Decembar 2021

UNIGEM: POZIV ZA SUDJELOVANJE U ISTRAŽIVANJU


Pozivamo studente i studentice, nastavno i administrativno osoblje da sudjeluju u istraživanju rodne ravnopravnosti u visokom obrazovanju. Ovo istraživanje dio je projekta  „Uvođenje rodno osviještene politike u visoko obrazovanje / University and Gender Mainstreaming (UNIGEM)“ te je prvi regionalni projekt ove vrste u koji su uključena sveučilišta iz četiri države: Bosna i Hercegovina, Hrvatska, Srbija i Crna Gora. Istraživanje o rodnim pitanjima se provodi među nastavnim i administrativnim osobljem i studentima/studenticama 18 partnerskih sveučilišta iz navedene četiri zemlje.

Vaši stavovi i iskustva su nam važni da bismo mapirali stanje u društvu u vezi sa navedenom tematikom. Ispitivanje je anonimno, a sudjelovanje u istraživanju dobrovoljno. Za popunjavanje anketnog upitnika bit će potrebno izdvojiti 10 minuta vremena. Molimo Vas da u odgovaranju budete otvoreni i iskreni te Vam se unaprijed zahvaljujemo na odvojenom vremenu i spremnosti da podijelite svoja iskustva i stavove. 

Anketa je anonimna, a svi podaci koje ostavite odgovorima na postavljena pitanja bit će korištena samo za istraživačke svrhe, te će se tretirati u skladu sa zaštitom osobnih/ličnih podataka. Klikom na opciju "slažem se"  prihvaćate da se podaci koje ostavite u ovoj anketi koriste isključivo u ovu svrhu. 

Anketni upitnik za studente/ice: https://unigem-h-stu.questionpro.com/
Anketni upitnik za nastavno osoblje: https://unigem-h-pro.questionpro.com
Anketni upitnik za administrativno osoblje:
https://unigem-h-admin.questionpro.com

O UNIGEM projektu

UNIGEM projekat predstavlja stratešku opredijeljenost univerziteta da uvođenjem rodne perspektive osiguraju rodnu ravnopravnost i siguran ambijent za nastavnike i nastavnice kao i studente i studentice na univerzitetimau Bosni i Hercegovini i regiji.

Realizacija projektnih ciljeva u trajanju od četri godine predviđa i sveobuhvatno istraživanje o stanju rodne ravnopravnosti na univerzitetima prije i nakon implementacije ovog projekta. U okviru projekta UNIGEM je predviđeno i uspostavljanje posebnog tijela za borbu protiv rodno zasnovane diskriminacije na svim univerzitetima koji su pristupili potpisivanju ovog Memoranduma. Na Univerzitetima će biti uspostavljen posebni resusrsni centar za koordinaciju aktivnosti u oblastima rodne ravnopravnosi i borbe protiv rodno zasnovanog nasilja i diskriminacije.