NOVOSTI 2

Decembar 2019

PETI SOKRATOV KAFE U MOSTARU: NASILJE NAD ŽENAMA

''Nasilje nad ženama'' je bila tema petog Sokratovog kafea održanog u Mostaru 12. 12. 2019. godine. Kafeom je facilitirala Andreja Pehar, magistra edukacijskih znanosti iz oblasti pedagogije i geštalt psihoterapeutkinja. Za početak je pročitala pjesmu Sanele Kuko "Ljubavna ili O kulturi nasilja". Pjesma tematizuje nasilje u braku koje doživljava žena. Ona za to ima opravdanje i smatra da je lakše ostati u takvom braku, jer nema gdje da se vrati, djeci bi se svi rugali, a ne bi joj bilo dopušteno ni da ih vidi. Zbog osjećaja bespomoćnosti ljudi opravdavaju nasilje, osjećaju sramotu i žele očuvati brak po svaku cijenu. Učesnici su propitivali zašto je žena ubijeđena da se na takav način neko voli jer je činjenica da onaj ko voli, ne radi takve stvari, te ko jednom učini nasilje, učiniće to opet.
>> VIŠE

Decembar 2019

NAJAVA IZLOŽBE ''TPO GRAD''Decembar 2019

PETI SOKRATOV KAFE U TUZLI: NASILJE NAD ŽENAMA

"Svaka druga žena je žrtva nekog oblika rodno zasnovanog nasilja u BiH", navela je dr. Amra Delić, specijalistica neuropsihijatrije i psihoterapeutkinja iz Plave poliklinike Tuzla.
Ona je facilitirala petim Sokratovim kafeom održanim u Tuzli 11. 12. 2019. godine, a tema je bila ''Nasilje nad ženama''. Učesnici su pokušali definisati nasilje i propitati koji su njegovi ključni uzroci. Identificirali su da su neki od njih bez sumnje: rodna nejednakost, neprimjeren odgoj i toksični maskulinitet. Potrebno je imati u vidu da nasilje nije čin kratkog vijeka, već da ono ostavlja dugotrajne posljedice. Problem našeg društva je neprijavljivanje ili neadekvatno reagovanje na nasilje.
>> VIŠE

Decembar 2019

PETI SOKRATOV KAFE U SARAJEVU: NASILJE NAD ŽENAMA

U Kamernom teatru 55 u Sarajevu 5. 12. 2019. je održan peti Sokratov kafe. Tematizovana je tema ''Nasilje nad ženama''. Facilitatorica kafea, Melika Šahinović, program koordinatorica TPO Fondacije, s učesnicima je pročitala nekoliko odlomaka iz Baseline studije "Vršnjačko i rodno zasnovano nasilje u osnovnim školama u BiH" iz 2017. "Shvatila sam da je dijete usamljeno, niko s njom ne razgovara, ona je samo na internetu, i na kraju razgovora jednog dana, ona meni kaže: "Ja ću se ubiti." – glasio je jedan od odlomaka. Učesnici su se pitali da li i kako reagujemo ako primijetimo da je neko usamljen i tužan, da li imamo razvijenu empatiju i zašto smo dozvolili da postanemo društvo nasilja.
>> VIŠE

Decembar 2019

NIRA LIDERI PROJEKT: -  ''MALI KREATIVCI'' - UDRUŽENJE ''ZADA''

U okviru NIRA lideri projekta koji je implementirala TPO Fondacija u obliku četverodnevnog treninga za lični i profesionalni razvoj, učesnice su bile i članice Udruženja ''Zada'' iz Zenice. Nakon što su prošle obuku pisanja projekta, aplicirale su za Nira lideri projekte kod TPO Fondacije. Tri projekta ispred Udruženja ''Zada'' su dobila sredstva za realizaciju svojih projektnih ideja. Drugi projekt "Mali kreativci" se realizovao od augusta do novembra 2019. godine. Koordinatorica projekta je bila Ilma Zilić ispred Udruženja. Projekt je namijenjen djeci predškolskog i školskog uzrasta čiji roditelji nisu u mogućnosti plaćati obdaništa i radionice zbog finansijskih problema.

>> VIŠE

Decembar 2019

PETI SOKRATOV KAFE U ZENICI: NASILJE NAD ŽENAMA

Tema petog Sokratovog kafea održanog u Zenici 4. 12. 2019. bila je ''Nasilje nad ženama''. Facilitatorica kafea, Venita Popović, urednica časopisa "Zeničke sveske", s učesnicima je podijelila neke podatke koje su pokazala istraživanja u Bosni i Hercegovini i Srbiji. Naprimjer, "Samo jedna od četiri žene koje su trpile nasilje su to i prijavile." i  "Svaki četvrti mladić i svaka deseta djevojka vjeruje da jedan šamar nije nasilje." Učesnici smatraju da je cjelokupno društvo – društvo nasilja, ali da je neophodno i da se mi zapitamo da li, kad i zašto šutimo. Svojom šutnjom i sami doprinosimo ostanku u začaranom krugu nasilja.

>> VIŠE

Novembar 2019

NIRA LIDERI PROJEKT"SIGURAN PROSTOR ZA MLADE"NERDŽIS ČAPLJA", UNIVERZITET U ZENICI

Fondacija je, u okviru Nira Lideri projekta, nakon četverodnevnog treninga za lični i profesionalni razvoj, studentima i studenticama Univerziteta u Tuzli i Univerziteta u Zenici, dodijelila pet grantova za najbolje projektne prijedloge. Jedan od tih najboljih projektnih prijedloga jeste projekt "Siguran prostor za mlade" koji je trajao od augusta do novembra 2019. Koordinatorica ovog projekta u okviru NIRA Lideri projekta je bila Nerdžis Čaplja sa Univerziteta u Zenici. Projekt je nastavak Public Speech koji se realizovao 2017. godine u sklopu projekta SMART koji je organizirala Unija Studenata UNZE.
>> VIŠE

Novembar 2019

NIRA LIDERI PROJEKT: - ''IZGRADNJA RODITELJSKE KUĆE U ZENICI'' UDRUŽENJE ''ZADA'', ZENICA

U okviru NIRA lideri projekta koji je implementirala TPO Fondacija u obliku četverodnevnog treninga za lični i profesionalni razvoj, učesnice su bile i članice Udruženja ''Zada'' iz Zenice. Članice Udruženja ''Zada'' predstavljaju marginaliziranu skupinu žena Zeničko - dobojskog kantona koje su izrazile potrebu za ovakvom vrstom treninga jer se bave građanskim aktivizmom. Nakon što su prošle obuku pisanja projekta, aplicirale su za Nira lideri projekte kod TPO Fondacije. Tri projekta ispred Udruženja ''Zada'' su dobila sredstva za realizaciju svojih projektnih ideja. Treći projekt "Izgradnja roditeljske kuće u Zenici" se realizovao od augusta do novembra 2019. godine. Koordinatorica projekta je bila Muamera Husetović ispred Udruženja.
>> VIŠE

Novembar 2019

NIRA LIDERI PROJEKT: DANI ANTIFAŠIZMA U TUZLI 2019


TPO Fondacija je, u okviru Nira Lideri projekta, nakon četverodnevnog treninga za lični i profesionalni razvoj, studentima i studenticama Univerziteta u Tuzli i Univerziteta u Zenici, dodijelila pet grantova za najbolje projektne prijedloge. Jedan od tih najboljih projektnih prijedloga jeste projekt ''Dani antifašizma u Tuzli 2019'' koji su potpisali Tarik Smajlović i Mirnes Ćerimović. Projekt je sufinansiran i od strane grada Tuzle.
>> VIDEO: Dani antifašizma u Tuzli 2019

>> VIŠE

Novembar 2019

NIRA LIDERI PROJEKT"PREVENCIJA I ZAŠTITA ZDRAVLJA ŽENA"UDRUŽENJE ''ZADA''

U okviru NIRA lideri projekta koji je implementirala TPO Fondacija u obliku četverodnevnog treninga za lični i profesionalni razvoj, učesnice su bile i članice Udruženja ''Zada'' iz Zenice. Članice Udruženja ''Zada'' predstavljaju marginaliziranu skupinu žena Zeničko - dobojskog kantona koje su izrazile potrebu za ovakvom vrstom treninga. Nakon što su prošle obuku pisanja projekta, aplicirale su za Nira lideri projekte kod TPO Fondacije. Tri projekta ispred Udruženja ''Zada'' su dobila sredstva za realizaciju svojih projektnih ideja. Prvi projekt "Prevencija i zaštita zdravlja žena" se realizovao od augusta do novembra 2019. godine. Koordinatorica projekta je bila Zilha Nadžak ispred Udruženja. Projekt je namijenjen ženama u malim lokalnim zajednicama u ZDK, posebno ruralnim područjima, za promicanje građanskog aktivizma.
>> VIŠE

Novembar 2019

ČETVRTI SOKRATOV KAFE U MOSTARU: ZNAM DA NIŠTA NE ZNAM


Četvrti Sokratov kafe u Mostaru koji je održan 28. 11. 2019. za temu je imao Sokratovu maksimu: "Znam da ništa ne znam." Irma Marić, profesorica na Fakultetu humanističkih nauka Univerziteta "Džemal Bijedić" u Mostaru sa učesnicima je propitivala koja je svrha obrazovanja i koliko smo uopšte spremni da realno sagledamo koliko znamo. Samorefleksija i samokritičnost bitno izostaju, škola promoviše isključivo reprodukciju znanja, a pojedincima se ne dopušta da budu u poziciji da nešto ne znaju.  "Da li nakon osnovne i srednje škole znamo išta?" – pitali su se.
>> VIŠE

Novembar 2019

ČETVRTI SOKRATOV KAFE U TUZLI: SLOBODA


"Koliko je moguće ostvariti maksimum slobode u datom trenutku?" – pitala je jedna od učesnica Sokratovog kafea održanog u Tuzli 27. 11. 2019. godine. Kafeom je facilitirala Jasmina Husanović, profesorica sa Filozofskog fakulteta Univerziteta u Tuzli. Učesnici su istakli da je sloboda za njih, naprije, bezbrižnost i da su svjesni činjenice da je ona privilegija u različitim dijelovima svijeta. Naveli su i Rusoovu misao da se "čovjek rađa slobodan, a svuda je u okovima" za koju kažu da najbolje opisuje globalno stanje u društvu i da je zapravo sve privid izbora, dok smo ograničeni i uslovljeni na razne načine.
>> VIŠE

Novembar 2019

16 DANA AKTIVIZMA PROTIV RODNO ZASNOVANOG NASILJA

Kampanja 16 dana aktivizma protiv rodno zasnovanog nasilja je međunarodna kampanja koja počinje 25. novembra – Međunarodnim danom borbe protiv nasilja nad ženama, a završava se 10. decembra - Međunarodnim danom ljudskih prava.
TPO Fondacija različitim aktivnostima obilježava i podržava Međunarodnu kampanju 16 dana aktivizma protiv rodno zasnovanog nasilja. Aktivnosti su usmjerene na osvještavanje nasilja prema ženama, na uzroke rodno zasnovanog nasilja kao i na zagovaranje nenasilnog i dostojanstvenog ponašanja prema ženama.
U partnerstvu sa osnovnim i srednjim školama, realiziramo aktivnosti u koje su uključeni nastavnici, učenici i roditelji kako bi zajedno doprinijeli suzbijanju vršnjačkog i rodno zasnovanog nasilja, prevenciji nasilja i osnaživanju žena.
TPO Fondacija poziva sve građane i građanke da ukažu na značaj društvene osude nasilja te potrebu efikasnijeg djelovanja svih institucija nadležnih za zaštitu žrtava i kažnjavanje počinitelja.
U okviru 16 dana aktivizma, TPO Fondacija je objavila konkurs za video na temu zahvalnosti, organizira konferenciju na kojoj će se predstaviti rezultati trogodišnjeg projekta Vršnjačko i rodno zasnovano nasilje i školske kampanje.
>> VIŠE

Novembar 2019

ČETVRTI SOKRATOV KAFE U SARAJEVU: SLOBODA


Na četvrtom Sokratovom kafeu u Sarajevu održanom 21. 11. 2019. godine razgovarali smo o slobodi. Adem Olovčić, magistar filozofije, predavač na Internacionalnom Burch univerzitetu, bio je facilitator kafea. Učesnici su promišljali da li su ljudi prije prvog pomena slobode bili slobodni i kad smo našli definiciju slobode; pitali su se da li se sloboda može dosegnuti i da li ona zavisi od našeg mišljenja o njoj.

>> VIŠE

Novembar 2019

ČETVRTI SOKRATOV KAFE U ZENICI: SLOBODA


Tema četvrtog Sokratovog kafea u Zenici održanog 20. 11. 2019. bila je "Sloboda". Kafeom je facilitirala Elmana Cerić, profesorica filozofije i teorije spoznaje. Učesnici smatraju da je sloboda jednih, ropstvo drugih, da nam je nametnuto šta smijemo misliti i osjećati i da samo volimo misliti da jesmo slobodni i da postoje samo prividni oblici slobode.

>> VIŠE

Novembar 2019

TREĆI SOKRATOV KAFE U MOSTARU: PATRIOTIZAM VS. NACIONALIZAM


"Vi ste žrtve svojih roditelja", citirali su svoje profesore učesnici trećeg Sokratovog kafea u Mostaru 14. 11. 2019. godine, čija je tema bila "Patriotizam vs. nacionalizam". Prisutni su smatrali da je nacionalizam ukrozovan indoktrinacijom i manipuliranjem emocijama, te da u tom kontekstu i porodica snosi veliku odgovornost. S facilitatoricom Lanom Prlić, magistricom međunarodnih finansija i poslovanja, učesnici su propitivali da li su patriotizam i nacionalizam emocije i šta je od to dvoje lišeno odgovornosti.

>> VIŠE

Novembar 2019

TREĆI SOKRATOV KAFE U TUZLI: PATRIOTIZAM VS. NACIONALIZAM


Patriotizam vs. nacionalizam je tema koja je okupila do sada najveći broj učesnika na Sokratovom kafeu u Tuzli. 13. 11. 2019. godine u Coffee Zone prisutni su propitivali šta uopće čovjeka vezuje za naciju, da li država može normirati patriotizam i nacionalizam, te ko ima pravo da određuje mjeru nečijeg patrotizma. Sokratovim kafeom je facilitirala Dženeta Omerdić, profesorica na Pravnom fakultetu Univerziteta u Tuzli.

>> VIŠE

Novembar 2019

TREĆI SOKRATOV KAFE U SARAJEVU: PATRIOTIZAM VS. NACIONALIZAM


Tema "Patriotizam vs. nacionalizam" izazvala je brojna neslaganja kod učesnika na trećem Sokratovom kafeu u Sarajevu održanom 7. 11. 2019. godine. Facilitator kafea, novinar, Suad Beganović je s učesnicima propitivao u kakvoj su korelaciji ovi pojmovi, da li se međusobno isključuju i koje su njihove negativne implikacije. Učesnike je zanimalo da li su kritika države i traženje pravednosti patriotski činovi, te zašto se pojedinci koji se usude za kritiku proglašavaju izdajnicima i stranim plaćenicima.

>> VIŠE