Feb 2024

Poziv na drugu tribinu “Trudbenice u kulturi”

TRUDBENICE U KULTURI serija je tribina, koju su osmislile i moderiraju profesorice sa Filozofskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu Ajla Demiragić i Adisa Bašić. Ove tribine realiziraju se u okviru projekta UNIGEM, koji implementiraju Univerzitetski gender resursni centar (UNIGeRC) i TPO fondacija, a druga tribina nosi naziv Umjetnost nemogućeg: žensko poduzetništvo u kulturi. Trudbenice u kulturi zamišljene su kao svojevrsne male ženske turbine (lat. turbo, genitiv turbines: vihor, vrtlog) koje će generirati energiju neophodnu za pokretanje, osnaživanje i ohrabrivanje žena u polju kulture u BiH, kao i za kritičko preispitivanje vrednovanja njihovog rada.

>> više

Feb 2024

Konkurs: DTP dizajn

TPO Fondacija poziva fizička i pravna lica u Bosni i Hercegovini da dostave ponude za usluge dizajna publikacije. Javni poziv se raspisuje u sklopu projekta MENGA (Menstrual and Gender Action) koji sprovodi TPO Fondacija uz podršku Centra za promociju civilnog društva (CPCD).

Svi aplikanti zainteresirani za dostavljanje ponuda trebaju najkasnije do 25.02.2024. godine do 16:00h dostaviti ponude putem email adrese: koordinator8@tpofond.org Ponude pristigle nakon navedenog roka se neće uzeti u razmatranje. Publikacija treba da predstavi rezultate MENGA istraživanja na 70 stranica. Završni rok za izradu publikacije je 03.03.2024.

Feb 2024

Održan prvi online Sokratov kafe sa osnivačem Christopherom Phillipsom

U ponedeljak 05.02.2024. održan je prvi Sokratov kafe sa osnivačem Christopherom Phillipsom na temu “Kako prepoznajemo slučajeve i akte rodne nejednakosti i nasilja nad ženama i manjinama?” Prvi u nizu online Sokratovih kafea istraživao je višeslojnu prirodu problema rodno zasnovanog nasilja, a Christopher Phillips vodio nas je kroz ovaj kompleksan teren.

>> više

Feb 2024

Objavljen video materijal 'Aspekti rodne (ne)ravnopravnosti

U produkciji TPO Fondacije objavljen je serijal video materijala pod nazivom "Aspekti rodne (ne)ravnopravnosti," u kojem se pojavljuje novinar i autor knjige "Toksična Muškost," Nikola Vučić. Ovaj serijal istražuje patrijarhalne društvene pojave, naglašavajući ključne aspekte ovih fenomena.

>> više

Jan 2024

PRVA TRIBINA IZ SERIJE “TRUDBENICE U KULTURI”ODRŽANA U SRIJEDU, 31. JANUARA 2024.

Tribina pod nazivom “Ko ti čuva djecu? Materinstvo i (ne)mogućnost umjetničkog angažmana” održana je u srijedu, 31. januara 2024, u okviru projekta UNIGEM. Ovo je bila prva tribina iz serije pod nazivom „Trudbenice u kulturi“. Na tribini su učestvovale glumica Selma Alispahić i književnica Lamija Begagić, a moderatorica je bila Adisa Bašić.

>> više

Jan 2024

SOKRATOVI KAFEI: Poziv za učešće na prvom Sokratovom kafe sa osnivačem Christopherom Phillips

Sa zadovoljstvom vas pozivamo na seriju online Sokratovih kafea gdje ćete imati, jedinstvenu priliku učestvovati, u filozofskom dijalogu sa Christopherom Phillipsom, poznatim osnivačem Sokratovih kafea.

>> više

Jan 2024

POZIV: TRUDBENICE U KULTURI

TRUDBENICE U KULTURI serija je tribina, koju su osmislile i moderiraju profesorice sa Filozofskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu Ajla Demiragić i Adisa Bašić. Ove tribine realiziraju se u okviru projekta UNIGEM, koji implementiraju Univerzitetski gender resursni centar (UNIGeRC) i TPO fondacija.

>> više

Jan 2024

NOVI VIDEOMATERIJALI U VEZI S BORBOM PROTIV RODNO ZASNOVANOG NASILJA

U sklopu projekta UNIGEM kreirano je pet novih videa, koji su nastali u saradnji sa stručnjakom iz prakse dr. Nerminom Šehovićem, spec. iur. Nazivi videa su: Aktuelno stanje u pogledu rodno zasnovanog nasilja u BiH, Dokazna sredstva u slučaju nasilja odnosno femicida, Femicid u BiH i krivično procesni okvir, Kako prepoznati femicid i Postupak po prijavi nasilja. Videa imaju za cilj da informiraju i educiraju širu javnost o temama nasilja, femicida i prevencije.

>> više

Jan 2024

U Reviji za socijalnu politiku objavljena recenzija knjige “Izazovi integriranja rodne ravnopravnosti u sveučilišnoj zajednici: protiv rodno uvjetovanog nasilja”

Recenzija doc. dr. Ane Marije Sikirić Simčić s Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci objavljena je u Reviji za socijalnu politiku (god. 30, br. 2, str. 243-251, Zagreb 2023.): “Sveučilišta mogu i trebaju biti moćne institucije za promicanje rodne ravnopravnosti, raznolikosti i uključenosti, ne samo u kontekstu visokog obrazovanja, već i u društvu općenito. No, usprkos tome, još uvijek je vrlo jasno zamjetna rodna neravnoteža i razlika u plaćama i na najvišoj i na najnižoj razini akademske hijerarhije; rodna segregacija u akademskim disciplinama i aktivnostima; nedostatak integracije rodne perspektive u nastavi i istraživanju; kao i prisutnost rodno uvjetovanog nasilja.

>> više

Dec 2023

16 DANA AKTIVIZMA: UNIVERZITET CRNE GORE PROTIV NASILJA

Partnerski univerzitet, Univerzitet Crne Gore, i ove godine je obilježio kampanju „16 dana aktivizma“ u okviru projekta UNIGEM javnim pozivom za pisanje najboljeg eseja na temu „Posledice relativizacije uzroka femicida“.

>> više

Dec 2023

16 DANA AKTIVIZMA: UNIVERZITET U RIJECI PROTIV NASILJA

Povodom Međunarodnog dana borbe protiv nasilja nad ženama, u subotu 25. novembra 2023. godine, u prostoru Akvarija na Kampusu Sveučilišta u Rijeci, održana je projekcija višestruko nagrađenog dokumentarnog filma „Veće od traume“. Pored projekcije filma, održana je i tribina, odnosno javni razgovor pod nazivom ”Sprječavanje i borba protiv nasilja nad ženama i nasilju u obitelji” 30. novembra 2023. također u ”Akvariju” na Kampusu Sveučilišta u Rijeci.

>> više

Dec 2023

16 DANA AKTIVIZMA: SARAJEVSKA ŠKOLA NAUKE I TEHNOLOGIJE PROTIV NASILJA

U sklopu UNIGEM projekta, povodom kampanje „16 dana aktivizma protiv rodno zasnovanog nasilja“. Sarajevska škola nauke i tehnologije održala je niz aktivnosti. U prostorijama Homework HUB-a, realizovan je zabavno-edukativni kviz „Gender Quiz: Femme Štrebare“ te su za najbolje obezbijeđene nagrade. U svrhu kviza kreirana je i brošura.

>> više

Dec 2023

16 DANA AKTIVIZMA: UNIVERZITET U TUZLI PROTIV NASILJA

U toku prošle akademske godine, a u okviru kampanje „16 dana aktivizma“, studenti/ce Pravnog fakulteta Univerziteta u Tuzli su uzeli učešće u simulaciji suđenja. Zahvaljujući uspješnosti samog projekta, sva novčana sredstva uložena su u sigurnu kuću “Viva žene” Tuzla. Zahvaljujući ovoj i drugim donacijama, uspješno je realizovan projekat postavljanja ograde te mobilijara za djecu. Saradnja sa „Viva žene“ nastavila se i ove godine. Psihoterapeuti/kinje UG „Viva Žene“ Tuzla, su mladima prenijeli iskustvo rada sa osobama koje su doživjele različite vrste traumi. Akcenat je bio na procjeni ličnih komunikacijskih vještina te davanju osnovnih smjernica za razgovor sa žrtvama nasilja.

>> više

Dec 2023

U sklopu projekta UNIGEM na Fakultetu za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije (FKKSS) održan Okrugli stol na temu “Policijsko postupanje u slučaju rodno zasnovanog nasilja”

U petak, 22. decembra 2023., u sklopu projekta UNIGEM i kampanje “16 dana aktivizma” na Fakultetu za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije (FKKSS) Univerziteta u Sarajevu (UNSA) održan je Okrugli stol na temu “Policijsko postupanje u slučaju rodno zasnovanog nasilja”. Učesnici_e su bile_i:prof. dr. Nedžad Korajlić,prof. dr. Irma Deljkić, prof. dr. Adnan Fazlić, prof. dr. Elvira Čekići prof. dr. Azra Adžajlić Dedović.

>> više

Dec 2023

16 DANA AKTIVIZMA: SVEUČILIŠTE U MOSTARU PROTIV NASILJA

Tradicionalno treću godinu za redom Sveučilište u Mostaru sudjeluje u kampanji ”16 dana aktivizma protiv rodno zasnovanog nasilja”, kojoj je cilj podizanje svijesti i prevencija nasilja nad ženama za dobrobit cjelokupnog društva. Kampanja je započela na Agronomskom fakultetu, predavanjem Poremećaji prehrane i feminizam. Sa studentima/cama smjera Nutricionizam razgovaralo se o standardima ljepote koji se nameću ženama te mogu rezultirati poremećajima hranjenja, među kojima su najzastupljeniji anoreksija i bulimija.

>> više

Dec 2023

16 DANA AKTIVIZMA: UNIVERZITET U BANJOJ LUCI PROTIV NASILJA

U periodu od 25. Novembra do 10. Decembra, 2023. Univerzitet u Banjoj Luci je održao niz aktivnosti i time obilježio globalnu globalna kampanju „16 dana aktivizma protiv nasilja nad ženama i djevojčicama“. Studenti/ce i nastavno osoblje organizovali su projekciju filma, okrugli sto o femicidu i četiri radionice.

>> više

Dec 2023

16 DANA AKTIVIZMA: UNIVERZITET U NOVOM SADU PROTIV NASILJA

U periodu od 25. Novembra do 10. Decembra, 2023. Univerzitet u Novom Sadu je održao niz aktivnosti i time obilježio globalnu globalna kampanju „16 dana aktivizma protiv nasilja nad ženama i djevojčicama“. Stručnjakinje su realizovale tribinu, razgovor sa studentima/cama i predavanje o temama digitalnog nasilja, rodno zasnovanog nasilja i nasilja nad djecom.

>> više

Dec 2023

16 DANA AKTIVIZMA: UNIVERZITET DONJA GORICA PROTIV NASILJA

Univerzitet Donja Gorica u okviru kampanje „16 dana aktivizma protiv rodno zasnovanog nasilja – PROTIV FEMICIDA” prezentovao je istraživanje “Društveni i institucionalni odgovor na femicid u Crnoj Gori” koje je sprovela organizacija SOS telefon za žene i djecu žrtve nasilja Nikšić.

>> više

Dec 2023

16 DANA AKTIVIZMA: UNIVERZITET U ZENICI PROTIV NASILJA

Dana 06. decembra, 2023. studentska grupa je upriličila performans pod nazivom „Zaustavimo femicid u BIH“ i time započela niz aktivnosti kojima su, i ove godine, obilježili globalnu kampanju „16 dana aktivizma protiv nasilja nad ženama i djevojčicama“.

>> više

Dec 2023

16 DANA AKTIVIZMA: UNIVERZITET U BIHAĆU PROTIV NASILJA

U periodu od 25. Novembra do 10. Decembra, 2023. Univerzitet u Bihaću je realizovao niz aktivnosti i time obilježio globalnu kampanju „16 dana aktivizma protiv nasilja nad ženama i djevojčicama“. Naziv projekta i centralnog događaja bio je „Femicid u zakon, ubice u zatvor“. Kako su uvijek u fokusu studenti i studentice, tako je i ovaj put studentska grupa pružila svoj doprinos anketiranjem građana/ki grada Bihaća.

>> više

Dec 2023

16 DANA AKTIVIZMA: UNIVERZITET U SARAJEVU PROTIV NASILJA

Univerzitet u Sarajevu je i ove godine obilježio globalnu kampanju „16 dana aktivizma protiv nasilja nad ženama i djevojčicama“. Za studentsku grupu su održane radionice o nesvjesnoj pristrasnosti, nasilju nad ženama u obitelji i nasilju nad zatvorenicama.

>> više

Dec 2023

16 DANA AKTIVIZMA: INTERNACIONALNI UNIVERZITET TRAVNIK PROTIV NASILJA

Na Internacionalnom univerzitetu Travnik u Travniku, u okviru projekta UNIGEM i ove godine obilježena je kampanja „16 dana aktivizma protiv nasilja nad ženama i djevojčicama“. Studentima/cama Internacionalnog Univerziteta Travnik u Travnik održano je šest radionica.

>> više

Dec 2023

16 DANA AKTIVIZMA: UNIVERZITET U BEOGRADU PROTIV NASILJA

U periodu od 25. Novembra do 10. Decembra, 2023. Univerzitet u Beogradu je održao okrugli sto Od akušerskog nasilja do dostojanstvenog porođaja: istraživanja i iskustva i obuka o mehanizmima reagovanja u slučaju seksualnog uznemiravanja na poslu namijenjena zaposlenicima/ama pri Univerzitetu u Beogradu. Ovim aktivnostima obilježena je globalna kampanja „16 dana aktivizma protiv nasilja nad ženama i djevojčicama“.

>> više

Dec 2023

16 DANA AKTIVIZMA: SVEUČILIŠTE/UNIVERZITET VITEZ U TRAVNIKU PROTIV NASILJA

U periodu od 25. Novembra do 10. Decembra, 2023. Sveučilište/Univerzitet „Vitez“ Travnik je održao radionicu za učenike/ce Mješovite srednje ekonomsko-ugostiteljske škole Travnik i panel diskusiju za građane/ke Travnika pod nazivom „Zajedno protiv nasilja“. Navedenim aktivnostima je obilježena globalna kampanja „16 dana aktivizma protiv nasilja nad ženama i djevojčicama“.

>> više

Dec 2023

16 DANA AKTIVIZMA: UNIVERZITET U ISTOČNOM SARAJEVU PROTIV NASILJA

U periodu od 25. Novembra do 10. Decembra, 2023. Univerzitet u Istočnom Sarajevu je održao tri radionice o rodno zasnovanom nasilju i time obilježio globalnu kampanju „16 dana aktivizma protiv nasilja nad ženama i djevojčicama“. Tako je prof. dr Predrag Mlinarević održao predavanje, na Ekonomskom fakultetu Pale, na temu “Rodna ravnopravnost kao cilj održivog razvoja UN”. U sklopu ovog predavanja profesor Mlinarević upoznao je auditorijum sa sadržajem rodne ravnopravnosti kao jednog od 17 ciljeva održivog razvoja UN koji se prevashodno zasniva na eliminisanju svih oblika neravnopravnosti polova. Takođe, prezentovani su i pokazatelji indeksa rodne ravnopravnosti Bosne i Hercegovine koji je prvi put izrađen za BiH u 2022. godini.

>> više

Dec 2023

ZAVRŠNI PANEL U OKVIRU KAMPANJE „16 DANA AKTIVIZMA“

Dana 12.12.2023. održan je završni panel kojim se zaključila kampanja „16 dana aktivizma“. U okviru UNIGEM projekta, TPO Fondacija i Sarajevska škola nauke i tehnologije (SSST) organizovali su panel kroz koji su se panelisti/ce osvrnuli na to šta je sve urađeno od prošlogodišnje kampanje pa do danas, sa kojim izazovima se susreću pružatelji/ce podrške žrtvama nasilja, kako se femicid tretira u zakonskim okvirima i mnoga druga pitanja.

>> više

Dec 2023

U SKLOPU PROJEKTA UNIGEM ODRŽANA EDUKACIJA POLICIJSKIH SLUŽBENICA

TPO fondacija je u saradnji s Mrežom policijskih službenica i NVO DTCare, u sklopu projekta Uvođenje rodne perspektive na univerzitete (University and Gender Mainstreaming – UNIGEM), u četvrtak, 14. decembra 2023., u prostorijama Državne agencije za istrage i zaštitu (SIPA) održala edukaciju, koja se sastojala od četiri predavanja pod nazivima:

>> više

Dec 2023

ZAVRŠENA UNIGEM KAMPANJA 16 DANA AKTIVIZMA UZ PORUKU: BORITI SE ZA PRAVA SVAKI DAN

Povodom završetka globalne kampanje „16 dana aktivizma“, na Federalnoj televiziji, gostovala je direktorica TPO Fondacije, prof. dr. Zilka Spahić Šiljak. Detaljnije o gostovanju čitajte na linku https://www.federalna.ba/spahic-siljak-i-za-zenska-ljudska-prava-moramo-se-boriti-svaki-dan-joemv

>> više

Dec 2023

OBJAVLJEN PRIKAZ ZBORNIKA „ROD I GLOBALIZACIJA NA BALKANU“

Saida Mustajbegović, sociologinja, novinarka, urednica i kolumnistica, pružila je prikaz studentskog zbornika „Rod i globalizacija na Balkanu“. „Propitivanje okoštalih akademskih stajališta o rodu i globalizaciji te uvođenje novih tema „s terena“ u naučni narativ inauguriraju studentski zbornik „Rod i globalizacija na Balkanu“ među publikacije koje zavređuju pažljivo humanističko-društveno univerzitetsko čitanje.“ – ističe Mustajbegović.

>> više

Dec 2023

16 DANA AKTIVIZMA: UNIVERZITET „DŽEMAL BIJEDIĆ“ U MOSTARU PROTIV NASILJA

Univerzitet „Džemal Bijedić“ u Mostaru i TPO Fondacija u okviru projekta UNIGEM, a s ciljem obilježavanja kampanje 16 dana aktivizma, u periodu od 05. do 07. decembra 2023. godine su realizovali nekoliko predavanja, radionica i diskusija s ciljem edukacije nastavnog i nenastavnog osoblja, kao i studenata i studentica o rodnoj ravnopravnosti i rodno zasnovanom nasilju.

>> više

Dec 2023

Pronađi svoj glas u borbi protiv rodno zasnovanog nasilja – Christel Gopin

“Unutarnji glas je važan kako bismo razmišljali o djevojkama te kako bismo se osjećale ugodno čuti naš glas i kritizirati, ali i vjerovati svom glasu”, rekla je Christel Gopin tokom online razgovora održanog 8. Decembra, 2023. povodom kampanje “16 dana aktivizma”. Sesiju je moderirala Zilka Spahić Šiljak u ime TPO fondacije i Univerzitetskog gender resursnog centra (UNIGeRC).

>> više

Dec 2023

Pronađi svoj glas u borbi protiv rodno zasnovanog nasilja – Christel Gopin

“Unutarnji glas je važan kako bismo razmišljali o djevojkama te kako bismo se osjećale ugodno čuti naš glas i kritizirati, ali i vjerovati svom glasu”, rekla je Christel Gopin tokom online razgovora održanog 8. Decembra, 2023. povodom kampanje “16 dana aktivizma”. Sesiju je moderirala Zilka Spahić Šiljak u ime TPO fondacije i Univerzitetskog gender resursnog centra (UNIGeRC).

>> više

Dec 2023

16 DANA AKTIVIZMA: OTVORENJE KANCELARIJE ZA SAVJETOVANJE U OBLASTI RODNE RAVNOPRAVNOSTI PRI UNIVERZITETU U ZENICI

Pored UNIGERC Centra pri Univerzitetu u Sarajevu od 07.12.2023. je, Kancelarija za savjetovanje u oblasti rodne ravnopravnosti, dostupna i na Univerzitet u Zenici. U novootvorenoj kancelariji, nastavno i administrativno osoblje kao i studentska populacija, se mogu informisati o pitanjima rodno zasnovanog nasilja i načinima prijave rodne neravnopravnosti.

>> više

Dec 2023

Zilka Spahić-Šiljak: Discipliniranje žena ili kako musliman treba tući ženu u odgojne svrhe

Ovih dana kada obilježavamo međunarodnu kampanju „16 dana aktivizma borbe protiv rodno zasnovanog nasilja“ i femicida kao jednog od najtežih oblika nasilja i kada se i vjerske zajednice pridružuju svojim apelima protiv nasilja u obitelji, u medijima se pojaviše izjave pojedinih vjerskih autoriteta i influensera o tome da musliman može istući ženu, ali tek nakon što iscrpi druge metode uvjeravanja da mu žena bude poslušna. Jedan od takvih je i Elvedin Pezić, predstavnik vehabijske provenijencije islama koja je vrlo rigidna i restriktivna sa doslovnim tumačenjima vjere. On ima više stotina hiljada pratitelja i nažalost njemu vjeruje veliki broj ljudi.

>> više

Dec 2023

16 DANA AKTIVIZMA: SVEUČILIŠTE HERCEGOVINA PROTIV NASILJA

Dana 02. decembra 2023. godine u prostorijama Sveučilišta Hercegovina, a u sklopu UNIGEM projekta, održana je serija interaktivnih radionica povodom kampanje „16 dana aktivizma protiv rodno zasnovanog nasilja“.

>> više

Dec 2023

16 DANA AKTIVIZMA: OSVIJEŠTENOST O RODNOJ RAVNOPRAVNOSTI I VAN AKADEMSKIH ZIDOVA

U okviru kampanje “16 dana aktivizma” predstavnik Udruženja “Azimuth 135”, Afan Abazović, predstavio je UNIGEM projekat. Na planinskom zraku, na nekoliko metara nadmorske visine, planinari i planinarke slušali/e su o rodnoj ravnopravnosti.

>> više

Dec 2023

16 dana aktivizma: Najava radionice “Nesvjesna pristrasnost u sportu”

Fakultet sporta i tjelesnog odgoja Univerziteta u Sarajevu učestvuje u radionici ” Nesvjesna pristrasnost u sportu” koja će se održati u prostorijama Fakulteta 08.12.2023. godine sa početkom u 08:15. Ova radionica je početak borbe protiv femicida, podizanje svijesti studenata o značaju ove teme i podizanje glasa protiv bilo kakvog oblika nasilja, bilo fizičkog ili psihičkog. U toku radionice prisutni/e će imati priliku prisustovati sesijama kao što su “Ravnopravnost polova u sportu” koju će voditi prof. dr. Lejla Šebić, “Zlostavljanje i zaštita djece u sportu” koju će voditi prof.dr. Munir Talović te “Nesvjesna pristrasnost” pod vodstvom prof. dr. Jasne Kovačević.

>> više

Dec 2023

Objavljen prikaz knjige “Feminizam i Religija u 21. stoljeću: Tehnologija, Dijalog i Širenje Granica”

Đermana Kurić, samostalna istraživačica i studentica doktorskog studija na Univerzitetu u Sarajevu, istražuje ključne aspekte knjige "Feminizam i religija u 21. stoljeću" koja donosi poseban naglasak na "tehnologiju, dijalog i širenje granica." Ova zbirka, prvobitno objavljena na volonterskom blogu "Feminizam i religija," predstavlja skup 16 blogerskih tekstova koji su prvi put viđeni u okviru Ženskih studija u Programu religije na Claremont Graduate University u Kaliforniji, SAD. Prikaz Đermane Kurić objavljen je u časopisu za društvena pitanja “Pregled”.

>> više

Dec 2023

Prof. dr. Zilka Spahić Šiljak učestvovala na seminaru “Femicidni izazovi: Proučavanje argumenata za specifično krivično djelo femicida u pravnom okviru Bosne i Hercegovine”

Prof. dr. Zilka Spahić Šiljak direktorica TPO fondacija učestvovala je 30.11. 2023. na seminaru “Femicidni izazovi: Proučavanje argumenata za specifično krivično djelo femicida u pravnom okviru Bosne i Hercegovine.” Tim ELSA Sarajevo, zajedno sa koordinatoricama projekta Hanom Kurtović i Hanom Kunić, organizovao je regionalni događaj kojem je prisustvovalo 145+ učesnika/ca iz BiH, Srbije, Hrvatske, Crne Gore, Sjeverne Makedonije i Austrije.

>> više

Nov 2023

16 dana aktivizma: Objavljen video materijal “Protiv nasilja”

U sklopu projekta UNIGEM kreirani su video materijali sa ciljem informisanja javnosti o postupcima prijave nasilja, ali i same prevencije nasilja. Putem ova tri kratka videa građani/ke mogu dobiti informacije o tome kako rodno zasnovano nasilje predstavlja diskriminaciju, šta učiniti kada se nasilje desi, te na koji način spriječiti pojavu nasilja. Video materijal je nastao uz podršku akademika prof.dr. Nermina Korajlića sa Fakultet za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije Univerziteta u Sarajevu i prof. dr. Amile Ždralović sa Pravnog fakulteta Univerziteta u Sarajevu.

>> više

Nov 2023

SAFECITY: PRIJAVI ULIČNO UZNEMIRAVANJE

U periodu od 26.10. – 23.11.2023. godine TPO Fondacija je bila dio Regional data challenge kojeg je pokrenula Udruga Sigurna mjesta iz Zagreba. Kroz online sesije predstavljena je safecity aplikacija koja za cilj ima potkanuti i ohrabriti na anonimne prijave uličnog uznemiravanja. Safecity aplikacija je nastala u Indiji 2012., a osmislila je Elsa Marie D’Silva. Od tada, aplikacija se širi diljem svijeta, prevodi i lokalizira, što su predstavnica Udruge, Ivana Šalinović i njene kolegice napravile. Krenule su u prijevod aplikacije zbog nepostojanja alata za prijavljivanje uličnog seksualnog uznemiravanja na našim područjima, odnosno nepostojanja podataka o stvarnom stanju u Hrvatskoj po tom pitanju. Mnogi su doživjeli neku vrstu uznemiravanja ali nisu bili u mogućnosti podijeliti tu informaciju dalje od uskog kruga osoba kod kojih nailaze na razumijevanje.

>> više

Nov 2023

16 dana aktivizma: Zbornik “Rod i globalizacija” uspješno promovisan

U nastojanju da potakne intelektualni dijalog o pitanjima roda, online promocija zbornika pod nazivom “Rod i Globalizacija” održana je 28. novembra putem Zoom platforme. Zbornik, rezultat truda sudionika/ca Zimske škole “Rod i Globalizacija” i njihovih mentora/ica, te istražuje kompleksan odnos između rodne dinamike i različitih aspekata društva. Promocija, koja je započela 28.novembra u 18 sati, pružila je virtualni prostor za znanstvenike/ce i ostale zainteresovane za temu da sudjeluju u promišljenim razgovorima o ključnim temama koje se istražuju unutar zbornika.

>> više

Nov 2023

Otvorena kampanja “16 dana aktivzma” u 2023. i održan panel o prevenciji nasilja

U srijedu, 22. novembra 2023., TPO fondacija i Univerzitetski gender resursni centar (UNIGeRC) su u sklopu projekta UNIGEM otvorili ovogodišnju kampanju “16 dana aktivizma”, koja će se fokusirati na borbu protiv femicida. Povodom početka kampanje, koja će trajati od 25. 11. do 10.12.2023., održan je panel o sprečavanju nasilja, na kojem su učestvovali: dr. Alma Kratina, zastupnica u Federalnom parlamentu BiH, prof. dr. Amila Ždralović, s Pravnog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, i prof. dr. Mirza Smajić, s Fakulteta političkih nauka Univerziteta u Sarajevu. Panel je moderirala novinarka Arijana Saračević-Helać.

>> više

Nov 2023

ODRŽANA REGIONALNA FER KONFERENCIJA „A TI SESTRO GOVORI!“ U SARAJEVU

Regionalna FER konferencija „A ti sestro govori!“ realizovala se u periodu od 16-19. novembra 2023. u Sarajevu. Učesnice su diskutovale sa stručnjakinjama iz oblasti feminizma, teologije, obrazovanja, književnosti, umjetnosti, glume, novinarstva i pravnih nauka) kroz predavanja, panele i kreativne radionice.

>> više

Nov 2023

Poziv na promociju zbornika “Rod i globalizacija” 28.11. 18h

Sa ciljem poticanja intelektualne rasprave o pitanjima roda, s radošću najavljujemo online promociju zbornika "Rod i Globalizacija." Ovaj zbornik, svjedočanstvo je saradnje 19 partnerskih univerziteta diljem Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Hrvatske i Srbije. Promocija zbornika će se odvijati online putem Zoom platforme 28. novembra sa početkom u 18h.

>> više

Nov 2023

Održan panel pod nazivom “Zakon i femicid – komparativni prikaz zakonskih rješenja i sistemskih odgovora u regiji (BiH, Crna Gora, Hrvatska i Srbija)

Jučer je u 18 sati putem platform Zoom održan panel pod nazivom “Zakon i femicid – komparativni prikaz zakonskih rješenja i sistemskih odgovora u regiji (BiH, Crna Gora, Hrvatska i Srbija). Panel je dio ovogodišnje kampanje “16 dana aktivizma” i organizirala ga je TPO fondacija u saradnji s Univerzitetskim gender resursnim centrom (UNIGeRC) u sklopu projekta UNIGEM.

>> više

Nov 2023

Pozivamo na regionalni online panel: Zakon i femicid

Link za pristup je: https://us06web.zoom.us/j/81633244910?pwd=TGKbhJqKMktYhsFIhEfx7E4OqQGZx6.1
Meeting ID: 816 3324 4910
Passcode: 426026

Nov 2023

Poziv na otvaranje kampanje “16 dana aktivizma” u 2023 i panel

Centar za interdisciplinarne studije (CIS),
Zmaja od Bosne 8, (Kampus UNSA-e)

srijeda, 22. novembra 2023.
u 12:00

Panelisti_ce:
prof. dr. Amila Ždralović
prof. dr. Mirza Smajić
dr. Alma Kratina
Moderatorica:
Arijana Saračević – Helać

Nov 2023

Potpisan Sporazum o saradnji i poslovno tehničkom razumijevanju

U ponedjeljak, 13. novembra 2023., TPO fondacija i Fakultet sporta i tjelesnog odgoja (FASTO) u Sarajevu potpisali su Sporazum o saradnji i poslovno tehničkom razumijevanju s ciljem ostvarivanja zajedničkih interesa i uspostavljanja različitih vidova saradnje na polju realizacije zajedničkih interesa.

>> više

Nov 2023

Održana promocija izdanja o ekonomiji brige i panel diskusija

U ponedjeljak, 30. oktobra 2023., u Centru za interdisciplinarne studije Univerziteta u Sarajevu, u okviru projekt „University and Gender Mainstreaming – UNIGEM“ održana je promocija izdanja o ekonomiji brige i panel diskusiji. Ovom prilikom promovirane su: “Polazna studija o ekonomiji brige”, “Feminizam i religija u 21. stoljeću” i “Etika brige u doba prekarnosti”. Promotorice su bile profesorice dr. Jasna Kovačević, dr. Maja Arslanagić Kalajdžić i dr. Melika Husić Mehmedović, a moderatorica Kristina Ljevak.

>> više

Okt 2023

Održana edukacija o prevenciji diskriminatornih postupaka na univerzitetima u regiji

Promoviranje jednakosti i sprečavanje diskriminatornih postupaka u visokoškolskim ustanovama bili su u središtu dvodnevnog događaja koji je organizirala TPO Fondacija u sklopu UNIGEM projekta. Od 27. do 28. oktobra, održan je informativni seminara s ciljem podizanja svijesti i provedbe mjera za suzbijanje diskriminacije unutar akademskih okruženja.

>> više

Okt 2023

Održana online sjednica vijeća za rodnu ravnopravnost Univerziteta u Sarajevu

U četvrtak, 19. oktobra 2023., održana je online sjednica Vijeća za rodnu ravnopravnost Univerziteta u Sarajevu. Prisutne_i su bile_i: prof. dr. Jasna Kovačević, prof. dr. Zilka Spahić Šiljak, prof. dr. Marija Lučić-Ćatić, dr. Gaj Trifković, prof. dr. Amila Ždralović, mr. Miroslav Živanović, prof. dr. Ajla Demiragić i Lamija Subašić.

>> više

Okt 2023

MENGA: U Skopju održan forum o rodno odgovornom budžetiranju

Gender Budget Watchdog Network (GBWN), koja se sastoji od više od 100 organizacija civilnog društva na Zapadnom Balkanu i u Moldaviji čija članica je i TPO Fondacija, organizirala je međunarodni forum pod nazivom “Going Glocal” o rodno osviještenom budžetiranju (ROB) u Skoplju, Sjevernoj Makedoniji 19. i 20. oktobra.

>> više

Okt 2023

Poziv na promociju izdanja o ekonomiji brige

U ponedjeljak, 30. oktobra 2023., u 17.00 sati u Centru za interdisciplinarna istraživanja Univerziteta u  Sarajevu (na adresi Zmaja od Bosne 8, Kampus) održat će se promocija tri knjige i panel diskusija.

Moderatorica događaja bit će Kristina Ljevak Bajramović, a promotorice i panelistice:
– profesorica dr. Melika Husić-Mehmedović (“Polazna studija o ekonomiji brige”, Ekonomski institut)
– profesorica dr. Maja Arslanagić-Kalajdžić (“Polazna studija o ekonomiji brige”, Ekonomski institut)
– profesorica dr. Jasna Kovačević (“Etika brige u doba prekarnosti” i “Žene i rad”, projekt UNIGEM)
– Amna Muharemović (UN Women, portfolio za ekonomsko osnaživanje žena)

Promociju u okviru projekta UNIGEM zajedno organiziraju Univerzitetski gender resursni centar (UNIGeRC) Univerziteta u Sarajevu, TPO fondacija i Ekonomski institut.

Svim zainteresovanima želimo dobrodošlicu!

Okt 2023

MENGA: POZIV ZA UČEŠĆE U ISTRAŽIVANJU O MENSTRUALNOM SIROMAŠTVU U BIH

U okviru projekta Menstrualna i rodna akcija (engl. MENstrual and Gender Action-MENGA), TPO Fondacija nastoji zagovarati inicijativu ukidanja poreza na menstrualne proizvode praćenjem i financiranjem otpornosti te uticanjem na formiranje rodno odgovornih proračuna obrazovnih institucija. Ovim putem Vas pozivamo da uzmete učešće u istraživanju o menstrualnom siromaštvu u BIH popunjavanjem anketnog upitnika. Ukoliko ste studentica i/ili nastavnica na nekom od javnih bh. univerziteta molimo Vas da popunite upitnik, a za to će biti potrebno da izdvojiti 10 minuta Vašeg vremena. Ne postoje tačni i netačni odgovori, stoga Vas želimo zamoliti da prilikom odgovaranja iznesete stav koji najbolje oslikava Vaše mišljenje o temi.

>> više

Sep 2023

Online FER škola: Feminizam i religija za svakoga – POZIV

Imamo li odvažnosti propitivati vlastita vjerovanja, svjetonazore i prakse? Imamo li snage ustati protiv strukturalnog nasilja koje provode patrijarhalne institucije kako sekularne, tako i religijske? Jesmo li spremni čuti drugačiju perspektivu i omogućiti da se uvaži drugačije mišljenje – makar se i ne slagali s njim? Jesmo li spremni uvažiti ljudsku slobodu i pravo osobe da vjeruje ili ne vjeruje, da pita, sumnja i traga za odgovorima? Može li se biti feminist/ica i vjernik/ca?

Ako je odgovor na ova pitanja pozitivan, onda vam preporučujemo da se prijavite na prvu online FER školu: Feminizam i religija. FER škola je svima koji žele nešto više saznati o feminizmu, stereotipima, rodno zasnovanom nasilju, mirotvorstvu i drugim temama važnim ravnopravnost žena i muškaraca.

>> više

Sep 2023

U sklopu projekta UNIGEM na fakultetu političkih nauka u Sarajevu održana promocija knjige “Feminizam i religija u 21. stoljeću”

U utorak, 26. septembra 2023., na Fakultetu političkih nauka u Sarajevu održana je promocija knjige “Feminizam i religija u 21. stoljeću: tehnologija, dijalog i širenje granica”, čije su urednice Gina Messina-Dysert i Rosamary Radford Ruether. Knjigu su promovirali mr. Đermana Kurić i prof. dr. Pavle Mijović, a promociju je moderirao mr. Adnan Rondić. Događaj su zajedno organizirali TPO fondacija i Fakultet političkih nauka u Sarajevu, s tim da je TPO fondacija u sklopu projekta UNIGEM osigurala i prevođenje ove knjige s engleskog i njeno štampanje.

>> više

Sep 2023

Prof. dr. Zilka Spahić Šiljak prezentovala rezultate istraživanja o poveznici rodne ravnopravnosti i društvene kohezije mladih na Balkanu

Dana 21.09. u Tirani profesorica dr. Zilka Spahić Šiljak prezentovala je rezultate istraživanja o poveznici rodne ravnopravnosti i društvene kohezije mladih na Balkanu koje su provodile/i mlade/i istraživačice/i iz Bosne i Hercegovine, Srbije, Kosova, Sjeverne Makedonije i Albanije. Mladi Zapadnog Balkana identifikovali su toksičnu muškost, rodne stereotipe, jezik mržnje i medijske prikaz tradicionalnih rodnih uloga kao faktore koji povećavaju rizik od nasilja, posebno nasilja nad ženama, koje se smatra najraširenijim oblikom nasilja u cijelom regionu – prema nalazima novog istraživanja.

>> više

Sep 2023

Održana sjednica vijeća za rodnu ravnopravnost Univerziteta u Sarajevu

U petak, 15. septembra 2023., održana je sjednica Vijeća za rodnu ravnopravnost Univerziteta u Sarajevu. Prisutne_i su bile_i: prof. dr. Jasna Kovačević, prof. dr. Zilka Spahić Šiljak, Lamija Subašić, Ivana Kulić, dr. Gaj Trifković, prof. dr. Amila Ždralović, mr. Miroslav Živanović, prof. dr. Ajla Demiragić i prof. dr. Valida Nikšić. Teme o kojima su prisutne_i diskutovale_i, odnosile su se na: Gender akcioni plan (GAP) UNSA-e i predstojeću potrebu za njegovim ažuriranjem; evaluaciju edukacijskih aktivnosti za nastavno osoblje na partnerskim univerzitetima projekta UNIGEM; novi Statut UNSA-e; edukaciju o prevenciji diskriminacijskih postupaka na univerzitetima; aktivnosti za predstojeću kampanju „16 dana aktivizma“ u 2023., i na istraživanje o menstrulnom siromaštvu (MenGa)u okviru projekta UNIGEM.

>> više

Sep 2023

MENGA: Održan sastanak sa Sarajevskim Otvorenim Centrom

Dana 18.09. u prostorijama Univerzitetskog gender resursnog centra (Unigerc) TPO Fondacija i predstavnica Sarajevskog Otvorenog Centra održali su sastanak sa ciljem razmjene iskustava po pitanju zagovaranja na temu menstrualnog siromaštva.

>> više

Sep 2023

U povodu Međunarodnog dana mira 2023, Intervju-Zilka Spahić Šiljak

Međunarodni dan mira je ustanovljen od 1981. godine i obilježava 21.09. kao podsjetnik na značaj nenasilja, smanjena ratova i uništenja. Tim povodom na N1 Televiziji je gostovala v.prof.dr. Zilka Spahić Šiljak, akademska direktorica UNIGeRC (Univerzitetski gender resursni centar) i direktorica TPO Fondacija. Govorila je o zanemarivanju doprinosa žena u izgradnji mira koje grade mir na lokalnim razinam, ali ne sjede sa pregovaračkim stolovima na višim razinama odlučivanja. Također je predstavila UNIGEM projekt i postignuća u integriranju rodne perspektive u visokom obrazovanju.

>> više

Sep 2023

Održana promocija romana “Nebo u tvom srcu” Leyle Karaça u Mostaru

U Narodnoj biblioteci u Mostaru dana 14.09.2023. održana je promocija knjige spisateljice, Leyle Karaça pod nazivom “Nebo u tvom srcu” i panel diskusija “Prostori za žene u književnosti”. Panelistice, prof. dr. Jašarević Merima i prof.dr. Marić Irma analizirale su uticaj globalne kulture koja uveliko afirmiše antidijalog samima sa sobom.

>> više

Sep 2023

Održana promocija knjige “Nebo u tvom srcu” i panel diskusija “Prostori za žene u književnosti”

Na Filozofskom fakultetu Unverziteta u Tuzli dana 13.09.2023. održana je promocija knjige spisateljice, Leyle Karaça pod nazivom “Nebo u tvom srcu” i panel diskusija “Prostori za žene u književnosti”. Panelistice, prof. dr. Anisa Avdagić i prof.dr. Melinda Botalić govorile su o utiscima o romanu koji prati duhovno putovanje glavne junakinje Dilrube, koja kroz snove i halucinacije, propituje svoje postojanje i na tom putu prolazi različite faze kako bi došla do spoznaje Boga.

>> više

Sep 2023

Održana prva promocija romana “Nebo u tvom srcu” turske autorice Leyle Karaça u Sarajevu

TPO Fondacija i Univerzitetski gender resursni centar organizovali su promociju romana “Nebo u tvom srcu” turske autorice Leyle Karaça dana 12.09.2023 u Sarajevu. Prva promocija navedenog romana u Bosni i Hercegovini održala se u Sarajevu 12.09. sa početkom u 18h u prostorijama Muzeja književnosti i pozorišne umjetnosti. U sklopu promocije romana organizovana je i panel diskusija “Prostori za žene u književnosti” čije učesnice su bile prof. dr Adisa Bašić i dipl. komparativistica Nikolina Todorović, dok je diskusija moderirana od strane prof. dr Ajle Demiragić.

>> više

Sep 2023

Najava promocija romana “Nebo u tvom srcu” turske autorice Leyle Karaça.

TPO Fondacija i Univerzitetski gender resursni centar organizuju tri promocije romana “Nebo u tvom srcu” turske autorice Leyle Karaça u Sarajevu, Mostaru i Tuzli.

>> više

Sep 2023

“Izazovi integriranja rodne ravnopravnosti u univerzitetskoj zajednici: protiv rodno zasnovanog nasilja” objavljeno izdanje na engleskom jeziku

Knjiga “Izazovi integriranja rodne ravnopravnosti u univerzitetskoj zajednici: protiv rodno zasnovanog nasilja” autorica Zilke Spahić Šiljak, Jasne Kovačević i Jasmine Husanović objavljena je u izdanju na engleskom jeziku. Ovo izdanje je objavljeno u uredništvu američke izdavačke kuće Scholars press.

>> više

Sep 2023

Održana Međunarodna konferencija Etika pomirenja

U Sarajevu je od 24. do 27. augusta 2023. održana konferencija „Etika pomirenja – evropske perspektive“. Konferencija je organizovana od strane društva Societas Ethica iz Uppsale u saradnji sa Katoličkim bogoslovnim fakultetom Univeziteta u Sarajevu i Centrom za ljudska prava Univerziteta u Sarajevu, uz podršku udruženja Renovabis. Konferencija je okupila oko pedeset naučnica i naučnika iz Evrope, Amerike, i Indije. Oni su dali viđenje fenomena pomirenja iz ugla različitih naučnih disciplina, uključujući teologiju, filozofiju, i sociologiju. U isto vrijeme, oni su podijelili i praktična iskustva iz mukotrpnog procesa prevazilaženja podjela i naslijeđa prošlosti, iz Južnoafričke Republike, Njemačke, Kolumbije, ali i sa Balkana.

>> više

Avg 2023

Integriranje rodne perspektive u nastavi

U okviru UNIGEM projekta održana u Sarajevu je od 28-29.08.2023. održana trodnevna edukacija nastavnika partnerskih univerziteta o integraciji rodne perspektive u nastavi društvenih i humanističkih znanosti. Jedan od velikih izazova u obrazovanju je kako u postojeće nastavno planove i programe uključiti rodnu perspektivu a da to ne bude samo „dodavanje žena“, kako se to inače razumijevalo i još uvijek razumijeva.

>> više

Avg 2023

Održano predavanje “Rodne i etičke dimenzije pomirenja”

U okviru Konferencije Societas Ethica, prof.dr. Zilka Spahić Šiljak je u ime UNIGeRC Centra održala radionicu sa doktorantima iz zapadno-evropskih zemalja koji se bave pitanjima etike i pomirenja. Rodna dimenzija je ključna feminističim pristupima pravdi i pomirenju jer bez ove dimenzije nije moguće vidjeti na koji način i konflikt i izgradnja mira utječu na žene i manjine koji su uglavnom kolateralna šteta.

>> više

Avg 2023

Sa Gradačca bijele kule krik zbog žrtve femicida

Sa Bijele kule u Gradačcu danas se nije čula pjesma o izgubljenoj ljubavi Husein-kapetana “Sa Gradačca bijele kule Zmaja od Bosne, sokolovi zakliktali kajde žalosne…“ već se prolomio krik zbog ubijene žene. 11.08.2023 godine ubijena je Nizama Hećimović, a ubistvo je izvršio njen suprug, Nermin Sulejmanović pred njihovom dvogodišnjom kćerkom i sve to je prenosio uživo preko Instagrama a onda ubio još nekoliko ljudi i na kraju izvršio samoubistvo.
Piše: Zilka Spahić Šiljak

>> više