Februar 2015

PREDSTAVLJANJE PRIRUČNIKA “ŽIVJETI NA KLIZIŠTU”, TUZLANSKI KANTON – SREBRENIK

U okviru projekta „Psihosocijalna podrška u Bosni i Hercegovini“, TPO Fondacija i Univerzitet u Tuzli kroz edukaciju stanovništva i pripremu edukativnog materijala daju svoj doprinos u rješavanju problema kojima je izloženo stanovništvo pogođeno poplavama u BiH. Jedan od segmenata projekta je izdavanje i predstavljanje priručnika „Živjeti na klizištu“, koji tretira pitanja provođenja preventivnih mjera, koja su nastala uslijed poplava u maju 2014., i sanacije klizišta. Autori priručnika su dr.sc. Rejhana Dervišević i dr.sc. Zijad Ferhatbegović.

TPO Fondacija je 04. februara 2015. u Srebreniku organizirala predstavljanje Priručnika za građane, predstavnike mjesnih zajednica i predstavnike Općine Srebrenik. Građani su svojim aktivnim učešćem u razgovoru s autorima Priručnika razmijenili lična iskustva u vezi s problemima klizišta i dobili upute i savjete kako prepoznati klizište, te ga privremeno sanirati. Autori su ukazali na mehanizme nastanka klizišta i uzroke koji dovode i doprinose pokretanju zemljanih masa, kao i mjere koje se preduzimaju za sprečavanje i otklanjanje šteta.