NOVOSTI 5

Novembar 2018

16 DANA AKTIVIZMA U SREDNJOJ ŠKOLI ZA TEKSTIL, KOŽU I DIZAJN


Srednja škola za tekstil, kožu i dizajn iz Sarajeva je u saradnji sa TPO Fondacijom 30.11.2018. godine održala aktivnosti za svoje učenike u povodu Međunarodne kampanje 16 dana aktivizma.
Pod motom "Djeca su naše ogledalo" Alma Ahmethodžić i Amela Stambol su održale radionice na kojima se razgovaralo o temama vršnjačog i rodno zasnovanog nasilja.

Novembar 2018

16 DANA AKTIVIZMA PROTIV RODNO ZASNOVANOG NASILJA
U DRUGOJ GIMNAZIJI SARAJEVO


Profesorica Elmana Cerić je sa svojim učenicima iz Treće gimnazije 29.11.2018 godine održala radionicu u povodu međunarodne kampanje 16 dana aktivizma. Prema smjernicama TPO Fondacija i mnotom Djeca su naše ogledali učenici su razgovarali o kulturološkim konstruktima roda, stereotipima i njihovom utjecaju na rodne uloge. Posebna pažnja je posvećenja pitanjima zanemarivanja djece i nasilju koje djeca trpe.

VIŠE: https://www.2gimnazija.edu.ba/bs
/vijesti/item/289-djeca-su-nase-ogledalo

Novembar 2018

16 DANA AKTIVIZMA U JU SREDNJA ŠKOLA PRIMJENJENIH
UMJETNOSTI SARAJEVO


Profesorica Selvira Mašnić iz JU Srednja škola primjenjenih umjetnosti, Sarajevo je u saradnji sa TPO Fondacijom 28.11.2018. godine održala radionicu u okviru kampanje "16 dana aktivizma protiv rodno zasnovanog nasilja".
Učenice i učenici su tokom radionice, kroz 5 igrokaza prikazali koji su to razlozi zašto se žrtva nasilja teško odluči prijaviti nasilje, ali isto tako pokazali da izlaz postoji ako ima podrške da se prevladaju strahovi i stigma.

Novembar 2018

16 DANA AKTIVIZMA U FRANJEVAČKOJ GIMNAZIJI VISOKO


Profesorica Dragana Koprivica sa pet nastavnika iz Franjevačke gimnazije je sa svojim učenicima dala doprinos kampanji 16 dana aktivizma kroz radionicu o rodno zasnovanom nasilju. U saradnji sa TPO Fondacijom 28.11.2018 godine održali su radionicu u svojoj školi i sa materijalima koje su dobili od TPO Fondacije su razgovarali o tome kako razumijevamo moto ''Djeca su naše ogledalo'' i šta možemo naučiti o različitim vidovima nasilja, te koje posljedice nasilje ostavlja na osobama koje su žrtve nasilja.

Novembar 2018

REALIZIRANO ŠEST SEMINARA "SOCIOLOGIJA RODA I RODNO
UTEMELJENO NASILJE" U ŠEST PARTNERSKIH ŠKOLA U SREDNJOBOSANSKOM KANTONU

Održano je još šest seminara u šest partnerskih škola Srednjobosanskog kantona u periodu od 11 do 30. Novembra 2018. godine na temu "Sociologija roda i rodno utemeljeno nasilje" (PGBV). Nastavnici koji su sudjelovali na seminarima djeluju u sljedećim školama: OŠ "Ivan Goran Kovačić" Fojnica, OŠ "Nova Bila", OŠ "Busovača", OŠ "Bila", OŠ "Travnik", and OŠ "Uskoplje". Pedagoginja Šejla Džanan i psihologinja Snježana Petraš, kao saradnice TPO Foundacije su vodile seminare. Ključni cilj seminara bio je edukacija u oblasti sociologije roda i rodno zasnovanog nasilja, što nedostaje u redovnom školskom programu, posebno za nastavnike osnovnog obrazovanja.
>> VIŠE

Novembar 2018

16 DANA AKTIVIZMA U TREĆOJ GIMNAZIJI SARAJEVO


Pod motom "Djeca su naše ogledalo" Treća gimnazija iz Sarajeva je 25.11.2018. održala radionicu za učenike na temu vršnjačkog i rodno zasnovanog nasilja. Uz podršku TPO Fondacije koja je osigurala kalendare, postere i cekere ove teme su približene učenicima na atraktivan način. Na ovaj način Treća gimnazija se uključila i kampanju 16 dana aktivizma koju TPO Fondacija godinama provodi u saradnji sa školama u Bosni i Hercegovini.

Više: http://treca-gimnazija.edu.ba/novosti/16-dana-aktivizma-u-trecoj-gimnaziji/

Novembar 2018

REALIZOVANO 10 SEMINARA "SOCIOLOGIJA RODA I RODNO
ZASNOVANO NASILJE" U PARTNERSKIM ŠKOLAMA
hERCEGOVAČKO-NERETVANSKOG KANTONA

Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta HNK i TPO Fondacija iz Sarajeva su u razdoblju od 23. oktobra do 14. novembra organizirali seminare za nastavnike u partnerskim školama u okviru projekta "Prevencija vršnjačkog i rodno zasnovanog nasilja" na kojima je učestvovalo 200 nastavnika/ica i školskih pedagoga. Teme seminara su bile sociologija roda i rodno zasnovano nasilje. Koordinator projekta je stručna savjetnica u Ministarstvu obrazovanja, nauke, kulture i sporta HNK, Emina Jusufbegović, a voditelji seminara su stručne savjetnice iz Pedagoškog zavoda i Zavoda za školstvo, Edna Haznadarević i Andreja Pehar.

>> VIŠE

Novembar 2018

SEMINARI "SOCIOLOGIJA RODA I RODNO ZASNOVANO NASILJE"
REALIZOVANI U PRVIH PET PARTNERSKIH ŠKOLA
SREDNJOBOSANSKOG KANTONA

O važnim temama za školske zajednice, sociologiji roda i rodno zasnovanom nasilju, se razgovaralo s nastavnicima u pet osnovnih škola Srednjobosanskog kantona u periodu od 25. oktobra do 13. novembra 2018. godine. U organizaciji TPO Fondacije, saradnice, pedagoginje i psihologinje iz ovog kantona, Snježana Petraš i Šejla Džanan su održale seminare u osnovnim školama: "Treća osnovna škola Bugojno", "Prva osnovna škola Jaklić" u Bugojnu, O.Š. "Kaćuni" u Busovači, O.Š. "Berta Kučera" u Jajcu i O.Š. "Edhem Mulabdić" u Oparama, Novi Travnik.  Seminari su realizovani u okviru trogodišnjeg projekta "Vršnjačko i rodno zasnovano nasilje" kojeg TPO Fondacija realizuje u saradnji s tri kantonalna ministarstva obrazovanja FBiH. Cilj seminara je jačanje školskih zajednica o temama sociologije roda i zastupljenih oblika rodno zasnovanog nasilja radi njihovog prepoznavanja i prevencije. Nastavnici preostalih šest osnovnih partnerskih škola SBK će također imati priliku razgovarati o ovim temama u narednom periodu.

>> VIŠE

Oktobar 2018

POBJEDNICI JAVNOG POZIVA "NACRTAJ VRIJEDNOSTI" U OKVIRU KONFERENCIJE "ETOS INICIJATIVA"


Povodom obilježavanja i promocije pet godina uspješnog rada i postignutih rezultata programa "Etos inicijativa", u Sarajevu je 29.10.2018. upriličena konferencija "Etos inicijativa". Predstavljeni su i rezultati konkursa ''Živi vrijednosti'' na kojem su prva mjesta u kategoriji osnovnih škola zauzelu učenici OŠ Husino iz Tuzle, a u katgoriji srednjih škola učenice is Mješovite srednje škole Gračanica.

>> VIŠE

Oktobar 2018

PET GODINA JE IZA NAS - Konferencija ETOS inicijative

Zajedno sa saradnicima, prijateljima, partnerima i podržavateljima, TPO Fondacije je 29.10.2018 godine održala konferenciju ETOS inicijative na kojoj se okupilo preko 250 učesnika. Uz raznolik program praćen izlaganjima predstavnika, ministarstava, pedagoškoh zavoda, vjerskih zajednica ali i promociju knjige "Živi vrijednosti: globalni etos u lokalnom kontekstu", obilježeno je pet godina rada u pet kantona i u pojedinačnim školama iz drugih dijelova BiH. Govorilo se o dobru, o važnosti njegovanja etičkih i moralnih normi i odgovornosti koju svi imamo za sebe i svijet u kojem živimo.
>> VIDEO CLIPOVI SA KONFERENCIJE


>> VIŠE

Oktobar 2018

ETOS INICIJATIVA - TRI KRATKA FILMA

Etos inicijativa je promovirana kroz tri kratka filma koje su uradili nastavnici osnovnih i srednjih škola u BiH uz podršku TPO Fondacije.
Prvi film nosi naziv "Škola je naš dom", a autorica je Amela Petričević, nastavnica iz OŠ Husino, Tuzla. U filmi djeca ove škole govore o univerzalnim etičkim vrijednostima koje promiču u svojoj školi kroz Etos inicijativa program.
Drugi film "Živi vrijednosti" pripremila je profesorica Selvira Mašnić sa svojim učenicima is Srednje škole primijenjenih umjetnosti iz Sarajeva. Film je režirala Teuta Hot, a učenici ove škole pokazuju da je važno imati cilj, osjetiti ljepotu, prijateljstvo, podršku i razumijevanje.
Treći film Živi vrijednosti-prijateljstvo pripremio je predagog Mirza Jahić sa svojim učenicima iz Srednje medicinske škole iz Tuzle. Predstavili su snagu i važnost prijateljstva posebno prema onima koji su manje privilegirani ili koji imaju posebne potrebe ili zdravstvene nedostatke.

Oktobar 2018

PETA PANEL DISKUSIJA FER DISKURSA:
"INSTRUMENTALIZACIJA ŽENSKOG 'ŽIVOG' TIJELA"


25.10.2018 godine u 18:00 održana je peta sesija Inicijative FER diskursi koju su zajednički organizirali TPO Fondacija i IMIC Zajedno iz Sarajeva. Sesiju je moderirao Nikola Vučić. A izlaganje o temi "Instrumentalizacija ženskoga 'živoga' tijela: od 'nacionalnih čuvara života' do 'kaubojki pod hidžabom'" održala je teoretičarka i predavačica na Filozofskom fakultetu u Sarajevu Ajla Demiragić.
>> VIŠE

Oktobar 2018

NAJAVA: Konferencija "Etos inicijativa"

TPO Fondacija najavljuje svečanu Konferenciju "Etos inicijativa" koja će se održati 29.10.2018 godine u hotelu Hills, Ilidža Sarajevo sa početkom u 10 sati.
Na konferenciji će prisustvovati preko 200 stotine nastavnika i pedagoga, te predstavnika ministarstava i civilnog društva iz Bosne i Hercegovine koji su proteklih pet godina učestvovali u aktivnostima programa Etos inicijativa.
Na Konferenciji će između ostalog biti predstavljeni i rezultati likovnog Konkursa "Živi vrijednosti" i bit će promovirana i nova knjiga "Živi vrijednosti: globalni etos u lokalnom kontekstu BiH."

Oktobar 2018

ČETVRTA PANEL DISKUSIJA FER DISKURSA
ISLAM I FEMINIZAM: (NE)MOGUĆA MISIJA


Islam je ipak moguće spojiti sa feminizmom, zaključila je doc. dr. Zilka Spahić Šiljak u svom izlaganju, ali pod uvjetom da se polazi od egalitarne idealizirane kozmologije rodnih odnosa. 05.10.2018. godine u "IMIC Zajedno", održana je četvrta po redu Fer Diskursi sesija pod nazivom "Islam i feminizam: (ne)moguća misija".

Intervju za Urban Magazine donosi dio sadržaja predavanja

>> VIŠE

Septembar 2018

Radionica o transgeneracijkoj traumi
na Univerzitetu Turku u Finskoj #NIKAD PONOVO

Projekat #NeverAgain: Podučavanje o prenosu traume i sjećanja kroz iskustveno učenje koordiniran je od strane Centra za studiju narativa, iskustvenog učenja i sjećanja (SELMA) Univerziteta Turku iz Finske, a sufinansiran kroz Europe for Citizens Program Evropske komisije. TPO fondacija je jedna od ukupno sedam članica konzorcijuma ovog projekta koji je zvanično otvoren konferencijom za novinare tokom dvodnevne radionice na Univerzitetu Turku. Ispred TPO fondacije projekat predstavlja Alma Jeftić, koja je u periodi od 26-28 septembra 2018. godine učestvovala na navedenoj konferenciji za medije i radionici.

>> VIŠE

Septembar 2018

KOLABORATIVNI PROJEKAT #NIKAD PONOVO

TPO Fondacje je jedan od partnera na evropskom projektu #NeverAgain koji ima za cilj da riješi problem prikrivene mržnje, predrasuda i represije koje se naučene kroz neizliječene i prenesene traume koje se održavaju u svakodnevnom životu kroz naizgled bezopasne svakodnevne aktivnosti. Partneri projekta iz Finske, Danske, Rumunije, Njemačke, Bosne i Hercegovine, Litvanije, Poljske i Italije će zajedno sa studentima razviti i održati četiri radionice u svojim lokalnim zajednicama kako bi testirali alate za iskustveno učenje (ELT) i istražili štetni utjecaj prenesenih kolektivnih trauma te načine na koje one doprinose kontinuiranom razvoju mržnje i osvete. Događaji će okupiti ukupno 200 učenika i 200-300 članova zajednice pa samim tim širiti utjecaj putem društvenim mreža i medija. Rezultati projekta će biti predstavljeni na završnoj konferenciji "#NeverAgain: Podučavanje prenosa traume i sjećanja kroz iskustveno učenje", koja će biti zasnovana na radionicama i uključit će između 50 i 100 profesionalaca i mladih ljudi širom Evrope iz različitih institucija: univerziteta, nevladinih organizacija, javnih organizacija (muzeja) i lokalnih zajednica. U fazi diseminacije planiramo da razvijemo i pokrenemo transnacionalnu edukativnu platformu koja kombinuje različite metode iskustvenog učenja u učionici i pojedinačne online webinare / video igrice koje će se distribuirati nastavnicima iz različitih oblasti koji se bave kolektivnim sjećanjima, ali i edukatorima iz nevladinog sektora i  javnih organizacija. Projakt će se implementirati u 2018-2019 godini.

https://againneveragain.eu/?fbclid=IwAR3utE1-ZOVr_ST0If3E_
2yOx5nQIBehsMxzhJ1Aoi02rubnq30sXxc13Wc

Septembar 2018

UČEŠĆE NA KONFERENCIJI OSCE-A U VARŠAVI

Profesorica Zilka Spahić Šiljak je ispred TPO Fondacije 13.09.2018. godine učestvovala na konferenciji OSCE-a, Agenda za primjenu ljudske dimenzije sigurnosti u 2018. U okviru Panela: ''Tolerancija, nediskriminacija, uključujući i anti-semitizam, netoleranciju i diskriminaciju na temelju religije ili uvjerenja protiv kršćana, muslimana i članova drugih religijskih zajednica'', prof. Spahić Šiljak je govorila o primjeni koncepta ''relacionog dijalogizma'' koji podrazumijeva prevazilaženje sekularnog i religijskog dualizma. Relacioni dijalogizam je okvir koji otvara mogućnosti za razumijevanje religije i politike ne kao dvije potpuno odvojene sfere života, već kao dvije sfere koje se konstantno mijenjaju, pomjeraju i utječu jedna na drugu.

>> VIŠE

Septembar 2018

JAVNI POZIV ZA NAJBOLJI CRTEŽ: "ŽIVI VRIJEDNOSTI"

Povodom završetka III ciklusa obrazovnog programa Etos inicijative kojeg TPO Fondacija provodi od 2012. godine, pozivamo sve zainteresovane učenike i učenice osnovnih i srednjih škola koje su učestvovale u obrazovnom programu Etos inicijative da se prijave na javni poziv za najbolji crtež pod nazivom: ŽIVI VRIJEDNOSTI

>> VIŠE

August 2018

LJETNA ŠKOLA O VRŠNJAČKOM I RODNO ZASNOVANOM NASILJU


U Sarajevu je od 30.8. do 02.9.2018. TPO Fondacija u saradnji sa tri kantonalna ministarstva obrazovanja, HNK, SBK i KS, održala četverodnevnu Ljetnu školu na temu vršnjačkog i rodno zasnovanog nasilja. Učesnici/ce škole su bili pedagozi i pedagoginje iz 30 škola,  predstavnici ministarstva obrazovanja i asistentice univerziteta. Cilj ljetne škole je bio produbiti znanja o ovim pitanjima i kreirati operativni plan aktivnosti za naredni period.
>> VIŠE

August 2018

Konferencija "0% tolerancije na nasilje u školi" u Mostaru 2018.


Nasilje nije rješenje! Nasilje potiče nasilje! Nasilje ugrožava i pojedince/ke i čitava društva. Da bi se nasilje adekvatno preveniralo važno je da se sistemski radi. Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta HNK je i ove godine pripremilo konferenciju na temu "0% tolerancije na nasilje u školi" koja je održana u Mostaru 29.8.2018. godine u saradnji sa partnerskim organizacijama: TPO Fondacija, Snaga mladih, Altruist, Genesis project, Youth Power i drugi.
>> VIŠE

August 2018

PRVI P4C SAPERE TRENING KRITIČNOG FILOZOFSKOG
PROPITIVANJA U BOSNI I HERCEGOVINI


U saradnji sa SAPERE (Society for Advancing Philosophical Enquiry and Reflection in Education) iz Engleske TPO Fondacije je od 27. do 29.8.2018. godine u Sarajevu organizirala prvi trening SAPERE filozofije za djecu koji je usmjeren na razvijanje vještina kritičkog razmišljanja, govorenja i pisanja putem metoda kritičkog mišljenja koje je krajem 20 st. razvio profesor Mathew Lipman. Trenig je vodila ekspertica Dr. Patricia Hannam koja radi kao savjetnica za obrazovanje u Engleskoj i kao dugogodišnja trenerica SAPERE programa.

>> VIŠE

Juni 2018

RAZUMIJEVANJEM PREMA ZDRAVIJEM ISHODU
PEDAGOZI SREDNJOBOSANSKOG KANTONA REALIZOVALI EDUKACIJE IZ OBLASTI POREMEĆAJA PONAŠANJA I EMOCIJA KOD DJECE I ADOLESCENATA

Pedagozi Srednjbosanskog kantona, koji su početkom mjeseca aprila prisustvovali seminaru "Poremećaji ponašanja i emocija kod djece i adolescenata – boljim razumijevanjem prema zdravijem ishodu" koje je vodila doc.dr.med.sc. Nermina Kravić, su u toku mjeseca maja 2018. godine za svoje školske kolektive pripremili i realizovali edukacije na ovu temu radi kvalitetnijeg upoznavanja s ovom oblasti i boljeg pristupa problemima s kojima se susreću u školi.  Uz moderatore pedagoge i psihologe ovog kantona, nastavnici razredne i predmetne nastave u 11 škola su imali priliku učiti o različitim poremećajima ponašanja kod djece i njihovim simptomima,  te podijeliti svoja iskustva i razmišljanja o poteškoćama s kojima se susrereću radi pronalaženja adekvatnih metoda rada sa ovom djecom i njihovim roditeljima.
>> VIŠE

Juni 2018

SUSRETI VJEROUČITELJA U SARAJEVU:
RELIGIJSKO OBRAZOVANJE U SEKULARNOM KONTEKSTU


Nakon susreta u Zenici, TPO Fondacija je u suradnji sa Rijasetom Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini i Katehetskim uredom Vrhbosanske nadbiskupije, nastavila sa organizacijom specifičnog obrazovnog programa koji je namijenjen osnaživanju islamskih i katoličkih vjeroučitelja. U odnosu na to, 25. i 26. juna 2018. godine u Sarajevu su održani treći i četvrti susret vjeroučitelja_ca sa područja Kantona Sarajevo, Hercegovačko-neretavnskog kantona i Kantona Tuzla.
>> VIŠE