Januar 2014

UDRUŽENJE “SONATA” IZ TREBINJA

U okviru projekta „Psihosocijalna podrška u Bosni i Hercegovini“, koji ima za cilj implementaciju programa osnaživanja udruženja korisnika usluga mentalnog zdravlja, TPO Fondacija podržava rad saradnika u 15 udruženja u Bosni i Hercegovini. Jedno od podržanih udruženja je „Sonata“ iz Trebinja, koja je u prošloj godini organizovala brojne aktivnosti i edukacije, a u kojima su učestvovali korisnici i članovi udruženja. Osamdeset članova udruženja volonterskim radom pomažu rad udruženja.
Udruženje “Sonata” u okviru svojih aktivnosti organizuje radionice engleskog jezika, informatičke radionice, te radno-okupacionu terapiju: likovne radionice (izrada ručnih radova, slikanje na staklu, rad sa školjkama, decoupage tehnika, izrada nakita), psihoterapeutske radionice i edukacije s različitim temama. Radionice i edukacije vodi stručno osoblje. Lijepo uređeneprostorije udruženja i

dvorište su uslov za ugodan rad i opuštanje članova i stručnog osoblja. Sve su to postigli vlastitim idejama i radom.
U prošloj godini organizirane su dvije promocije knjiga članica udruženja: „Sonatini snovi“, autorice Nataše Stanić i „Sjećanja“, autorice Jasminke Kumro. Promociju su pratili lokalni mediji, prijatelji, članovi udruženja i lokalne zajednice, te prijatelji udruženja iz Srbije i Crne Gore. Organizovane su prodajne izložbe likovnih radova za Svjetski dan mentalnog zdravlja, Božićne i Novogodišnje praznike. Prihod s prodajnih izložbi koristi se za nabavku materijala za rad radionica i edukacija, a dio prihoda je izdvojen za novogodišnje poklone djeci članova udruženja. Udruženje „Sonata“ organizuje izlete u prirodu za svoje članove dva puta godišnje. Otvoreno je za saradnju i prijem novih članova, volontera i korisnika.