NOVOSTI 8

Oktobar 2015

PROMOCIJA STRIPA "NIRA" I RADIONICA ZA MLADE U ŽIVINICAMA

TPO Fondacija je 28.10.2015. realizovala radionicu za mlade u okviru projekta "Inicijativa za kreativni dijalog i edukaciju" (IKDE) u Gimnaziji Živinice, u Živinicama. Učenicima i biblioteci škole je podijeljen strip "Nira", u kojem su predstavljeni problemi s kojima se suočava mlada i talentirana aktivistkinja Nira. Predavačica Elvira Baručija je s mladima razgovarala o angažiranoj umjetnosti i o građanskim pravima i dužnostima mladih u Bosni i Hercegovini. >> VIŠE

Oktobar 2015

PROMOCIJA STRIPA "NIRA" I RADIONICA ZA MLADE U SREBRENIKU

TPO Fondacija je u okviru projekta "Inicijativa za kreativni dijalog i edukaciju" (IKDE) organizovala radionicu 28. 10. 2015. u Mješovitoj srednjoj školi "Srebrenik" u Srebreniku. Radionica je organizovana u biblioteci srednje škole uz podršku i pomoć bibliotekarke Željke Banović. Predavačica i koordinatorica, Monja Šuta-Hibert, je s mladima razgovarala o angažiranoj umjetnosti te građanskim pravima i dužnostima građana Bosne i Hercegovine. >> VIŠE

Oktobar 2015

PROJEKT SVJETSKI ETOS U ŠKOLI: ODRŽAN PETI TRENING NASTAVNIKA/CA U TUZLANSKOM KANTONU

Peta i posljednja obuka nastavnika/ca u okviru projekta "Svjetski etos u školi: Integracija svjetskog etosa u odgojno-obrazovne strukture i procese u Bosni i Hercegovini" za Tuzlanski kanton održana je u subotu i nedjelju 24. i 25. 10. 2015. u Tuzli u hotelu "Miris dunja 88". Stručni tim TPO Fondacije iz Sarajeva – Alen Kristić, Monja Šuta-Hibert i Ivana Krstanović – predstavili su nastavnicima/ama projekt svjetskog etosa te radili na demonstraciji dvostrukih sati. >> VIŠE

Oktobar 2015

DRUGI TRENING "MOJA POSLOVNA IDEJA, MOJA ŠANSA" U ORAŠJU

TPO Fondacija Sarajevo je održala drugi dvodnevni trening za poduzetnice u Orašju 24. i 25. oktobra 2015. Trening je dio pojekta projekta "Ekonomska stabilnost žena kao doprinos izgradnji mira u zajednici". Druga grupa žena iz općina Domaljevac-Šamac i Donji Žabari je pohađala trening i educirana je za pripremu vlastitih biznis planova. >> VIŠE

Oktobar 2015

KOALICIJA ZA REKOM:
Ljudskost sa ženskim licem u Bosni i Hercegovini

I žene su ljudi, uporno su govorile feministice, nadajući se da o tome nećemo morati pričati u 21. stoljeću. Taman kada smo pomislile da o tome ne moramo više govoriti pokazalo se da je potrebno usvojiti još jedan međunarodni dokument koji će dodatno izvršiti pritisak na međunarodne i nacionalne pravne subjekte da osiguraju ravnopravno učešće žena u svim oblastima života. Tako je i usvojena UN Rezolucija 1325 o ženama, miru i sigurnosti (2000), kao podrška međunarodnom pravnom okviru za zaštitu ženskih ljudskih prava. >> VIŠE

Oktobar 2015

POZIV NA KONFERENCIJU


TPO fondacija i njeni/e cijenjeni/e partneri/ce sa zadovoljstvom pozivaju na slanje prijedloga za Međunarodnu konferenciju u Sarajevu, Bosna i Hercegovina, u trajanju od 12. do 14. jula 2016. godine, kojom se nastoji stvoriti interdisciplinarna arhiva znanja i mogućnosti za ozdravljenje sjećanja i trauma na Balkanu i šire. U regiji koja je doživjela ogromno nasilje tokom tri rata u proteklom stoljeću, ožiljci traume su duboki i međusobno se prožimaju. Višestruka sjećanja nisu jednostavne priče o patnji, nego je riječ o društveno-političkim agendama koje se ogledaju u narativima žrtava. Sa historijskog stajališta, bol i veliki gubitak koje su iskusile sve strane u ovim oružanim sukobima i represivnim režimima podrazumijevaju činjenicu da su čitavi kolektivi duboko traumatizirani, što pak zahtijeva procese prihvatanja i ozdravljenja. Ovakva stvarnost, pomiješana sa instrumentalizacijom patnje, stvara društveno-dinamički nedostatak povjerenja, prihvatanja i empatije što je uvjet za kolektivno ozdravljenje. Naprotiv, ovaj začarni krug nasilja i žrtve može samo dovesti do budućih sukoba. Kako bi se mogao započeti proces oporavka ili detraumatizacije prema pravednijem, miroljubivijem i stabilnijem društvu, ono bi prije svega trebalo osvijestiti vlastitu traumu. U tom smislu, potrebno je kreirati društveno okruženje koje će podjedanko uvažavati autentičnost traume pojedinca/pojedinke kao i kredibilitet traumatičnih narativa određenih grupa.

>>PDF Bosanski
>>PDF German

Oktobar 2015

ODRŽAN PRVI TRENING "MOJA POSLOVNA IDEJA, MOJA ŠANSA" U ORAŠJU

TPO Fondacija Sarajevo je u 09. i 10. listopada 2015. u Orašju, u okviru projekta „Ekonomska  stabilnost  žena kao doprinos izgradnji mira u zajednici“, održala prvi dvodnevni trening o poduzetništvu za žene u Sjevernoj BiH, s namjerom da ih educira za pripremu njihovog vlastitog biznis plana te financijski podrži najbolje poduzetničke ideje žena iz tri općine: Orašje, Domaljevac-Šamac i Donji Žabari. >> VIŠE

Oktobar 2015

KONKURS: NASTRIPAJ NASILJE!

Povodom DANA LJUDSKIH PRAVA koji će se obilježiti 10.12.2015. TPO Fondacija Sarajevo u okviru projekta "Inicijativa za kreativni dijalog i edukaciju" i promocije stripova NIRA i Bauk FemiNauk kao i zbirke pripovijetki za mlade "Nirini izazovi" raspisuje konkurs i poziva sve zainteresovane u dobi između 15 i 21 godine iz cijele Bosne i Hercegovine da se prijave na konkurs za najbolji nacrtani strip na temu: NASTRIPAJ NASILJE! >> VIŠE

Oktobar 2015

PROMOCIJA STRIPA "NIRA" I RADIONICA ZA MLADE U ŽELJEZNOM POLJU

TPO Fondacija je organizovala i realizovala radionicu "Nirini izazovi", u okviru projekta "Inicijativa za kreativni dijalog i edukaciju" (IKDE). Radionica je realizovana u osnovnoj školi "Abdulvehab Ilhamija", u Željeznom polju, 12.10.2015. Radionici su prisustvovali učenici i učenice osnovne škole, koji su članovi likovne sekcije. >> VIŠE

Oktobar 2015

PROJEKT SVJETSKI ETOS U ŠKOLI: ODRŽAN ČETVRTI TRENING NASTAVNIKA/CA U TUZLANSKOM KANTONU

Četvrta obuka nastavnika/ca u okviru projekta "Svjetski etos u školi: Integracija svjetskog etosa u odgojno-obrazovne strukture i procese u Bosni i Hercegovini" u Tuzlanskom kantonu održana je u subotu i nedjelju 03. i 04. 10. 2015. u Tuzli u hotelu "Miris dunja 88". Stručni tim TPO Fondacije iz Sarajeva, Alen Kristić, Monja Šuta-Hibert i Ivana Krstanović, predstavili su nastavnicima/ama projekt svjetskog etosa te radili na demonstraciji dvostrukih sati. >> VIŠE

Oktobar 2015

PROJEKT SVJETSKI ETOS U ŠKOLI: ODRŽAN TREĆI TRENING NASTAVNIKA/CA U TUZLANSKOM KANTONU

U okviru projekta "Svjetski etos u školi: Integracija svjetskog etosa u odgojno-obrazovne strukture i procese u Bosni i Hercegovini", iza kojeg je svojom stručnom i financijskom pomoći stala Zaklada svjetskog etosa iz Tübingena, održana je treća obuka nastavnika/ca u Tuzlanskom kantonu u subotu i nedjelju 03. i 04. 10. 2015. u Tuzli u hotelu "Miris dunja 88". Alen Kristić, Monja Šuta-Hibert i Ivana Krstanović – stručni tim TPO Fondacije iz Sarajeva – predstavili su nastavnicima/ama projekt svjetskog etosa te radili na demonstraciji dvostrukih sati. >> VIŠE

Septembar 2015

PROMOCIJA STRIPA "NIRA" I RADIONICA ZA MLADE U VISOKOM

TPO Fondacija Sarajevo je 22. rujna 2015. realizirala radionicu za mlade, uz promociju stripa "Nira" u Gimnaziji "Visoko", u Visokom. Radionica za učenike prvog i drugog razreda srednje škole realizirana je u okviru projekta "Inicijativa za kreativni dijalog i edukaciju" (IKDE). Predavačica Elvira Baručija je kroz interaktivno predavanje i organizirane vježbe razgovarala s mladima o njihovom stavovima i znanju o angažiranoj umjetnosti i građanskom aktivizmu. >> VIŠE

Septembar 2015

PROMOCIJA STRIPA "NIRA" I RADIONICA ZA MLADE U TRAVNIKU

TPO Fondacija Sarajevo je u sklopu projekta "Inicijativa za kreativni dijalog i edukaciju" (IKDE) održala radionicu za mlade u Osnovnoj školi "Kalibunar" 18. rujna 2015. Učesnici radionice su bili učenici i učenice osmog i devetog razreda osnovne škole. Predavačica Monja Šuta-Hibert je kroz kreativan način i interaktivnu komunikaciju potakla mlade na promišljanje o angažiranoj umjetnosti i važnosti kritičkog mišljenja. U sklopu radionice u Travniku, predstavljen je i strip "Nira" te je korišten kroz vježbe u radu s djecom. >> VIŠE

Septembar 2015

PROMOCIJA STRIPA "NIRA" I RADIONICA ZA MLADE U ZENICI

TPO Fondacija Sarajevo je realizirala radionicu za mlade, uz promociju stripa "Nira", 17. rujna 2015. Radionici su prisustvovali učenici i učenice Prve gimnazije u Zenici. Predavačica Monja Šuta-Hibert je predstavila projekt "Inicijativa za kreativni dijalog i edukaciju" (IKDE), te kroz interaktivno predavanje razgovarala s mladima na temu angažirane umjetnosti, građanskog aktivizma, s naglaskom na volontiranje kao jedan od oblika građanskog aktivizma. >> VIŠE

Septembar 2015

TPO Fondacija objavila novu knjigu za tinejdžere pod nazivom "Nirini izazovi"

Nakon dvije edicije stripova "Nira", uz autoricu i autora Elmu Softić-Kaunitz i Pavla Kaunitz, TPO Fondacija je objavila knjigu o Nirinim svakodnevnim izazovima s kojima se susreće pokušavajući svojim djelovanjem i pozitivnim aktivizmom ne dozvoliti nepravdi da pobijedi. Cilj ove publikacije je motivisanje i poticanje mladih da na kreativan način uče, čitaju, promišljaju, pravilno djeluju i budu aktivni učesnici i učesnice u zajednici u kojoj žive s porukom da svaki pojedinac i svaka pojedinka imaju prava ali i obaveze da aktivno djeluju u razvoju civilnog demokratskog društva i pomognu zaštiti i promociji ljudskih prava. >> PDF

Septembar 2015

Nove epizode "Bauk FemiNauk"

TPO Fondacija predstavlja novih pet stripova druge edicije "Bauk FemiNauk" čija se tematika bazira na rodno osjetljivim odnosima u našem društvu. Novih pet epizoda će vas pomukati na razmišljanje o rodnoj neravnopravnosti učenika i učenica u školi, načinima poslovanja koji vode do uspjeha novina, poziciji samohranih majki u bh. društvu, izrabljivanju žena na poslu te vrstama nasilja u javnosti kojim svakodnevno svjedočimo s ciljem propitivanja rodno osjetljive politike našeg društva i aktivnijem zalaganju u sprječavanju nastajanja diskriminacije i nasilja. >> Ep.26
>> Ep.27
>> Ep.28
>> Ep.29
>> Ep.30

Septembar 2015

Prijem u uredu predsjednika Klaića predstavnica TPO Fondacije

ORAŠJE - Predsjednik Vlade Županije Posavske, Marijan Klaić, u sjedištu Vlade u Orašju razgovarao je s predstavnicama Fondacije TPO (Transkulturna, psihosocijalna, obrazovna Fondacija), Mandicom Živković i Eldinom Hećimović – koordinatoricama TPO Fondacije Sarajevo. TPO Fondacija je podržana od Norveške vlade i niz godina radi na projektima osnaživanja žena i izgradnji mira koji doprinose političkoj, ekonomskoj i društvenoj stabilnosti općenito.
TPO Fondacija sa sjedištem u Sarajevu, uz ostalo, daje financijsku potporu razvoju projekata i programa koje bi žene i na ovom terenu provodile. One bi, kako su mi tijekom razgovora predstavile koordinatorice projekta, objedinjavale aktivnosti žena iz različitih općina, odnosno gledano regionalno, i gradova. Žene bi time doprinosile razvoju gospodarstva. Ujedno, ekonomska stabilnost žena kroz ovakve projekte doprinosi izgradnji mira u zajednici, istaknuo je predsjednik Vlade Klaić nakon prijema predstavnica TPO Fondacije Sarajevo.

Septembar 2015

PROJEKT SVJETSKI ETOS U ŠKOLI: ODRŽAN DRUGI TRENING NASTAVNIKA/CA U TUZLANSKOM KANTONU

U okviru projekta "Svjetski etos u školi: Integracija svjetskog etosa u odgojno-obrazovne strukture i procese u Bosni i Hercegovini", iza kojeg je svojom stručnom i financijskom pomoći stala Zaklada svjetskog etosa iz Tübingena, održana je druga obuka nastavnika/ca u Tuzlanskom kantonu u subotu i nedjelju 12. i 13. 09. 2015. u Tuzli u hotelu "Miris dunja 88". >> VIŠE

August 2015

TPO Fondacija podržala ljetni kamp za djecu "Vratimo se prirodi" u organizaciji Fondacije Bosana

TPO Fondacija je 07.08.2015. provela dan na Vlašiću kod Travnika u kampu za djecu "Vratimo se prirodi" te time podržala druženje, vježbanje jezika, slikanje, ples i život bez mobitela. Fondacija Bosana je organizovala kamp za djecu uzrasta od 10 do 14 godina a posebnu priliku za druženje u kampu su imala djeca bez jednog ili oba roditelja, djeca težeg materijalnog stanja i djeca koja su doživjela nasilja u porodicama, a posebna prilika za nova prijateljstva i druženja je pružena djeci iz dijaspore. >> VIŠE

Juli 2015

MAPIRANJE GLOBALNOG POGLEDA NA FEMINIZAM

Doktorica rodnih studija Zilka Spahić-Šiljak za Gender vijesti Stanford univerziteta u Americi govorila je o mapiranju globalnih pogleda feminizma i paralelama feminizma u BiH i SAD, te o važnostima socijalne pravde u Bosni i Hercegovini i šire.

Intervju pročitajte na: >> LINK

Juli 2015

Provje (t) ravanje znanja kroz aktivizam - Intervju magazine Stav Zilka SpahiĆ Šiljak 2015

Za magazin Stav govorila je doktorica rodnih studija Zilka Spahic Siljak o nekoliko vaznih tema njenog znanstvenog i aktivističkog rada u BiH i Americi sa posebnim fokusom na konstantnu provjeru i testiranje onoga sto učimo i podučavamo. Za nju su sloboda učenja i sloboda propitivanja podjednako važne za očuvanje duha svježim i vitalnim. >> PDF

Juli 2015

TPO FONDACIJA SUDJELOVALA NA STRIPITI FESTIVALU 2015

Udruženje Drugi ugao je na STRIPITI Festu predstavio najnoviju strip produkciju dostupnu u BiH i šire. Na ovogodišnjem STRIPITI Festu, TPO Fondacija se predstavila sa stripovima NIRA 2014 i Bauk FemiNauk sa preko 20 stripova. Koordinatorica projekta IKDE Melika Šahinović, je pored drugih izlagača tradicionalnog i inovativnog stripa predstavila aktivnosti fondacije i dvogodišnji rad na stripu kao izražajnoj formi koja komunicira različite poruke isprepletene slikama i riječima koje potiče na učenje, promišljanje i rad te spajaju kreativnost i građanski aktivizam. >> VIŠE

NOVOSTI 1

Juni 2015

NOVA EDICIJA BAUK FEMINAUK 2015

TPO Fondacija je u toku 2015. godine pokrenula novu ediciju Bauk FemiNauk čiji je cilj da kroz duhovite stripovske situacije izaziva ljude da propituju predrasude o feminizmu, rodnoj ravnopravnosti i poziciji žena u savremenom bh. društvu. Ova edicija preslikava svakodnevne situacije s kojima se svakodnevno susrećemo. Kritičko propitivanje normi rodne politike u jednom društvu, i još ako se to čini na duhovit način, može pomoći da zajednički realnije sagledavamo pitanja diskriminacije, potlačenosti i isključenosti. >> Ep.21
>> Ep.22
>> Ep.23
>> Ep.24
>> Ep.25

Juni 2015

PROJEKT SVJETSKI ETOS U ŠKOLI: ODRŽAN PETI TRENING NASTAVNIKA/CA U SARAJEVSKOM KANTONU

Peta obuka nastavnika/ca u Kantonu Sarajevo u okviru projekta "Svjetski etos u školi: Integracija svjetskog etosa u odgojno-obrazovne strukture i procese u Bosni i Hercegovini", iza kojeg je svojom stručnom i financijskom pomoći stala Zaklada svjetskog etosa iz Tübingena, održana je u subotu i nedjelju 13. i 14. 06. 2015. u Sarajevu u hotelu Hollywood. Alen Kristić, Monja Šuta-Hibert i Ivana Krstanović – stručni tim TPO Fondacije iz Sarajeva – predstavili su nastavnicima/ama projekt svjetskog etosa te radili na demonstraciji dvostrukih sati. Na treningu su bili prisutni: 20 nastavnika/ca i stručna savjetnica za obrazovanje Prosvjetno-pedagoškog zavoda Kantona Sarajevo, Azemina Bogdanović. >> VIŠE

Maj 2015

TPO ODRŽAO PRVI TRENING ZA MLADE POD NAZIVOM:
"LIČNI I PROFESIONALNI RAZVOJ"

Na osnovu analize potreba mladih u okviru projekta "IKDE", TPO Fondacija je kreirala novi priručnik pod nazivom: "Lični i profesionalni razvoj – priručnik za mlade". S ciljem pružanja podrške mladim u sticanju dodatnih znanja i vještina koji se tiču liderstva, komunikacije, zapošljavanja i drugih značajnih pitanja za mlade, TPO Fondacija je organizovala prvi dvodnevni trening za mlade u Sarajevu 30. i 31.05.2015. >> VIŠE

Maj 2015

PROJEKT SVJETSKI ETOS U ŠKOLI: ODRŽAN ČETVRTI TRENING NASTAVNIKA/CA U SARAJEVSKOM KANTONU

Obuka nastavnika/ca u okviru projekta "Svjetski etos u školi: Integracija svjetskog etosa u odgojno-obrazovne strukture i procese u Bosni i Hercegovini", iza kojeg je svojom stručnom i financijskom pomoći stala Zaklada svjetskog etosa iz Tübingena, održana je u subotu i nedjelju 30. i 31. 05. 2015. u Sarajevu u hotelu Hollywood. Alen Kristić, Monja Šuta-Hibert i Ivana Krstanović – stručni tim TPO Fondacije iz Sarajeva – predstavili su nastavnicima/ama projekt svjetskog etosa te radili na demonstraciji dvostrukih sati. >> VIŠE

Maj 2015

ODRŽAN TREĆI DVODNEVNI TRENING VOLONTERA UNIJE STUDENATA U TUZLI

Studenti završnih godina Edukacijsko-rehabilitacijskog, Filozofskog, Medicinskog i Prirodno-matematičkog fakulteta (32 člana/ice Unije studenata Univerziteta u Tuzli) sudjelovali su na trećem dvodnevnom treningu volontera održanom u Tuzli, 09. i 10. maja 2015. godine koji je organizirala TPO Fondacija. Trening za volontere je dio aktivnosti projekta "Psihosocijalna podrška u BiH". Rukovođena principima volonterizma, edukacija se odnosi na izvođenje psihosocijalnih radionica i interaktivnih druženja s djecom i mladima uzrasta 7-15 godina, u područjima zahvaćenim prošlogodišnjim poplavama u BiH na području Tuzlanskog kantona. Mladi volonteri dolaze iz bosansko-hercegovačkih gradova – Derventa, Modriča, Teočak, Gornji Vakuf-Uskoplje, Maglaj, Doboj Istok, Zavidovići, Tuzla, Kalesija, Ljubuški, Živinice, Gradačac, Gračanica, Srebrenik, Mostar, Brčko, Doboj, te iz susjedne Hrvatske iz gradova Rijeka i Vukovar. >> VIŠE

Maj 2015

ODRŽAN DRUGI DVODNEVNI TRENING VOLONTERA UNIJE STUDENATA U TUZLI

TPO Fondacija je organizirala drugi dvodnevni trening volontera Unije studenata u Tuzli (USUT), 25. i 26. aprila 2015. godine. Učesnice i učesnici treninga (19 volonterki i volontera) su studenti završnih godina Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta, Filozofskog i Medicinskog fakulteta Univerziteta u Tuzli. Trening je vodila dr. Amra Delić, specijalistica neuropsihijatrije i psihoterapeutkinja iz Tuzle, aktivistica u oblasti ljudskih prava, dijaloga i pomirenja. Mladi volonteri/ke se na treningu volontera educiraju za rad s djecom i mladima. Radionice imaju cilj procijeniti psihološko stanje mladih i djece koji su pretrpjeli štete u vrijeme prošlogodišnjih poplava, te pružati pomoć kroz psihosocijalne radionice i interaktivna druženja. >> VIŠE