Nov 2023

16 dana aktivizma: Objavljen video materijal “Protiv nasilja”

U sklopu projekta UNIGEM kreirani su video materijali sa ciljem informisanja javnosti o postupcima prijave nasilja, ali i same prevencije nasilja. Putem ova tri kratka videa građani/ke mogu dobiti informacije o tome kako rodno zasnovano nasilje predstavlja diskriminaciju, šta učiniti kada se nasilje desi, te na koji način spriječiti pojavu nasilja. Video materijal je nastao uz podršku akademika prof.dr. Nermina Korajlića sa Fakultet za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije Univerziteta u Sarajevu i prof. dr. Amile Ždralović sa Pravnog fakulteta Univerziteta u Sarajevu.

>> više

Nov 2023

SAFECITY: PRIJAVI ULIČNO UZNEMIRAVANJE

U periodu od 26.10. – 23.11.2023. godine TPO Fondacija je bila dio Regional data challenge kojeg je pokrenula Udruga Sigurna mjesta iz Zagreba. Kroz online sesije predstavljena je safecity aplikacija koja za cilj ima potkanuti i ohrabriti na anonimne prijave uličnog uznemiravanja. Safecity aplikacija je nastala u Indiji 2012., a osmislila je Elsa Marie D’Silva. Od tada, aplikacija se širi diljem svijeta, prevodi i lokalizira, što su predstavnica Udruge, Ivana Šalinović i njene kolegice napravile. Krenule su u prijevod aplikacije zbog nepostojanja alata za prijavljivanje uličnog seksualnog uznemiravanja na našim područjima, odnosno nepostojanja podataka o stvarnom stanju u Hrvatskoj po tom pitanju. Mnogi su doživjeli neku vrstu uznemiravanja ali nisu bili u mogućnosti podijeliti tu informaciju dalje od uskog kruga osoba kod kojih nailaze na razumijevanje.

>> više

Nov 2023

16 dana aktivizma: Zbornik “Rod i globalizacija” uspješno promovisan

U nastojanju da potakne intelektualni dijalog o pitanjima roda, online promocija zbornika pod nazivom “Rod i Globalizacija” održana je 28. novembra putem Zoom platforme. Zbornik, rezultat truda sudionika/ca Zimske škole “Rod i Globalizacija” i njihovih mentora/ica, te istražuje kompleksan odnos između rodne dinamike i različitih aspekata društva. Promocija, koja je započela 28.novembra u 18 sati, pružila je virtualni prostor za znanstvenike/ce i ostale zainteresovane za temu da sudjeluju u promišljenim razgovorima o ključnim temama koje se istražuju unutar zbornika.

>> više

Nov 2023

Otvorena kampanja “16 dana aktivzma” u 2023. i održan panel o prevenciji nasilja

U srijedu, 22. novembra 2023., TPO fondacija i Univerzitetski gender resursni centar (UNIGeRC) su u sklopu projekta UNIGEM otvorili ovogodišnju kampanju “16 dana aktivizma”, koja će se fokusirati na borbu protiv femicida. Povodom početka kampanje, koja će trajati od 25. 11. do 10.12.2023., održan je panel o sprečavanju nasilja, na kojem su učestvovali: dr. Alma Kratina, zastupnica u Federalnom parlamentu BiH, prof. dr. Amila Ždralović, s Pravnog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, i prof. dr. Mirza Smajić, s Fakulteta političkih nauka Univerziteta u Sarajevu. Panel je moderirala novinarka Arijana Saračević-Helać.

>> više

Nov 2023

ODRŽANA REGIONALNA FER KONFERENCIJA „A TI SESTRO GOVORI!“ U SARAJEVU

Regionalna FER konferencija „A ti sestro govori!“ realizovala se u periodu od 16-19. novembra 2023. u Sarajevu. Učesnice su diskutovale sa stručnjakinjama iz oblasti feminizma, teologije, obrazovanja, književnosti, umjetnosti, glume, novinarstva i pravnih nauka) kroz predavanja, panele i kreativne radionice.

>> više

Nov 2023

Poziv na promociju zbornika “Rod i globalizacija” 28.11. 18h

Sa ciljem poticanja intelektualne rasprave o pitanjima roda, s radošću najavljujemo online promociju zbornika "Rod i Globalizacija." Ovaj zbornik, svjedočanstvo je saradnje 19 partnerskih univerziteta diljem Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Hrvatske i Srbije. Promocija zbornika će se odvijati online putem Zoom platforme 28. novembra sa početkom u 18h.

>> više

Nov 2023

Pozivamo na regionalni online panel: Zakon i femicid

Link za pristup je: https://us06web.zoom.us/j/81633244910?pwd=TGKbhJqKMktYhsFIhEfx7E4OqQGZx6.1
Meeting ID: 816 3324 4910
Passcode: 426026

Nov 2023

Poziv na otvaranje kampanje “16 dana aktivizma” u 2023 i panel

Centar za interdisciplinarne studije (CIS),
Zmaja od Bosne 8, (Kampus UNSA-e)

srijeda, 22. novembra 2023.
u 12:00

Panelisti_ce:
prof. dr. Amila Ždralović
prof. dr. Mirza Smajić
dr. Alma Kratina
Moderatorica:
Arijana Saračević – Helać

Nov 2023

Potpisan Sporazum o saradnji i poslovno tehničkom razumijevanju

U ponedjeljak, 13. novembra 2023., TPO fondacija i Fakultet sporta i tjelesnog odgoja (FASTO) u Sarajevu potpisali su Sporazum o saradnji i poslovno tehničkom razumijevanju s ciljem ostvarivanja zajedničkih interesa i uspostavljanja različitih vidova saradnje na polju realizacije zajedničkih interesa.

>> više

Nov 2023

Održana promocija izdanja o ekonomiji brige i panel diskusija

U ponedjeljak, 30. oktobra 2023., u Centru za interdisciplinarne studije Univerziteta u Sarajevu, u okviru projekt „University and Gender Mainstreaming – UNIGEM“ održana je promocija izdanja o ekonomiji brige i panel diskusiji. Ovom prilikom promovirane su: “Polazna studija o ekonomiji brige”, “Feminizam i religija u 21. stoljeću” i “Etika brige u doba prekarnosti”. Promotorice su bile profesorice dr. Jasna Kovačević, dr. Maja Arslanagić Kalajdžić i dr. Melika Husić Mehmedović, a moderatorica Kristina Ljevak.

>> više

Okt 2023

Održana edukacija o prevenciji diskriminatornih postupaka na univerzitetima u regiji

Promoviranje jednakosti i sprečavanje diskriminatornih postupaka u visokoškolskim ustanovama bili su u središtu dvodnevnog događaja koji je organizirala TPO Fondacija u sklopu UNIGEM projekta. Od 27. do 28. oktobra, održan je informativni seminara s ciljem podizanja svijesti i provedbe mjera za suzbijanje diskriminacije unutar akademskih okruženja.

>> više

Okt 2023

Održana online sjednica vijeća za rodnu ravnopravnost Univerziteta u Sarajevu

U četvrtak, 19. oktobra 2023., održana je online sjednica Vijeća za rodnu ravnopravnost Univerziteta u Sarajevu. Prisutne_i su bile_i: prof. dr. Jasna Kovačević, prof. dr. Zilka Spahić Šiljak, prof. dr. Marija Lučić-Ćatić, dr. Gaj Trifković, prof. dr. Amila Ždralović, mr. Miroslav Živanović, prof. dr. Ajla Demiragić i Lamija Subašić.

>> više

Okt 2023

MENGA: U Skopju održan forum o rodno odgovornom budžetiranju

Gender Budget Watchdog Network (GBWN), koja se sastoji od više od 100 organizacija civilnog društva na Zapadnom Balkanu i u Moldaviji čija članica je i TPO Fondacija, organizirala je međunarodni forum pod nazivom “Going Glocal” o rodno osviještenom budžetiranju (ROB) u Skoplju, Sjevernoj Makedoniji 19. i 20. oktobra.

>> više

Okt 2023

Poziv na promociju izdanja o ekonomiji brige

U ponedjeljak, 30. oktobra 2023., u 17.00 sati u Centru za interdisciplinarna istraživanja Univerziteta u  Sarajevu (na adresi Zmaja od Bosne 8, Kampus) održat će se promocija tri knjige i panel diskusija.

Moderatorica događaja bit će Kristina Ljevak Bajramović, a promotorice i panelistice:
– profesorica dr. Melika Husić-Mehmedović (“Polazna studija o ekonomiji brige”, Ekonomski institut)
– profesorica dr. Maja Arslanagić-Kalajdžić (“Polazna studija o ekonomiji brige”, Ekonomski institut)
– profesorica dr. Jasna Kovačević (“Etika brige u doba prekarnosti” i “Žene i rad”, projekt UNIGEM)
– Amna Muharemović (UN Women, portfolio za ekonomsko osnaživanje žena)

Promociju u okviru projekta UNIGEM zajedno organiziraju Univerzitetski gender resursni centar (UNIGeRC) Univerziteta u Sarajevu, TPO fondacija i Ekonomski institut.

Svim zainteresovanima želimo dobrodošlicu!

Okt 2023

MENGA: POZIV ZA UČEŠĆE U ISTRAŽIVANJU O MENSTRUALNOM SIROMAŠTVU U BIH

U okviru projekta Menstrualna i rodna akcija (engl. MENstrual and Gender Action-MENGA), TPO Fondacija nastoji zagovarati inicijativu ukidanja poreza na menstrualne proizvode praćenjem i financiranjem otpornosti te uticanjem na formiranje rodno odgovornih proračuna obrazovnih institucija. Ovim putem Vas pozivamo da uzmete učešće u istraživanju o menstrualnom siromaštvu u BIH popunjavanjem anketnog upitnika. Ukoliko ste studentica i/ili nastavnica na nekom od javnih bh. univerziteta molimo Vas da popunite upitnik, a za to će biti potrebno da izdvojiti 10 minuta Vašeg vremena. Ne postoje tačni i netačni odgovori, stoga Vas želimo zamoliti da prilikom odgovaranja iznesete stav koji najbolje oslikava Vaše mišljenje o temi.

>> više

Sep 2023

Online FER škola: Feminizam i religija za svakoga – POZIV

Imamo li odvažnosti propitivati vlastita vjerovanja, svjetonazore i prakse? Imamo li snage ustati protiv strukturalnog nasilja koje provode patrijarhalne institucije kako sekularne, tako i religijske? Jesmo li spremni čuti drugačiju perspektivu i omogućiti da se uvaži drugačije mišljenje – makar se i ne slagali s njim? Jesmo li spremni uvažiti ljudsku slobodu i pravo osobe da vjeruje ili ne vjeruje, da pita, sumnja i traga za odgovorima? Može li se biti feminist/ica i vjernik/ca?

Ako je odgovor na ova pitanja pozitivan, onda vam preporučujemo da se prijavite na prvu online FER školu: Feminizam i religija. FER škola je svima koji žele nešto više saznati o feminizmu, stereotipima, rodno zasnovanom nasilju, mirotvorstvu i drugim temama važnim ravnopravnost žena i muškaraca.

>> više

Sep 2023

U sklopu projekta UNIGEM na fakultetu političkih nauka u Sarajevu održana promocija knjige “Feminizam i religija u 21. stoljeću”

U utorak, 26. septembra 2023., na Fakultetu političkih nauka u Sarajevu održana je promocija knjige “Feminizam i religija u 21. stoljeću: tehnologija, dijalog i širenje granica”, čije su urednice Gina Messina-Dysert i Rosamary Radford Ruether. Knjigu su promovirali mr. Đermana Kurić i prof. dr. Pavle Mijović, a promociju je moderirao mr. Adnan Rondić. Događaj su zajedno organizirali TPO fondacija i Fakultet političkih nauka u Sarajevu, s tim da je TPO fondacija u sklopu projekta UNIGEM osigurala i prevođenje ove knjige s engleskog i njeno štampanje.

>> više

Sep 2023

Prof. dr. Zilka Spahić Šiljak prezentovala rezultate istraživanja o poveznici rodne ravnopravnosti i društvene kohezije mladih na Balkanu

Dana 21.09. u Tirani profesorica dr. Zilka Spahić Šiljak prezentovala je rezultate istraživanja o poveznici rodne ravnopravnosti i društvene kohezije mladih na Balkanu koje su provodile/i mlade/i istraživačice/i iz Bosne i Hercegovine, Srbije, Kosova, Sjeverne Makedonije i Albanije. Mladi Zapadnog Balkana identifikovali su toksičnu muškost, rodne stereotipe, jezik mržnje i medijske prikaz tradicionalnih rodnih uloga kao faktore koji povećavaju rizik od nasilja, posebno nasilja nad ženama, koje se smatra najraširenijim oblikom nasilja u cijelom regionu – prema nalazima novog istraživanja.

>> više

Sep 2023

Održana sjednica vijeća za rodnu ravnopravnost Univerziteta u Sarajevu

U petak, 15. septembra 2023., održana je sjednica Vijeća za rodnu ravnopravnost Univerziteta u Sarajevu. Prisutne_i su bile_i: prof. dr. Jasna Kovačević, prof. dr. Zilka Spahić Šiljak, Lamija Subašić, Ivana Kulić, dr. Gaj Trifković, prof. dr. Amila Ždralović, mr. Miroslav Živanović, prof. dr. Ajla Demiragić i prof. dr. Valida Nikšić. Teme o kojima su prisutne_i diskutovale_i, odnosile su se na: Gender akcioni plan (GAP) UNSA-e i predstojeću potrebu za njegovim ažuriranjem; evaluaciju edukacijskih aktivnosti za nastavno osoblje na partnerskim univerzitetima projekta UNIGEM; novi Statut UNSA-e; edukaciju o prevenciji diskriminacijskih postupaka na univerzitetima; aktivnosti za predstojeću kampanju „16 dana aktivizma“ u 2023., i na istraživanje o menstrulnom siromaštvu (MenGa)u okviru projekta UNIGEM.

>> više

Sep 2023

MENGA: Održan sastanak sa Sarajevskim Otvorenim Centrom

Dana 18.09. u prostorijama Univerzitetskog gender resursnog centra (Unigerc) TPO Fondacija i predstavnica Sarajevskog Otvorenog Centra održali su sastanak sa ciljem razmjene iskustava po pitanju zagovaranja na temu menstrualnog siromaštva.

>> više

Sep 2023

U povodu Međunarodnog dana mira 2023, Intervju-Zilka Spahić Šiljak

Međunarodni dan mira je ustanovljen od 1981. godine i obilježava 21.09. kao podsjetnik na značaj nenasilja, smanjena ratova i uništenja. Tim povodom na N1 Televiziji je gostovala v.prof.dr. Zilka Spahić Šiljak, akademska direktorica UNIGeRC (Univerzitetski gender resursni centar) i direktorica TPO Fondacija. Govorila je o zanemarivanju doprinosa žena u izgradnji mira koje grade mir na lokalnim razinam, ali ne sjede sa pregovaračkim stolovima na višim razinama odlučivanja. Također je predstavila UNIGEM projekt i postignuća u integriranju rodne perspektive u visokom obrazovanju.

>> više

Sep 2023

Održana promocija romana “Nebo u tvom srcu” Leyle Karaça u Mostaru

U Narodnoj biblioteci u Mostaru dana 14.09.2023. održana je promocija knjige spisateljice, Leyle Karaça pod nazivom “Nebo u tvom srcu” i panel diskusija “Prostori za žene u književnosti”. Panelistice, prof. dr. Jašarević Merima i prof.dr. Marić Irma analizirale su uticaj globalne kulture koja uveliko afirmiše antidijalog samima sa sobom.

>> više

Sep 2023

Održana promocija knjige “Nebo u tvom srcu” i panel diskusija “Prostori za žene u književnosti”

Na Filozofskom fakultetu Unverziteta u Tuzli dana 13.09.2023. održana je promocija knjige spisateljice, Leyle Karaça pod nazivom “Nebo u tvom srcu” i panel diskusija “Prostori za žene u književnosti”. Panelistice, prof. dr. Anisa Avdagić i prof.dr. Melinda Botalić govorile su o utiscima o romanu koji prati duhovno putovanje glavne junakinje Dilrube, koja kroz snove i halucinacije, propituje svoje postojanje i na tom putu prolazi različite faze kako bi došla do spoznaje Boga.

>> više

Sep 2023

Održana prva promocija romana “Nebo u tvom srcu” turske autorice Leyle Karaça u Sarajevu

TPO Fondacija i Univerzitetski gender resursni centar organizovali su promociju romana “Nebo u tvom srcu” turske autorice Leyle Karaça dana 12.09.2023 u Sarajevu. Prva promocija navedenog romana u Bosni i Hercegovini održala se u Sarajevu 12.09. sa početkom u 18h u prostorijama Muzeja književnosti i pozorišne umjetnosti. U sklopu promocije romana organizovana je i panel diskusija “Prostori za žene u književnosti” čije učesnice su bile prof. dr Adisa Bašić i dipl. komparativistica Nikolina Todorović, dok je diskusija moderirana od strane prof. dr Ajle Demiragić.

>> više

Sep 2023

Najava promocija romana “Nebo u tvom srcu” turske autorice Leyle Karaça.

TPO Fondacija i Univerzitetski gender resursni centar organizuju tri promocije romana “Nebo u tvom srcu” turske autorice Leyle Karaça u Sarajevu, Mostaru i Tuzli.

>> više

Sep 2023

“Izazovi integriranja rodne ravnopravnosti u univerzitetskoj zajednici: protiv rodno zasnovanog nasilja” objavljeno izdanje na engleskom jeziku

Knjiga “Izazovi integriranja rodne ravnopravnosti u univerzitetskoj zajednici: protiv rodno zasnovanog nasilja” autorica Zilke Spahić Šiljak, Jasne Kovačević i Jasmine Husanović objavljena je u izdanju na engleskom jeziku. Ovo izdanje je objavljeno u uredništvu američke izdavačke kuće Scholars press.

>> više

Sep 2023

Održana Međunarodna konferencija Etika pomirenja

U Sarajevu je od 24. do 27. augusta 2023. održana konferencija „Etika pomirenja – evropske perspektive“. Konferencija je organizovana od strane društva Societas Ethica iz Uppsale u saradnji sa Katoličkim bogoslovnim fakultetom Univeziteta u Sarajevu i Centrom za ljudska prava Univerziteta u Sarajevu, uz podršku udruženja Renovabis. Konferencija je okupila oko pedeset naučnica i naučnika iz Evrope, Amerike, i Indije. Oni su dali viđenje fenomena pomirenja iz ugla različitih naučnih disciplina, uključujući teologiju, filozofiju, i sociologiju. U isto vrijeme, oni su podijelili i praktična iskustva iz mukotrpnog procesa prevazilaženja podjela i naslijeđa prošlosti, iz Južnoafričke Republike, Njemačke, Kolumbije, ali i sa Balkana.

>> više

Avg 2023

Integriranje rodne perspektive u nastavi

U okviru UNIGEM projekta održana u Sarajevu je od 28-29.08.2023. održana trodnevna edukacija nastavnika partnerskih univerziteta o integraciji rodne perspektive u nastavi društvenih i humanističkih znanosti. Jedan od velikih izazova u obrazovanju je kako u postojeće nastavno planove i programe uključiti rodnu perspektivu a da to ne bude samo „dodavanje žena“, kako se to inače razumijevalo i još uvijek razumijeva.

>> više

Avg 2023

Održano predavanje “Rodne i etičke dimenzije pomirenja”

U okviru Konferencije Societas Ethica, prof.dr. Zilka Spahić Šiljak je u ime UNIGeRC Centra održala radionicu sa doktorantima iz zapadno-evropskih zemalja koji se bave pitanjima etike i pomirenja. Rodna dimenzija je ključna feminističim pristupima pravdi i pomirenju jer bez ove dimenzije nije moguće vidjeti na koji način i konflikt i izgradnja mira utječu na žene i manjine koji su uglavnom kolateralna šteta.

>> više

Avg 2023

Sa Gradačca bijele kule krik zbog žrtve femicida

Sa Bijele kule u Gradačcu danas se nije čula pjesma o izgubljenoj ljubavi Husein-kapetana “Sa Gradačca bijele kule Zmaja od Bosne, sokolovi zakliktali kajde žalosne…“ već se prolomio krik zbog ubijene žene. 11.08.2023 godine ubijena je Nizama Hećimović, a ubistvo je izvršio njen suprug, Nermin Sulejmanović pred njihovom dvogodišnjom kćerkom i sve to je prenosio uživo preko Instagrama a onda ubio još nekoliko ljudi i na kraju izvršio samoubistvo.
Piše: Zilka Spahić Šiljak

>> više