažetak: 10. marta 2022.
  • Kompletan rad: 30. aprila 2022.
    Prijave i radove slati na e-adresu: unigemconference2022@tpofond.org

KLIKNITE ISPOD DA PREUZMETE POZIV
BOS ENG

Januar 2022

UNIGEM: 16 DANA AKTIVIZMA – INTERNACIONALNI BURCH UNIVERZITET

Povodom obilježavanja svjetske kampanje „16 dana aktivizma“, a u okviru projekta UNIGEM, Savjetodavni odbor za rodna pitanja Internacionalnog Univerziteta Burch organizovao je nekoliko radionica za više od 150 studenata_ica na temu rodno zasnovanog nasilja, njegovih individualnih i društvenih učinaka, te mogućnosti pronalaska podrške i resursa sa ciljem njegovog suzbijanja.

>> više

Januar 2022

UNIGEM: STUDENTSKE AKTIVNOSTI NA SVEUČILIŠTU U MOSTARU

U okviru projekta University and gender mainstreaming (UNIGEM) grupa studenata i studentica Sveučilišta u Mostaru organizovala je niz aktivnosti i time obilježila svjetsku kampanju „16 dana aktivizma“.

>> više

Januar 2022

Poziv za prvu online FER školu: Feminizam i religija

Imamo li odvažnosti propitivati vlastita vjerovanja, svjetonazore i prakse? Imamo li snage ustati protiv strukturalnog nasilja koje provode patrijarhalne institucije kako sekularne, tako i religijske? Jesmo li spremni čuti drugačiju perspektivu i omogućiti da se uvaži drugačije mišljenje - makar se i ne slagali s njim? Jesmo li spremni uvažiti ljudsku slobodu i pravo osobe da vjeruje ili ne vjeruje, da pita, sumnja i traga za odgovorima? Može li se biti feminist/ica i vjernik/ca?

>> više

Januar 2022

Usvojen Akcioni plan za rodnu ravnopravnost Univerziteta u Sarajevu za period 2022-2023. godine

Na osnovu Memoranduma o saradnji u okviru projekta University and gender mainstreaming (UNIGEM) koji je potpisan dana 06.10.2021. godine između Univerziteta u Sarajevu i Transkulturne psihosocijalne obrazovne fondacije (TPO) na 44. redovnoj sjednici Senata Univerziteta u Sarajevu održanoj dana 22.12.2021. godine usvojen je Gender akcioni plan (GAP) odnosno Plan rodne ravnopravnosti za period 2022 – 2023 godine na Univerzitetu u Sarajevu.

>> više

Januar 2022

Usvojen Akcioni plan za rodnu ravnopravnost na Univerzitetu u Banjoj Luci (UNIBL)

Na osnovu Memoranduma o saradnji u okviru projekta University and gender mainstreaming (UNIGEM) koji je potpisan dana 06.10.2021. godine između Univerziteta u Banja Luci i Transkulturne psihosocijalne obrazovne fondacije (TPO), Senat Univerziteta u Banja Luci je na svojoj 75. sjednici, održanoj dana 23.12.2021. godine usvojio Gender akcioni plan (GAP) odnosno Plan rodne ravnopravnosti na Univerzitetu u Banjoj Luci.

>> više

Januar 2022

Usvojen Gender akcioni plan (GAP) na Univerzitetu u Istočnom Sarajevu (UES)

Na osnovu Memoranduma o saradnji u okviru projekta University gender mainstreaming (UNIGEM) koji je potpisan dana 06.10.2021. godine između Univerziteta u Istočnom Sarajevu i Transkulturne psihosocijalne obrazovne fondacije (TPO), Senat Univerziteta u Istočnom Sarajevu je na sjednici održanoj dana 30.11.2021. godine usvojio Gender akcioni plan (GAP) odnosno Plan rodne ravnopravnosti na Univerzitetu u Istočnom Sarajevu.

>> više

Januar 2022

Usvojen Gender akcioni plan (GAP) na Sveučilištu Hercegovina

Na osnovu Memoranduma o saradnji u okviru projekta University gender mainstreaming (UNIGEM) koji je potpisan dana 06.10.2021. godine između Sveučilišta Hercegovina i Transkulturne psihosocijalne obrazovne fondacije (TPO) na sjednici Senata Sveučilišta Hercegovina održanoj dana 22.12.2021. godine usvojen je Gender akcioni plan (GAP) – Plan rodne ravnopravnosti na Sveučilištu Hercegovina.

>> više

Januar 2022

Usvojen Gender akcioni plan (GAP) na Internacionalnom Univerzitetu u Travniku (IUT)

Na osnovu Memoranduma o saradnji u okviru projekta University gender mainstreaming (UNIGEM) koji je potpisan dana 06.10.2021. godine između Internacionalnog univerziteta Travnik u Travniku i Transkulturne psihosocijalne obrazovne fondacije (TPO) na sjednici Senata Internacionalnog univerziteta Travnik u Travniku održanoj dana 30.11.2021. godine Odlukom broj: V01-01-07-01/21 usvojen je Gender akcioni plan (GAP) – Plan rodne ravnopravnosti na Internacionalnom univerzitetu Travnik u Travniku.

>> više

Januar 2022

Usvojen Gender akcioni plan (GAP) na Univerzitetu „Džemal Bijedić“ u Mostaru (UNMO)

Na osnovu Memoranduma o saradnji u okviru projekta University and gender mainstreaming (UNIGEM) koji je potpisan dana 06.10.2021. godine između Univerziteta „Džemal Bijedić“ u Mostaru i Transkulturne psihosocijalne obrazovne fondacije (TPO) na sjednici Senata Univerziteta „Džemal Bijedić“ u Mostaru održanoj dana 29.12.2021. godine usvojen je Gender akcioni plan (GAP) odnosno Plan rodne ravnopravnosti na Univerzitetu „Džemal Bijedić“ u Mostaru.

>> više

Januar 2022

UNIGEM: STUDENTSKE AKTIVNOSTI SVEUČILIŠTA U RIJECI

U okviru projekta University and gender mainstreaming, a povodom kampanje „16 dana aktivizma“ Studentski zbor Sveučilišta u Rijeci održao je tribinu o ekonomskim nejednakostima i menstrualnom siromaštvu pod naslovom „Ciklus 28“ čime je obilježn početak studentskog projekta „UNIRI Stvari“ za smanjivanje ekonomskih nejednakosti osiguravanjem higijenskih potrepština na Sveučilištu u Rijeci i osvješćivanju važnosti reproduktivnog i menstrualnog zdravlja u zajednici.

>> više