Juli 2012

"DOPRINOS USTAVNOJ REFORMI U BOSNI I HERCEGOVINI - JEDNAKE MOGUĆNOSTI ZA ŽENE I MUŠKARCE U POLITICI"

Projekat je podržan od stane Švicarske agencije za razvoj i saradnju (SDC) i biti će proveden u dvije faze: sa prvom u periodu od marta do decembra 2012 i drugom u periodu od januara 2012 do marta 2014 godine.

Ženske grupe BiH: TPO Fondacija, Udružene žene Banja Luka, Helsinški parlament građana Banja Luka, Medica Zenica, Horizonti Tuzla, Centar za pravnu pomoć ženama Zenica, Lara Bijeljina, Fondacije Cure Sarajevo, Budućnost Modriča, Most Višegrad, Ženski Centar Trebinje, Prava za sve Sarajevo, Forum žena Bratunac, Duvanjke Tomislavgrad, Vive Žene Tuzla, Kult Sarajevo, Udruženje građana Bosansko Grahovo, Glas žene Bihać, Krajiška suza, Forma F Mostar, Žene ženama Sarajevo, Center za ljudska prava Univerziteta, Perpetuum Mobile.

Transkulturna psihosocijalna, obrazovna fondacija (TPO) Sarajevo u saradnji sa jedanaest partnerskih organizacija iz deset gradova BiH od 01. Jula 2012 počinje sa radom na novom projektu pod nazivom "Doprinos ustavnoj reformi u Bosni i Hercegovini - Jednake mogućnosti za žene i muškarce u politici." Projekat je podržan od stane Švicarske agencije za razvoj i saradnju (SDC) i Centra za ljudska prava Univerziteta u Sarajevu (HRC), i biti će proveden u dvije faze: sa prvom u periodu od marta do decembra 2012 i drugom u periodu od januara 2012 do marta 2014 godine.  Projekat "Jednake mogućnosti za žene i muškarce u politici" je dijelom proizašao iz Projekta osnaživanja glasačica - "101 Razlog zašto glasati za ženu," koji je implementiran 2010 godine, i biće usmjeren na povećanje svijesti društva o ženskom izbornom tijelu kao snažnom aparatu, pogotovo u ruralnim dijelovima Bosne i Hercegovine, kao i na rodno-osjetljivo obrazovanje mladih političara i političarki iz političkih stranaka u BiH. Ovaj opći cilj Projekta će se realizovati putem tri vrste paralelenih aktivnosti:  edukacija, lobiranje i kampanja.
U okviru edukativnog dijela Projektnih aktivnosti i lobiranja, održaće se 10 radionicau 10 gradova za 200 mladih političara i političarki o upoznavanju pristupa rodno-osjetljivih politika djelovanja, dok će najbolji biti odabrani za Političku akademiju koju će pohađati od septembra do decembra 2012. i učestvovati u nacrtu Gender akcionog plana u saradnji sa lokalnim partnerima. Aktivnosti vezane za pohađanje Političke Akademije će se raditi u saradnji sa Perpetuum Mobile Banja Luka.
Unutar prve faze realizovati će se i edukacija preko 1000 žena u 50 ruralnih sredina, kako bi se omogućilo njihovo aktivno učešće u javnom i političkom životu, posebno sa akcentom uzimanja učešća kao glasačice na predstojećim izborima.
Nakon toga održaće se 10 dvodnevnih edukacija za mlade žene iz ruralnih sredina s ciljem njihovog osnaživanja za pripremu vlastitog biznisa,

dok će najbolji biznis planovi u svakom gradu biti finansijski nagrađeni. Cilj Projekta će se dalje implementirati u mjesecima martu i aprilu 2013 godine, kada je predviđeno održavanje debate izabranih političara/ki i glasača/ica, koje će u 50 ruralnih sredina dovesti izabrane političare/ke kako bi razgovarali sa ženama u ruralnim sredinama i bolje razumjeli i njihove potrebe.
U edukativnom dijelu projekta u drugoj fazi tokom 2013 godine, predviđeno je osnaživanje žena za debate u ustavnim promjenama.
Tokom prva tri mjeseca Projekta radiće se intenzivno na medijskoj kampanji koju će organizirati Ženske grupe BiH: TPO Fondacija, Udružene žene Banja Luka, Helsinški parlament građana Banja Luka, Medica Zenica, Horizonti Tuzla, Centar za pravnu pomoć ženama Zenica, Lara Bijeljina, Fondacije Cure Sarajevo, Budućnost Modriča, Most Višegrad, Ženski Centar Trebinje, Prava za sve Sarajevo, Forum žena Bratunac, Duvanjke Tomislavgrad, Vive Žene Tuzla, Kult Sarajevo, Udruženje građana Bosansko Grahovo, Glas žene Bihać, Krajiška suza, Forma F Mostar, Žene ženama Sarajevo, Center za ljudska prava Univerziteta, Perpetuum Mobile.
Ova kampanja obuhvata aktivnosti četiri projekta, "Jednake mogućnosti za žene i muškarce," podržan od SDC-a Švicarska, Projekat  " Žena i pravo danas" podržan od  fondacije Kvinna till Kvinna Švedska, Projekat "Unapređenje sudjelovanja žena u vlasti i rodno odgovorne  politike u Bosni i Hercegovini - 2012" podržan od fondacije Rosa Luxemburg  za jugoistočnu Evropu, Njemačka, i projekat "Osnaživanje žena BiH za političke i društvene promjene" podržan od Fond otvoreno društvo BiH.
Sredinom jula 2012 godine biti će održana prva press konferencija na kojoj će javnosti biti predstavljen plan aktivnosti u narednih 18 mjeseci Projekta i edukacija žena i zajednička kampanja Ženske grupe.