Decembar 2014

POSJETA DR. NORMANA SARTORIUSA UDRUŽENJU “ZAJEDNO” BANJA LUKA

Predstavnici Projekta mentalnog zdravlja u BiH s dr. Normanom Sartorius 20. decembra 2014. posjetili su Udruženje „Zajedno“. Tom je prilikom održana i priredba na kojoj su nastupili hor „Zajedno“ uz vokalnu saradnju Ivane Santrač. Izvođene su pjesme iz repertoara hora „Zajedno“ i dva recitala Darka Višića, člana udruženja.
Dr. Sartorius je izrazio zadovoljstvo programom koji su pripremili članovi udruženja, te je nakon programa razgovarao s predstavnicima Udruženja o aktivnostima i problemima, te dao sugestije i smjernice za budući rad. Predstavnici Udruženja su predstavili aktivnosti i ciljeve Dnevnog centra

Zajedno. Model po kojem se realizuju aktivnosti preferira socijalne faktore kao suštinske u nastanku bolesti, kao i u liječenju i rehabilitaciji oboljelih. Ovakav je pristup nadopuna medicinskom modelu liječenja i donosi najbolje rezultate u tretmanu duševnih oboljenja.
Dr. Norman Sartorius je švicarski stručnjak s bogatim iskustvom i znanjem u oblasti zaštite prava osoba s duševnim smetnjama, borbi protiv stigme i diskriminacije osoba s mentalnim poremećajima, kao i povećanju kvaliteta usluga u mentalnom zdravlju. Posjeta dr. Sartoriusa ima veliki značaj i doprinosi budućem kvalitetnom radu udruženja „Zajedno“.