NOVOSTI 1

Januar, 2018

ODRŽAN SEMINAR MEDITATIVNE RELAKSACIJE U SARAJEVU


U okviru trogodišnjeg obrazovnog programa DJECA SU NAŠE OGLEDALO: Prevencija vršnjačkog  i rodno-zasnovanog nasilja u bh. školama kojeg TPO Fondacija uspješno realizira u saradnji s tri ministarstva obrazovanja FBiH, u Sarajevu su 22. i 23.01.2018. održana tri seminara Meditativne relaksacije iz oblasti upravljanja stresom. Treningu je prisustvovalo ukupno 35 nastavnika/ca i pedagoga/ica iz deset osnovnih škola u Kantonu Sarajevo. Voditeljica seminara je bila profesorica Zilka Spahić-Šiljak.

>> VIŠE

Januar, 2018

ODRŽAN SEMINAR MEDITATIVNE RELAKSACIJE U VITEZU

U okviru trogodišnjeg obrazovnog programa DJECA SU NAŠE OGLEDALO: Prevencija vršnjačkog  i rodno-zasnovanog nasilja u bh. školama kojeg TPO Fondacija uspješno realizira u saradnji s tri ministarstva obrazovanja FBiH, u Vitezu su 15. i 16.01.2018. održana tri seminara Meditativne relaksacije iz oblasti upravljanja stresom. Treningu je prisustvovalo ukupno 60 nastavnika/ca i pedagoga/ica iz devet osnovnih škola u Srednjobosanskom kantonu. Voditeljica seminara je bila profesorica Zilka Spahić-Šiljak. Cilj seminara je bio upoznati nastavno osoblje sa praksama i razumijevanjem kao ključnim segmentima za održavanje budnog srca, jer ono pomaže u smanjenju vlastitog stresa i raspolućenosti koju čovjek svakodnevno osjeća u svome biću. Istraživanja su pokazala da je budno srce prirodni kapacitet svakog čovjeka, ali i da se budnost može usavršiti vježbom. Prvi dio seminara je bio posvećem teoretskim saznanjima o pojmovima i tehnikama rada na sebi, dok je drugi dio bio posvećen praktičnim vježbama koje pomažu pri oslobođenju stresa i produktivnijeg svakodnevnog funkcionisanja.

>> VIŠE

Januar, 2018

ODRŽAN SEMINAR MEDITATIVNE RELAKSACIJE U MOSTARU


U okviru trogodišnjeg obrazovnog programa DJECA SU VAŠE OGLEDALO: Prevencija vršnjačkog  i rodno-zasnovanog nasilja u bh. školama kojeg TPO Fondacija uspješno realizira u saradnji s tri ministarstva obrazovanja FBiH, u Mostaru su 08. i 09.01.2018. održana tri seminara Meditativne relaksacije iz oblasti upravljanja stresom. Treningu je prisustvovalo ukupno 60 nastavnika i nastavnica, pedagoga/ica i ravnatelja/ica iz deset osnovnih škola u Hercegovačko-neretvanskom kantonu. Voditeljica seminara je bila profesorica Zilka Spahić-Šiljak.

>> VIŠE

Januar, 2018

ODRŽAN TREĆI SEMINAR IZ OBLASTI UPRAVLJANJE STRESOM NAMIJENJEN
PEDAGOZIMA OSNOVNIH ŠKOLA SREDNJOBOSANSKOG KANTONA

O stresorima, tehnikama kao i strategijama suočavanja, prevencije i smanjenja stresa razgovaralo se na trećem stres menadžment seminaru u Vitezu, 05.01.2018 godine. Seminari iz oblasti stres menadžmenta su kreirani u okviru trogodišnjeg projekta Vršnjačko i rodno-zasnovano nasilje u saradnji s ministarstvima obrazovanja Srednjobosanskog, Sarajevskog i Hercegovačko-neretvanskog kantona te se uz podršku Norveške vlade realizuje u trideset osnovnih škola. U hotelu Central u Vitezu, jednodnevnom seminaru su prisustvovali pedagozi, psiholozi kao i logopedi i defektolozi iz deset partnerskih škola Srednjobosanskog kantona. Prisutni su imali priliku dopuniti svoje znanje iz ove oblasti te podijeliti svoja iskustva o radu na ovoj temi koja su stekli u okviru prvog ciklusa trodnevnih seminara protekle godine. Cilj nastavka realizacije ovih seminara je osnaživanje pedagoga i drugog stručnog osoblja koji radi s djecom da se lakše i efikasnije suoče sa stresom i nose s njegovim posljedicama kao i da znanje stečeno na ovim seminarima prenesu na školsko osoblje radi integracije ove oblasti u kurikulume koji podrazumijevaju rad sa djecom i roditeljima. Seminar je vodila neuropsihijatrica i psihoterapeutkinja Amra Delić.
>> VIŠE

Januar, 2018

ODRŽAN DRUGI SEMINAR IZ OBLASTI STRES MENADŽMENTA
U SARAJEVSKOM KANTONU

Koliko poznajemo stres, da li uspješno primjenjujemo tehnike prepoznavanja i savladavanja stresa te koliko dugo treba učiti i raditi na novim strategijama koje će pomoći da se stres i njegove posljedice ne nagomilaju? Bila su ovo pitanja kojim su se bavili pedagozi i psiholozi iz deset partnerskih osnovnih škola Kantona Sarajevo na drugom seminaru iz oblasti stres menadžmenta, kojeg je TPO Fondacija realizovala 04.01.2018. godine u saradnji s Ministarstvom za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo, te uz podršku Norveške vlade. U okviru trogodišnjeg projekta "Vršnjačko i rodno-zasnovano nasilje", TPO Fondacija realizuje drugi ciklus posebno kreiranih seminara namijenjenih prvenstveno pedagozima i psiholozima iz trideset partnerskih osnovnih škola Sarajevskog, Hercegovačko-neretvanskog i Srednjobosanskog kantona. Seminar je kreirala i vodila dr. Amra Delić, dok je deset učesnika u Sarajevu imalo priliku sudjelovati u mnoštvu participatornih vježbi i teorijskom predavanju dr. Delić s ciljem unapređenja vlastitih kompetencija radi uspješne prevencije i smanjenja svih oblika stresa. Cilj nastavka realizacije seminara iz oblasti stres menadžmeta je dodatna edukacija i osnaživanje prosvjetnih radnika da se lakše suoče sa stresom i njegovim posljedicama, kao i prenošenje znanja na školske kolektive u svojim matičnim školama.

>> VIŠE

Januar, 2018

REALIZOVAN PRVI JEDNODNEVNI SEMINAR ZA PEDAGOGE I PSIHOLOGE U HERCEGOVAČKO-NERETVANSKOM KANTONU

Nakon uspješnih trodnevnih seminara iz oblasti stres menadžmenta koji su u toku 2017. godine realizovani u okviru trogodišnjeg projekta "Vršnjačko i rodno-zasnovano nasilje", TPO Fondacija je započela realizaciju novog ciklusa anti-stres seminara. U partnerstvu sa Ministarstvom obrazovanja, nauke, kulture i sporta Hercegovačko-neretvanskog kantona, učesnici na seminaru u Mostaru, koji je održan 03.01.2018. godine, su bili pedagozi, psiholozi, stručni saradnici te predstavnici Zavoda za školstvo, Pedagoškog zavoda i Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta HNK. Uz moderaciju dr. Amre Delić koja je kreirala i održala seminare "Upravljanje stresom" 2017. godine, novi seminari iz iste oblasti dali su dodatnu priliku da se sumiraju rezultati prošlogodišnjih aktivnosti na prevenciji i smanjenju stresa koje su realizovane u školama zajedno sa školskim kolektivima, učenicima i roditeljima. Cilj seminara je jačanje prosvjetnih radnika kako bi bolje razumijeli moći stresa i unaprijedili lične vještine radi uspješnog upravljanja i savladavanja stresa i njegovih posljedica.
>> VIŠE

Decembar 2017

DAN LJUDSKIH PRAVA I KAMPANJA 16 DANA AKTIVIZMA 2017.
"PROBUDI, POKRENI, PROMIJENI"

Pod motom "PROBUDI, POKRENI PROMIJENI" TPO Fondacija je u okviru projekta "Prevencija vršnjačkog i rodno zasnovanog nasilja u školi" koji podržava Norveška vlada, provela je kampanju 16 dana aktivizma u preko 40 osnovnih i srednjih škola BiH. Svečanim obilježavanjem Međunarodnog dana ljudskih prava 11.12.2017,  okončana je ovogodišnja kampanju 16 dana aktivizma u kojoj je učestvovalo preko 300 nastavnika/ca, preko 1000 učenika/ca i preko 2000 roditelja. U partnerstvu sa Jevrejskom općinom BiH u 11 sati održana je završna manifestacija na kojoj su predstavljeni priručnici za jačenje komptencija nastavnika i roditelja, Baseline studija i upriličena je izložba odabranih radova stripa učenika osnovnih i srednjih škola i dodijeljene nagrade najboljim mladim crtačima stripa.
Video zapis sa manifestacije: https://youtu.be/8ECELA1mpxk
>> VIŠE

Decembar 2017

16 DANA AKTIVIZMA U BOSANSKOHERCEGOVAČKIM
OSNOVNIM I SREDNJIM ŠKOLAMA

Tokom kampanje 16 dana aktivizma protiv rodno zasnovanog nasilja pod motom PROBUDI, POKRENI, PROMIJENI preko 2000 učenika i učenica iz 41 bh. škole su zajedno sa 400 nastavnika i nastavnica i 1300 roditelja kroz realizaciju preko 68 kreativnih radionica zajednički propitivali pitanja vezana za rodno zasnovano i vršnjačko nasilje. U saradnji sa Ministarstvom obrazovanja, nauke, kulture i sporta Hercegovačko-neretvanskog kantona, Ministarstvom obrazovanja, znanosti, kulture i sporta Srednjobosanskog kantona  i Ministarstvom za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo te uz finansijsku podršku Norveške ambasade u Sarajevu, TPO Fondacija je uspjela sprovesti niz obrazovnih aktivnosti koje su pozitivno doprinijele u izgradnji boljeg i pravednijeg bh. obrazovnog sistema.
>> VIŠE

Decembar 2017

POZIV NA ZAJEDNIČKO OBILJEŽAVANJE
MEĐUNARODNOG DANA LJUDSKIH PRAVA

U okviru kampanje 16 dana aktivizma protiv rodno-zasnovanog nasilja, TPO Fondacija svoje programe usmjerava na obrazovane  aktivnosti za mlade ljudi, nastavnike i roditelje. Povodom svečanog obilježavanja Dana ljudskih prava, TPO Fondacija poziva sve građane i građanke da se pridruže programu u okviru kojeg je planirana promocija publikacija TPO Fondacije iz oblasti prevencije i smanjenja vršnjačkog i rodno-zasnovanog nasilja, kao i izložba učeničkih strip radova sa konkursa za mlade pod nazivom PROBUDI, POKRENI, PROMIJENI! Program će biti održan 11.12.2017. godine u 11:00 sati u prostorijama Jevrejske zajednice Bosne i Hercegovine (Hamdije Kreševljakovića 59, Sarajevo).
>> VIŠE

Decembar 2017

U NOVU GODINU S PORUKAMA MIRA,
MEĐUSOBNOG POŠTOVANJA I POZITIVNOG AKTIVIZMA

Kvalitetno i kontinuirano obrazovanje kao i pozitivan aktivizam su važni pokretači razvoja demokratskog i civilnog društva. Živjeti u naprednom i razvijenom društvu znači prvenstveno biti dio zajednice odgovornih, savjesnih i obrazovnih građana i građanki koji/e svojim zalaganjem i odgovornim radom doprinose dobrobiti zajednice kojoj pripadaju. Podsjećanje na vlastitu odgovornost prema sebi, porodici, školi i zajedinici u kojoj živimo, te ulaganje u usavršavanje ličnih kompetencija vodi ka zdravoj okolini koja ne podržava stereotipe, predrasude ili nasilje. Zbog toga vjerujemo da je obrazovanje i pravilan odgoj ključ za otvaranje svih vrata koje vode ka istinskom uspjehu. Vjerujemo da su porodica i škola stubovi našeg odrastanja i sazrijevanja te da izgrađena i zdrava ličnost potiče iz sigurnog doma i kvalitetnog obrazovanja.
Poštujmo i volimo naše roditelje, staratelje, porodicu, učitelje, nastavnike, ali i prijatelje koji s nama zajedno prave prve korake ka uspješnoj budućnosti!
>> KALENDAR PDF

Novembar 2017

ODRŽAN ČETVRTI SUSRET UČENIKA I UČENICA U OKVIRU PROJEKTA
"MEĐURELIGIJSKI DIJALOG KROZ UMJETNOST"


U okviru projekta "Međureligijski dijalog kroz umjetnost" 25.11.2017. u prostorijama JU Gimnazije "Dobrinja" uspješno je realiziran četvrti modul na temu 'VITRAŽ'.  Radionicu posvećenu ovoj temi je vodila profesorica likovne umjetnosti Anita Smiljanić. Time je uspješno završen novembar posvećen duhu katoličke umjetnosti. Projekat su podržali Federalno ministarstvo nauke i obrazovanja i TPO Fondacija kao partner organizacija u sklopu obrazovnog programa "Škola svjetskog etosa", kojim koordinira profesor islamskog vjeronauka Semir Salihović.

>> VIŠE

Novembar 2017

ODRŽAN TREĆI SUSRET UČENIKA I UČENICA U OKVIRU PROJEKTA
"MEĐURELIGIJSKI DIJALOG KROZ UMJETNOST"

11.11.2017. u prostorijama JU Gimnazije "Dobrinja" održan je treći susret učenika i učenica u okviru projekta "Međureligijski dijalog kroz umjetnost" kojeg Federalno ministarstvo nauke i obrazovanja Bosne i Hercegovine podržava zajedno sa TPO Fondacijom.  
Susret je održan u sklopu trećeg projektnog modula pod nazivom "Međureligijski dijalog iz katoličke perspektive." Predavači su bili gospodin Siniša Mujabašić, prof. katoličkog vjeronauka  i gospođa Adna Kahriman, školska pedagogica. Nakon održanih predavanja, prisutni učenici i učenice su zajedno sa stručnim timom posjetili sarajevsku katedralu Srca Isusova gdje su se upoznali sa jedinstvenom historijom i arhitekturom katedrale.
>> VIŠE

Novembar 2017

PETI JedNODNEVNI TRENING ZA NASTAVNIKE U SREDNJEBOSANSKOM KANTONU: "Komunikacija i individualna suradnja nastavnika i roditelja"

U okviru trogodišnjeg obrazovnog programa DJECA SU NAŠE OGLEDALO: Prevencija vršnjačkog  i rodno-zasnovanog nasilja u bh. školama kojeg TPO Fondacija uspješno realizira u suradnji s ministarstvima obrazovanja KS, HNK i SBK, u Bugojnu je 07.11.2017. održan peti i zadnji jednodnevni trening za 12 nastavnika i nastavnica u svrhu jačanja kompetencija iz oblasti uspješne komunikacije i individualne suradnje nastavnika i roditelja Srednjobosanskog kantona. Voditeljice su bile Šejla Džanan i Snježana Petraš dok su treningu prisustvovali nastavnici i nastavnice iz OŠ "Uskoplje" iz Uskoplja i "Prva osnovna škola" iz Bugojna.
>> VIŠE

Novembar 2017

ROD I LIDERSTVO - sa PPROFESORICOM STANFORD UNIVERZITETA


Zašto su važne teme roda i liderstva, šta utječe na liderske stilove i kakve liderske osobine pokazujemo ovisi o mnogim faktorima. Profesorica Melissa Johns sa Stanford Univerziteta je održala radionicu koju su zajedno organizirali Univerzitet u Zenici i TPO Fondacija za studente i nastavnike. Preko 40 studenata je prisustvovalo radionici i bili su aktivno uključeni u vježbe koje je profesorica Melissa pripremila za njih da im pojasni kako to izgleda kada djelujemo tako što pokazujemo moć. Predstavnici Univerziteta profesor Darko Petković, profesor Malik Čabaravdić i Lamija Subašić  su bili domaćini skupa zajedno sa profesoricom Zilkom Spahić Šiljak.
>> VIŠE

Novembar 2017

ČETVRTI JedNODNEVNI TRENING ZA NASTAVNIKE U
SREDNJEBOSANSKOM KANTONU: "Komunikacija i individualna suradnja nastavnika i roditelja"

U okviru trogodišnjeg obrazovnog programa DJECA SU NAŠE OGLEDALO: Prevencija vršnjačkog  i rodno-zasnovanog nasilja u bh. školama kojeg TPO Fondacija uspješno realizira u suradnji s Ministarstvom obrazovanja, kulture i sporta HNK, Ministarstvom za obrazovanje, nauku i mlade KS i Ministarstvom obrazovanja, znanosti, kulture i sporta SBK te trideset partnerskih osnovnih škola, u Bugojnu je 02.11.2017. održan četvrti jednodnevni trening za 12 nastavnika i nastavnica u svrhu jačanja kompetencija iz oblasti uspješne komunikacije i individualne suradnje nastavnika i roditelja Srednjobosanskog kantona. Voditeljice treninga su bile Snježana Petraš i Šejla Džanan dok su treningu prisustvovali nastavnici i nastavnice iz OŠ "Berta Kučera" iz Jajca i "Treća osnovna škola" iz Bugojna.
>> VIŠE

Oktobar 2017

ODRŽAN TREĆI JEDNODNEVNI TRENING ZA NASTAVNIKE U SREDNJEBOSANSKOM KANTONU: "Komunikacija i individualna suradnja nastavnika i roditelja"

U Vitezu 31.10.2017. održan je treći jednodnevni trening za nastavnike u okviru trogodišnjeg obrazovnog programa DJECA SU NAŠE OGLEDALO: Prevencija vršnjačkog  i rodno-zasnovanog nasilja u bh. školama kojeg TPO Fondacija uspješno realizira u saradnji s Ministarstvom obrazovanja, kulture i sporta HNK, Ministarstvom za obrazovanje, nauku i mlade KS i Ministarstvom obrazovanja, znanosti, kulture i sporta SBK. Trening je održan za 18 nastavnika i nastavnica u svrhu jačanja kompetencija iz oblasti uspješne komunikacije i individualne suradnje nastavnika i roditelja Srednjobosanskog kantona. Treningu su prisustvovali nastavnici i nastavnice iz OŠ "Travnik" u Travniku, OŠ "Kaćuni" iz Kaćuna i OŠ "Ivan Goran Kovačić" iz Fojnice.
>> VIŠE