Maj 2024

ODRŽANA EDUKACIJA NA TEMU “UVIĐAJ KAO PROCESNA, KRIMINALISTIČKO-TEHNIČKA, TAKTIČKA I METODIČKA RADNJA, (S OSVRTOM NA SLUČAJEVE RODNO ZASNOVANOG NASILJA)“

Uprava policije Ministarstva unutrašnjih poslova Zeničko-dobojskog kantona i TPO fondacija iz Sarajeva, u okviru projekta UNIGEM, u srijedu, 22. maja 2024., održale su jednodnevnu edukaciju u prostorijama Centra za obuku i smještaj Specijalne policijske jedinice u Zenici.

>> više

Maj 2024

EDUKACIJA POLICIJSKIH SLUŽBENICA IZ OBLASTI LJUDSKIH PRAVA

U utorak, 21. maja 2024., u saradnji TPO fondacije, Mreže policijskih službenica i Centra za ljudska prava Univerziteta u Sarajevu, održala se edukacija iz oblasti ljudskih prava, pod nazivom “Izrada prijedloga javnih politika u oblasti liudskih prava i efikasno komuniciranje sa donosiocima odluka”.

>> više

Maj 2024

Završen ciklus online radionica “Sokratov Café”

U eri obilježenoj digitalnom povezanošću, težnja ka značajnom dijalogu i intelektualnoj razmjeni prevazilazi geografske granice. Dana 20. maj 2024. godine, učesnici/e četvrtog Sokratovog Café-a okupili/e su se online da razmotre pitanje: “Kakva vrsta putokaza može omogućiti njegovanje zdravijih međusobnih odnosa i slavljenja različitosti?”

>> više

Maj 2024

SOKRATOVI KAFEI: Poziv za učešće na četvrtom Sokratovom kafeu sa osnivačem Christopherom Phillips

Pozivamo na seriju online Sokratovih kafea gdje ćete imati, jedinstvenu priliku učestvovati, u filozofskom dijalogu sa Christopherom Phillipsom, poznatim osnivačem Sokratovih kafea. Četvrta sesija ima za cilj istraživanje važnog pitanja: “Kakva vrsta putokaza može omogućiti njegovanje zdravijih međusobnih odnosa i slavljenja različitosti?”

>> više

Maj 2024

Održana četvrta tribina “Trudbenice u kulturi”

Četvrto izdanje serije panel diskusija pod nazivom Trudbenice u Kulturi razmotralo je pitanje: “Da li je muzika muški posao?” Održan u Galeriji Manifesto 14. maja 2024. godine, događaj je imao za cilj istražiti u kojoj mjeri patrijarhalne norme oblikuju savremenu muzičku scenu u Bosni i Hercegovini.

>> više

Maj 2024

LOC4SOC: Javni poziv za dostavu ponude

TPO Fondacija Sarajevo poziva fizička lica u Bosni i Hercegovini da dostave ponude za usluge montaže video materijala ključnih trenutaka projektnih aktivnosti (radionice i treninzi).

>> više

Maj 2024

Terms of Reference (TOR) for Analysis of Educational Activities undertakenby 19 Partner Universities within the UNIGEM Project

The main goal is to strengthen capacities of state and private universities in Bosnia and Herzegovina, Croatia, Montenegro and Serbia and state education institutions to combat gender-based violence (GBV) and sexual harassment (SH).

>> više

Maj 2024

POZIV: Serija tribina TRUDBENICE U KULTURI* Četvrta tribina: Da li je muzika muški posao?

U okviru četvrte tribine pokušat ćemo da odgovorimo na pitanje da li je muzika muški posao i do koje mjere patrijarhalne norme i predodžbe oblikuju suvremenu bosanskohercegovačku muzičku scenu. I tijekom ovomjesečne tribine upoznat ćemo tri izvanredne trudbenice koje će govoriti, kroz osobno iskustvo, kako su uspjele prevazići različite rodno utemeljene prepreke i u potpunosti se posvetiti muzičkom stvaralaštvu te kako možemo osigurati veću zastupljenost kompozitorica, dirigentica i instrumentalistice na muzičkim manifestacijama i na stručnim pozicijama na akademijama i drugim muzičkim obrazovnim i istraživačkim institucijama.

>> više

Maj 2024

Održan panel Antifašizam, Rod i Visoko Obrazovanje

Dana 9. maj 2024. godine, održan je online panel s ciljem istraživanja kompleksnih presjecišta “Antifašizma, Roda i Visokog Obrazovanja”, u čast Međunarodnog Dana borbe protiv Fašizma i Dana Evrope. Vođeni uglednim ličnostima i stručnjacima u polju, događaj je pružio platformu za kritički dijalog o urgentnim sociopolitičkim pitanjima.

>> više

Maj 2024

Poziv: Panel “Antifašizam, rod i visoko Obrazovanje” 09.05.2024.

Povodom Dana Evrope 09.05.2024. pridružite nam se na inspirativnom online događaju: “Antifašizam, rod i visoko Obrazovanje. U nastojanju da istražimo ključne poveznice između antifašizma, roda i visokog obrazovanja, pozivamo vas na naš online događaj uživo.

>> više

Maj 2024

TOR (Terms of Reference) for External Evaluation

The main goal is to strengthen capacities of state and private universities in Bosnia and Herzegovina, Croatia, Montenegro and Serbia and state education institutions to combat gender-based violence (GBV) and sexual harassment (SH).

>> više

Apr 2024

UNIGEM: Objavljen video materijal „Kakva je žena?“ u kreaciji studentice Lejle Mešanović

U mjesecu martu 2024. Studentica Fakulteta političkih nauka Univerziteta u Sarajevu, Lejla Mešanović iz Ilijaša, održala je niz aktivnosti u okviru projekta Uvođenje rodno osvještenih politika u visoko obrazovanje – UNIGEM.

>> više

Apr 2024

LOC4SOC: Održane radionice izrade stripova u Općini Hadžići

U periodu od 23-26. aprila 2024. održane su četiri radionice na području Općine Hadžići. Radionice imaju za cilj osvještavanje o temama diskriminacije prema drugom i drugačijem kroz kreativno-umjetničke aktivnosti.

>> više

Apr 2024

LOC4SOC: Održane radionice za jačanje interkulturalnih kompetencija učenika/ca u Općini Hadžići

U periodu od 16-19. aprila 2024. održane su četiri radionice na području Općine Hadžići. Radionice imaju za cilj jačanje interkulturalnih kompetencija učenika i učenica osmih razreda od strane nastavnog i stručnog osoblja koji je prvobitno učestovao u ToT treninzima.

>> više

Apr 2024

SOKRATOVI KAFEI: Poziv za učešće na drugom Sokratovom kafe sa osnivačem Christopherom Phillips

Pozivamo na seriju online Sokratovih kafea gdje ćete imati, jedinstvenu priliku učestvovati, u filozofskom dijalogu sa Christopherom Phillipsom, poznatim osnivačem Sokratovih kafea. Treća sesija ima za cilj istraživanje važnog pitanja: “Kako može i da li zloupotreba društvenih medija doprinosi većoj rodnoj nejednakosti i nasilju nad ženama i manjinama?”

>> više

Apr 2024

Ekofeminizam i društvena briga:o aktivističkim potencijalima i prilikama u Bosni i Hercegovini

U Bosni i Hercegovini u svim poljima djelovanja i u svojim svakodnevnim životima već decenijama svjedočimo i opiremo se kaskadirajućim krizama, čija je dinamika izazvana kako ekstremnim, tako i sporim nasiljem[1], i onim ratnim i poratnim, “postdejtonskim”. Međutim, njenom stanovništvu, njenom narodu, jasno je kako rat nije jedina katastrofa koja nas je zadesila, nego je to etnokapitalistička vladavina gdje se životom upravlja kroz stalnu proizvodnju akutne nesigurnosti[2], kroz identitarnu politiku straha iza koje su ljudske i društvene traume, eksproprijacije i osiromašenja.

>> više

Apr 2024

LOC4SOC: Održan zajednički iftar u Općini Hadžići

Dana 02. aprila 2024. održan je iftar u OŠ 6. mart za korisnike/ce Prihvatnog centra Ušivak i učenike/ce osnovnih škola sa područja Općine Hadžići. Cilj događaja bio je druženje i upoznavanje lokalnog stanovništva sa ljudima u pokretu.

>> više

Apr 2024

LOC4SOC: Održani replikacioni treninzi za jačanje interkulturalnih kompetencija u Općini Hadžići

U periodu od 25-29. marta 2024. održana su četiri replikaciona treninga na području Općine Hadžići. Replikacioni treninzi imaju za cilj jačanje interkulturalnih kompetencija nastavnog i stručnog osoblja od strane kolega i kolegica koje su prvobitno učestovali u ToT treninzima.

>> više

Apr 2024

ODRŽANA RADIONICA “RODNA RAVNOPRAVNOST U SEKTORU POLJOPRIVREDE I RURALNOG RAZVOJA – PRAKSA I JAVNA OPREDJELJENJA”

U četvrtak, 28. marta 2024., u sklopu projekta UNIGEM, u saradnji TPO fondacije, Univerzitetskog gender resursnog centar (UNIGeRC-a) i Poljoprivredno-prehrambenog fakulteta (PPF) u Sarajevu, za studente_ice i nastavno osoblje održana je radionica pod nazivom “Rodna ravnopravnost u sektoru poljoprivrede i ruralnog razvoja – praksa i javna opredjeljenja”.

>> više

Apr 2024

MENGA istraživanje predstavljeno javnosti

Dana 26.03.2024. javnosti i predstavnicama univerziteta predstavljeni su rezultati istraživanja pod nazivom “Koliko košta i koliko boli: Društveno dekodiranje menstruacije na univerzitetima u BIH”, u sklopu projekta MENGA. Ova publikacija predstavlja rezultat petomjesečnog istraživanja provedenog na osam javnih univerziteta u Bosni i Hercegovini, u kojem su sudjelovale studentice i nastavnice. MENGA istraživanje je prvo istraživanje ovog tipa sprovedeno u Bosni i Hercegovini.

>> više

Apr 2024

Održan panel o uvođenju femicida u Krivični zakon BiH i Krivični zakon FBiH

U petak, 22. marta 2024., TPO fondacija iz Sarajeva, Centar za ljudska prava i Univerzitetski gender resursni centar Univerziteta u Sarajevu organizirali su panel, koji se odnosio na temu uvođenja femicida u Krivični zakon BiH i Krivični zakon FBiH.

>> više

Mar 2024

Održana treća radionica “Plašite li se vještica?”

U ponedjeljak, 25. marta, održana je treća radionica u seriji pod nazivom “Plašite li se vještica?”, pokrećući diskusiju o modernom vještičarstvu. Vodila ju je Nidžara Ahmetašević, novinarka i istraživačica iz Sarajeva, a tokom radionice istraživali su se koncepti modernih vještica i njihova povezanost s naslijeđem progona vještica i političkim aktivizmom.

>> više

Mar 2024

Održan panel “Umrežavanje žena u STEM-u: Izazovi i prilike”

U petak 22.03.2024. na Prirodno-matematičkom fakultetu Univerziteta u Sarajevu održan je panel “Umrežavanje žena u STEM-u: Izazovi i prilike.” Učesnice panela bile su Pamela Njemčević i Amila Akagić sa Elektrotehničkog fakulteta UNSA, Azra Gazibegović Busuladžić sa Prirodno-matematičkog fakulteta UNSA, Lejla Smajlović sa Ekonomskog fakulteta UNSA, te Belma Memić sa Fakulteta za saobraćaj i komunikacije. Panel diskusiju je moderirala profesorica Jasna Kovačević sa Ekonomskog fakulteta UNSA.

>> više

Mar 2024

Održana druga radionica “Plašite li se vještica?”

U ponedjeljak, 18. marta, održana je druga radionica u seriji pod nazivom “Plašite li se vještica?”. Radionicu je vodila Nidžara Ahmetašević, novinarka i istraživačica iz Sarajeva.

>> više

Mar 2024

Rezultati MENGA istraživanja predstavljeni predstavnicima vlasti i univerziteta

Dana 18.03.2024. objavljena je publikacija koja donosi rezultate istraživanja pod nazivom “Koliko košta i koliko boli: Društveno dekodiranje menstruacije na univerzitetima u BIH”, u sklopu projekta MENGA. Ova publikacija predstavlja rezultat petomjesečnog istraživanja provedenog na osam javnih univerziteta u Bosni i Hercegovini, u kojem su sudjelovale studentice i nastavnice. MENGA istraživanje je prvo istraživanje ovog tipa sprovedeno u Bosni i Hercegovini.

>> više

Mar 2024

TPO FONDACIJA IZDALA PUBLIKACIJU: KOLIKO KOŠTA I KOLIKO BOLI? DRUŠTVENO DEKODIRANJE MENSTRUACIJE NA UNIVERZITETIMA U BOSNI I HERCEGOVINI

U okviru MENGA projekta, TPO Fondacija je izdala publikaciju pod nazivom „Koliko košta i koliko boli? Društveno dekodiranje menstruacije na univerzitetima u Bosni i Hercegovini“. Autorice publikacije vrijedno su radile na istraživanju u proteklom periodu te na 58 stranica možete pronaći zanimljive podatke o menstrualnom siromaštvu u BIH.

>> više

Mar 2024

ODRŽANA PREDAVANJA NA PARTNERSKIM UNIVERZITETIMAO KRIMINALISTIČKIM I KRIVIČNOPRAVNIM ASPEKATIMA FEMICIDA IO RADU POLICIJE U ZAJEDNICI (PRAVNI ASPEKTI)

U sklopu projekta UNIGEM u protekloj sedmici održana su predavanja za studente i studentice i nastavno osoblje na dva UNIGEM-ova partnerska univerziteta – Internacionalnom univerzitetu Travnik u Travniku (IUT) i Univerzitetu u Zenici (UNZE). Predavanja su se odnosila na temu kriminalističkih i krivičnopravnih aspekata femicida i na temu rada policije u zajednici (pravne aspekte). Predavač je bio stručnjak iz prakse, doktor pravnih nauka Nermin Šehović.

>> više

Mar 2024

ODRŽANA TREĆA TRIBINA TRUDBENICE U KULTURI

U subotu 09.03.2024. održana je treća tribina iz serijala “Trudbenice u kulturi” pod nazivom “Ram za sliku” u okviru UNIGEM projekta. Gošća je bila poznata fotografkinja Imrana Kapetanović koja se afirmiriala svojim projektima sa ranjivim skupinama uključujući žene, osobe sa invaliditetom migrante i druge. Razgovor je vodila prof.dr. Adisa Bašić koja je u uvodu naglasila da je Imrana umjetnica koja uspijeva očovječiti kameru i nenametljivo fotografirati s velikom dozom empatije. Pored toga, kako je istaknula prof. Bašić, Imrana je vrlo skromna iako iza sebe ima brojne samostalne i kolektivne izložbe, kako u Bosni i Hercegovini, regiji i svijetu.

>> više

Mar 2024

Zilka Spahić Šiljak: Osmi mart – praznik u kojem se postavljaju pitanja i traže odgovori

Alice Walker (1944), afroamerička spisateljica i aktivistica, podsjeća nas na moć koju imamo u sebi da napravimo promjene riječima: “Najčešći način na koji ljudi gube svoju moć jeste razmišljanje da je nemaju.”

>> više

Mar 2024

Održana prva radionica “Plašite li se vještica “

U povodu Međunarodnog dana žena, održana je inspirativna radionica pod nazivom “Plašite li se vještica?”, označivši početak serije koja ima za cilj istraživanje historijskog i društvenog prikaza vještica. Vođena od strane Nidžare Ahmetašević, istaknute novinarke i istraživačice iz Sarajeva, radionica je prodrla u kompleksan razvoj mita o vješticama i njegovih implikacija na žene kroz historiju.

>> više

Mar 2024

SOKRATOVI KAFEI: Održan drugi Sokratov kafe s osnivačem Christopherom Phillipsom

U ponedeljak 04.03.2024. održan je drugi Sokratov kafe sa osnivačem Christopherom Phillipsom na temu “Koju ulogu mora odigrati svako od nas kako bismo smanjili i eliminisali rodnu neravnopravnost i nasilje prema ženama i manjinama?” Osnivač koncepta Sokratovih kafea prof. dr. Christopher Phillips moderirao je ovaj razgovor.

>> više

Mar 2024

Predstavljen rad Univerzitetskog gender resursnog centra (UNIGeRC)

Na redovnoj sjednici Komisije Parlamenta Bosne i Hercegovine za ravnopravnost spolova predstavljen je rad Univerzitetskog gender resursnog centra (UNIGeRC) koji je uspostavljen početkom 2022. godine u okviru UNIGEM (Universities and Gender Mainstreaming) projekta koji vodi TPO Fondacija uz podršku Vlade Velike Britanije.

>> više

Mar 2024

U ČETVRTAK, 7. MARTA 2024., U SKLOPU PROJEKTA UNIGEM ODRŽANA EDUKACIJA POLICIJSKIH SLUŽBENICA O UPRAVLJANJU STRESOM I NENASILNOJ KOMUNIKACIJI

U saradnji TPO fondacije s Mrežom policijskih službenica, a u sklopu projekta UNIGEM, u četvrtak, 7. marta 2024., održana je edukacija kojoj su prisustvovale policajke iz Granične policije, Sudske policije, SIPA-e, Direkcije za koordinaciju policijskih tijela BiH i MUP-a ZDK. Voditeljica edukacije bila je diplomirana psihologinja, psihoterapeutica i konsultantica za primjenu geštalta Aida Bahtanović.

>> više

Mar 2024

Serija tribina Trudbenice u kulturi* (posebno izdanje)

Treći po redu javni događaj „Trudbenice u kulturi“ razgovor je sa eminentnom bosanskohercegovačkom fotografkinjom Imranom Kapetanović. Povod je predstavljanje njenog recentnog umjetničkog i istraživačkog rada koji je inspirisan ženama – fabričkim radnicama, a teme razgovora će također biti i Imranin umjetnički obrt, društveni angažman, humanitarni rad… Talentovana, obrazovana i kreativna, ova umjetnica nadahnjuje svojom predanošću i svestranošću, te višestruko zavređuje da se njen glas čuje.

>> više

Mar 2024

U srijedu, 28. marta 2024., u sklopu projekta UNIGEM održana edukacija policijskih službenica o efikasnoj internoj i eksternoj komunikaciji

U saradnji TPO fondacije s Mrežom policijskih službenica, a u sklopu projekta UNIGEM, u srijedu, 28. februara 2024., održana je edukacija kojoj su prisustvovale policajke iz Granične policije, Sudske policije, SIPA-e, Direkcije za koordinaciju policijskih tijela BiH i MUP-a ZDK.

>> više

Mar 2024

Održana druga tribina “Trudbenice u kulturi”

U srijedu 28.02.2024. održana je druga tribina iz serijala “Trudbenice u kulturi” pod nazivom “Umjetnost nemogućeg: žensko poduzetništvo u kulturi” u okviru UNIGEM projekta. Druga tribina bila je posvećena temi položaja poduzetnica u kulturi i izazova s kojima se suočavaju. Učesnice druge tribune bile su Anela Hakalović, osnivačica Knjižare za djecu Bajkologija, Adna Muslija, suosnivačica Galerije Manifesto, Marina Đapić, osnivačica SAFMo i predsjednica Udruge Rezon, a razgovor je moderirala prof.dr. Ajla Demiragić.

>> više

Feb 2024

U SKLOPU PROJEKTA UNIGEM ODRŽANA ZIMSKA ŠKOLA „ROD I NASILJE“ u 2024. NA UNIVERZITETU U NOVOM SADU

Na Univerzitetu u Novom Sadu je u ponedjeljak, 19. februara 2024., svečano otvorena Zimska škola „Rod i nasilje“, koja je okupila više od 40 studentkinja i studenata iz regiona (Srbija, Crna Gora, Bosna i Hercegovina i Hrvatska). Cilj Škole je bio da kroz interaktivna predavanja osvijetli veze između roda i različitih oblika nasilja kojima su žene, ali i druge društveno osetljive grupe izložene, osvrćući se na širi društveni kontekst.

>> više

Feb 2024

SOKRATOVI KAFEI: Poziv za učešće na drugom Sokratovom kafe sa osnivačem Christopherom Phillips

Sa zadovoljstvom vas pozivamo na seriju online Sokratovih kafea gdje ćete imati, jedinstvenu priliku učestvovati, u filozofskom dijalogu sa Christopherom Phillipsom, poznatim osnivačem Sokratovih kafea. Druga sesija ima za cilj istraživanje važnog pitanja: “Koju ulogu možemo i moramo svaki od nas odigrati kako bismo znatno smanjili i na kraju eliminirali rodnu neravnopravnost i nasilje protiv žena i manjina?”

>> više

Feb 2024

LOC4SOC: Javni poziv za dostavu ponude

TPO Fondacija Sarajevo poziva fizička lica u Bosni i Hercegovini da dostave ponude za usluge transkripcije audio zapisa sa četiri fokus grupe odnosno transkripcije 60 minuta po grupi (total 240 minuta). Grupe su činili učenici/e osnovnih škola, a diskutovali su o predrasudama i stereotipima prema manjinskim grupama.

>> više

Feb 2024

FER ŠKOLA: FEMINIZAM I RELIGIJA POZIV

Imamo li odvažnosti propitivati vlastita vjerovanja, svjetonazore i prakse? Imamo li snage ustati protiv strukturalnog nasilja koje provode patrijarhalne institucije kako sekularne, tako i religijske? Jesmo li spremni čuti drugačiju perspektivu i omogućiti da se uvaži drugačije mišljenje – makar se i ne slagali s njim? Jesmo li spremni uvažiti ljudsku slobodu i pravo osobe da vjeruje ili ne vjeruje, da pita, sumnja i traga za odgovorima? Može li se biti feminist/ica i vjernik/ca?

>> više

Feb 2024

Poziv na drugu tribinu “Trudbenice u kulturi”

TRUDBENICE U KULTURI serija je tribina, koju su osmislile i moderiraju profesorice sa Filozofskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu Ajla Demiragić i Adisa Bašić. Ove tribine realiziraju se u okviru projekta UNIGEM, koji implementiraju Univerzitetski gender resursni centar (UNIGeRC) i TPO fondacija, a druga tribina nosi naziv Umjetnost nemogućeg: žensko poduzetništvo u kulturi. Trudbenice u kulturi zamišljene su kao svojevrsne male ženske turbine (lat. turbo, genitiv turbines: vihor, vrtlog) koje će generirati energiju neophodnu za pokretanje, osnaživanje i ohrabrivanje žena u polju kulture u BiH, kao i za kritičko preispitivanje vrednovanja njihovog rada.

>> više

Feb 2024

Konkurs: DTP dizajn

TPO Fondacija poziva fizička i pravna lica u Bosni i Hercegovini da dostave ponude za usluge dizajna publikacije. Javni poziv se raspisuje u sklopu projekta MENGA (Menstrual and Gender Action) koji sprovodi TPO Fondacija uz podršku Centra za promociju civilnog društva (CPCD).

Svi aplikanti zainteresirani za dostavljanje ponuda trebaju najkasnije do 25.02.2024. godine do 16:00h dostaviti ponude putem email adrese: koordinator8@tpofond.org Ponude pristigle nakon navedenog roka se neće uzeti u razmatranje. Publikacija treba da predstavi rezultate MENGA istraživanja na 70 stranica. Završni rok za izradu publikacije je 03.03.2024.

Feb 2024

LOC4SOC: Održan završni modul TOT treninga za jačanje interkulturalnih kompetencija u Općini Hadžići

U periodu od 12-13. februara 2024. održan je drugi, ujedno i završni, modul TOT treninga za jačanje interkulturalnih kompetencija nastavnog i stručnog osoblja iz četiri škole sa područja Općine Hadžići. Trening su predvodili stručnjaci/kinje iz oblasti interkulturalizma i socijalne kohezije: prof. dr. Jasna Kovačevič, Lejla Đelilović, BA i Mirza Kovačević, BA.

>> više

Feb 2024

SOKRATOVI KAFEI: Održan prvi Sokratov kafe s osnivačem Christopherom Phillipsom

U ponedeljak 05.02.2024. održan je prvi Sokratov kafe sa osnivačem Christopherom Phillipsom na temu “Kako prepoznajemo slučajeve i akte rodne nejednakosti i nasilja nad ženama i manjinama?” Prvi u nizu online Sokratovih kafea istraživao je višeslojnu prirodu problema rodno zasnovanog nasilja, a Christopher Phillips vodio nas je kroz ovaj kompleksan teren.

>> više

Feb 2024

Objavljen video materijal 'Aspekti rodne (ne)ravnopravnosti

U produkciji TPO Fondacije objavljen je serijal video materijala pod nazivom "Aspekti rodne (ne)ravnopravnosti," u kojem se pojavljuje novinar i autor knjige "Toksična Muškost," Nikola Vučić. Ovaj serijal istražuje patrijarhalne društvene pojave, naglašavajući ključne aspekte ovih fenomena.

>> više

Jan 2024

PRVA TRIBINA IZ SERIJE “TRUDBENICE U KULTURI”ODRŽANA U SRIJEDU, 31. JANUARA 2024.

Tribina pod nazivom “Ko ti čuva djecu? Materinstvo i (ne)mogućnost umjetničkog angažmana” održana je u srijedu, 31. januara 2024, u okviru projekta UNIGEM. Ovo je bila prva tribina iz serije pod nazivom „Trudbenice u kulturi“. Na tribini su učestvovale glumica Selma Alispahić i književnica Lamija Begagić, a moderatorica je bila Adisa Bašić.

>> više

Jan 2024

SOKRATOVI KAFEI: Poziv za učešće na prvom Sokratovom kafe sa osnivačem Christopherom Phillips

Sa zadovoljstvom vas pozivamo na seriju online Sokratovih kafea gdje ćete imati, jedinstvenu priliku učestvovati, u filozofskom dijalogu sa Christopherom Phillipsom, poznatim osnivačem Sokratovih kafea.

>> više

Jan 2024

POZIV: TRUDBENICE U KULTURI

TRUDBENICE U KULTURI serija je tribina, koju su osmislile i moderiraju profesorice sa Filozofskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu Ajla Demiragić i Adisa Bašić. Ove tribine realiziraju se u okviru projekta UNIGEM, koji implementiraju Univerzitetski gender resursni centar (UNIGeRC) i TPO fondacija.

>> više

Jan 2024

LOC4SOC: Održan prvi modul TOT treninga za jačanje interkulturalnih kompetencija u Općini Hadžići

U periodu od 15-16. januara 2024. održan je prvi modul TOT treninga za jačanje interkulturalnih kompetencija nastavnog i stručnog osoblja iz četiri škole sa područja Općine Hadžići. Trening su predvodili stručnjaci/kinje iz oblasti interkulturalizma i socijalne kohezije: prof. dr. Jasna Kovačevič, mr. sc. Elmana Cerić, Lejla Đelilović, BA i Mirza Kovačević, BA. Pozdravne riječi uputila je direktorica TPO Fondacije, prof. dr. Zilka Spahić Šiljak.

>> više

Jan 2024

NOVI VIDEOMATERIJALI U VEZI S BORBOM PROTIV RODNO ZASNOVANOG NASILJA

U sklopu projekta UNIGEM kreirano je pet novih videa, koji su nastali u saradnji sa stručnjakom iz prakse dr. Nerminom Šehovićem, spec. iur. Nazivi videa su: Aktuelno stanje u pogledu rodno zasnovanog nasilja u BiH, Dokazna sredstva u slučaju nasilja odnosno femicida, Femicid u BiH i krivično procesni okvir, Kako prepoznati femicid i Postupak po prijavi nasilja. Videa imaju za cilj da informiraju i educiraju širu javnost o temama nasilja, femicida i prevencije.

>> više

Jan 2024

U Reviji za socijalnu politiku objavljena recenzija knjige “Izazovi integriranja rodne ravnopravnosti u sveučilišnoj zajednici: protiv rodno uvjetovanog nasilja”

Recenzija doc. dr. Ane Marije Sikirić Simčić s Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci objavljena je u Reviji za socijalnu politiku (god. 30, br. 2, str. 243-251, Zagreb 2023.): “Sveučilišta mogu i trebaju biti moćne institucije za promicanje rodne ravnopravnosti, raznolikosti i uključenosti, ne samo u kontekstu visokog obrazovanja, već i u društvu općenito. No, usprkos tome, još uvijek je vrlo jasno zamjetna rodna neravnoteža i razlika u plaćama i na najvišoj i na najnižoj razini akademske hijerarhije; rodna segregacija u akademskim disciplinama i aktivnostima; nedostatak integracije rodne perspektive u nastavi i istraživanju; kao i prisutnost rodno uvjetovanog nasilja.

>> više

Jan 2024

LOC4SOC: Održan sastanak sa aktivom direktora osnovnih škola Općine Hadžići

Dana 01.12.2023. godine održan je sastanak sa direktorima i direktoricama osnovnih škola sa područja Općine Hadžići. Sastanak je održan u OŠ „Hadžići“, a prisustvovali su psihologinja OŠ 9. maj, direktorica OŠ Hadžići, direktor OŠ 6. mart kao i projektni tim.

>> više