Decembar 2014

IZLOŽBA STRIPA BAUK FEMINNAUK U FRANCUSKOM KULTURNOM CENTRU U SARAJEVU


IZLOŽBA STRIPA BAUK FEMINNAUK U FRANCUSKOM KULTURNOM CENTRU U SARAJEVU

U okviru 16 dana aktivizma u borbi protiva nasilja nad ženama, na Međunarodni dan ljudskih dana 10. 12. 2014. u Francuskom kulturnom centru otvorena je izložba edicije Bauk FemiNauk grupe Brkate. Promociju su otvorili projektna asistentica TPO Fondacije, Ivana Krstanović, autor stripova Jakov Čaušević, te jedna od članica grupe Brkate, Aida Spahić. Promotorice su istaknule važnost komuniciranja problema rodnih stereotipa koji su

danas duboko ukorjenjeni u naš način razmišljanja i praksu, a koje na neki način i ne primijećujemo.
Strip je potaknuo reakcije mladih – djevojke su prepoznale situacije u kojima su se i same našle, a i muškarci su pokazali razumijevanje za ovu temu. Međutim, ipak je potrebno još uvijek raditi na podizanju svijesti kako mladih ljudi tako i onih starijih jer se još uvijek nailazi na nerazumijevanje i neprihvaćanje problema rodne ravnopravnosti.