BAUK FemiNauk
ANIMACIJE I STRIPOVI

Edicija Bauk FemiNauk grupe Brkate ima za cilj da kroz duhovite stripovske situacije izaziva ljude da propituju predrasude o feminizmu, rodnoj ravnopravnosti i poziciji žena u savremenom bh. društvu, jer često čak i slučajni pomen riječi feminizam izaziva val stereotipnih reakcija. Oni koji vrlo malo znaju o feminizmu obično su najžešći kritičari i kritičarke, a temeljni stav feminizma je da su i žene ljudi i da trebaju imati jednaka prava i mogućnosti kao i muškarci. Feministički nauk doista nije nikakav bauk, samo što što su oni na pozicijama moći od feminizma napravili bauk kako bi onemogućili žene da ravnopravno sudjeluju i svim oblastima života zajedno sa muškarcima.
Ova edicija nije ništa više nego preslikavanje situacija sa kojima se feminističke aktivistice, ali i svi oni koji taj identitet javno ne ispoljavaju ali se zalažu za rodnu ravnopravnost, svakodnevno susreću.Kritičko propitivanje normi rodne politike u jednom društvu, i još ako se to čini na duhovit način, može pomoći da realnije sagledavamo pitanja diskriminacije, potlačenosti i isključenosti, a priznat ćemo da su žene, iako brojnije u svjetskoj populaciji, još uvijek marginalizirane i isključene.
U okviru ove inicijative TPO Fondacija nastavlja tradiciju korištenja stripovske forme u svrhu podizanja svijesti o ovome problemu, a uz podršku Regionalnog austrijskog ureda za naučnu i kulturnu saradnju u Sarajevu i u saradnji sa Centrom za kulturnu i medijsku dekontaminaciju ostvarila je realizaciju animacije određenog broja stripova iz edicije ''Bauk FemiNauk'', kao i animacije koje govore o vršnjačkom nasilju. Animacije će biti korištene u obrazovne svrhe za studente/ice rodnih studija, učenike/ce srednjih škola kao i sve one koje ovaj problem više zanima.