Septembar 2020

JAVNI POZIV ZA DOSTAVU PROJEKTNIH APLIKACIJA NA TEMU
"ŽENE, MLADI I POLITIKA"


Ovo je prilika za sve studente i studentice da steknu nova znanja i vještine, da ih primijene u praksi i da za to dobiju finansijsku podršku. Ako želite osnažiti svoje liderske kapacitete, naučiti kako zagovarati za političko liderstvo mladih i žena, onda se prijavite na javni poziv.
TPO Fondacija u saradnji sa Internacionalnim Burč Univerzitetom u Sarajevu, Nastavničkim fakultetom Univerziteta ''Džemal Bijedić'' u Mostaru, Pravnim fakultetom Univerziteta u Zenici i Filozofskim fakultetom Univerziteta u Banja Luci, u okviru projekta NIRA, raspisuje javni poziv za učešće na treningu za sve studente/ice u Sarajevu, Banja Luci, Zenici i Mostaru "Postani politički/a lider/ica !". Cilj treninga je naučiti mlade kako zagovarati promjene u lokalnoj zajednici i povećati broj mladih i žena u politici.
Svi zainteresovani studenti i studentice će pohađati dvodnevni trening koji se sastoji od tema:
• Jačanje vještina i poticanje liderstva kod mladih
• Političko zagovaranje i pregovoranje za rješavanje problema i potreba mladih ljudi u lokalnoj zajednici
• Kako napraviti zagovarački plan i uspješnu strategiju
• Predstavljanje i kreiranje imidža u medijima

Nakon završenog treninga, svi učesnici/e će imati priliku da osmisle građansku inicijativu koja će pridonijeti pozitivnim promjenama u lokalnoj zajednici i uključivanju mladih i žena u politici. Deset najboljih prijedloga za inicijative će dobiti grantove kako bi iste izrealizovali u svojoj lokalnoj zajednici.

Polaznici će nakon treninga:
• Biti osposobljeni za kreiranje strategije zagovaranja i izradu zagovaračkog plana
• Usvojiti potrebna znanja i vještine za realizaciju političke kampanje
• Naučiti kako postati prepoznatljiv na političkoj sceni u lokalnoj zajednici
• Prepoznati izazove koji se odnose na pitanja mladih i žena u politici
• Biti dodatno senzibilizirani za poštovanje ljudskih prava i rodne ravnopravnosti
• Biti finansijski podržani da realiziraju građansku inicijativu u svojoj lokalnoj zajednici u vezi sa političkim liderstvom mladih i žena
Obaveze učesnika/ica treninga:
1. Prisustvovati na dvodnevnom treningu i planiranim aktivnostima
2. Osmisliti zagovaračku inicijativu u svojoj lokalnoj zajednici
3. Realizovati sve dogovorene aktivnosti odobrenog projekta (zagovaračka inicijativa)
Odabranim polaznicima treninga će biti osiguran radni materijal, hrana, osvježenje i putni troškovi. Učesnici koji uspješno završe trening i prijave zagovaračku inicijativu će dobiti certifikat.

Rok za prijavu je 13.07.2020.

Kratko motivacijsko pismo sa kraćom biografijom je potrebno dostaviti na email:
koordinator4@tpofond.org