Dec 2022

Poziv na panel diskusiju “Važnost obrazovanja za ljudska prava i povezivanje sa praksom” povodom završetka kampanje “16 dana aktivizma za rodnu ravnopravnost 2022.”

Povodom završetka kampanje “16 dana aktivizma za rodnu ravnopravnost 2022.” koja se održava u periodu od 25. novembra do 10. decembra, TPO Fondacija iz Sarajeva organizuje panel diskusiju na temu Važnosti obrazovanja za ljudska prava i povezivanje sa praksom, u prostorijama Centra za interdisciplinarne studije “prof.dr.Zdravko Grebo” (Zmaja od Bosne 8, Sarajevo). Panel diskusija će se održati u petak 09.12.2022. sa početkom u 14:00 časova.

>> više

Dec 2022

Promovirano UNIGEM istraživanje na Univerzitetu “Džemal Bijedić” u Mostaru (UNMO)

U punoj sali Nastavničkog fakulteta Univerziteta “Džemal Bijedić” u Mostaru promovirano je prvo regionalno istraživanje o rodno zasnovanom nasilju u akademskim zajednicama, prezentirano u knjizi “Izazovi integriranja rodne ravnopravnosti u univerzitetskoj zajednici: Protiv rodno zasnovanog nasilja” koju su uredile prof. dr. Zilka Spahić Šiljak, prof. dr. Jasna Kovačević i prof. dr. Jasmina Husanović. Promociji su prisustvovali_e predstavnici_e akademske zajednice, te brojni studenti i studentice koji_e su pokazali_e veliki interes za teme rodne ravnopravnosti.

>> više

Dec 2022

Promovirano UNIGEM istraživanje na Univerzitetu u Istočnom Sarajevu (UES)

Na Pravnom fakultetu Univerziteta u Istočnom Sarajevu 24.11.2022. održana je promocija publikacije „Izazovi integrisanja rodne ravnopravnosti u univerzitetskoj zajednici: Protiv rodno zasnovanog nasilja“. Knjiga je nastala kao rezultat multidiciplinarnog istraživanja provedenog u okviru projekta UNIGEM u kojem učestvuje 19 univerziteta iz Bosne i Hercegovine, Srbije, Crne Gore i Hrvatske, među kojima je i UES, a koji provodi TPO fondacija iz Sarajeva uz finansijsku podršku Vlade Ujedinjenog Kraljevstva.

>> više

Dec 2022

16 dana aktivizma: Filozofski fakultet UNSA priredio izložbu studentskih radova protiv rodno zasnovanog nasilja

Filozofski fakultet Univerziteta u Sarajevu 01. decembra 2022. priredio je izložbu studentskih radova u okviru kampanje “16 dana aktivizma za rodnu ravnopravnost” projekta UNIGEM s ciljem poticanja na prevenciju i eliminaciju nasilja prema ženama i djevojkama, te podizanja svijesti javnosti o potrebi aktivnog angažmana u toj borbi. Izložba će biti postavljena u holu Fakulteta do kraja trajanja Kampanje, do 10. decembra 2022. kada se obilježava Međunarodni dan ljudskih prava. Organizovana je i prateća radionica, razgovor sa studentima i studenticama koji/e su sudjelovali/e u realizaciji izložbe.

>> više

Dec 2022

16 dana aktivizma: obilježavanje kampanje na Sveučilištu u Rijeci (UNIRI)

Paralelno sa globalnom kampanjom “16 dana aktivizma protiv rodno uvjetovanog nasilja”, u okviru projekta UNIGEM (University and Gender Maintreaming) koji provodi TPO fondacija iz Sarajeva, na Sveučilištu u Rijeci održane su aktivnosti kojima su se, u suradnji nastavnog i stručnog osoblja te studenata i studentica, obilježili Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad ženama i Međunarodni dan osoba s invaliditetom.

>> više

Dec 2022

16 dana aktivizma: Mnoštvo aktivnosti na Univerzitetu u Istočnom Sarajevu (UES)

Univerzitet u Istočnom Sarajevu održao je tri predavanja i tri radionice na Filozofskom fakultetu posvećene obilježavanju kampanje “16 dana aktivizma za rodnu ravnopravnost” projekta UNIGEM, koju TPO fondacija iz Sarajeva pored ove partnerske institucije, provodi skupa sa još 18 univerziteta u BiH i regiji uz finansijsku podršku Vlade Ujedinjenog Kraljevstva, pod motom “Progledaj, govori protiv nasilja”. Kampanjom se, u periodu od 25. novembra do 10. decembra 2022., uz opšti cilj podizanja svijesti javnosti o potrebi aktivnog angažmana u borbi protiv nasilja, naglasak stavlja i na važnost javnog govora o prisustvu rodno zasnovanog nasilja u akademskoj zajednici.

>> više

Dec 2022

Radionica o implementaciji GAP-a na Sarajevo School of Science and Technology (SSST) u Sarajevu

Monitoring i evaluacija Gender akcionih planova (GAP) na univerzitetima je iznimno važna u orodnjavanju univerzitetske zajednice, njene kulture i programa. Da bi se partnerskim univerzitetima projekta UNIGEM pomoglo da prate implementaciju svojih GAP-ova, akademske direktorice UNIGeRC-a, prof. dr. Zilka Spahić Šiljak i prof. dr. Jasna Kovačević održale su 05.12.2022. radionicu sa članovima i članicama Savjetodavnog odbora za rodnu ravnopravnost Sarajevo School Science and Technology (SSST).

>> više

Dec 2022

Promovirano UNIGEM istraživanje na SSST Sarajevo

Sarajevo School of Science and Technology 05.12.2022. godine upriličilo je promociju knjige “Izazovi integriranja rodne ravnopravnosti u univerzitetskoj zajednici, koju su uredile prof. dr. Zilka Spahić Šiljak, prof. dr. Jasna Kovačević i prof. dr. Jasmina Husanović. Knjiga je rezultat obimnog istraživanja sprovedenog u sklopu projekta UNIGEM (Univesity and Gender Mainstreaming) koji TPO fondacija provodi u partnerstvu sa 19 univerziteta u BiH i regiji, i publicirana je uz podršku Vlade Ujedinjenog Kraljevstva, koja ujedno finansira projekt UNIGEM.

>> više

Dec 2022

16 dana aktivizma: Zanimljivi i edukativni događaji na Univerzitetu u Tuzli (UNTZ)

U okviru kampanje “16 dana aktivizma za rodnu ravnopravnost” projekta UNIGEM na Univerzitetu u Tuzli (UNTZ) održane su promocija knjige dr. Zlatana Hrnčića pod naslovom “Nasilje nad trudnicama u Bosni i Hercegovini” i istoimena radionica, te radionica poznatog bh novinara Nikole Vučića o razumijevanju muškosti i rodnoj odgovornosti. U petak, 2. decembra, u organizaciji Vijeća za rodnu ravnopravnost UNTZ, Muzeja književnosti i pozorišne umjetnosti Bosne i Hercegovine, Centra za kulturu Tuzla i TPO fondacije upriličeno je otvorenje izložbe “Bez sebe – Drama svakidašnjeg u govoru bosanskih žena”. Do 10. decembra, ujedno i završetka Kampanje, UNTZ organizovao je i spektar drugih aktivnosti posvećenih borbi protiv nasilja.

>> više

Dec 2022

16 dana aktivizma: Aktivnosti Univerziteta u Novom Sadu (UNS)

Univerzitet u Novom Sadu (UNS) mnoštvom aktivnosti obilježava kampanju “16 dana aktivizma za rodnu ravnopravnost” projekta UNIGEM u periodu od 25.11. do 10.12.2022., i na taj način se pridružuje globalnoj kampanji koja se obilježava u preko 180 svjetskih zemalja. Interesantnim i edukativnim događajima- radionicama, tribinama, predavanjima i promocijama, UNS će doprinijeti podizanju nivoa svijesti javnosti o potrebi aktivnog angažmana u borbi protiv rodno zasnovanog nasilja.

>> više

Nov 2022

Promovirano UNIGEM istraživanje na Univerzitetu u Zenici

U utorak, 29. novembra 2022., na Univerzitetu u Zenici (UNZE) održana je promocija knjige “Izazovi integriranja rodne ravnopravnosti u univerzitetskoj zajednici: Protiv rodno zasnovanog nasilja”, koja donosi rezultate velikog, regionalnog istraživanja provedenog u sklopu projekta “University and Gender Mainstreaming (UNIGEM)”. Istraživanje je obuhvatilo je 4754 ispitanika_ce, uključujući nastavno i administrativno osoblje, kao i studente_ce sa svih partnerskih univerziteta. Za interpretaciju prikupljenih podataka, istraživači_ce su koristile_i najsavremeniji naučni multidisciplinarni pristup.

>> više

Nov 2022

16 dana aktivizma: Aktivnosti Univerziteta u Banjoj Luci

Povodom obilježavanja kampanje „16 dana aktivizma za rodnu ravnopravnost“ Univerzitet u Banjoj Luci (UNIBL), putem Savjetodavnog odbora za rodnu ravnopravnost Univerziteta, u periodu od 25. novembra do 10. decembra 2022.organizuje niz radionica i događaja posvećenih tematici rodne ravnopravnosti i sprečavanju rodno zasnovanog uznemiravanja i seksualnog nasilja. Aktivnosti se realizuju u okviru projekta UNIGEM (University and Gender Mainstreaming), koji finansijski podržava Vlada Ujedinjenog Kraljevstva, a koji TPO fondacija iz Sarajeva provodi u partnerstvu sa 19 univerziteta u BiH i regiji (Crnoj Gori, Hrvatskoj i Srbiji), uključujući partnersku instituciju – Univerzitet u Banjoj Luci.

>> više

Nov 2022

16 dana aktivizma: U organizaciji Centra za ravnopravnost spolova Univerziteta u Bihaću održano predstavljanje publikacije“Nasilje nad trudnicama u Bosni i Hercegovini” i istonaslovljena radionica

U organizaciji Centra za ravnopravnost spolova Univerziteta u Bihaću 28. novembra 2022. održano je predstavljanje publikacije “Nasilje nad trudnicama u Bosni i Hercegovini – porodica, zdravstveni sistem i radni odnosi ” autora dr. sc. Zlatana Hrnčića i istonaslovljena radionica. Događaj je organizovan u sklopu kampanje “16 dana aktivizma za rodnu ravnopravnost”, koju TPO fonacija provodi u partnerstvu sa 19 univerziteta iz BiH i regije, okviru projekta UNIGEM koji finansira Vlada Ujedinjenog Kraljevstva. Moderatorica promocije i istoimene radionice bila je dr. sc. Jasmina Bešlagić, koordinatorica Centra za ravnopravnost spolova Univerziteta u Bihaću.

>> više

Nov 2022

16 dana aktivizma: profesori Univerziteta u Sarajevu (UNSA) protiv rodno zasnovanog nasilja

Univerzitet u Sarajevu (UNSA) pridružuje se sprovođenju globalne kampanje „16 dana aktivizma“ koja se svake godine obilježava od 25. novembra do 10. decembra. Moto ovogodišnje kampanje partnerskih univerziteta UNIGEM projekta je “Progledaj, govori protiv nasilja“ čime se stavlja naglasak na važnost javnog govora o prisustvu rodno zasnovanog nasilja u akademskoj zajednici. U skladu s tim, jedna od prvih aktivnosti UNSA- u sklopu Kampanje je i kreiranje informativnog videa sa univerzitetskim profesorima o prisustvu rodno zasnovanog nasilja te važnosti implementacija rodnih politika.

>> više

Nov 2022

aktivnosti kampanje “16 DANA AKTIVIZMA ZA RODNU RAVNOPRAVNOST" i svečano otvaranje izložbe “ZNAŠ LI?”

TPO fondacija danas je najavila aktivnosti kampanje “16 dana aktivizma za rodnu ravnopravnost” koja počinje 25. novembra i traje do 10. decembra 2022. kao važan segment projekta UNIGEM (University and Gender Mainstreaming), koji finansijski podržava Vlada Ujedinjenog Kraljevstva, i koji se realizuje u partnerstvu sa 19 univerziteta u BiH i regiji (Crnoj Gori, Hrvatskoj i Srbiji). Svečano je otvorena i izložba “Znaš li?”, sačinjena od deset plakata koji sadržavaju poruke najčešćih oblika rodno zasnovanog nasilja (RZN) na univerzitetima, i koja će do kraja Kampanje biti izložena na Kampusu UNSA-e.

>> više

Nov 2022

Konferencija za medije i izložba – Kampanja “16 dana aktivizma za rodnu ravnopravnost” za 2022. godinu

TPO fondacija organizuje konferenciju za medije u četvrtak, 24.11.2022. u 12:00 sati na kojoj će predstaviti aktivnosti, koje će se u sklopu projekta UNIGEM održati na 19 partnerskih univerziteta, povodom kampanje “16 dana aktivizma za rodnu ravnopravnost” za 2022. godinu. Isti dan, nakon konferencije bit će upriličeno svečno otvorenje izložbe pod nazivom “Znaš li?” na uređenoj šetnici Kampusa UNSA-e, čije poruke upućuju na neke od najčešćih oblika rodno zanovanog nasija (RZN) na univerzitetima.

>> više