NOVOSTI 1

April 2019

#AgainNeverAgain
SIMPOZIJ "SJEĆANJE, TRAUMA I ISKUSTVENO UČENJE"

Simpozij "Sjećanje, trauma i iskustveno učenje" će se održati u periodu od 27.5. do 29.5. 2019. godine na Univerzitetu Turku u Finskoj. Cilj Simpozija je da se predstave aktivnosti koje su provedene od strane članica konzorcija internacionalnog projekta Again Never Again - Podučavanje o prenosu traume i sjećanja kroz iskustveno učenje (Europe for Citizens Program Evropske komisije), među kojima je i TPO Fondacija.
TPO Fondacija kao aktivni član konzorcijuma projekta implementirala je interaktivnu radionicu sa nastavnicima i pedagozima sa područja Mostara s ciljem stimuliranja njihovog aktivnog učešća u ranom prepoznavanju transgeneracijskog prenosa traume kao i netolerancije kao faktora koji mogu onemogućiti nastavni proces. Tokom Simpozija, Alma Jeftić će predstaviti aktivnosti provedene u okviru radionice pod naslovom "Da li me slušaš? Transgeneracijski prenos traume i sjećanja: empatija i iskustveno učenje kao izazovi nastavnog procesa", a koja je imala za cilj osnažiti nastavnike i pedagoge iz osnovnih škola sa područja Mostara da uoče dosadašnje probleme sa kojima se susreću u školi i nastavnom procesu a koji su posljedica prenosa traumatskih sjećanja, stereotipa i predrasuda, te načina na koje trebaju u takvim situacijama postupati.
Pored članica konzorcijuma, tokom Simpozija svoja istraživanja će predstaviti istraživačice i istraživači koji se u svom radu bave transgeneracijskim prenosom traume i ulogom iskustvenog učenja. Detaljni program Simpozija nalazi se na ovom linku: https://againneveragain.eu/article-item/18/ >> VIŠE

Mart 2019

DRUGI ''NIRA LIDERI'' TRENING LIČNOG RAZVOJA U ZENICI

''Naš najveći neprijatelj je strah koji nas sputava u mnogo čemu i onemogućava potragu za unutarnjim blagom''. Trenerica Amra Delić je 30. i 31. marta 2019. održala drugi ''NIRA lideri'' trening ličnog razvoja. Žene članice udruženja ''ZADA'' iz Zenice su ovaj vikend provele na Pravnom fakultetu Univerziteta u Zenici učeći o (samo)kontroli, suočavanju sa strahom, (samo)motivacijom, potrazi za identitetom, suočavanju sa traumom i stresom, o ličnim, interpersonalnim i prezentacijskim vještinama. >> VIŠE

Mart 2019

ANTISTRES SEMINARI ZA PEDAGOGE I NASTAVNIKE
HERCEGOVAČKO-NERETVANSKOG KANTONA


"Najveći problem je rad sa roditeljima", jednoglasno su se složili nastavnici i pedagozi na seminarima održanim u Mostaru 28. i 29. marta 2019. godine. Snježana Petraš prenijela im je svoje pozitivno iskustvo u radu s roditeljima i predložila im da uključe roditelje u školske aktivnosti i u izradu programa koji se odvijaju u školama. Do kraja polugodišta svi učesnici seminara u sva tri kanotona; SBK, KS i HNK praktikujući stečeno znanje i vještine na Antistres seminarima i koristeći "Dnevnik emocija" će odraditi radionice sa roditeljima i djecom u matičnim školama.
>> VIŠE

Mart 2019

NIRA LIDERI TRENING ODRŽAN NA PRAVNOM FAKULTETU
UNIVERZITETA U ZENICI


16. i 17. marta 2019. godine, održan je trening ličnog razvoja kao jedan od dva dijela NIRA lideri treninga koje organizira TPO Fondacija u suradnji sa Univerzitetom u Zenici. Studenti/-ice Pravnog, Ekonomskog, Filozofskog, Islamsko - pedagoškog, Mašinskog, Medicinskog i Politehničkog fakulteta Univerziteta u Zenici su uspješno okončali trening ličnog razvoja.
NIRA lideri trening ličnog razvoja potaknuo je studente/-ice da više ulažu u sebe i da se grade kao psihički zdravi pojedinci/-inke, jer samo psihički stabilne i zdrave ličnosti mogu postati profesionalci u svojoj struci.
>> VIŠE

Mart 2019

OBILJEŽEN MEĐUNARODNI DAN ŽENA POD NAZIVOM
"VRIJEDIMO LI ISTO?

"Dok živiš bori se" je poruka koju je Indira Smajlović u svom govoru naglasila na menifestaciji "Vrijedimo li isto?" održanoj 7. marta u Ilijašu povodom Međunarodnog dana žena u organizaciji TPO Fondacije i Općine Ilijaš. To je izreka koja joj pomaže da se fokusira na ono što želi kako bi pokrenula svijet, kao što je pokrenula i inicijativu za organizaciju ovog događaja. Radnice, policajke, vojnikinje, novinarke, profesorice i majke su uveličale ovaj događaj prisjećajući se borbe Klare Zetkin i Rose Luxemburg, uz kritički osvrt na položaj žena danas. Govorilo se o feminizaciji zanimanja, stereotipima o ženama u medijima, postignućima žena u borbi za pravdu i istinu.
>> VIDEO SA MANIFESTACJE
>> VIŠE

Mart 2019

POZIV POVODOM OBILJEŽAVANJA 8. MARTA

Mart 2019

ANTISTRES SEMINARI ZA PEDAGOGE I NASTAVNIKE
KANTONA SARAJEVO


"Nikada ne treba kritikovati djetetovu ličnost, već samo postupke.", naglasila je profesorica pedagogije i psihologije na radionici o važnosti emocija u razvoju djeteta. Na dva seminara održana u Sarajevu, 06. marta 2019. godine, prisustvovalo je 35 nastavnika i pedagoga iz 10 škola Kantona Sarajevo.

>> VIŠE

Mart 2019

POZIV za prijavu na treninge liderstva

TPO Fondacija u saradnji sa Univerzitetom u Zenici i Univerzitetom u Tuzli, provodi program Nira lideri u okviru kojeg se organiziraju dva treninga za studente: "Trening ličnog razvoja" i Trening profesionalnog razvoja". Studenti će imati priliku učiti od eksperata iz ovih oblasti i steći liderske vještine i vještine pisanja projektnih prijedloga.
Na ovim linkovima možete pronaći više informacija:
- Poziv na NIRA liders trening studentima i studenticama Univerziteta u Zenici
- Obrazac prijave za NIRA liders trening Zenica

- Poziv na NIRA liders trening studentima i studenticama Univerziteta u Tuzli
- Obrazac prijave za NIRA liders trening Tuzla

Februar 2019

ANTISTRES SEMINARI ZA PEDAGOGE I NASTAVNIKE
SREDNJOBOSANSKOG KANTONA


"Budi kao dijete jednostavan, spontan, radostan. Nemoj biti bure puno problema. I ti si kadar smijati se. Otvori se kao što se cvijet otvara suncu.", stihovi su kojima je Snježana Petraš započela radionicu o važnosti emocija u razvoju djeteta. Na dva seminara održana u Vitezu 27. i 28. februara 2019. godine, prisustvovalo je 40 nastavnika i pedagoga iz 11 škola Srednjobosanskog kantona.

>> VIŠE

Januar 2019

ODRŽANI P4C TRENINZI SAPERE-A ZA NIVOE 2A I 2B

U periodu od 04. do 08.1.2019. godine u Sarajevu su održana dva treninga SAPERE-a (Society for Advancing Philosophical Enquiry and Reflection in Education/ Društvo za unapređenje filozofskog propitivanja i razmatranja u obrazovanju) za nivoe 2A i 2B. U nastavku P4C treninga fokus je bio na razvoju vještina kritičkog razmišljanja, razvijanju filozofskih koncepata i etičkih vrijednosti. Uz facilitaciju prof. dr. Patricia Hannam iz Engleske, učesnici i učesnice treninga su kroz čitanje tekstova i kroz sesije propitivanja radili na usvajanju četiri ključna aspekta filozofije za djecu: kreativnog mišljenja (creative thinking), kritičkog mišljenja (critical thinking), saradničkog mišljenja (collaborative thinking) i brižnog mišljenja (caring thinking). >> VIŠE

Decembar 2018

#AGAINNEVERAGAIN RADIONICE
''DA LI ME SLUŠAŠ?'' U MOSTARU

Radionica pod nazivom "Da li me slušaš? Transgeneracijski prenos traume i sjećanja: empatija i iskustveno učenje kao izazovi nastavnog procesa", održana je u Mostaru od 18-19.12.2018. godine godine u prostorijama Četvrte osnovne škole u Mostaru. Cilj je bio o osnažiti nastavnike i pedagoge iz osnovnih škola sa područja Hercegovačko neretvanskog kantona sa vještinama iskustvenbog učenja. TPO Fondacija u partnerstvu sa Turku Univerzitetom iz Finkse i drugim evropskim partnerima provodi ovaj projekat u BiH kao dio EU projekta #AgainNeverAgain - Podučavanje o prenosu traume i sjećanja kroz iskustveno učenje. >> VIŠE

Decembar 2018

16 DANA AKTIVIZMA U ŠKOLAMA
HERCEGOVAČKO-NERETVANSKOG KANTONA


U periodu od 25.11.2018. do 10.12.2018. godine, TPO Fondacija je u saradanji sa ministarstvima obrazovanja Kantona Sarajevo (KS), Tuzlanskog kantona (TK), Srednjobosanskog kantona (SBK) i Hercegovačko-neretvanskog kantona (HNK) pomogla osnovnim i srednjim školama da obilježe međunarodnu kampanju "16 dana aktivizma" kroz razne aktivnosti i radionice. U HNK je ovu kampanju obilježilo osam osnovnih škola: OŠ "Ilići" Mostar, OŠ "A.B. Šimić Mostar", OŠ "Gnojnice" Mostar, OŠ "Mustafa Ejubović – Šejh Jujo" Mostar, IV osnovna škola Mostar, OŠ "Blagaj" Blagaj, OŠ "Ilije Jakovljević" Mostar, OŠ "Ivana Gundulića" Mostar.
>> VIŠE

Decembar 2018

Filozofski fakultet - ZENICA uČestvovao u kampanji "16 dana
aktivizma protiv rodno zasnovanog nasilja"

Filozofski fakultet Univerziteta u Zenici i ove  godine sudjelovao je u nizu aktivnosti s ciljem problematiziranja tema poput borbe za ljudska prava I diskriminacije, čime nastavlja dugogodišnju praksu učešća u dijalogu o važnim društvenim pitanjima. U saradnji sa TPO Fondacijom iz Sarajeva, u sklopu kampanje "16 dana aktivizma", provedena je edukativna radionica za studente 4. godine Odsjeka za kulturalne studije. U radionici je učestvovalo ukupno 10 studentica i studenata koji su bili podijeljeni na "mušku" I "žensku" grupu s ciljem dobijanja ulaznih podataka za radionicu.
>> VIŠE

Novembar 2018

16 DANA AKTIVIZMA U ŠKOLAMA U TUZLANSKOM KANTONU

"Potrebno se staviti u tuđu poziciju kako bi osjetili empatiju i izbjegli rodne predrasude", jedan je od zaključaka učenika i učenica osam osnovnih i srednjih škola Tuzlanskog kantona koji su u saradnji sa TPO Fondacijom pod motom "Djeca su naše ogledalo" realizirali niz aktivnosti u okviru "16 dana aktivizma".
U ovogodišnjoj kampanji su učestvovali učenici i učenice iz sljedećih tuzlanskih škola: OŠ "Husino", OŠ "Pasci", OŠ "Brčanska Malta", OŠ "Bukinje", Srednja medicinska škola, Srednja elektrotehnička škola,  JU Centar za slušnu i govornu rehabilitaciju i Srednja mješovita škola Gračanica.
>> VIŠE

Novembar 2018

16 DANA AKTIVIZMA U JU SREDNJOJ MEDICINSKOJ ŠKOLI JEZERO U SARAJEVU

Kampanja 16 dana aktivizma može biti fokusirana na pitanja nenasilja i tolerancija što su ove godine učinili učenici Medicinske škole.Na prijedlog Vijeće učenika ove škole i uz facilitaciju vrijednih nastavnica Vildane Brulić-Šipilović i Belme Mehanić-Kapo, svaki učenika/ca je trebao  odabrati citate poznatih filozofa, književnika, mirotvoraca, umjetnika i ostalih ljudi koji su doprinjeli izgradnji civilizacije na temu tolerancije i nenasilja. Prikupljeni citati su se čitali na prvom času obje smjene. Od prikupljenih citata učenici su formirali zid tolerancije i nenasilja koji će učenike podsjećati na važnost tolerancije u svakodnevnom životu.
>> VIŠE

Novembar 2018

16 DANA AKTIVIZMA U SREDNJOJ ŠKOLI ZA TEKSTIL, KOŽU I DIZAJN


Srednja škola za tekstil, kožu i dizajn iz Sarajeva je u saradnji sa TPO Fondacijom 30.11.2018. godine održala aktivnosti za svoje učenike u povodu Međunarodne kampanje 16 dana aktivizma.
Pod motom "Djeca su naše ogledalo" Alma Ahmethodžić i Amela Stambol su održale radionice na kojima se razgovaralo o temama vršnjačog i rodno zasnovanog nasilja.

Novembar 2018

16 DANA AKTIVIZMA PROTIV RODNO ZASNOVANOG NASILJA
U DRUGOJ GIMNAZIJI SARAJEVO


Profesorica Elmana Cerić je sa svojim učenicima iz Treće gimnazije 29.11.2018 godine održala radionicu u povodu međunarodne kampanje 16 dana aktivizma. Prema smjernicama TPO Fondacija i mnotom Djeca su naše ogledali učenici su razgovarali o kulturološkim konstruktima roda, stereotipima i njihovom utjecaju na rodne uloge. Posebna pažnja je posvećenja pitanjima zanemarivanja djece i nasilju koje djeca trpe.

VIŠE: https://www.2gimnazija.edu.ba/bs
/vijesti/item/289-djeca-su-nase-ogledalo

Novembar 2018

16 DANA AKTIVIZMA U JU SREDNJA ŠKOLA PRIMJENJENIH
UMJETNOSTI SARAJEVO


Profesorica Selvira Mašnić iz JU Srednja škola primjenjenih umjetnosti, Sarajevo je u saradnji sa TPO Fondacijom 28.11.2018. godine održala radionicu u okviru kampanje "16 dana aktivizma protiv rodno zasnovanog nasilja".
Učenice i učenici su tokom radionice, kroz 5 igrokaza prikazali koji su to razlozi zašto se žrtva nasilja teško odluči prijaviti nasilje, ali isto tako pokazali da izlaz postoji ako ima podrške da se prevladaju strahovi i stigma.

Novembar 2018

16 DANA AKTIVIZMA U FRANJEVAČKOJ GIMNAZIJI VISOKO


Profesorica Dragana Koprivica sa pet nastavnika iz Franjevačke gimnazije je sa svojim učenicima dala doprinos kampanji 16 dana aktivizma kroz radionicu o rodno zasnovanom nasilju. U saradnji sa TPO Fondacijom 28.11.2018 godine održali su radionicu u svojoj školi i sa materijalima koje su dobili od TPO Fondacije su razgovarali o tome kako razumijevamo moto ''Djeca su naše ogledalo'' i šta možemo naučiti o različitim vidovima nasilja, te koje posljedice nasilje ostavlja na osobama koje su žrtve nasilja.

Novembar 2018

REALIZIRANO ŠEST SEMINARA "SOCIOLOGIJA RODA I RODNO
UTEMELJENO NASILJE" U ŠEST PARTNERSKIH ŠKOLA U SREDNJOBOSANSKOM KANTONU

Održano je još šest seminara u šest partnerskih škola Srednjobosanskog kantona u periodu od 11 do 30. Novembra 2018. godine na temu "Sociologija roda i rodno utemeljeno nasilje" (PGBV). Nastavnici koji su sudjelovali na seminarima djeluju u sljedećim školama: OŠ "Ivan Goran Kovačić" Fojnica, OŠ "Nova Bila", OŠ "Busovača", OŠ "Bila", OŠ "Travnik", and OŠ "Uskoplje". Pedagoginja Šejla Džanan i psihologinja Snježana Petraš, kao saradnice TPO Foundacije su vodile seminare. Ključni cilj seminara bio je edukacija u oblasti sociologije roda i rodno zasnovanog nasilja, što nedostaje u redovnom školskom programu, posebno za nastavnike osnovnog obrazovanja.
>> VIŠE

Novembar 2018

16 DANA AKTIVIZMA U TREĆOJ GIMNAZIJI SARAJEVO


Pod motom "Djeca su naše ogledalo" Treća gimnazija iz Sarajeva je 25.11.2018. održala radionicu za učenike na temu vršnjačkog i rodno zasnovanog nasilja. Uz podršku TPO Fondacije koja je osigurala kalendare, postere i cekere ove teme su približene učenicima na atraktivan način. Na ovaj način Treća gimnazija se uključila i kampanju 16 dana aktivizma koju TPO Fondacija godinama provodi u saradnji sa školama u Bosni i Hercegovini.

Više: http://treca-gimnazija.edu.ba/novosti/16-dana-aktivizma-u-trecoj-gimnaziji/

Novembar 2018

REALIZOVANO 10 SEMINARA "SOCIOLOGIJA RODA I RODNO
ZASNOVANO NASILJE" U PARTNERSKIM ŠKOLAMA
hERCEGOVAČKO-NERETVANSKOG KANTONA

Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta HNK i TPO Fondacija iz Sarajeva su u razdoblju od 23. oktobra do 14. novembra organizirali seminare za nastavnike u partnerskim školama u okviru projekta "Prevencija vršnjačkog i rodno zasnovanog nasilja" na kojima je učestvovalo 200 nastavnika/ica i školskih pedagoga. Teme seminara su bile sociologija roda i rodno zasnovano nasilje. Koordinator projekta je stručna savjetnica u Ministarstvu obrazovanja, nauke, kulture i sporta HNK, Emina Jusufbegović, a voditelji seminara su stručne savjetnice iz Pedagoškog zavoda i Zavoda za školstvo, Edna Haznadarević i Andreja Pehar.

>> VIŠE

Novembar 2018

SEMINARI "SOCIOLOGIJA RODA I RODNO ZASNOVANO NASILJE"
REALIZOVANI U PRVIH PET PARTNERSKIH ŠKOLA
SREDNJOBOSANSKOG KANTONA

O važnim temama za školske zajednice, sociologiji roda i rodno zasnovanom nasilju, se razgovaralo s nastavnicima u pet osnovnih škola Srednjobosanskog kantona u periodu od 25. oktobra do 13. novembra 2018. godine. U organizaciji TPO Fondacije, saradnice, pedagoginje i psihologinje iz ovog kantona, Snježana Petraš i Šejla Džanan su održale seminare u osnovnim školama: "Treća osnovna škola Bugojno", "Prva osnovna škola Jaklić" u Bugojnu, O.Š. "Kaćuni" u Busovači, O.Š. "Berta Kučera" u Jajcu i O.Š. "Edhem Mulabdić" u Oparama, Novi Travnik.  Seminari su realizovani u okviru trogodišnjeg projekta "Vršnjačko i rodno zasnovano nasilje" kojeg TPO Fondacija realizuje u saradnji s tri kantonalna ministarstva obrazovanja FBiH. Cilj seminara je jačanje školskih zajednica o temama sociologije roda i zastupljenih oblika rodno zasnovanog nasilja radi njihovog prepoznavanja i prevencije. Nastavnici preostalih šest osnovnih partnerskih škola SBK će također imati priliku razgovarati o ovim temama u narednom periodu.

>> VIŠE

Oktobar 2018

POBJEDNICI JAVNOG POZIVA "NACRTAJ VRIJEDNOSTI" U OKVIRU KONFERENCIJE "ETOS INICIJATIVA"


Povodom obilježavanja i promocije pet godina uspješnog rada i postignutih rezultata programa "Etos inicijativa", u Sarajevu je 29.10.2018. upriličena konferencija "Etos inicijativa". Predstavljeni su i rezultati konkursa ''Živi vrijednosti'' na kojem su prva mjesta u kategoriji osnovnih škola zauzelu učenici OŠ Husino iz Tuzle, a u katgoriji srednjih škola učenice is Mješovite srednje škole Gračanica.

>> VIŠE

Oktobar 2018

PET GODINA JE IZA NAS - Konferencija ETOS inicijative

Zajedno sa saradnicima, prijateljima, partnerima i podržavateljima, TPO Fondacije je 29.10.2018 godine održala konferenciju ETOS inicijative na kojoj se okupilo preko 250 učesnika. Uz raznolik program praćen izlaganjima predstavnika, ministarstava, pedagoškoh zavoda, vjerskih zajednica ali i promociju knjige "Živi vrijednosti: globalni etos u lokalnom kontekstu", obilježeno je pet godina rada u pet kantona i u pojedinačnim školama iz drugih dijelova BiH. Govorilo se o dobru, o važnosti njegovanja etičkih i moralnih normi i odgovornosti koju svi imamo za sebe i svijet u kojem živimo.
>> VIDEO CLIPOVI SA KONFERENCIJE


>> VIŠE

Oktobar 2018

ETOS INICIJATIVA - TRI KRATKA FILMA

Etos inicijativa je promovirana kroz tri kratka filma koje su uradili nastavnici osnovnih i srednjih škola u BiH uz podršku TPO Fondacije.
Prvi film nosi naziv "Škola je naš dom", a autorica je Amela Petričević, nastavnica iz OŠ Husino, Tuzla. U filmi djeca ove škole govore o univerzalnim etičkim vrijednostima koje promiču u svojoj školi kroz Etos inicijativa program.
Drugi film "Živi vrijednosti" pripremila je profesorica Selvira Mašnić sa svojim učenicima is Srednje škole primijenjenih umjetnosti iz Sarajeva. Film je režirala Teuta Hot, a učenici ove škole pokazuju da je važno imati cilj, osjetiti ljepotu, prijateljstvo, podršku i razumijevanje.
Treći film Živi vrijednosti-prijateljstvo pripremio je predagog Mirza Jahić sa svojim učenicima iz Srednje medicinske škole iz Tuzle. Predstavili su snagu i važnost prijateljstva posebno prema onima koji su manje privilegirani ili koji imaju posebne potrebe ili zdravstvene nedostatke.

Oktobar 2018

PETA PANEL DISKUSIJA FER DISKURSA:
"INSTRUMENTALIZACIJA ŽENSKOG 'ŽIVOG' TIJELA"


25.10.201 godine u 18:00 održana je peta sesija Inicijative FER diskursi koju su zajednički organizirali TPO Fondacija i IMIC Zajedno iz Sarajeva. Sesiju je moderirao Nikola Vučić. A izlaganje o temi "Instrumentalizacija ženskoga 'živoga' tijela: od 'nacionalnih čuvara života' do 'kaubojki pod hidžabom'" održala je teoretičarka i predavačica na Filozofskom fakultetu u Sarajevu Ajla Demiragić.
>> VIŠE

Oktobar 2018

NAJAVA: Konferencija "Etos inicijativa"

TPO Fondacija najavljuje svečanu Konferenciju "Etos inicijativa" koja će se održati 29.10.2018 godine u hotelu Hills, Ilidža Sarajevo sa početkom u 10 sati.
Na konferenciji će prisustvovati preko 200 stotine nastavnika i pedagoga, te predstavnika ministarstava i civilnog društva iz Bosne i Hercegovine koji su proteklih pet godina učestvovali u aktivnostima programa Etos inicijativa.
Na Konferenciji će između ostalog biti predstavljeni i rezultati likovnog Konkursa "Živi vrijednosti" i bit će promovirana i nova knjiga "Živi vrijednosti: globalni etos u lokalnom kontekstu BiH."

Oktobar 2018

ČETVRTA PANEL DISKUSIJA FER DISKURSA
ISLAM I FEMINIZAM: (NE)MOGUĆA MISIJA


Islam je ipak moguće spojiti sa feminizmom, zaključila je doc. dr. Zilka Spahić Šiljak u svom izlaganju, ali pod uvjetom da se polazi od egalitarne idealizirane kozmologije rodnih odnosa. 05.10.2018. godine u "IMIC Zajedno", održana je četvrta po redu Fer Diskursi sesija pod nazivom "Islam i feminizam: (ne)moguća misija".

Intervju za Urban Magazine donosi dio sadržaja predavanja

>> VIŠE

Septembar 2018

Radionica o transgeneracijkoj traumi
na Univerzitetu Turku u Finskoj #NIKAD PONOVO

Projekat #NeverAgain: Podučavanje o prenosu traume i sjećanja kroz iskustveno učenje koordiniran je od strane Centra za studiju narativa, iskustvenog učenja i sjećanja (SELMA) Univerziteta Turku iz Finske, a sufinansiran kroz Europe for Citizens Program Evropske komisije. TPO fondacija je jedna od ukupno sedam članica konzorcijuma ovog projekta koji je zvanično otvoren konferencijom za novinare tokom dvodnevne radionice na Univerzitetu Turku. Ispred TPO fondacije projekat predstavlja Alma Jeftić, koja je u periodi od 26-28 septembra 2018. godine učestvovala na navedenoj konferenciji za medije i radionici.

>> VIŠE

Septembar 2018

KOLABORATIVNI PROJEKAT #NIKAD PONOVO

TPO Fondacje je jedan od partnera na evropskom projektu #NeverAgain koji ima za cilj da riješi problem prikrivene mržnje, predrasuda i represije koje se naučene kroz neizliječene i prenesene traume koje se održavaju u svakodnevnom životu kroz naizgled bezopasne svakodnevne aktivnosti. Partneri projekta iz Finske, Danske, Rumunije, Njemačke, Bosne i Hercegovine, Litvanije, Poljske i Italije će zajedno sa studentima razviti i održati četiri radionice u svojim lokalnim zajednicama kako bi testirali alate za iskustveno učenje (ELT) i istražili štetni utjecaj prenesenih kolektivnih trauma te načine na koje one doprinose kontinuiranom razvoju mržnje i osvete. Događaji će okupiti ukupno 200 učenika i 200-300 članova zajednice pa samim tim širiti utjecaj putem društvenim mreža i medija. Rezultati projekta će biti predstavljeni na završnoj konferenciji "#NeverAgain: Podučavanje prenosa traume i sjećanja kroz iskustveno učenje", koja će biti zasnovana na radionicama i uključit će između 50 i 100 profesionalaca i mladih ljudi širom Evrope iz različitih institucija: univerziteta, nevladinih organizacija, javnih organizacija (muzeja) i lokalnih zajednica. U fazi diseminacije planiramo da razvijemo i pokrenemo transnacionalnu edukativnu platformu koja kombinuje različite metode iskustvenog učenja u učionici i pojedinačne online webinare / video igrice koje će se distribuirati nastavnicima iz različitih oblasti koji se bave kolektivnim sjećanjima, ali i edukatorima iz nevladinog sektora i  javnih organizacija. Projakt će se implementirati u 2018-2019 godini.

https://againneveragain.eu/?fbclid=IwAR3utE1-ZOVr_ST0If3E_
2yOx5nQIBehsMxzhJ1Aoi02rubnq30sXxc13Wc

Septembar 2018

UČEŠĆE NA KONFERENCIJI OSCE-A U VARŠAVI

Profesorica Zilka Spahić Šiljak je ispred TPO Fondacije 13.09.2018. godine učestvovala na konferenciji OSCE-a, Agenda za primjenu ljudske dimenzije sigurnosti u 2018. U okviru Panela: ''Tolerancija, nediskriminacija, uključujući i anti-semitizam, netoleranciju i diskriminaciju na temelju religije ili uvjerenja protiv kršćana, muslimana i članova drugih religijskih zajednica'', prof. Spahić Šiljak je govorila o primjeni koncepta ''relacionog dijalogizma'' koji podrazumijeva prevazilaženje sekularnog i religijskog dualizma. Relacioni dijalogizam je okvir koji otvara mogućnosti za razumijevanje religije i politike ne kao dvije potpuno odvojene sfere života, već kao dvije sfere koje se konstantno mijenjaju, pomjeraju i utječu jedna na drugu.

>> VIŠE

Septembar 2018

JAVNI POZIV ZA NAJBOLJI CRTEŽ: "ŽIVI VRIJEDNOSTI"

Povodom završetka III ciklusa obrazovnog programa Etos inicijative kojeg TPO Fondacija provodi od 2012. godine, pozivamo sve zainteresovane učenike i učenice osnovnih i srednjih škola koje su učestvovale u obrazovnom programu Etos inicijative da se prijave na javni poziv za najbolji crtež pod nazivom: ŽIVI VRIJEDNOSTI

>> VIŠE

August 2018

LJETNA ŠKOLA O VRŠNJAČKOM I RODNO ZASNOVANOM NASILJU


U Sarajevu je od 30.8. do 02.9.2018. TPO Fondacija u saradnji sa tri kantonalna ministarstva obrazovanja, HNK, SBK i KS, održala četverodnevnu Ljetnu školu na temu vršnjačkog i rodno zasnovanog nasilja. Učesnici/ce škole su bili pedagozi i pedagoginje iz 30 škola,  predstavnici ministarstva obrazovanja i asistentice univerziteta. Cilj ljetne škole je bio produbiti znanja o ovim pitanjima i kreirati operativni plan aktivnosti za naredni period.
>> VIŠE

August 2018

Konferencija "0% tolerancije na nasilje u školi" u Mostaru 2018.


Nasilje nije rješenje! Nasilje potiče nasilje! Nasilje ugrožava i pojedince/ke i čitava društva. Da bi se nasilje adekvatno preveniralo važno je da se sistemski radi. Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta HNK je i ove godine pripremilo konferenciju na temu "0% tolerancije na nasilje u školi" koja je održana u Mostaru 29.8.2018. godine u saradnji sa partnerskim organizacijama: TPO Fondacija, Snaga mladih, Altruist, Genesis project, Youth Power i drugi.
>> VIŠE

August 2018

PRVI P4C SAPERE TRENING KRITIČNOG FILOZOFSKOG
PROPITIVANJA U BOSNI I HERCEGOVINI


U saradnji sa SAPERE (Society for Advancing Philosophical Enquiry and Reflection in Education) iz Engleske TPO Fondacije je od 27. do 29.8.2018. godine u Sarajevu organizirala prvi trening SAPERE filozofije za djecu koji je usmjeren na razvijanje vještina kritičkog razmišljanja, govorenja i pisanja putem metoda kritičkog mišljenja koje je krajem 20 st. razvio profesor Mathew Lipman. Trenig je vodila ekspertica Dr. Patricia Hannam koja radi kao savjetnica za obrazovanje u Engleskoj i kao dugogodišnja trenerica SAPERE programa.

>> VIŠE

Juni 2018

RAZUMIJEVANJEM PREMA ZDRAVIJEM ISHODU
PEDAGOZI SREDNJOBOSANSKOG KANTONA REALIZOVALI EDUKACIJE IZ OBLASTI POREMEĆAJA PONAŠANJA I EMOCIJA KOD DJECE I ADOLESCENATA

Pedagozi Srednjbosanskog kantona, koji su početkom mjeseca aprila prisustvovali seminaru "Poremećaji ponašanja i emocija kod djece i adolescenata – boljim razumijevanjem prema zdravijem ishodu" koje je vodila doc.dr.med.sc. Nermina Kravić, su u toku mjeseca maja 2018. godine za svoje školske kolektive pripremili i realizovali edukacije na ovu temu radi kvalitetnijeg upoznavanja s ovom oblasti i boljeg pristupa problemima s kojima se susreću u školi.  Uz moderatore pedagoge i psihologe ovog kantona, nastavnici razredne i predmetne nastave u 11 škola su imali priliku učiti o različitim poremećajima ponašanja kod djece i njihovim simptomima,  te podijeliti svoja iskustva i razmišljanja o poteškoćama s kojima se susrereću radi pronalaženja adekvatnih metoda rada sa ovom djecom i njihovim roditeljima.
>> VIŠE

Juni 2018

SUSRETI VJEROUČITELJA U SARAJEVU:
RELIGIJSKO OBRAZOVANJE U SEKULARNOM KONTEKSTU


Nakon susreta u Zenici, TPO Fondacija je u suradnji sa Rijasetom Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini i Katehetskim uredom Vrhbosanske nadbiskupije, nastavila sa organizacijom specifičnog obrazovnog programa koji je namijenjen osnaživanju islamskih i katoličkih vjeroučitelja. U odnosu na to, 25. i 26. juna 2018. godine u Sarajevu su održani treći i četvrti susret vjeroučitelja_ca sa područja Kantona Sarajevo, Hercegovačko-neretavnskog kantona i Kantona Tuzla.
>> VIŠE

Juni 2018

RAZUMIJEVANJEM PREMA ZDRAVIJEM ISHODU
PEDAGOZI ZA ŠKOLSKE KOLEKTIVE 10 OSNOVNIH ŠKOLA U HERCEGOVAČKO-NERETVANSKOM KANTONU REALIZOVALI EDUKACIJE IZ OBLASTI POREMEĆAJA PONAŠANJA I EMOCIJA
KOD DJECE I ADOLESCENATA

Nakon uspješno realizovanih seminara pod nazivom "Poremećaji ponašanja i emocija kod djece i adolescenata" namijenjenih pedagozima i psiholozima iz deset osnovnih partnerskih škola Hercegovačko-neretvanskog kantona, u okviru projekta "Vršnjačko i rodno-zasnovano nasilje", u periodu od aprila do maja 2018. godine, realizovano je 10 edukacija u svim partnerskim školama na pomenutu temu u periodu od sredine maja do sredine juna 2018. godine. Učesnici su bili nastavnici razredne i predmetne nastave, dok su edukacije moderirale pedagogice ovih škola koje su zajedničkim trudom i radom doprinijele kvalitetnijoj edukaciji svojim školskim kolegama i kolegicama. Svakoj edukaciji su prisustvovale i predstavnice Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta HNK, Pedagoškog zavoda i Zavoda za školstvo Mostar, kao i predstavnica Dječijeg i Porodičnog sela SOS. Edukacija o poremećajima ponašanja i emocija kod djece i adolescenata ima za cilj informirati i osnažiti školske djelatnike radi kvalitetnijeg pristupa problemima vezanim za poremećaje u ponašanju kod učenika i učenica osnovnog obrazovanja.
>> VIŠE

Juni 2018

SUSRETI VJEROUČITELJA U ZENICI:
RELIGIJSKO OBRAZOVANJE U SEKULARNOM KONTEKSTU


Tokom akademske 2017/2018 godine, u suradnji sa Rijasetom Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini i Katehetskim uredom Vrhbosanske nadbiskupije, ETOS inicijativa je započela realizaciju specifičnog obrazovnog programa koji je namijenjen osnaživanju islamskih i katoličkih vjeroučitelja. S tim u vezi. 18. i 19. juna 2018. godine Zenica je bila mjesto susreta za preko 40 vjeroučitelja sa područja Zeničko-dobojskog i Srednjobosanskog kantona koji su zajednički propitivali mnogobrojne izazove religijskog obrazovanja u sekularnom kontekstu.
>> VIŠE

Juni 2018

RAZUMIJEVANJEM PREMA ZDRAVIJEM ISHODU
PEDAGOZI ODRŽALI RADIONICE IZ OBLASTI POREMEĆAJA PONAŠANJA I EMOCIJA KOD UČENIKA I ADOLESCENATA ZA NASTAVNIKE OSNOVNIH PARTNERSKIH ŠKOLA KANTONA SARAJEVO


Saradnja sa deset osnovnih škola Kantona Sarajevo na projektu "Vršnjačko i rodno-zasnovano nasilje u školi" je nastavljena nakon realizovanih seminara za pedagoge i psihologe ovih škola iz oblasti poremećaja ponašanja i emocija kod djece i adolescenata u organizaciji TPO Fondacije u mjesecu maju. Nakon uspješno realizovanog seminara, pedagozi osnovnih škola su preuzeli ulogu moderatora te su za svoje školske kolektive pripremili radionice na istoimenu temu te time dali priliku da se o ovoj oblasti razgovara sa nastavnicima u cilju postizanja dodatne edukacije ali i vještina u detekciji poremećaja kao i primjenjivanju adekvatnih metoda rada sa djecom i roditeljima. Radionice su realizovane u periodu od sredine maja do kraja juna 2018. godine.
>> VIŠE

Maj 2018

TREĆA PANEL DISKUSIJA U OKVIRU INICIJATIVE FER DISKURSI:
"FEMINISTIČKO ČITANJE BIBLIJE"


Tim okupljen oko Inicijative "Fer diskursi" imao je čast i zadovoljstvo da 18.05.2018. godine u glavnome gradu Bosne i Hercegovine ugosti jednu od najpoznatijih feminističkih teologinja, profesoricu na Univerzitetu Harvard – Elisabeth Schüssler Fiorenza, koja je govorila o feminističkoj teologiji iz kršćanske perspektive, referirajući se na svoj dugogodišnji akademski rad koji uključuje najprije interpretativne strategije čitanja biblijskih tekstova iz ženske perspektive.
>> VIŠE

Maj 2018

TPO FONDACIJA OBILJEŽILA DAN POBJEDE NAD FAŠIZMOM I DAN EVROPE


Moramo više učiti o poštivanju i toleranciji prema različitim kulturama, stavovima i uvjerenjima, zalagati se za slobodu misli i govora, i raditi na uspostavljanju veće sigurnosti za ljudski život. To je najbolji način da se suprotstavimo diskriminaciji i nasilju nad čovječanstvom. Bile su ovo poruke vrijednih mladih ljudi Gimnazije Dobrinja s kojim je TPO Fondacija realizovala radionicu 11.05.2018. na temu "Mladi, antifašizam i Evropa", povodom obilježavanja Dana pobjede nad fašizmom i Dana Evrope.
>> VIŠE

April 2018

ODRŽANA RADIONICA SVJETSKOG ETOSA U
OSNOVNOJ ŠKOLI BRČANSKA MALTA U TUZLI

U sklopu programu jačanja školskih kolektiva kroz formiranje Škola svjetskog etosa 24.04.2018 i 25.04.2018 u OŠ Brčanska Malta u Tuzli održana je radionica Svjetskog etosa u školi. Zajedničkim snagama tri tuzlanske osnovne škole: Brčanska Malta, Soline i Breške, odličan predavački tim: Izet Numanović (stručni savjetnik Pedagoškog zavoda Tuzla), Munevera Rahmanović Hrbat (profesorica islamskog vjeronauka) i Vanja Ivković (profesorica katoličkog vjeronauka) zajedno sa prisutnim nastavnicima pokazali su koliko su obrazovni programi učenja o etičkim vrijednostima neophodni za uspješno funkcionisanje svakog školskog kolektiva.
>> VIŠE

April 2018

DRUGA PANEL DISKUSIJA U OKVIRU INICIJATIVE FER DISKURSI:
"Religijski i sekularni feminizmi"

Borba za ukidanje opresije i strukturalnog nasilja predstavlja zajedničko polje društvenog angažmana svih feminizama i sekularnih i religijskih  istaknule su panelistice: Adriana Zaharijević i Rebeka Jadranka Anić na drugoj sesiji FER diskursa koju su zajedno realizirale TPO Fondacija i IMIC Zajedno 20.04.218. godine. Drugu panel diskusiju su otvorili učenici Gimnazije Dobrinja, Lora Šabanović i Amar Mujanović, te prigodnim performansom prikazali kako se susrećemo sa mizoginom svakodnevnicom kroz različite sekularne i religijske kontekste.
Kratak video o drugoj panel diskusiji Religijski i sekularni feminizmi u okviru Fer diskursa je dostupan na linku: https://youtu.be/By05n-6jnXE

>> VIŠE

April 2018

DRUGA PANEL DISKUSIJA U OKVIRU INICIJATIVE FER DISKURSI:
"Religijski i sekularni feminizmi"

Nakon prve sesije "Između religijskog i sekularnog", koja je u martu mjesecu održana u Sarajevu u okviru Inicijative Fer diskursi, 20. aprila nastavljaju se aktivnosti. O temi "Religijski i sekularni feminizmi" govorit će gošće iz Srbije i Hrvatske – dr. sc. Adriana Zaharijević i dr. sc. Jadranka Rebeka Anić. O rodnim stereotipima i tzv. "rodnoj ideologiji", o spoju sekularnog i religijskog. Da li se je sekularnost nužno emancipacija, a religija – opresija? Govorimo o svemu onome što onemogućava ženama da koriste zakonom osiguranu ravnopravnost. O "rodnoj ideologiji" kao problemu koji zahtjeva da razumijemo sasvim ozbiljno ukrštanja religijskog diskursa sa populističkim strategijama odbrane porodice, vjere i nacije, strategijama koje su danas jednako prisutne u potpuno različitim dijelovima svijeta.
Budite s nama na Obali Kulina bana br. 39 u Sarajevu, 20. aprila s početkom od 19 sati!
>> POZIVNICA

April 2018

TREĆI SEMINAR "POREMEĆAJI PONAŠANJA I EMOCIJA KOD DJECE I ADOLESCENATA – BOLJIM RAZUMIJEVANJEM PREMA ZDRAVIJEM ISHODU" NAMIJENJEN PEDAGOZIMA I PSIHOLOZIMA OSNOVNIH ŠKOLA SARAJEVSKOG KANTONA

Budimo obazrivi prema djeci koja imaju nisko samopoštovanje! Ovo je jedna od ključnih poruka sa seminara "Poremećaji u ponašanju i emocijama kod djece i adolescenata – boljim razumijevanjem prema zdravijem ishodu" održanog 03.04.2018. za pedagoge i psihologe osnovnih škola Sarajevskog kantona, kojeg je vodila doc.dr.med.sc. Nermina Kravić, specijalistica neuropsihijatrije i subspecijalista dječije i adolescentne psihijatrije. Akademski neuspjeh je rezultat međusobno povezanih faktora, prikazuje se lošim ocjenama iz provjere školskog znanja na testovima. Školski neuspjeh je subjektivna procjena vlastitog neuspjeha, kako na akademskom tako i na osobnom planu, i povezan je s niskim samopoštovanjem. Školski neuspjeh je često simptom emocionalnog poremećaja kod djeteta te se izražava kroz samokažnjavanje i skriveni osjećaj krivnje. Ranim uočavanjem poremećaja u ponašanju i emocijama kod djece doprinosimo bržem uspostavanju adekvatnih metoda rada s djetetom, ali i roditeljima, kojima je također potrebna određena pomoć i podrška. Bio je ovo treći završni seminar za pedagoge i psihologe osnovnih škola iz oblasti poremećaja ponašanja i emocija kod djece i adolescenata u okviru trogodišnjeg projekta "Vršnjačko i rodno-zasnovano nasilje", kojeg TPO Fondacija realizuje u saradnji s tri kantonalna ministarstva obrazovanja. Nastavak aktivnosti iz oblasti poremećaja ponašanja i emocija kod učenika će obuhvatiti nastavnike i roditelje djece iz 30 osnovnih škola.
>> VIŠE

Mart 2018

DRUGI SEMINAR "POREMEĆAJI PONAŠANJA I EMOCIJA KOD DJECE
I ADOLESCENATA – BOLJIM RAZUMIJEVANJEM DO ZDRAVIJEG ISHODA"

ZA PEDAGOGE OSNOVNIH ŠKOLA SREDNJOBOSANSKOG KANTONA

Rezultati Baseline studije koju je TPO Fondacije sprovela u preko 30 osnovnih škola u tri kantona na početku realizacije projekta "Vršnjačko i rodno zasnovano nasilje" su pokazali da se školski djelatnici suočavaju s problemom nedovoljne informiranosti o temi poremećaja ponašanja kod djece. Zbog potrebe za dodatnom edukacijom o pravnilnom postupanju prema djeci i adolescentima s poremećajima ponašanja i emocija, koji često rezultiraju različitim oblicima nasilja ili je nasilje uzročnik takvih oblika ponašanja, u Vitezu je 27.03.2018. održan seminar za pedagoge pod nazivom "Poremećaji ponašanja i emocija kod djece i adolescenata – boljim razumijevanjem do zdravijeg ishoda". U školama se susrećemo s djecom sa težim ili lakšim oblicima poremećaja, djecu sa ADHD, opsesivno kompulsivnim oblicima ponašanja, anksioznosti, ovisnosti o internetu, stoga je cilj održanog seminara bio jačanje školske zajednice u radu s djecom i roditeljima radi smanjenja i prevencije poremećaja u ponašanju i emocijama kod  učenika i učenica osnovnih škola. Jedna od svega 12 dječijih psihijartica/ara u BiH, doc. dr. med. dc. Nermina Kravić, neuropsihijatrica i subspecijalistica dječije i adolescentne psihijatrije, je bila predavačica jednodnevog seminara za 12 pedagoga i psihologa partnerskih osnovnih škola Srednjobosanskog kantona.
>> VIŠE

Mart 2018

ODRŽAN PRVI SEMINAR "POREMEĆAJI PONAŠANJA I EMOCIJA KOD DJECE
I ADOLESCENATA – BOLJIM RAZUMIJEVANJEM DO ZDRAVIJEG ISHODA"

ZA PEDAGOGE OSNOVNIH ŠKOLA HERCEGOVAČKO-NERETVANSKOG KANTONA

Osnaživanje škola kroz obrazovne programe s posebnim ciljem prevencije i smanjenja svih oblika vršnjačkog i rodno-zasnovanog nasilja u školi i izvan škole je primarni fokus svih programskih aktivnosti koje TPO Fondacija u okviru projekta "Vršnjačko i rodno-zasnovano nasilje" realizuje već drugu godinu u saradnji s tri kantonalna ministarstva obrazovanja. U Mostaru 26.03.2018. smo započeli novi ciklus seminara za pedagoge pod nazivom "Poremećaji ponašanja i emocija kod djece i adolescenata – boljim razumijevanjem do zdravijeg ishoda" s ciljem osnaživanja školskih kolektiva u radu s djecom iz oblasti poremećaja ponašanja kod učenika. Pedagozi i psiholozi iz 10 partnerskih osnovnih škola HNK, saradnice iz Zavoda za školstvo Mostar, Pedagoškog zavoda, SOS Dječijeg i porodičnog sela kao i predstavnica Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta HNK su bili/e učesnici/e jednodnevnog seminara kojeg je vodila doc.dr.med.sc. Nermina Kravić, neuropsihijatrica i subspecijalista dječije i adolescentne psihijatrije.
>> VIŠE

Mart 2018

DRUGA RADIONICA SVJETSKOG ETOSA ZA SREDNJE ŠKOLE
SREDNJOBOSANSKOG KANTONA

Završena je druga radionica Svjetskog etosa za srednje škole u Srednjobosanskom kantonu koja se održala 17. i 18. 03. 2018. u Vitezu. Važno je podsjećati se na univerzalna etička načela življenja istakli su učesnici i učesnice, navodeći da smo svjedoci svakodnevnih teških, razjedinjenih i negativnih informacija koje slušamo putem medija, političkih i drugih predstavnika.
Gostujući predavači iz Katahetskog ureda i Islamske zajednice su osim prenošenja religijskih činjenica o etičnosti i univerzalnosti, kroz vlastite primjere međusobne saradnje i prijateljstva dokazali da iako se ljudi mogu razlikovati po religijskim svjetonazorima to ih ne bi smjelo međusobno dijeliti i udaljavati. Sarajevski tim predavač/ica su u protekla dva dana praktično i teoretski predstavili program Svjetskog etosa, nudeći jednostavne primjere kroz dostupne didaktičke materijale za svakodnevni rad u školi, jer etos može da postoji u svakom školskom predmetu.
>> VIŠE

Mart 2018

PRVA PANEL DISKUSIJA U OKVIRU INICIJATIVE FER DISKURSI

U prostorijama IMIC-a, u Sarajevu, 14. marta 2018. godine održana je prva u nizu višemjesečnih panel diskusija, u okviru inicijative Fer diskursi.
Tema prve panel diskusije je bila ''Između religijskog i sekularnog ''.
Gost predavač, Drago Bojić, bh. franjevac, teolog i publicist, raspravom o pozicioniranosti religije i religijskih zajednica u sekularnom društvu kao što je bosanskohercegovačko, naznačio je važnost uspostave komunikacije između ta dva konteksta. Ističući da se pojava fanatizma, tokom historije, javljala kao posljedica i religijskih i antireligijskih narativa, Bojić je istakao važnost jednakog otvaranja društvenog prostora i za vjeru i nevjeru. Vidjevši u sekularnoj multireligijskoj državi potencijal za potpunije ostvarivanje ljudskih prava svih, Bojić akcentualizira važnost propitivanja grešaka na svim stranama, mogućnosti i prostora za dijalog.
U sklopu panela, u kao uvodu temu izveden je perfrormans učenika Gimnazije Dobrinja Lore Šabanović i Amara Mujanovića. Cilj uvodnog dramskog performansa je bio prikazati prožimanje religijskog u sekularno i sekularnog u religijsko, te kako ljudsko biće, biće slobodne volje, ima slobodu izbora.
Kratak video
o prvoj panel diskusiji "Između religijskog i sekularnog" u okviru Fer diskursa je dostupan na linku: https://youtu.be/yYj9Z3KEFH0

>> VIŠE

Mart 2018

ODRŽANA RADIONICA SVJETSKOG ETOSA
U SREDNJOJ GRAĐEVINSKOJ ŠKOLI MOSTAR

Inicijativa je tokom školske 2016/2017 godine pokrenula program jačanja školskih kolektiva kroz formiranje Škola svjetskog etosa i trenutno je u Bosni i Hercegovini registrovano ukupno dvanaest srednjih i osnovnih škola.  Jedna od njih je Srednja građevinska škola Mostar u kojoj je 13.03.2018 i 14.03.2018 po prvi put održana radionica Svjetskog etosa u svrhu jačanja školskog kolektiva i međuškolske suradnje. Sinergijskim djelovanjem Srednje građevinske škole i Srednje građevinske škole Jurja Dalmatinca Mostar, te zahvaljujući odličnom predavačkom timu: Sanela Mesihović (profesorica i direktorica Srednje građevinske škole Mostar)  i fra Ivan Nujić (profesor i tajnik Franjevačke gimnazije u Visokom) zajedno sa učesnicima su pokazali i dokazali da je moguće ne samo rušiti dugogodišnje barijere već i graditi mostove suradnje utemeljene na dobrovoljnosti, inkluzivnosti i ljudskosti.
>> VIŠE

Mart 2018

PRVA RADIONICA SVJETSKOG ETOSA ZA SREDNJE ŠKOLE
SREDNJOBOSANSKOG KANTONA

Nakon završene prve radionice Svjetskog etosa za nastavnike/ce srednjih škola u Srednjobosanskom kantonu, održane u Vitezu 10. i 11.03.2018. zaključeno je da o univerzalnim etičkim vrijednostima u današnjem društvu često govorimo, ali ih ne praktikujemo u svakodnevnom životu. Sarajevski tim predača/ice Selvira Mašnić i Miroslav Bagara su kroz teoretske, didaktičke materijale i praktične primjere podsjetili prisutne o etičkim normama vrijednosti, ali i važnost integracije ovog projekta u nastavno-obrazovne procese u Bosni i Hercegovini. Zahvaljujući uspostavljenoj suradnji sa Rijasetom islamske zajednice Bosne i Hercegovine kao i Katehetskim uredom u Bosni i Hercegovini, kvaliteti ovog seminara je dodatno doprinijelo gostujuće predavanje dr. Nezira Halilovića i dr. sc. Ante Ledića koji su predstavili značajnu važnost i utemeljenje svjetskog etosa u monoteističkim religijama Bosne i Hercegovine.
>> VIŠE

Mart 2018

ODRŽANA PANEL DISKUSIJA "ŠTA NAM DANAS PREDSTAVLJA 8. MART:
POLITIČKA I EKONOMSKA PRAVA ŽENA U BIH"

Žene još uvijek obavljaju više poslova od muškaraca, nisu ravnopravne u bh. društvu, veći su zahtjevi prema ženama u politici nego prema muškarcima, postoje brojni stereotipi o rodnim ulogama i podjelama poslova na muške i ženske, a rješenje je u sistemskim promjenama u obrazovanju, bili su ovo zaključci učesnica panel diskusije "ŠTA NAM DANAS PREDSTAVLJA 8. MART: POLITIČKA I EKONOMSKA PRAVA ŽENA U BIH", koju je TPO Fondacija 08.03.2018. godine realizovala u saradnji s Centrom za interdisciplinarne studije Univerziteta u Sarajevu povodom obilježavanja Međunarodnog dana žena. Panelistice su bile Melika Husić-Mehmedović, profesorica na Ekonomskom fakultetu i direktorica Centra za interdisciplinarne studije Univerziteta u Sarajevu, Jasna Bakšić-Muftić, profesorica na Pravnom fakultetu Univerziteta u Sarajevu i dr. sci. Medina Mujić, saradnica TPO Fondacije.
>> VIŠE

Mart 2018

OTVORENE UČIONICE POVODOM OBILJEŽAVANJA
MEĐUNARODNOG DANA ŽENA

Povodom obilježavanja Međunarodnog dana žena, TPO fondacija je zajedno sa Maarif koledžom u Sarajevu (07.03.2018.), Srednjom školom za kožu, tekstil i dizajn (5.03.2018.) kao i Željezničkim školskim centrom (7.03.2018.) održala tri Otvorene učionice na kojima su učenici i učenice imali priliku zajednički promišljati o značaju obilježavanja Međunarodnog dana žena u odnosu na lokalnu zajednicu u kojoj žive. Zahvaljujući dugogodišnjoj suradnji sa prof. Almom Ahmethodžić i pedagogicom Berminkom Hrelja, kao i tek uspostavljenim mostovima suradnje sa prof. Edisom Zilić, voditeljica Otvorenih učionica Monja Šuta-Hibert je kroz interaktivna predavanja i audio-vizuelnu naraciju sa zainteresiranim učenicima i učenicama razgovarala o 8. Martu i o različitim pitanjima koja se tiču socijalne pravde, radničkim pravima u svijetu i u BiH, te o ljudskim pravima općenito.
>> VIŠE

Mart 2018

GOVORI GLASNO O NASILJU NAD DJEVOJČICAMA,
DJEVOJKAMA I ŽENAMA

"Meni ljudi često govore ružne riječi na ulici. Nazivaju me pogrdnim imenima i provociraju me, ali ja se ne obazirem. Često okrenem glavu kada me vrijeđaju i idem svojim putem, baš kao što mi i majka kaže da radim" – ističe jedna od članica Udruženja mladih "Ružičnjak – Los Rosales" u Mostaru. U Udruženju se obrazuju, odgajaju, socijalizuju, radno osposobljavaju i rehabilituju djeca i mladi sa lakšim, umjerenim i kombinovanim poteškoćama u psihofizičkom razvoju, cerebralnom paralizom, autizmom, Down sindromom i hiperaktivnošću.
TPO Fondacija je (07.03.2018.) povodom obilježavanja Međunarodnog dana žena, 8. marta u Udruženju mladih "Ružičnjak – Los Rosales" u Mostaru realizovala radionicu pod nazivom Govori glasno o nasilju nad djevojčicama, djevojkama i ženama. Voditeljice radionice su bile dr. sc. Medina Mujić, saradnica TPO Fondacije i Jasna Rebac, predsjednica Udruženja mladih "Ružičnjak – Los Rosales".
>> VIŠE

Mart 2018

OBILJEŽAVANJE 8. MARTA KROZ RAZGOVORE
O POLITIČKIM PRAVIMA I OBRAZOVANJU SA NASTAVNICIMA
U OSNOVNOJ ŠKOLI "MUSA ĆAZIM ĆATIĆ" U VELIKOM ČAJNU

"Svi trebamo odati počast majkama, posvetiti pažnju svim ženama i zahvaliti im se na trudu koji ulažu u nove generacije i cijeli svijet", istakla je jedna od nastavnica  Osnovne škole "Musa Ćazim Ćatić" u Velikom Čajnu gdje je TPO Fondacija 05.03.2018. godine održala predavanje na temu "Šta nam danas predstavlja 8. mart: Politička prava i obrazovanje žena u BiH". Predavačice su bile Ismeta Begić, pedagogica škole i Melika Šahinović, projekt koordinatorica iz TPO Fondacije.
>> VIŠE

Mart 2018

ŠTA NAM DANAS PREDSTAVLJA 8. MART:
POLITIČKA I EKONOMSKA PRAVA ŽENA U BIH


Povodom obilježavanja Međunarodnog dana žena, TPO Fondacija u saradnji s Centrom za interdisciplinarne studije Univerziteta u Sarajevu organizira panel diskusiju: ŠTA NAM DANAS PREDSTAVLJA 8. MART: POLITIČKA I EKONOMSKA PRAVA ŽENA U BIH, koja će se održati 08.03.2018. sa početkom u 10 sati u prostorijama Centra za interdisciplinarne studije (na adresi: Zmaja od Bosne 8, Kampus Univerziteta). Na panel diskusijii će govoriti profesorice Univerziteta u Sarajevu: prof. dr. Melika Husić-Mehmedović, prof. dr. Jasna Bakšić-Muftići predstavnica iz TPO Fondacije dr. sci. Medina Mujić, a panel će moderirati: mr.sci. Melika Šahinović.
>> VIŠE

Februar 2018

DRUGA RADIONICA SVJETSKOG ETOSA ZA OSNOVNE ŠKOLE SREDNJOBOSANSKOG KANTONA

Podsjećanje na univerzalne etičke vrijednosti u današnjem ubrzanom načinu življenja toplo su pozdravili nastavnici i nastavnice druge radionice Svjetskog etosa za nastavnike/ce osnovnih škola SBK koja se održala u Vitezu (24. i 25.02.2018.). Učesnici/e su istakli da ETOS predstavlja važan segment svakodnevnog življenja, samo što se o tome vrlo rijetko promišlja na taj način. Poštivanje i uvažavanje drugog i drugačijeg su etičke norme koje se odnose na sve pojedince i pojedinke, a to je upravo svakodnevni život. Predstavnici Islamske zajednice i Katahetskog ureda, gostujući predavači dr. Nezir Halilović i dr. sc. don Anto Ledić ovom prilikom su istakli da su svi prisutni/e počastvovani i privilegovani što imaju priliku da čuju, upoznaju i vide koliko je to univerzalnih, zajedničkih i svakodnevnih stvari koje nas povezuju, a o kojima rijetko razmišljamo. Tokom dvodnevne radionice nastavnici i nastavnice su u sklopu radnih zadataka koji podrazumijevaju rad u grupama izveli nekoliko performansa o nasilju oslikavajući svakodnevnu stigmatizaciju na osnovu različitosti koje nosimo. Performanse su završili prijedlogom kako prihvatiti drugog i drugačijeg, prepoznavajući ono što je dobro u njemu/njoj uz riječi i stihove pomirenja.
Na ovaj način ETOS Inicijativa pružila je još jednu mogućnost za saradnju i dijalog, a druge će zajednički kreirati sudionici ovih seminara uz podršku i mentorstvo tima TPO Fondacije i Etos trenera: mr. sci. Izeta Numanovića i Amele Petričević. >> VIŠE

Februar 2018

PRVA RADIONICA SVJETSKOG ETOSA ZA OSNOVNE ŠKOLE
SREDNJOBOSANSKOG KANTONA

Povezivanje ljudi jedan je od ciljeva Etos inicijative, pa je tako bili o ovaj put na prvom seminaru Svjetskog etosa za nastavnike osnovnih škola SBK koji se održao u Vitezu 17. i 18.02.2018. Nakon 15 godina sreću se  kolege i kolegica koji su zajedno studirali, koji su posuđivali knjige jedni od drugih a koje će vratiti jedni drugima nakon ovog seminara. Pored toga, ovo je prilika da razmijene nove knjige, ideje i iskustva. Dva dana provedena zajedno motivirala su nastavnike da se više angažiraju na međureligijskij saradnji i izgradnji etosa u svojim školama i zajednicama. Na ovaj način ETOS tim je otvorio još jedna vrata saradnje i dijaloga, a druga će otvarati dalje sudionici ovih seminara uz podršku i mentorstvo tima TPO Fondacije i Etos trenera: mr. sci. Izeta Numanovića, Amele Petričević i gostujućih predavača dr. Nezira Halilovića i dr. sc. don Ante Ledića. >> VIŠE

Januar, 2018

ODRŽAN SEMINAR MEDITATIVNE RELAKSACIJE U SARAJEVU


U okviru trogodišnjeg obrazovnog programa DJECA SU NAŠE OGLEDALO: Prevencija vršnjačkog  i rodno-zasnovanog nasilja u bh. školama kojeg TPO Fondacija uspješno realizira u saradnji s tri ministarstva obrazovanja FBiH, u Sarajevu su 22. i 23.01.2018. održana tri seminara Meditativne relaksacije iz oblasti upravljanja stresom. Treningu je prisustvovalo ukupno 35 nastavnika/ca i pedagoga/ica iz deset osnovnih škola u Kantonu Sarajevo. Voditeljica seminara je bila profesorica Zilka Spahić-Šiljak.

>> VIŠE

Januar, 2018

ODRŽAN SEMINAR MEDITATIVNE RELAKSACIJE U VITEZU

U okviru trogodišnjeg obrazovnog programa DJECA SU NAŠE OGLEDALO: Prevencija vršnjačkog  i rodno-zasnovanog nasilja u bh. školama kojeg TPO Fondacija uspješno realizira u saradnji s tri ministarstva obrazovanja FBiH, u Vitezu su 15. i 16.01.2018. održana tri seminara Meditativne relaksacije iz oblasti upravljanja stresom. Treningu je prisustvovalo ukupno 60 nastavnika/ca i pedagoga/ica iz devet osnovnih škola u Srednjobosanskom kantonu. Voditeljica seminara je bila profesorica Zilka Spahić-Šiljak. Cilj seminara je bio upoznati nastavno osoblje sa praksama i razumijevanjem kao ključnim segmentima za održavanje budnog srca, jer ono pomaže u smanjenju vlastitog stresa i raspolućenosti koju čovjek svakodnevno osjeća u svome biću. Istraživanja su pokazala da je budno srce prirodni kapacitet svakog čovjeka, ali i da se budnost može usavršiti vježbom. Prvi dio seminara je bio posvećem teoretskim saznanjima o pojmovima i tehnikama rada na sebi, dok je drugi dio bio posvećen praktičnim vježbama koje pomažu pri oslobođenju stresa i produktivnijeg svakodnevnog funkcionisanja.

>> VIŠE

Januar, 2018

ODRŽAN SEMINAR MEDITATIVNE RELAKSACIJE U MOSTARU


U okviru trogodišnjeg obrazovnog programa DJECA SU VAŠE OGLEDALO: Prevencija vršnjačkog  i rodno-zasnovanog nasilja u bh. školama kojeg TPO Fondacija uspješno realizira u saradnji s tri ministarstva obrazovanja FBiH, u Mostaru su 08. i 09.01.2018. održana tri seminara Meditativne relaksacije iz oblasti upravljanja stresom. Treningu je prisustvovalo ukupno 60 nastavnika i nastavnica, pedagoga/ica i ravnatelja/ica iz deset osnovnih škola u Hercegovačko-neretvanskom kantonu. Voditeljica seminara je bila profesorica Zilka Spahić-Šiljak.

>> VIŠE

Januar, 2018

ODRŽAN TREĆI SEMINAR IZ OBLASTI UPRAVLJANJE STRESOM NAMIJENJEN
PEDAGOZIMA OSNOVNIH ŠKOLA SREDNJOBOSANSKOG KANTONA

O stresorima, tehnikama kao i strategijama suočavanja, prevencije i smanjenja stresa razgovaralo se na trećem stres menadžment seminaru u Vitezu, 05.01.2018 godine. Seminari iz oblasti stres menadžmenta su kreirani u okviru trogodišnjeg projekta Vršnjačko i rodno-zasnovano nasilje u saradnji s ministarstvima obrazovanja Srednjobosanskog, Sarajevskog i Hercegovačko-neretvanskog kantona te se uz podršku Norveške vlade realizuje u trideset osnovnih škola. U hotelu Central u Vitezu, jednodnevnom seminaru su prisustvovali pedagozi, psiholozi kao i logopedi i defektolozi iz deset partnerskih škola Srednjobosanskog kantona. Prisutni su imali priliku dopuniti svoje znanje iz ove oblasti te podijeliti svoja iskustva o radu na ovoj temi koja su stekli u okviru prvog ciklusa trodnevnih seminara protekle godine. Cilj nastavka realizacije ovih seminara je osnaživanje pedagoga i drugog stručnog osoblja koji radi s djecom da se lakše i efikasnije suoče sa stresom i nose s njegovim posljedicama kao i da znanje stečeno na ovim seminarima prenesu na školsko osoblje radi integracije ove oblasti u kurikulume koji podrazumijevaju rad sa djecom i roditeljima. Seminar je vodila neuropsihijatrica i psihoterapeutkinja Amra Delić.
>> VIŠE

Januar, 2018

ODRŽAN DRUGI SEMINAR IZ OBLASTI STRES MENADŽMENTA
U SARAJEVSKOM KANTONU

Koliko poznajemo stres, da li uspješno primjenjujemo tehnike prepoznavanja i savladavanja stresa te koliko dugo treba učiti i raditi na novim strategijama koje će pomoći da se stres i njegove posljedice ne nagomilaju? Bila su ovo pitanja kojim su se bavili pedagozi i psiholozi iz deset partnerskih osnovnih škola Kantona Sarajevo na drugom seminaru iz oblasti stres menadžmenta, kojeg je TPO Fondacija realizovala 04.01.2018. godine u saradnji s Ministarstvom za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo, te uz podršku Norveške vlade. U okviru trogodišnjeg projekta "Vršnjačko i rodno-zasnovano nasilje", TPO Fondacija realizuje drugi ciklus posebno kreiranih seminara namijenjenih prvenstveno pedagozima i psiholozima iz trideset partnerskih osnovnih škola Sarajevskog, Hercegovačko-neretvanskog i Srednjobosanskog kantona. Seminar je kreirala i vodila dr. Amra Delić, dok je deset učesnika u Sarajevu imalo priliku sudjelovati u mnoštvu participatornih vježbi i teorijskom predavanju dr. Delić s ciljem unapređenja vlastitih kompetencija radi uspješne prevencije i smanjenja svih oblika stresa. Cilj nastavka realizacije seminara iz oblasti stres menadžmeta je dodatna edukacija i osnaživanje prosvjetnih radnika da se lakše suoče sa stresom i njegovim posljedicama, kao i prenošenje znanja na školske kolektive u svojim matičnim školama.

>> VIŠE

Januar, 2018

REALIZOVAN PRVI JEDNODNEVNI SEMINAR ZA PEDAGOGE I PSIHOLOGE U HERCEGOVAČKO-NERETVANSKOM KANTONU

Nakon uspješnih trodnevnih seminara iz oblasti stres menadžmenta koji su u toku 2017. godine realizovani u okviru trogodišnjeg projekta "Vršnjačko i rodno-zasnovano nasilje", TPO Fondacija je započela realizaciju novog ciklusa anti-stres seminara. U partnerstvu sa Ministarstvom obrazovanja, nauke, kulture i sporta Hercegovačko-neretvanskog kantona, učesnici na seminaru u Mostaru, koji je održan 03.01.2018. godine, su bili pedagozi, psiholozi, stručni saradnici te predstavnici Zavoda za školstvo, Pedagoškog zavoda i Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta HNK. Uz moderaciju dr. Amre Delić koja je kreirala i održala seminare "Upravljanje stresom" 2017. godine, novi seminari iz iste oblasti dali su dodatnu priliku da se sumiraju rezultati prošlogodišnjih aktivnosti na prevenciji i smanjenju stresa koje su realizovane u školama zajedno sa školskim kolektivima, učenicima i roditeljima. Cilj seminara je jačanje prosvjetnih radnika kako bi bolje razumijeli moći stresa i unaprijedili lične vještine radi uspješnog upravljanja i savladavanja stresa i njegovih posljedica.
>> VIŠE

Decembar 2017

DAN LJUDSKIH PRAVA I KAMPANJA 16 DANA AKTIVIZMA 2017.
"PROBUDI, POKRENI, PROMIJENI"

Pod motom "PROBUDI, POKRENI PROMIJENI" TPO Fondacija je u okviru projekta "Prevencija vršnjačkog i rodno zasnovanog nasilja u školi" koji podržava Norveška vlada, provela je kampanju 16 dana aktivizma u preko 40 osnovnih i srednjih škola BiH. Svečanim obilježavanjem Međunarodnog dana ljudskih prava 11.12.2017,  okončana je ovogodišnja kampanju 16 dana aktivizma u kojoj je učestvovalo preko 300 nastavnika/ca, preko 1000 učenika/ca i preko 2000 roditelja. U partnerstvu sa Jevrejskom općinom BiH u 11 sati održana je završna manifestacija na kojoj su predstavljeni priručnici za jačenje komptencija nastavnika i roditelja, Baseline studija i upriličena je izložba odabranih radova stripa učenika osnovnih i srednjih škola i dodijeljene nagrade najboljim mladim crtačima stripa.
Video zapis sa manifestacije: https://youtu.be/8ECELA1mpxk
>> VIŠE

Decembar 2017

16 DANA AKTIVIZMA U BOSANSKOHERCEGOVAČKIM
OSNOVNIM I SREDNJIM ŠKOLAMA

Tokom kampanje 16 dana aktivizma protiv rodno zasnovanog nasilja pod motom PROBUDI, POKRENI, PROMIJENI preko 2000 učenika i učenica iz 41 bh. škole su zajedno sa 400 nastavnika i nastavnica i 1300 roditelja kroz realizaciju preko 68 kreativnih radionica zajednički propitivali pitanja vezana za rodno zasnovano i vršnjačko nasilje. U saradnji sa Ministarstvom obrazovanja, nauke, kulture i sporta Hercegovačko-neretvanskog kantona, Ministarstvom obrazovanja, znanosti, kulture i sporta Srednjobosanskog kantona  i Ministarstvom za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo te uz finansijsku podršku Norveške ambasade u Sarajevu, TPO Fondacija je uspjela sprovesti niz obrazovnih aktivnosti koje su pozitivno doprinijele u izgradnji boljeg i pravednijeg bh. obrazovnog sistema.
>> VIŠE

Decembar 2017

POZIV NA ZAJEDNIČKO OBILJEŽAVANJE
MEĐUNARODNOG DANA LJUDSKIH PRAVA

U okviru kampanje 16 dana aktivizma protiv rodno-zasnovanog nasilja, TPO Fondacija svoje programe usmjerava na obrazovane  aktivnosti za mlade ljudi, nastavnike i roditelje. Povodom svečanog obilježavanja Dana ljudskih prava, TPO Fondacija poziva sve građane i građanke da se pridruže programu u okviru kojeg je planirana promocija publikacija TPO Fondacije iz oblasti prevencije i smanjenja vršnjačkog i rodno-zasnovanog nasilja, kao i izložba učeničkih strip radova sa konkursa za mlade pod nazivom PROBUDI, POKRENI, PROMIJENI! Program će biti održan 11.12.2017. godine u 11:00 sati u prostorijama Jevrejske zajednice Bosne i Hercegovine (Hamdije Kreševljakovića 59, Sarajevo).
>> VIŠE

Decembar 2017

U NOVU GODINU S PORUKAMA MIRA,
MEĐUSOBNOG POŠTOVANJA I POZITIVNOG AKTIVIZMA

Kvalitetno i kontinuirano obrazovanje kao i pozitivan aktivizam su važni pokretači razvoja demokratskog i civilnog društva. Živjeti u naprednom i razvijenom društvu znači prvenstveno biti dio zajednice odgovornih, savjesnih i obrazovnih građana i građanki koji/e svojim zalaganjem i odgovornim radom doprinose dobrobiti zajednice kojoj pripadaju. Podsjećanje na vlastitu odgovornost prema sebi, porodici, školi i zajedinici u kojoj živimo, te ulaganje u usavršavanje ličnih kompetencija vodi ka zdravoj okolini koja ne podržava stereotipe, predrasude ili nasilje. Zbog toga vjerujemo da je obrazovanje i pravilan odgoj ključ za otvaranje svih vrata koje vode ka istinskom uspjehu. Vjerujemo da su porodica i škola stubovi našeg odrastanja i sazrijevanja te da izgrađena i zdrava ličnost potiče iz sigurnog doma i kvalitetnog obrazovanja.
Poštujmo i volimo naše roditelje, staratelje, porodicu, učitelje, nastavnike, ali i prijatelje koji s nama zajedno prave prve korake ka uspješnoj budućnosti!
>> KALENDAR PDF

Novembar 2017

ZAVRŠENA TREĆA RADIONICA RODITELJSTVA ZA
MAJKE DJECE S POSEBNIM POTREBAMA

U okviru programa "Rodno-zasnovano nasilje – GBV", 25. novembra 2017. godine u prostorijama udruženja "Dlan" u Zenici, uspješno je okončana treća planirana radionica roditeljstva namijenjena majkama djece oboljele od paralize i hidrocefalusa. S ciljem pružanja psihosocijalne podrške majkama oboljele djece, prevencije i smanjenja diskriminatornih praksi i oblika rodno-zasnovanog nasilja, kao i podizanje svijesti bh. društva o poteškoćama s kojima se porodice oboljele djece svakodnevno susreću, te njihovim potrebama za kvalitetniji način života, TPO Fondacija je realizovala ukupno tri radionice posvećene iskučivo majkama i njihovom osnaživanju u radu s djecom i svakodnevnim stresom. U moderaciji TPO saradnice, psihoterapeutkinje, mr. sci Nermine Vehabović-Rudež, petanest majki je imalo priliku da kroz razgovor, edukativne materijale te participatorne vježbe uče o različitim ulogama koje obavljaju kao roditelj djeteta s posebnim potrebama. Cilj radionice je također bio suočavanje sa predrasudama i stereotipima koji se često vežu za ženu u porodicama čije se dijete nosi sa nekim od oboljenja.
>> VIŠE

Novembar 2017

ODRŽAN ČETVRTI SUSRET UČENIKA I UČENICA U OKVIRU PROJEKTA
"MEĐURELIGIJSKI DIJALOG KROZ UMJETNOST"


U okviru projekta "Međureligijski dijalog kroz umjetnost" 25.11.2017. u prostorijama JU Gimnazije "Dobrinja" uspješno je realiziran četvrti modul na temu 'VITRAŽ'.  Radionicu posvećenu ovoj temi je vodila profesorica likovne umjetnosti Anita Smiljanić. Time je uspješno završen novembar posvećen duhu katoličke umjetnosti. Projekat su podržali Federalno ministarstvo nauke i obrazovanja i TPO Fondacija kao partner organizacija u sklopu obrazovnog programa "Škola svjetskog etosa", kojim koordinira profesor islamskog vjeronauka Semir Salihović.

>> VIŠE

Novembar 2017

USPJEŠNO REALIZOVANA DRUGA RADIONICA RODITELJSTVA
ZA MAJKE DJECE S POSEBNIM POTREBAMA


U okviru programa "Rodno-zasnovanog nasilje – GBV" te s ciljem psihosocijalnog jačanja majki djece oboljele od paralize i hidrocefalusa, TPO Fondacija je uspješno realizovala drugu od planirane tri radionice roditeljstva pod nazivom "Biti dovoljno dobar roditelj". U udruženju "Dlan" u Zenici, koje djeluje  u interesu svih oboljelih osoba uključujući i porodice oboljele, djecu i odrasle, 11. novembra 2017. godine je održana radionica za petnaest majki članica ovog udruženja. Radionicu je vodila psihoterapeutkinja, mr. sci Nermina Vehabović-Rudež. >> VIŠE

Novembar 2017

ODRŽAN TREĆI SUSRET UČENIKA I UČENICA U OKVIRU PROJEKTA
"MEĐURELIGIJSKI DIJALOG KROZ UMJETNOST"

11.11.2017. u prostorijama JU Gimnazije "Dobrinja" održan je treći susret učenika i učenica u okviru projekta "Međureligijski dijalog kroz umjetnost" kojeg Federalno ministarstvo nauke i obrazovanja Bosne i Hercegovine podržava zajedno sa TPO Fondacijom.  
Susret je održan u sklopu trećeg projektnog modula pod nazivom "Međureligijski dijalog iz katoličke perspektive." Predavači su bili gospodin Siniša Mujabašić, prof. katoličkog vjeronauka  i gospođa Adna Kahriman, školska pedagogica. Nakon održanih predavanja, prisutni učenici i učenice su zajedno sa stručnim timom posjetili sarajevsku katedralu Srca Isusova gdje su se upoznali sa jedinstvenom historijom i arhitekturom katedrale.
>> VIŠE

Novembar 2017

PETI JedNODNEVNI TRENING ZA NASTAVNIKE U SREDNJEBOSANSKOM KANTONU: "Komunikacija i individualna suradnja nastavnika i roditelja"

U okviru trogodišnjeg obrazovnog programa DJECA SU NAŠE OGLEDALO: Prevencija vršnjačkog  i rodno-zasnovanog nasilja u bh. školama kojeg TPO Fondacija uspješno realizira u suradnji s ministarstvima obrazovanja KS, HNK i SBK, u Bugojnu je 07.11.2017. održan peti i zadnji jednodnevni trening za 12 nastavnika i nastavnica u svrhu jačanja kompetencija iz oblasti uspješne komunikacije i individualne suradnje nastavnika i roditelja Srednjobosanskog kantona. Voditeljice su bile Šejla Džanan i Snježana Petraš dok su treningu prisustvovali nastavnici i nastavnice iz OŠ "Uskoplje" iz Uskoplja i "Prva osnovna škola" iz Bugojna.
>> VIŠE

Novembar 2017

ODRŽANA PRVA RADIONICA RODITELJSTVA ZA MAJKE DJECE S POSEBNIM POTREBAMA U UDRUŽENJU "DLAN" ZENICA

TPO Fondacija godina radi na osnaživanju marginaliziranih grupa društva ukazujući na njihove poteškoće i potrebe u postizanju jednakih prava i mogućnosti u svojoj zajednici. Posebne grupe društva zasigurno predstavljaju porodice s djecom s posebnim potrebama. Zbog nedovoljne brige društva za ove marginalizirane skupine naše zajednice, kao i potrebe da se podiže svijest o problemima i potrebama djece i njihovih majki za kvalitetnijim načinom života, TPO Fondacija  je u okviru programa "Rodno-zasnovano nasilje - PGV" u mjesecu novembru započela novi set radionica roditeljstva pod nazivom "Biti dovoljno dobar roditelj" s ciljem psihosocijalnog osnaživanja majki djece oboljele od paralize i hidrocefalusa. Četrnaest aktivnih majki udruženja "Dlan" u Zenici, 4. novembra 2017.godine su prisustvovale edukativnoj radionici koju je moderirala saradnica TPO Fondacije, psihoterapeutkinja mr.sci Nermina Vehabović- Rudež. Cilj radionice je bio jačanje majki djece s posebnim potrebama, kontrola i smanjenje svakodnevnog stresa kojim su okruženi sa posebnim akcentom na rodno-zasnovano nasilje kojem su djevojčice, djevojke i žene oboljele od nekih bolesti kao i majke oboljele djece izložene različitim oblicima diskriminacije i nasilja u porodici i zajednici u kojoj žive.
>> VIŠE

Novembar 2017

ROD I LIDERSTVO - sa PPROFESORICOM STANFORD UNIVERZITETA


Zašto su važne teme roda i liderstva, šta utječe na liderske stilove i kakve liderske osobine pokazujemo ovisi o mnogim faktorima. Profesorica Melissa Johns sa Stanford Univerziteta je održala radionicu (03.11.2017), koju su zajedno organizirali Univerzitet u Zenici i TPO Fondacija za studente i nastavnike. Preko 40 studenata je prisustvovalo radionici i bili su aktivno uključeni u vježbe koje je profesorica Melissa pripremila za njih da im pojasni kako to izgleda kada djelujemo tako što pokazujemo moć. Predstavnici Univerziteta profesor Darko Petković, profesor Malik Čabaravdić i Lamija Subašić  su bili domaćini skupa zajedno sa profesoricom Zilkom Spahić Šiljak.
>> VIŠE

Novembar 2017

ČETVRTI JedNODNEVNI TRENING ZA NASTAVNIKE U
SREDNJEBOSANSKOM KANTONU: "Komunikacija i individualna suradnja nastavnika i roditelja"

U okviru trogodišnjeg obrazovnog programa DJECA SU NAŠE OGLEDALO: Prevencija vršnjačkog  i rodno-zasnovanog nasilja u bh. školama kojeg TPO Fondacija uspješno realizira u suradnji s Ministarstvom obrazovanja, kulture i sporta HNK, Ministarstvom za obrazovanje, nauku i mlade KS i Ministarstvom obrazovanja, znanosti, kulture i sporta SBK te trideset partnerskih osnovnih škola, u Bugojnu je 02.11.2017. održan četvrti jednodnevni trening za 12 nastavnika i nastavnica u svrhu jačanja kompetencija iz oblasti uspješne komunikacije i individualne suradnje nastavnika i roditelja Srednjobosanskog kantona. Voditeljice treninga su bile Snježana Petraš i Šejla Džanan dok su treningu prisustvovali nastavnici i nastavnice iz OŠ "Berta Kučera" iz Jajca i "Treća osnovna škola" iz Bugojna.
>> VIŠE

Oktobar 2017

ODRŽAN TREĆI JEDNODNEVNI TRENING ZA NASTAVNIKE U SREDNJEBOSANSKOM KANTONU: "Komunikacija i individualna suradnja nastavnika i roditelja"

U Vitezu 31.10.2017. održan je treći jednodnevni trening za nastavnike u okviru trogodišnjeg obrazovnog programa DJECA SU NAŠE OGLEDALO: Prevencija vršnjačkog  i rodno-zasnovanog nasilja u bh. školama kojeg TPO Fondacija uspješno realizira u saradnji s Ministarstvom obrazovanja, kulture i sporta HNK, Ministarstvom za obrazovanje, nauku i mlade KS i Ministarstvom obrazovanja, znanosti, kulture i sporta SBK. Trening je održan za 18 nastavnika i nastavnica u svrhu jačanja kompetencija iz oblasti uspješne komunikacije i individualne suradnje nastavnika i roditelja Srednjobosanskog kantona. Treningu su prisustvovali nastavnici i nastavnice iz OŠ "Travnik" u Travniku, OŠ "Kaćuni" iz Kaćuna i OŠ "Ivan Goran Kovačić" iz Fojnice.
>> VIŠE