Decembar 2014

PROJEKT SVJETSKI ETOS U ŠKOLI: ODRŽAN TREĆI TRENING NASTAVNIKA/CA I PEDAGOGA/ICA ZENIČKO-DOBOJSKOG KANTONA

Treći trening „Svjetski etos u školi“ nastavnika/ca i pedagoga/ica srednjih škola Zeničko-dobojskog kantona održali su Alen Kristić i Sedžida Hadžić u subotu i nedjelju 13. i 14. 12. 2014. u Zenici. Naime, trening je urađen u okviru projekta „Svjetski etos u školi: Integracija svjetskog etosa u odgojno-obrazovne strukture i procese u Bosni i Hercegovini“ TPO Fondacije, iza kojeg je svojom stručnom i financijskom pomoći stala i Zaklada svjetskog etosa iz Tübingena. Opći cilj ovog treninga upoznavanje je nastavnika/ca srednjih škola sa svjetskim etosom te

njihovo osposobljavanje da načela i vrijednosti svjetskog etosa na stručan i sustavan način posreduju svojim učenicima i učenicama. Na treningu su bili prisutni: 24 nastavnika/ce uglavnom iz oblasti društveno-humanističke grupe predmeta, predstavnik Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta Zeničko-dobojskog kantona Amir Hodžić, direktorica TPO Fondacije Zilka Spahić Šiljak, projektna koordinatorica Monja Šuta-Hibert, te projektna asistentica Ivana Krstanović.

Alen Kristić je nastavnike/ce uveo u sam koncept svjetskog etosa, koji se razvija u nekoliko europskih zemalja, i mogućnosti njegove primjene u BiH. Svjetski etos je zajednički svim svjetskim religijama i filozofskim tradicijama humanizma, te kao takav poželjan i mogući okvir, smjerokaz i sadržaj međureligijskog dijaloga i u BiH. Tvorac svjetskog etosa je katolički teolog Hans Küng koji tvrdi da nema preživljavanja bez svjetskog etosa te zahtijeva koaliciju vjernika i nevjernika. Dakle, u svezi s izgradnjom boljeg svijeta na temelju zajedničkih vrijednosti moguće je savezništvo vjernika i nevjernika jer su temeljne etičke vrijednosti zajedničke svjetskim religijama upravo iste one vrijednosti koje zagovaraju sve velike filozofske tradicije svijeta humanističke orijentacije. Svjetski etos danas predstavlja model spasonosnog zaokreta u smjeru otvaranja prema drugome – bez promjene svijesti čovjeka/sela/zajednice/svijeta ne može se preživjeti. Ideja svjetskog etosa ne zagovara niti sinkretizam, niti prevlast jedne religije

nad drugom, niti stvaranje nove jedinstvene svesvjetske religije, nego svjesno-odgovornu suradnju vjernika različitih religija, uključujući nevjernike, u pogledu izgradnje boljeg svijeta, koja izniče i omogućuje dublju ukorijenjenost u vlastitoj religijskoj tradiciji. Nadalje, Kristić je istaknuo da trebamo shvatiti etos kao riznicu ljudskih mogućnosti da svijet učinimo boljim mjestom za suživot jer nas upravo svjetski etos poziva na istraživanje načela/temelja naših religija, te potražnju za onim zajedničkim u svim religijama, a ne onim što nas razdvaja. Kristić je održao predavanja na teme „Svjetski etos: Kućni red globaliziranog svijeta“, „Svjetski etos – židovsko, kršćansko, islamsko i filozofijsko utemeljenje“, „Svjetski etos kao pedagoški projekt“, „Svjetski etos i dijalog religija s osvrtom na problematiku terorizma“, te „Svjetski etos u BiH – kontekstualizacija i primjene“ te „Svjetski etos u našoj školi: perspektive, mogućnosti, primjeri“.

Sedžida Hadžić je održala predavanja “Moguća primjena i kontekstualizacija načela i vrijednosti svjetskog etosa u bosanskohercegovačkom društvu” i „Dimenzija učenja“ te radila na demonstraciji dvostrukih sati. Prvi dvostruki sat funkcionira kao uvod u temu i bavi se osnovama svjetskih religija i pojmom „etosa“. Drugi dvostruki sat je usmjeren na priznate i osobne predodžbe o vrijednostima i razmatra vrijednosti u spisima svjetskih religija. Treći dvostruki sat bavi se naročito koncepcijom zajedničkog etosa, a učesnici se upoznaju s „projektom svjetskog etosa“. Četvrti dvostruki sat promišlja o sačinjenom etosu u kontekstu aktualnih religijskih i društvenih tema.

Naglasak je stavljen na problemski sklop „terorizam – kršćanstvo – islam“ i Biblija i Kur'an. Nakon svakog dvostrukog sataurađeno je duplo zaključivanje te osvrt na sve dimenzije realizacije tog dvostrukog sata. Sjajni predavači su u jednom strogom didaktičko-metodičkom ritmu, u fazama i etapama cjelodnevnog rada, uspjeli predstaviti elemente svjetskog etosa.
Trening je realiziran uz suglasnost Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta Zeničko-dobojskog kantona, a uključen je i Pedagoški zavod Zeničko-dobojskog kantona. Učesnici su dobili certifikate da su uspješno završili dvodnevnu obuku – nastavna cjelina „Svjetski etos u školi“.