DONATORI

•  Evropska komisija
Evropska komisija zastupa interese EU kao cjeline. Ona predlaže novo zakonodavstvo u Evropskom parlamentu i Vijeću Europske unije, a to osigurava da pravo EU-je pravilno primjenjuje u zemljama članicama. ec.europa.eu

•  Fridrich Ebert Sarajevo
Od samog otvorenja ureda u Sarajevu 1996. god. Friedrich-Ebert-Stiftung (FES) raznovrsnim mjerama prati proces tranzicije u državi. Mi se zalažemo za kooperativan dijalog između politički odgovornih i civilnog društva. Uz pomoć lokalnih, regionalnih i nacionalnih partnera Fondacija Friedrich Ebert Bosna i Hercegovina organizuje radionice (Workshops), seminare, predavanja i međunarodne konferencije o centralnim društvenim i ekonomsko-političkim temama.www.fes.ba

•  Ambasada Kraljevine Holandije u BiH
Bosna i Hercegovina je jedna od 36 partnerskih zemalja širom svijeta sa kojima Holandija ima program razvoja i saradnje. Nakon fokusiranja pretežno na pomoć povratku manjinskog stanovništva i stvaranje stabilnosti nakon rata, program je orijentisan na stvaranje održivih, transparentnih i odgovornih struktura vlasti, u skladu sa kriterijumima propisanim procesom pridruživanja EU, te razvoj poslovnog okruženja privlačnog stranim investitorima. bosniaherzegovina.nlembassy.org

•  Ambasada Kraljevine Norveške u BiH
Norveška razvojna saradnja sa BiH razvijala se tokom godina, u skladu sa promjenama potreba u državi, i dok je na početku te saradnje imala obilježje humanitarne pomoći, rekonstrukcije i razvoja infrastrukture, danas je ta pomoć usmjerena na pružanje podrške reformskim procesima i procesima unapređenja stabilnosti i približavanju BiH euroatlantskim strukturama. To podrazumijeva pružanje potpore izgradnji institucija , te provođenje reforme pravosudnog sektora. www.norveska.ba

•  Open Society Fondacije
Open Society Fondacije rade na izgradnji sjajnih i tolerantnih društva čije vlade su odgovorne i otvorene za sudjelovanje svih ljudi. Mi tražimo jačanje vladavine prava, poštivanje ljudskih prava, manjina, i raznolikosti mišljenja; demokratski izabranih vlada i civilnog društva koji drži moć vlade pod kontrolom. Mi pomažemo u oblikovanju javnih politika kojima se osigurava pravednost u političkim, pravnim i ekonomskim sistemima i u zaštiti osnovnih prava. Mi implementiramo inicijative za unapređenje pravosuđa, obrazovanja, javnog zdravstva, i nezavisni medija. Gradimo saveze preko granica i kontinenata o pitanjima kao što su korupcija i slobodu informacija. Dijelujući u svaim dijelovima svijeta, Open Society Fondacije stavljaju prioritet na zaštiti i poboljšanju života ljudi u marginaliziranim zajednicama.www.opensocietyfoundations.org

•  Američka ambasada u BiH
Američka ambasada podržava napore Bosne i Hercegovine u razvoju jake ekonomije, koja će omogućiti kreiranje radnih mjesta i proizvesti održivi porast bruto društvenog proizvoda. Posebne oblasti od zajedničkog interesa za obje države uključuju razvoje demokracije, jaku tržišnu ekonomiju i stvaranje jako sigurnosnog okvira i institucija u Europi. Sjedinjene Američke Države podržavaju bosanskohercegovačke težnje ka članstvu u NATO-u i EU, i aktivno ohrabruju Vladu da implementira reforme neophodne za ispunjavanje standrada Euro-Atlantskih institucija. sarajevo.usembassy.gov

•  Ambasada Švicarske u BiH
Švicarska od 1996. godine daje podršku procesu saradnje u Bosni i Hercegovini, putem bilateralnih projekata saradnje i međunarodnih programa. Švicarski ured za saradnju u Sarajevu odgovoran je za koordinaciju aktivnosti. Zajedno ga vode Švicarska agencija za razvoj i saradnju (SDC) koja je dio švicarskog Ministarstva vanjskih poslova (DFA), i Državni sekretarijat za ekonomska pitanja (SECO), koji je dio Saveznog ministarstva za ekonomske poslove (DFE). www.swiss-cooperation.admin.ch

•  UN WOMEN
Generalna skupština Ujedinjenih nacija je u julu 2010. godine osnovala UN Women, agenciju posvećenu ostvarivanju rodne ravnopravnosti i osnaživanju žena. Kao globalni predvodnik u oblasti pitanja koja se tiču žena i djevojčica, agencija UN Women je osnovana sa ciljem ubrzanog postizanja napretka po pitanju ispunjavanja njihovih potreba širom svijeta. Osnivanje UN Women je proizašlo iz reformskog programa UN-a, spajanja i stvaranja zasnovanog na dosadašnjem radu, te sredstvima i mandatima četiri UN agencije (UNIFEM, DAW, INSTRAW i OSAGI) u cilju ostvarivanja većeg uticaja.  www.unwomen.org

•  Općina Centar Sarajevo
Općina Centar jedna je od devet općina Kantona Sarajevo i ujedno urbani, administrativni, poslovni, kulturni, obrazovni, zdravstveni, trgovinsko-uslužni centar Grada. Općina Centar Sarajevo radi na primjeni i unapređenju novih praksi komunikacije i saradnje sa građanima. Uvođenje i uspostavljanje inovativnih metoda, saradnje i komunikacije sa građanima, građanskim udruženjima, omladinskim nevladinim organizacijama i asocijacijama je proširenje aktivnosti i uspostavljanje partnerstva, nove mreže odnosa, između lokalne samouprave i građana sa zajedničkim ciljem, izgradnja snažne lokalne zajednice i poboljšanja položaja mladih i povećanja njihove participacije u društvu.  www.centar.ba