Decembar 2014

PROJEKT SVJETSKI ETOS U ŠKOLI: ODRŽAN DRUGI TRENING NASTAVNIKA/CA KANTONA SARAJEVO

U okviru projekta „Svjetski etos u školi: Integracija svjetskog etosa u odgojno-obrazovne strukture i procese u Bosni i Hercegovini“, iza kojeg je svojom stručnom i financijskom pomoći stala i Zaklada svjetskog etosa iz Tübingena, stručni tim TPO Fondacije iz Sarajeva – Alen Kristić i Sedžida Hadžić – održali su drugi trening nastavnika/ca Kantona Sarajevo u subotu i nedjelju 06. i 07. 12. 2014. u Sarajevu. Ovaj trening predstavlja poseban oblik odgojne teorije s jasnim pragmatičkim pravcima djelovanja u stvarnom životu. Na treningu su bili prisutni: 21 nastavnik uglavnom iz oblasti društveno-humanističke grupe predmeta, stručna savjetnica za obrazovanje Prosvjetno-pedagoškog zavoda Kantona Sarajevo, direktorica TPO Fondacije Zilka Spahić Šiljak, projektna koordinatorica Monja Šuta-Hibert, te projektna asistentica Ivana Krstanović.
Alen Kristić je nastavnike/ce uveo u sam pojam etosa te koncepciju svjetskog etosa koja se razvija

u nekoliko europskih zemalja, a čiji je tvorac katolički teolog Hans Küng. Svjetski etos danas predstavlja realističan pristup ljudima – bez promjene svijesti čovjeka/sela/zajednice/svijeta ne može se preživjeti. Nadalje, Kristić je istaknuo da trebamo shvatiti etos kao riznicu ljudskih mogućnosti da svijet učinimo boljim mjestom za suživot jer nas upravo svjetski etos poziva na istraživanje načela/temelja naših religija, te potražnju za onim zajedničkim u svim religijama, a ne onim što nas razdvaja. Kristić je održao predavanja na teme „Svjetski etos: Kućni red globaliziranog svijeta“, „Svjetski etos – židovsko, kršćansko, islamsko i filozofijsko utemeljenje“, „Svjetski etos kao pedagoški projekt“, „Svjetski etos i dijalog religija s osvrtom na problematiku terorizma“, te „Svjetski etos u BiH – kontekstualizacija i primjene“ te „Svjetski etos u našoj školi: perspektive, mogućnosti, primjeri“.

Sedžida Hadžić je održala predavanja “Moguća primjena i kontekstualizacija načela i vrijednosti svjetskog etosa u bosanskohercegovačkom društvu” i „Dimenzija učenja“ te radila na demonstraciji dvostrukih sati. Prvi dvostruki sat funkcionira kao uvod u temu i bavi se osnovama svjetskih religija i pojmom „etosa“. Drugi dvostruki sat je usmjeren na priznate i osobne predodžbe o vrijednostima i razmatra vrijednosti u spisima svjetskih religija. Treći dvostruki sat bavi se naročito koncepcijom zajedničkog etosa, a učesnici se upoznaju s „projektom svjetskog etosa“. Četvrti dvostruki sat promišlja o sačinjenom etosu u kontekstu aktualnih religijskih i društvenih tema. Naglasak je stavljen na problemski sklop „terorizam – kršćanstvo – islam“ i Biblija i Kur'an. Nakon svakog dvostrukog sata urađeno je duplo zaključivanje te osvrt na sve dimenzije realizacije tog dvostrukog

sata. Sjajni predavači su u jednom strogom didaktičko-metodičkom ritmu, u fazama i etapama cjelodnevnog rada, uspjeli predstaviti elemente svjetskog etosa.
Opći cilj ovog treninga upoznavanje je nastavnika/ica srednjih škola sa svjetskim etosom te njihovo osposobljavanje da načela i vrijednosti svjetskog etosa na stručan i sustavan način posreduju svojim učenicima i učenicama. Obuka je realizirana uz suglasnost Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo, a uključen je i Prosvjetno-pedagoški zavod Kantona Sarajevo prema preporuci Abida Fejzića, pomoćnika kantonalnog ministra za predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje. Učesnici su dobili certifikate da su uspješno završili dvodnevnu obuku – nastavna cjelina „Svjetski etos u školi“.