AKTIVNOSTI

• Predstavnici Udruženja Zajedno iz Banja Luke, Sonata iz Trebinja i Mreža iz Prijedora gostovali su u emisiji "U Fokusu" 11.11.2014. na programu RTRS, koja je posvećena radu korisničkih udruženja.
http://www.rtrs.tv/av/pusti.php?id=42764

• Politička akademija za mlade političarke i političare, u saradnji sa Perpetuum Mobile iz Banja Luke, 25 mladih političarki i političara pohađalo dva modula Političke akademije. Akademija je koncipirana kao participatorni model učenja i aktivnosti i omogućila je mladim ljudima da stečeno znanje primjene u praksi u svojim lokalnim zajednicama. Pripremljen Kurikulum Političke akademije za mlade političarke i političare, 2012-2013

• Izrada Smjernica za organiziranje susreta lokalnih aktivistica sa političkim predstavnicama, namijenjenih kao pomoć u organizaciji skupova i susreta građanki i građana sa političarkama i političarima, u okviru projekta „Doprinos ustavnoj reformi u BiH – Jednake mogućnosti za muškarce i žene u politici“- Ambasada Švicarske, 2012-2013

• Izrada priručnika ''Moja poslovna ideja, moja šansa'' kako bi se kroz edukaciju osnažile žene u seoskim sredinama, ali i u drugim lokalnim zajednicama za pokretanje vlastitog biznisa, ali i za aktivniji društveno-politički angažman, u okviru projekta „Doprinos ustavnoj reformi u BiH – Jednake mogućnosti za muškarce i žene u politici“- Ambasada Švicarske, 2012-2013

• Edukativne radionice za žene u 51 ruralnoj sredini kako bi se osiguralo njihovo aktivnije učešće u javnom i političkom životu, posebno u kontekstu izbora, u okviru projekta „Doprinos ustavnoj reformi u BiH – Jednake mogućnosti za muškarce i žene u politici“- Ambasada Švicarske, 2012-2013

• Radionice za izradu Lokalnih gender akcionih planova, u saradnji sa partnerskim organizacijama na projektu „Doprinos ustavnoj reformi u BiH – Jednake mogućnosti za muškarce i žene u politici“- Ambasada Švicarske, 2012-2013

• Kampanja "Sa GAP-om u mojoj općini/opštini do jednakih mogućnosti za žene i muškarce", zajednička kampanja partnerskih nevladinih organizacija i Općina s ciljem promocije gender akcionih planova u 10 lokalnih zajednica, 2013

• Izrada Policy dokumenta „Ustav i rod: Analiza mogućnosti rodno osjetljive reforme Ustava BiH". Kao rezultat istraživanja, pripremljen set amandmana na Ustav BiH iz rodne perspektive, u okviru projekta „Doprinos ustavnoj reformi u BiH – Jednake mogućnosti za muškarce i žene u politici“- Ambasada Švicarske, 2012-2013

• Zajednička kampanja ''Glasaj za žene'', koju su do lokalnih izbora u oktobru 2012. godine zajedno provodile ''Ženske grupe BiH'', odnosno dvadeset i tri partnerske organizacije iz 14 gradova Bosne i Hercegovine, 2012