PROJEKTI

2023/2024

LOC4SOC (LOKALNE ZAJEDNICE ZA SOCIJALNU KOHEZIJU)

Lokalne zajednice za socijalnu koheziju (LOC4SOC) ima za cilj adresiranje problematike antimigrantskih sentimenata, stereotipa i predrasuda kod članova lokalne zajednice, posebno kod školskog osoblja i mladih iz općine Hadžići kroz njihov angažman u znanstvenom istraživanju predrasuda, stereotipa i društvene kohezije, te niz aktivnosti uključujući radionice o interkulturalizmu, obrazovanju protiv pristranosti, kritičkom mišljenju, društvenoj koheziji i uključivanju ljudi u pokretu u lokalnu zajednicu, koristeći obrazovanje, sport, umjetnost i običaje kao medije za interkulturalno učenje. Ovaj projekt usmjeren je na aktivan angažman većeg broja interesnih grupa unutar lokalne zajednice. Partneri u realizaciji ovih aktivnosti su osnovne i srednje škole sa područja općine Hadžići, lokalni sportski savezi, Kulturno-sportski centar KSIRC i lokalna uprava. Naše aktivnosti podržane su u okviru projekta “Individualne mjere za jačanje kapaciteta za upravljanje migracijskim tokovima u Bosni i Hercegovini” koji finansira Evropska unija, a implementira Međunarodna organizacija za migracije (IOM).

PROJEKTI

2023/2024

MENGA (Menstrualna i rodna akcija)

TPO Fondacija realizovala je projekat pod nazivom pod nazivom Menstrualna i rodna akcija - MENGA. Menstrualni ciklus je sastavni dio života žene. Higijenski ulošci ili tamponi koštaju od 2 do 5 KM, a ženi su u prosjeku mjesečno potrebna dva do tri pakiranja uložaka. Ako uzmemo u obzir niske plaće, trenutnu inflaciju, veću nezaposlenost žena i sve češću finansijsku ovisnost, onda su žene i djevojke neizbježno pogođene ekonomskim i menstrualnim siromaštvom. Glavna ideja projekta je lobiranje za smanjenje takozvanog ‘ružičastog poreza’. Također, nezamisliva je realizacija projekta o ovoj društvenoj temi bez sudjelovanja i podrške države. Stoga ćemo sa predstavnicima vlasti razgovarati o pristupu menstrualnim higijenskim proizvodima na univerzitetima BIH te općenito o ukidanju/smanjenju poreza na menstrualne proizvode. Pored toga, ideja je lobiranje za saradnju između proizvođača menstrualnih proizvoda i univerzitet kako bi proizvodi bili dostupni besplatno. Glavni cilj je omogućiti bolji pristup higijenskim, sanitarnim i menstrualnim proizvodima koji se koriste tokom menstrualnog ciklusa žena. Osim praćenja gradskog proračuna dodijeljenog za menstrualne potrepštine, planiramo razviti poseban plan zagovaranja kako bismo ciljali na donositelje/ice odluka i relevantno fakultetsko osoblje. Zajedno s univerzitetskim istraživačicama realizovat ćemo istraživanje sa studenticama u BIH o menstrualnom siromaštvu. Težimo podizanju svijesti društva o ovom pitanju, te predstavljanju temeljnih načela rodno odgovornog budžetiranja i kako se on može implementirati u javne politike i donošenje odluka. Realizacijom projekta TPO Fondacija postaje dio Gender Budget Watchdog Networka, mreže organizacija civilnog društva koje zagovaraju implementaciju rodno odgovornog budžeta u lokalnim zajednicama i na nivou država Zapadnog Balkana i u Republici Moldaviji. Projekat u Bosni i Hercegovini implementira Centar za promociju civilnog društva, a finansijski podržavaju Austrijska razvojna agencija i Švedska agencija za međunarodni razvoj i saradnju.

PROJEKTI

MART 2023

ŽENSKA PRAVA IZMEĐU GENERACIJA

TPO Fondacija realizovala je projekat pod nazivom „Ženska prava između generacija“ uz podršku Ambasade Švicarske u Bosni i Hercegovini. Glavna ideja projekta bila je okupiti tri generacije aktivistica za ženska prava povodom 8. Marta, Međunarodnog dana žena. Prvu generaciju predstavljale su žene koje su sudjelovale u antifašističkom pokretu na Balkanu, dok je drugu predstavljala novija generacija aktivistica koje teže ostvarivanju rodne pravde u svim područjima svakodnevnog života, te nova generacija mladih žena koje su proživjele sve prethodne borbe, ali s dodatnim aspektom svijeta društvenih medija.

Kroz projekt je realizirana tribina u kojoj je sudjelovalo šest žena iz tri generacije. Tako smo ugostili: profesoricu sa Univerziteta u Zenici dr. Nerminu Zaimović-Uzunović i Lanu Jajčević, aktivisticu „Udruženih žena Banja Luka“, kao predstavnice prve generacije; novinarku Borku Rudić iz Sarajeva i Amelu Hajvaz Pozderović, aktivisticu "Ženske vizije" iz Tuzle, koje su predstavljale drugu generaciju; novinarku Aidu Čičak iz Sarajeva i političarku Lanu Prlić iz Mostara, kao predstavnice treće generacije bh. aktivista. Moderatorica tribine bila je Jasna Kovo, profesorica Druge gimnazije Sarajevo, koja se osvrnula na značaj borbe žena za svoja prava i ravnopravnost spolova kroz povijest.

PROJEKTI

2021/2025

UVOĐENJE RODNO OSVIJEŠTENIH POLITIKA U VISOKO OBRAZOVANJE

Projekat „Uvođenje rodno osviještenih politika u visoko obrazovanje“ (UNIGEM) predstavlja stratešku opredijeljenost univerziteta da uvođenjem rodne perspektive osiguraju rodnu ravnopravnost i siguran ambijent za nastavnike i nastavnice kao i studente i studentice na univerzitetimau Bosni i Hercegovini i regiji. Projekat finansira Vlada Ujedinjenog Kraljevstva i Sjeverne Irske, a njegovu implementaciju vrši TPO fondacija u saradnji sa 18 univerziteta/sveučilišta iz Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Srbije i Crne Gore s ciljem prevencije i borbe protiv rodno zasnovanog nasilja, diskriminacije i seksualnog uznemiravanja te osiguranja integriteta i kvaliteta u visokom obrazovanju. Realizacija projektnih ciljeva u trajanju od četri godine predviđa i sveobuhvatno istraživanje o stanju rodne ravnopravnosti na univerzitetima prije i nakon implementacije ovog projekta. U okviru projekta UNIGEM je predviđeno i uspostavljanje posebnog tijela za borbu protiv rodno zasnovane diskriminacije na svim univerzitetima koji su pristupili potpisivanju Memoranduma o saradnji u okviru projekta „Uvođenje rodno osviještenih politika u visoko obrazovanje“. Na Univerzitetima će biti uspostavljen posebni resusrsni centar za koordinaciju aktivnosti u oblastima rodne ravnopravnosi i borbe protiv rodno zasnovanog nasilja i diskriminacije.

PROJEKTI

2020/2022

FER ŠKOLA – FEMINIZAM I RELIGIJA

U regiji Balkana u kojoj se gotovo devedeset procenata (90%) ljudi izjašnjava vjernicama i vjernicima, i u kojoj su na snazi sekularni zakoni utemeljeni na međunarodnim normama ljudskih prva i sloboda, važno je kroz sučeljavanje feminističkih i religijskih perspektiva otvoriti prostor za dijalog, susret, učenje i propitivanje kako bi se došlo do novih formula shvaćanja prava i sloboda, posebno za one koji su manjina. Uočavajući tu potrebu v.prof.dr. Zilka Spahić Šiljak i znanstvena savjetnica dr.sc. Jadranka i Rebeka Anić, kreirale su program “I vjernice i građanke” koji je TPO Fondacija realizirala u periodu od 2008-2012. godine, a nastavila Ekumenska inicijativa žena od 2015-2020 godine. Veliko zanimanje za ovaj program ali i nedostatak akademskih programa o pitanjima roda i religije u cijeloj regiji bili su motivacija za pokretanje FER škole.
FER škola je namijenjena svima koji žele akademski propitivati svoja uvjerenja, stavove, znanja i prakse o ljudskim pravima i slobodama i koji žele istraživati na koji način rodni stereotipi oblikuju živote žena  muškaraca u porodici i društvu. Škola nudi kurseve koji su kreirani u akademskim propozicijama (30 sati predavanja i 15 sati vježbi što je ekvivalent za 4 ETCS).

Ciljevi FER škole su:

  • Dekonstrukcija temelja rodnih stereotipa i konstrukcija egalitarnih rodnih modela koji svoja uporišta nalaze u znanstvenim i religijskim argumentima.
  • Kritičko propitivanje religijskih tradicija i znanstvenih istraživanja o rodnim pitanjima.
  • Potaknuti međureligijsko učenje i razumijevanje kroz dekonstrukciju patrijarhalnih rodnih modela.
  • Osnaživanje za promjene unutar vjerskih zajednica, crkava i sekularnog društva u pravcu egalitarnih rodnih modela.

PROJEKTI

2018/2019

KOLABORATIVNI PROJEKAT #NIKAD PONOVO

TPO Fondacje je jedan od partnera na evropskom projektu #NeverAgain koji ima za cilj da riješi problem prikrivene mržnje, predrasuda i represije koje se naučene kroz neizliječene i prenesene traume koje se održavaju u svakodnevnom životu kroz naizgled bezopasne svakodnevne aktivnosti. Partneri projekta iz Finske, Danske, Rumunije, Njemačke, Bosne i Hercegovine, Litvanije, Poljske i Italije će zajedno sa studentima razviti i održati četiri radionice u svojim lokalnim zajednicama kako bi testirali alate za iskustveno učenje (ELT) i istražili štetni utjecaj prenesenih kolektivnih trauma te načine na koje one doprinose kontinuiranom razvoju mržnje i osvete. Događaji će okupiti ukupno 200 učenika i 200-300 članova zajednice pa samim tim širiti utjecaj putem društvenim mreža i medija. Rezultati projekta će biti predstavljeni na završnoj konferenciji "#NeverAgain: Podučavanje prenosa traume i sjećanja kroz iskustveno učenje", koja će biti zasnovana na radionicama i uključit će između 50 i 100 profesionalaca i mladih ljudi širom Evrope iz različitih institucija: univerziteta, nevladinih organizacija, javnih organizacija (muzeja) i lokalnih zajednica. U fazi diseminacije planiramo da razvijemo i pokrenemo transnacionalnu edukativnu platformu koja kombinuje različite metode iskustvenog učenja u učionici i pojedinačne online webinare / video igrice koje će se distribuirati nastavnicima iz različitih oblasti koji se bave kolektivnim sjećanjima, ali i edukatorima iz nevladinog sektora i  javnih organizacija. Projakt će se implementirati u 2018-2019 godini.

https://againneveragain.eu/?fbclid=IwAR3utE1-ZOVr_ST0If3E_
2yOx5nQIBehsMxzhJ1Aoi02rubnq30sXxc13Wc

2016/2019

VRŠNJAČKO I RODNO ZASNOVANO NASILJE U ŠKOLI


TPO Fondacija Sarajevo, uz podršku Norveške vlade, implementira programa ekonomskog osnaživanja žena koje dolaze iz različitih etničkih grupa u općinama Sjeverne BiH koje su pogođene poplavama u toku 2014. godine. Cilj je međuetnička saradnja kroz ekonomsko osnaživanje i izgranju mira u lokalnoj zajednici. Ovaj projekat je prvi korak u uspostavi mreže žena na ovom području koje će činiti jezgro budućih projekata ove vrste a s ciljem kako individualnog osnaživanja žena tako i razvoja lokalnih zajednica koje će biti onoliko prosperitetne koliko budu znale prepoznati potencijale svih svojih građana i građanki u razvoju vlastitih zajednica. Projekat će u periodu 2015-2016 obuhvatiti nekoliko ključnih aktivnosti: edukaciju žena u vezi sa pripremom biznis planova, selekciju najboljih planova, dodjelu malih grantova ženama, te praćenje i promociju rezulata. Pored toga žene će dobiti i edukaciju o važnosti provedbe UN Rezolucije 1325 o ženama, miru i sigurnosti i na temelju će razvijati lokalne mirovne inicijative. Inter-etnička saradnja, ekonomsko osnaživanje i izgradnja mira su ključni elementi ovog programa.

2015 - 2016

EKONOMSKA STABILNOST ŽENA KAO DOPRINOS IZGRADNJI MIRA U ZAJEDNICI

TPO Fondacija Sarajevo, uz podršku Norveške vlade, implementira programa ekonomskog osnaživanja žena koje dolaze iz različitih etničkih grupa u općinama Sjeverne BiH koje su pogođene poplavama u toku 2014. godine. Cilj je međuetnička saradnja kroz ekonomsko osnaživanje i izgranju mira u lokalnoj zajednici.
Ovaj projekat je prvi korak u uspostavi mreže žena na ovom području koje će činiti jezgro budućih projekata ove vrste a s ciljem kako individualnog osnaživanja žena tako i razvoja lokalnih zajednica koje će biti onoliko prosperitetne koliko budu znale prepoznati potencijale svih svojih građana i građanki u razvoju vlastitih zajednica. Projekat će u periodu 2015-2016 obuhvatiti nekoliko ključnih aktivnosti: edukaciju žena u vezi sa pripremom biznis planova, selekciju najboljih planova, dodjelu malih grantova ženama, te praćenje i promociju rezulata. Pored toga žene će dobiti i edukaciju o važnosti provedbe UN Rezolucije 1325 o ženama, miru i sigurnosti i na temelju će razvijati lokalne mirovne inicijative. Inter-etnička saradnja, ekonomsko osnaživanje i izgradnja mira su ključni elementi ovog programa.

2015 - 2017

ŽIVI VRIJEDNOSTI - OBRAZOVANJE

Promocija i integriranje Globalnog etosa u obrazovanju i politici u BiH (PIWEP), (2015-2017)
Kao integralni dio programa “Živi vrijednosti”, TPO Fondacija nastavlja širiti svoje aktivnosti sa obrazovnim programima Globalnog (Svjetskog) etosa i online platformom Inicijativa ETOS. Globalni etos se razumijeva kao okvir za sveobuhvatnu rekonstrukciju BiH društva, koje je još uvijek duboko prožeto post-ratnim traumama i tranzicijom, kao i društava Jugoistočne Evrope koja dijele sudbinu post-socijalističkih konteksta. Ova platforma je osnova za saradnju ljudi sa religijskim i nereligijskim svjetonazorima ili ljudi koji imaju imaju drugačije poglede drugačija politička opredjeljenja u javnom životu. Ona nudi konkretne upute i podstreke za pronalaženje rješenja o ključnim pitanjima društava u Jugoistočnoj Evropi uključujući i BiH. Glavni cilj je graditi novi način razmišljanja i nove vrste liderstva u obrazovanju, politici i civilnom društvu. Ključni partneri ovog programa su pedagoški zavodi i nastavnici/ce iz srednjih i osnovnih škola, mladi lideri/ce u politici i aktvisti/ce u nevladinim organizacijama. Inicijativa ETOS će služiti kao poveznica za edukatore/ce u cijeloj zemlji koji će razmjenjivati ideje i iskustva i na taj način osigurati bolju komunikaciju i saradnju među podijeljenim obrazovnim institucijama. Prva faza ovog programa uključuje nastavnike/ce iz Sarajeva, Tuzle i Mostara.

2015 - 2016

PILAR PROGRAM

Arhiv otpora, izgradnja mira, traume i ozdravljenja
Nakon održanih interdisciplinarnih učionica u okviru PIUIS programa (Program za interdsiciplinarno učenje i istraživanje), i okupljanja znanstvenika/ca iz BiH i regiona, TPO Fondacija je odlučila pokrenuti ''Arhiv otpora, izgradnje mira, traume i ozdravljenja''. Ovaj program se sastoji od dvije ključne aktivnosti: međunarodne konferencije i interdisciplinarnih učionica koje će se održati u BiH, Srbiji i Hrvatskoj. Konačni cilj je izgradnja mira, društvena solidarnost i saradnja u regionu koja će biti usmjerena na višestruke aspekte traumatskih iskustava kako individualnih tako i kolektivnih. Ozdravljenje nije moguće bez spremnosti javnosti i zajedničkog kritičkog promišljanja o dubljim korjenima traume, kao što je kolektivno nasilje, rat i genocide, i bez dijeljenja iskustava i znanja o ovim konceptima i mehanizmima djelovanja. Da bi se otvorio proces "de-traumatizacije", potrebno je to detektirati traumu, a onda raditi na podizanju svijesti o traumi, njenom prisustvu i učiniti da svaki član društva prepozna i razumije traumu.

Januar 2015

INICIJATIVA ZA KREATIVNI DIJALOG I EDUKACIJU - IKDE

U januaru 2014. godine TPO Fondacija pokrenula je projekat pod nazivom "Inicijativa za kreativni dijalog i edukaciju (IKDE)" čiji je cilj osnaživanje mladih i žena u lokalnim zajednicama o liderstvu, miru i ljudskim pravima kako bi se mogli zalagati za bolju socijalnu uključenost i ravnopravnost spolova. TPO će dizajnirati kreativne nastavne i trening materijale kako bi omogućila školovanje i obuku za mlade lidere u političkim strankama i nevladinim organizacijama i žene u urbanim i ruralnim područjima o njihovim ekonomskim i političkim pravima. Osim ovih materijala, TPO će okupiti mlade umjetnike na stvaranju umjetničkih djela i predstava koje će prenositi dijalog i poruke ljudskih prava ženama i muškarcima širom BiH i pružiti mogućnost velikom broju mladih da se uključe u ove inicijative. Cilj je razviti političku i društvenu kulturu sa etikom odgovornosti, brige i suosjećanja a ne nemilosrdnom borbom za pobjedu i dobitak moći.

Inicijativa za kreativni dijalog i edukaciju IKDE 2015
Inicijativa za kreativni dijalog i obrazovanje (IKDE) u 2015. godini planira realizaciju programa usmjerenih ka razvoju obrazovanja, dijaloga i građanskog angažmana u svrhu osnaživanje mladih, žena i muškaraca u BiH. Kreativni pristup u obrazovanju obuhvata programe i materijale za radionice i treninge za mlade ljude s ciljem interpretacije ideja, znanja i vještina u svojim lokalnim zajednicama.
Nova edicija od pet epizoda stripa „NIRA“ se planira izdati na BHS i engleskom jeziku. Uz novu ediciju stripova planirane su radionice s mladim širom BiH s ciljem razvoja i unapređenja njihovog promišljanja o građanskom aktivizmu, zaštiti i promociji ljudskih prava te artikulaciji kritičkog razmišljanja. TPO će u 2015. godini izdati i knjigu za mlade s temama poticanja mladih na građanski aktivizam, kritičko razmišljanje i nediskriminaciju. TPO planira objaviti novih deset malih strip priča u sklopu nove edicije „Bauk FemiNauk“. Cilj je izazvati društvo na propitivanja predrasuda i stereotipa vezanih za rodnu ravnopravnost u obrazovanju, medijima, pravu i praksi i drugim važnim aspetkima društva s kojim se svakodnevno susrećemo. Po završetku druge edicije Bauk FemiNauk, TPO će izdati knjigu stereotipija. TPO Fondacija je tokom 2014. godine je sprovela analizu potreba mladih na osnovu čijih stavova i potreba u vezi s liderstvom, komunikacijom, zapošljavanjem i radom, položajem u društvu te drugim pitanjima od značaja za mlade ljude u Bosni i Hercegovini, će nastati priručnik „Lični i profesionalni razvoj – priručnik za mlade”. Ovaj priručnik će biti proizvod naše želje da damo svoj doprinos i podržimo mlade u nastojanju da u svom daljnjem ličnom i profesionalnom razvoju prošire do sada stečena znanja, te razviju i osnaže svoje potencijale, vještine i kompetencije kako bi postali korisni i produktivni članovi društva. Promocija ovog priručnika će biti planirana kroz treninge s mladim ljudima širom BiH.

Novembar 2014

PROJEKT SVJETSKI ETOS U ŠKOLI: INTEGRACIJA SVJETSKOG ETOSA U ODGOJNO-OBRAZOVNE STRUKTURE I PROCESE U BOSNI I HERCEGOVINI

U sklopu projekta TPO Fondacije iz Sarajeva „Svjetski etos u školi: Integracija svjetskog etosa u odgojno-obrazovne strukture i procese u Bosni i Hercegovini“, iza kojeg je svojom stručnom i financijskom pomoći stala i Zaklada svjetskog etosa iz Tübingena, izaći će dvije publikacije – knjiga „Svjetski etos: Dokumenti – utemeljenja – primjene“ te priručnik „Svjetski etos pod školskim krovom: Priručnik za integriranje svjetskog etosa u nastavne procese“ čiji je urednik Alen Kristić. Naime, u pitanju je pedagoški projekt i produkt desetogodišnjeg rada Zaklade svjetskog etosa iz Tübingena, a idejni začetnik ovog projekta je katolički teolog Hans Küng. Projekt svjetskog etosa vjerojatno niti u jednom drugom dijelu svijeta ne može na tako uvjerljiv i sustavan način dokazati svoju relevantnost i održivost kao u našem bosanskohercegovačkom društvu još uvijek duboko obilježenom postratnim i tranzicijskim traumama. Svjetski etos nas obvezuje da sa svakim čovjekom postupamo ljudski te na kulturu nenasilja i strahopoštovanja pred svekolikim životom, kulturu solidarnosti i pravednog gospodarskog poretka, kulturu tolerancije i života u istinoljubivosti i kulturu ravnopravnosti i partnerstva muškarca i žene. Incijativa uvođenja obrazovnog programa „Svjetski etos u školi“ u bosanskoherecgovačke škole je jedinstvena prilika aktivnog doprinosa u procesu reforme osnovnog i srednjoškolskog obrazovanja. Upravo će na tom tragu stručni tim TPO Fondacije iz Sarajeva uz pomoć ovih publikacija i uz suradnju s nekoliko bosanskohercegovačkih pedagoških instituta započeti obuku nastavnog kadra srednjih škola s ciljem njihovog upoznavanja sa svjetskim etosom i osposobljavanja da načela i vrijednosti svjetskog etosa na stručan i sustavan način posreduju svojim učenicima i učenicima.

Oktobar 2014

PROJEKAT PSIHOSOCIJALNA PODRŠKA U BOSNI I HERCEGOVINI

Projekat će se realizirati u toku 2014/2015. u saradnji sa Asocijacijom XY/Projekat mentalnog  zdravlja kao dio šireg projekta Ministarstva zdravlja FBiH, i u saradnji sa Volonterskim centrom Univerziteta  u Tuzli.
Prvi segment Projekta je osnaživanje udruženja korisnika mentalnog zdravlja u BiH koji ima za cilj uspostavljanje partnerstva sa mladim stručnjacima u oblasti psihosocijalne zaštite, a koji će udruženjima pružati administrativno-edukativnu podršku u narednih osam mjeseci. TPO Fondacija je uspostavila saradnju sa udruženjima građana i njihovim volonterima - nezaposlenim stručnjacima psiholozima, socijalnim radnicima i socijalnim pedagozima  iz petnaest gradova u BiH (Banja Luka, Bosanski Petrovac, Brčko, Doboj, Ključ, Milići, Mostar, Mrkonjić Grad, Sanski Most, Sarajevo, Srebrenica, Trebinje, Tuzla, Zenica i Zvornik) i organizirala dvije administrativne edukacije. Na ovaj način suradnja doprinosi motiviranju mladih na volonterizam i aktivizam, jačanju profesionalnih kompetencija, znanja i vještina. Cjelokupni proces implementacije programa je u vezi sa temama diskriminacije i socijalne inkluzije korisnika usluga mentalnog zdravlja u BiH.
Drugi segment Projekta je suradnja TPO Fondacije sa novouspostavljenim Volonterskim centrom Univerziteta u Tuzli, a rukovodi se zajedničkim idejama volonterskog rada. U oktobru 2014. TPO Fondacija publicira Priručnik “Živjeti na klizištu” autorice dr.sc. Rejhane Dervišević. Priručnik će kroz promotivne aktivnosti u mjesnim zajednicama na području Općine Tuzla, a posebno u teško pogođenim poplavljenim područjima (maj 2014.), biti koristan alat u prevenciji i saniranju šteta od klizišta. Pored edukacije, građani će dobiti i skromnu materijalnu potporu za saniranje manjih šteta u svojim domovima. Volonteri Volonterskog centra će raditi sa djecom i mladima kroz edukativne radionice u područjima koja su zahvaćena poplavama kako bi ih ohrabrili da nastave dalje s obrazovanjem.

Maj 2014

PIUIS PROGRAM

TPO Fondacija, u suradnji sa grupom intelektualaca i intelektualki te aktivista i aktivistica, pokreće Program za interdisciplinarno učenje i istraživanja (PIUIS), engl. PILAR, čiji je fokus na afirmaciji interdisciplinarnog pristupa u metodama učenja i istraživanja u svim segmentima društva u BiH.
Cilj ovakvog pristupa je izgradnja javnog dobra koje je sistematski urušavano preko 20 godina. Da bi se što kvalitetnije iskoristio ljudski kapital i resursi, posebno mladih, potrebno je osigurati kvalitetno znanje, vještine i kompetencije koje osposobljavaju ljude da unaprjeđuju i vlastite živote i javno dobro kroz socijalnu uključenost svih kategorija stanovništva. Važan korak u tom procesu je da se dokine lažna podjela između akademije i zajednice i osigurava ravnopravan pristup obrazovanju za sve. U ovakvom pristupu okupljamo sve postojeće platforme i incijative koje su zainteresirane za zajednički rad na javnom dobru, kroz sljedeće programske teme: politike sjećanja i izgradnja društvene solidarnosti; istraživanje traume u svakodnevnom životu; kulturalna produkcija i svjedočenje traumi.

Januar 2014

INICIJATIVA ZA KREATIVNI DIJALOG I EDUKACIJU - IKDE

U januaru 2014. godine TPO Fondacija pokrenula je projekat pod nazivom "Inicijativa za kreativni dijalog i edukaciju (IKDE)" čiji je cilj osnaživanje mladih i žena u lokalnim zajednicama o liderstvu, miru i ljudskim pravima kako bi se mogli zalagati za bolju socijalnu uključenost i ravnopravnost spolova. TPO će dizajnirati kreativne nastavne i trening materijale kako bi omogućila školovanje i obuku za mlade lidere u političkim strankama i nevladinim organizacijama i žene u urbanim i ruralnim područjima o njihovim ekonomskim i političkim pravima. Osim ovih materijala, TPO će okupiti mlade umjetnike na stvaranju umjetničkih djela i predstava koje će prenositi dijalog i poruke ljudskih prava ženama i muškarcima širom BiH i pružiti mogućnost velikom broju mladih da se uključe u ove inicijative. Cilj je razviti političku i društvenu kulturu sa etikom odgovornosti, brige i suosjećanja a ne nemilosrdnom borbom za pobjedu i dobitak moći.

Inicijativa za kreativni dijalog i edukaciju IKDE 2014
TPO radi na promicanju ljudskih prava, rodne ravnopravnosti i izgradnji mira kroz razne obrazovne, istraživačke i zagovaračke aktivnosti uz podršku mreže nevladinih organizacija i pojedinaca širom BiH i Balkana. Inicijativa za kreativni dijalog i obrazovanje (IKDE) je nastavila u tom smjeru kroz obrazovanje, dijalog i građanski angažman u svrhu osnaživanje mladih, žena i muškaraca u BiH. Kreativni pristup u obrazovanju obuhvata projektiranje odgovarajućih materijala za obuku, radionice, treninge za mlade ljude, nastavnike/ce koji će nastaviti obavljanje tih djelatnosti i inkubirati ove ideje u svojim lokalnim zajednicama.
IKDE donosi novitete kao što je strip „NIRA“ koji će biti štampan na BHS i engleskom jeziku kao izražajna forma koja komunicira različite poruke ispreplitanjem slike i riječi o ljudskim pravima i njihovoj primjeni, podstiče mlade da uče, promišljaju i rade, spajajući kreativnost sa temama o ljudskim pravima. Pored toga, neformalna grupa TPO saradnica pod nazivom „Brkate“ će u ediciji „Bauk FemiNauk“ raditi na još jednoj formi stripa kroz koji će se propitivati postojeće predrasude o feminizmu, rodnoj ravnopravnosti i položaju žena u savremenom bh. društvu. U svrhu poticanja mladih na aktivnije učešće u javnom životu zajednice i poboljšanje kvalitete života, kao i pružanja podrške mladima u razvoju njihovog znanja, vještina i stavova kako bi se mogli prilagoditi zahtjevima tržišta, istraživački tim TPO Fondacije Sarajevo će sprovesti analizu potreba mladih. Ova analiza će biti temelj novog priručnika za mlade s ciljem da pomogne lični i profesionalni razvoj i sticanje osnovnih vještina liderstva.

Januar 2013

OsnaŽivanje povratnica u BiH

Projekta nastoji doprinijeti socijalnoj uključenosti povratnica kroz konkretne mjere za zapošljavanje, učešće u političkom životu i mirovnim aktivnostima. Većina povratnica vjeruje da je njihov najveći problem nezaposlenost i naglašavaju važnost edukacije i treninga koji ih mogu osnažiti sa dodatnim kvalifikacijama i prekvalifikacijama.  Povratnici i povratnice se osjećaju zapostavljenim i marginaliziranim u društvu koje im ne može osigurati mogućnosti za zapošljavanje i sticanje potrebnih vještina.
Glavni ciljevi projekta su: unaprijediti kvalitet života žena kroz edukaciju i treninge potrebne za zapošljavanje i samozapošljavanje i povećano i učešće na mjestima odlučivanja, facilitiranje dijaloga i umrežavanje sa NVO i državnim institucijama u vezi sa procesom donošenja odluka, implementacije Gender akcionog plana UNSCR 1325 o ženama, miru i sigurnosti u BiH kroz unaprijeđenje svijesti o važnosti ženskih prava u oblasti izgradnje mira, pomirenja i sigurnosti.
U vezi sa ovim ciljevima TPO Fondacija sa svojim partnerima: UG Bosansko Grahovo, Li-Woman, Forma F Mostar, Krajiska suza Sanski Most, Forum zena Bratunaca and Lara Bijeljina, će organizirati: šest biznis edukacija koje će biti praćene dodjelom malih grantova za najbolje biznis planove i šest seminara o UNSCR Rezoluciji 1325 o ženama, miru i sigurnosti koje će biti praćene dodjelom malih grantova za najbolje mirovne inicijative.
Projekat je podržala Ambasada Kraljevine Norveske u Sarajevu.

Juli2012

"DOPRINOS USTAVNOJ REFORMI U BOSNI I HERCEGOVINI - JEDNAKE MOGUĆNOSTI ZA ŽENE I MUŠKARCE U POLITICI"

TPO Fondacija Sarajevo u saradnji sa jedanaest partnerskih organizacija iz deset gradova BiH od 01. Jula 2012 počinje sa radom na novom projektu pod nazivom Doprinos ustavnoj reformi u Bosni i Hercegovini - Jednake mogućnosti za žene i muškarce u politici.
Projekat je podržan od stane Švicarske agencije za razvoj i saradnju (SDC) i Centra za ljudska prava Univerziteta u Sarajevu (HRC), i biti će proveden u dvije faze: sa prvom u periodu od marta do decembra 2012 i drugom u periodu od januara 2013 do marta 2014 godine. Opći cilj ovog Projekta je osnaživanje mladih političara i političarki u oblasti rodne politike, te podrška mladim lidericama da budu što konkurentnije u politici, ali i razvijanja svijesti kod ženskog biračkog tijela u ruralnim sredinama o važnosti njihovog aktivnog učešća u javnom životu putem korištenja osnovnih ljudskih prava i sloboda.
Projekat Jednake mogućnosti za žene i muškarce u politici se provodi u saradnji sa: Udružene žene Banja Luka, Medica Zenica, Lara Bijeljina, Forum žena Bratunac, Vive Žene Tuzla, Kult Sarajevo, Udruženje građana Bosansko Grahovo, Glas žene Bihać, Krajiška suza, Forma F Mostar, Perpetuum Mobile. Sredinom jula 2012 godine biti će održana prva press konferencija na kojoj će javnosti biti predstavljen plan aktivnosti u narednih 18 mjeseci Projekta i edukacija žena žena i zajednička kampanja Ženske grupe.

Oktobar 2011 - Decembar 2013

RODNO INKLUZIVNE ZAJEDNICE U BIH

TPO Fondacija je u saradnji sa dva lokalna partnera: Lara Bijeljina I Li-Woman pokrenula projekat "Rodno inkluzivne zajednice u BiH" s ciljem osnaživanja žena i muškaraca da postanu aktivni građani i građanke koji će zagovarati izgradnju rodno inkluzivnih zajednica i zajednica orjentiranih i na potrebe žena. TPO Fondacija je sa svojim partnerima provela Analizu stanja u osam gradova u Kantonu Livno i regiji Bijeljina (400 ispitanika/ca) da se ustanove kakve su politicke i administrativne strukture i mehanizmi u ovim zajednicama i da se predlože konkretne upute za rodno uključive politike. Na temelju rezultata Analize, TPO tim u saradnji sa iskusnim političarkama, državnim službenicama, teoretičarkama i aktivisticma u partnerskim NVO-ima radi na pripremi Priručnika za liderstvo žena i muškaraca koji će služiti unaprijeđenje rodno inkuizivnih politika i loklanim zajednicama. Projekat podržava Američka vlada, Ured za odnose sa javnošću u BiH. Analiza je dostupna ovdje.

April 2011-Juli 2013

"ŽENE, MIROTVORSTVO I POMIRENJE U BIH"

TPO Fondacija je pripremila projektni prijedlog u saradnji sa Univerzitetom u Sarajevu - Centar za Interdiscplinarne Studije u cilju osvjetljavanja uloge bosanskohercegovačkih heroina koje rade na izgradnji mira i pomirenja u zadnjih 20 godina, ali vlasti i javnost nisu na odgovarajući način bilježili i prepoznavali njihova zalaganja i uspjehe. Angažman žena i aktivnosti u oblasti izgradnje mira i pomirenja su važan dio bosanskohercegovačke historije, ali nije bilo relevantnih istraživanja i publikacija o mirotvorkama koje su se zalagale za pravdu, mir i koje su svjedočile aktivno građanstvo. Žene obično ne bilježe svoju historiju i svoje priče. One djeluju, komuniciraju i grade horizontalne mreže i odnose među ljudima i ne razmišljaju mnogo o svojoj vlastitoj promociji. Žene su više zainteresirane za rezultate i unaprijeđenje međuljudskih odnosa, nego za vlastitu promociju i vidljivost.
Kao rezultat Projekta, priče o mirotvorkama će biti analizirane, objavljene i bit će korištene za osnaživanje budućih generacija u BiH u promicanju mira i sigurnosti za sve marginalizirane i obespravljene grupe ljudi.

April 2011-April 2012

UZ PODRŠKU AMBSADE KRALJEVINE NORVEŠKE POKRENUT JE PROJEKAT: "MIROTVORKE SVIJETA: PROVEDBA RESOLUCIJE 1325 KROZ PRIMJERE MIROTVORKI"

Tpo Fondacija nastavlja raditi na prvedbi Rezolucije 1325 o ženama, miru i sigurnosti koja naglašava važnost uključivanja žena, specijalne potrebe žena i djevojaka u procesima pregovaranja i uspostave mira.
Narativi mirotvorki svijeta koje su dobile Nobelovu nagradu za mir bit će analizirani i publicirani u Čitanki koja će se koristiti za promicanje pozitivnih primjera i modela mirotvorstva i mirovnog aktivizma u svijetu. Na temelju tog materijala bit će održano šest radionica u šest gradova za nastavnike/ce i aktiviste/kinje nevladinog sektora.
Kroz historiju je bilo primjera dobre prakse u izbjegavanju sukoba i diplomatskom rješavanju konflikta kao i opredjeljenosti ka mirovnim rješenjima na nivou porodice, zajednice i društva. Mnoge žene su postale svjetski poznate mirotvorke, a njihova metodologije, strategije i ideje mogu služiti kao pozitivni primjeri za druge žene i muškarce u izgradnji mira. Projekat će doprinijeti povećanju svjesnosti zajednice i društva o aktivnom građanstvu, dijalogu i ženskim ljudskim pravima i učešću žena u javnom životu.

Oktobar 2010

"TESTIRAJ SE NA DIJALOG!"

TPO Fondacija Sarajevo u saradnji sa Medica Zenica u oktobru/listopadu 2010. godine pokreće kampanju po nazivom ''Testiraj se na dijalog!'' Ova kampanja je proizašla iz aktivnosti projekta ''Podizanje svijesti o pitanjima rodno utemeljenog nasilja i uloge žene u izgradnji mira i pomirenja'' kojeg podržava UNIFEM.
Kampanja će obuhvatiti 15 učesnika/ca koji su pohađali trening u 2010.godini te 13 učesnika/ca koji su pohađali trening u 2009.godini. Svi učesnici/ce su predstavnici/ce nevladinih organizacija iz Sarajeva, Tuzle, Zenice, Mostara, Banje Luke, Velike Kladuše, Srebrenika, Maglaja, Bihaća, Bosanskog Petrovca, Gradiške, Bijeljine, Višegrada i Sanskog Mosta. U okviru kampanje na više lokacija biće organizirana zajednički kružoci pripadnika i pripadnica različitih etničkih i religijskih tradicija s ciljem podizanja svijesti o poštovanju i uvažavanju različitosti.
NAŠA PORUKA JE: ''Testirajmo se svi na dijalog'', da vidimo koliko smo doista spremni prihvatiti drugoga i drugačijeg, i koliko smo spremni da u takvim susretima istinski učimo, rastemo i djelujemo na opću korist.

Juli 2010- Februar 2011

PODIZANJE SVIJESTI O PITANJIMA RODNO UTEMELJNOG NASILJA I ULOGE ŽENA U INTERRELIGIJSKOM DIJALOGU

TPO Fondacija u saradnji sa Medicom Zenica pokrenula je projekat:
''PODIZANJE SVIJESTI O PITANJIMA RODNO UTEMELJNOG NASILJA I ULOGE ŽENA U INTERRELIGIJSKOM DIJALOGU'' koji će biti proveden u periodu of Jula 2010 do Februra 2011. godine.
Opći cilj projekta je povećati svjesnost lokalnih zajednica o ženskim ljudskim pravima sa posebnim osvrtom na rodno utemeljeno nasilje i interreligijski dijalog, te da se kroz izgradnju kapaciteta organizacija civilnog društva i religijskih organizacija i grupa promoira i zagovara zaštita  ženskih ljudskih prava.

April 2010

101 RAZLOG ZAŠTO GLASATI ZA ŽENU

TPO Fondacija u saradnji sa INFOHOUSE, Fondacijom CURE i 10 NVO-a iz BiH implementira projekat 101 razlog zašto glasati za ženu u 36 gradova i 105 ruralnih sredina u BiH. Projekat se realizira uz podršku Švicarske agencije za razvoj i saradnju (SDC) i Fondacije Heinrich Böll. Jedan od ciljeva projekta je da se bosanskohercegovačkoj javnosti pokaže koje su prednosti uključenja žena u politički život ali i posljedice njihovog isključenja iz donošenja odluka po društvo, ali i po same žene.
Sredinom marta su započele pripreme za projekat, a 15. aprila će biti održana prva press konferencija na kojoj će javnosti biti predstavljen plan aktivnosti u narednih 7 mjeseci kampanje i edukacije žena.
Iako bosanskohercegovački ustavno-pravni okvir garantira jednaka prava ženama i muškarcima, u praksi su žene zatupljene sa 17% u političkom životu.

Juli 2009

TRENING-SEMINAR: Modifikacija socio-kulturnih obrazaca ponaŠanja Žena i muŠkaraca u BiH

TPO Fondacija uz podršku UNIFEM-a  priprema i organizira Trening za predstavnike/ce nevladinih organizacija u BiH u oblasti ljudskih prava i odnosa među spolovima u religijskim tradicijama kršćanstva i islama, kako bi se mogli lakše suočavati sa vidljivim i sofisticiranim oblicima  diskriminacije i kako bi što efikasnije koristili kapacitete žena i muškaraca u izgradnji mira.
Projekat će biti okončan završnim okruglim stolom krajem septembra 2009. godine na kojem će biti predstavljeno Uputsvo za Trenig paket i Knjiga tekstova autorica ovog Treniga.

Juli 2009

"IZUČAVANJE RELIGIJE NA UNIVERZITETIMA U BIH"

Transkulturna psihosocijalna, obrazovna fondacija (TPO) Sarajevo u saradnji sa Univerzitetom u Zenici i Univerzitetom u Banja Luci pokrenula je projekat ''Demokratizacija kroz reformu obrazovanja - Izučavanje Religije na univerzitetima u BiH''. U procesu opće reforme obrazovanja u BiH Međunarodna zajednica i domaće obrazovne institucije pokušavaju kreirati programe interkulturnog i multireligijskog obrazovanja, a Savjet Evrope je Preporukom broj 1804 (2007)1 još jednom naglasio da su interkulturno obrazovanje, dijalog i odvajanja religije od države važni preduvjeti za demokratizaciju društva.
Radna grupa je sačinila osam Priručnika u kojima su sabrani tekstovi obavezne literature za svaki kurs kako bi se nastavnicima/cama i studentima/cama olakšao pristup relevantim naučnim izvorima u ovoj oblasti. Na ovaj način će barem djelomično biti nadomješten nedostatak literature u bosanskohercegovačkim bibliotekama.

Tragom ovih preporuka, ali i stvarnih potreba na Univerzitetu u Sarajevu se 2007. godine otvaraju Postdiplomske religijske studije na kojima se iznekonfesionalne perspektive izučavaju svjetske religije. Ubrzo nakon toga, ukazala se potreba da se i na dodiplomskom studiju organizira program religijskih studija, kako bi se za postojeći i budući nastavni kadar predmeta interkulturnog i multireligijskog obrazovanja osigurala adekvatna edukacija i usavršavanje. TPO Fondacija je zajedno sa predstavnicima Univerziteta u Zenici i Banja Luci okupila radnu grupu od 12 eksperata/kinja koji su pripremili silabuse za osam dodiplomskih kurseva za program religijskih studija.
Vodeći računa o estetskoj dimenziji Priručnika, ali i preglednosti odabrane literature, svi tekstovi su obrađeni u elektronskoj formi. Napominjemo, da su Priručnici pripremani isključivo za internu upotrebu na univerzitetima, tako da je svaka druga upotreba strogo zabranjena. Za uspješnu implementaciju ovog projekta zahvaljujemo se Ambasadi Kraljevine Norveške u Sarajevu i Švicarskoj agenciji za razvoj u Sarajevu.

April 2010

MODIFIKACIJA DRUŠTEVNIH I KULTURNIH OBRAZACA PONAŠANJA MUŠKARACA I ŽENA U BOSNI I HERCEGOVIN

Projekat je pripremljen kao pilot velikog projekta čiji je cilj da se doprinese implementaciji člana 5. CEDAW konvencije:
Da se modificiraju društveni i kutlurni obrasci ponašanja muškaraca i otklone predrasudw i običajne prakse utemeljene na ideji inferiornosti odnosno superiornosti jednog ili drugog spola ili na tradicionalnim stereotipnim ulogama muškaraca i žena.
Projekat je usmjeren na žensku populaciju, a psecifičnije Projekat je također, povezan i sa implemntacijom Rezolucije SCR 1325 o Ženama, Miru i sigirnosti koja naglašava važnost uključenja žena i posebnih potreba žena i djevojaka, kada je u pitanju pregovaranje o mirovnim sporazumima i njihova provedba u praksi. na žene u vjerskim zajednicama, jer je važno početi raditi na povećanju svjesnosti među vjernicama, ali i onima koji to nisu o diskriminativnim praksama, da bi se ostvario uticaj na odgovorne ljude u javnoj sferi života, kao i na druge autoritete u društvu, kao što su vjerske vođe.
Projekat ima za cilj unaprijediti položaj žena u javnom životu, gdje su još uvijek podzastupljene, posebice na mjestima odlučivanja. Jedan od razloga su svakako i kulturne i religijske vrijednosti koje se koriste da bi se vršila opresija nad ženama. Zbog toga postoji potreba da se pozabavimo ovim vrijednostima i otkrijemo mitove o određenim običajima koji su nerijetko utemeljni u religijskoj literaturi.
Putem foruma na kojima će se diskutirati i učiti o ovim pitanjima vezanim za rod, kulturu, religiju, žene u vjerskim zajednicama će biti osnažene da prevazilaze barijere u običajnoj praksi i religijskim tradicijama kako bi postale aktiven sudionice u javnom životu.

Krajnji rezultat projekta je:
•  kreiranje trening-paketa za NVO-e
•  Provođenje trening aktivnosti
•  Publiciranje knjige tekstova koji ce proizaći iz trening aktivnosti
Ekspertni tim: dr. Zilka Spahic-Siljak, dr. Milica Bakic-Hayden, dr. Rebeka Anic, mr.sci. Lamija Kosovic

Decembar 2008

SOCIJALNA INKLUZIJA ŽENA POVRATNICA U BIH

U decembru 2008. godine, u saradnji sa partnerskim nevladinim organizacijama (Lara Bijeljina, Medica Zenica, Krajiška suza Sanski Most, Forum žena Bratunac, UG Grahovo i Žena BiH) i drugim relevantnim partnerima, a uz finansijsku podršku Norveškog Ministarstva Vanjskih poslova, TPO je započeo sa implementacijom projekta "Socijalna inkluzija žena povratnica u BiH'' sa ciljem da potpomogne socijalnu inkluziju i održivi povratak žena pripadnica manjinskih grupa u područjima Bosne i Hercegovine koja bilježe visoku stopu povrata.
Projekat će odgovoriti na potrebe povratničke populacije, i pokušati iz gender perspektive rješavati probleme vrlo ranjive grupe zena povratnica sa ciljem da im se pomogne u ostvarivanju prava na penziju, socijalno i zdravstveno osiguranje. Glavni partneri i korisnici u projektu su nadležna entitetska i kantonalna ministarstva i službe za socijalni rad i politiku, entitetski Gender centri, nadležna općinska tijela i nevladine organizacije u čijem su fokusu rada žene (4 NVO-a), i biroi za zapošljavanje (6 biroa za zapošljavanje).
Projekat će biti implementiran u dvije faze, u područjima Bosne i Hercegovine sa visokom stopom povrata: Bijeljina i Prijedor u Republici Srpskoj, i Drvar, Mostar, Sanski Most i Livno u Federaciji B&H.

Specifični ciljevi su sljedeći:
• Sprovesti gender sensitive istrazivanje vezano za socijalnu situaciju u kojoj se nalaze zene povratnice sa ciljem utvrđivanja njihovih potreba po pitanju ostvarivanja prava na penziju, zdravstveno i socijalno osiguranje;
• Povećati kapacitete nevladinih organizacija (u čijem su fokusu rada zene) za rad sa zenama povratnicama, te pomoći biroima za zapošljavanje da razviju set aktivnih mjera za trziste rada sa fokusom na zene povratnice kao vrlo ranjivu grupu;
•  Pruziti Drzavnim gender mehanizmima empirijske dokaze o stuaciji na terenu, kao doprinos implementaciji njihove stategije za gender jednakost i ravnopravnost. Projekat će biti finaliziran u decembru 2011.godine.

2004-2007

Žene, religija i politika

Žene, religija i politika je istraživacki projekat koji je Dr. Zilka Spahić-Šiljak uradila uz podršku TPO Fondacije i IMIC Centra na prostoru Bosne i Hercegovine. Projekat je trajao tri godine (2004-2007), a krajnji rezultat je objavljivanje knjige pod istoimenim nazivom, Žene, religija i politika: analiza uticaja interpretativnih religijskih tradicija na angažman žene u javnom životu u Bosni i Hercegovini - judaizam, kršćanstvo, islam.
Knjigu su recenzirali uvaženi profesori i profoesirice sa Univerziteta u Sarajevu:
1. Žene, religija i politika , prvijenac feminističke teologije u bosanskohercegovačkoj kulturnoj i intelektualnoj sredini, predstavlja štivo koje će čitatelj/ka žudno čitati; štivo koje će provocirati i uznemiravati, ali i smirivati.....(Iz recenzije prof. dr. Jasminke Babić-Avdispahić, Filozofski fakultet, Sarajevo)
2. Nakon uvida u mnoge stranice ove knjige, naš je zaključak da je položaj ovdašnjih žena nalik položaju ovdašnjih tradicionalnih vjera. Što je vjera tradicionalnija, to manje participira u društvu; što je žena tradicionalnija, to ona manje participira u društvu...(Iz recenzije prof. dr. Enesa Karića, Fakultet Islamskih nauka, Sarajevo)
3. Ova iscrpna studija, koja se bavi analizom religijskih utjecaja na političku participaciju žena kako u globalnom tako i u bosanskohercegovačkom kontekstu, predstavlja značajan doprinos istraživanju rodne problematike u Bosni i Hercegovini... (Iz recenzije prof. dr. Jasne Bakšić-Muftić, Pravni Fakultet, Sarajevo)