Mart 2015

PROJEKT "SVJETSKI ETOS U ŠKOLI": ODRŽAN DRUGI TRENING
NASTAVNIKA/CA U KANTONU SARAJEVO

Nakon radionica održanih u Tuzli, Sarajevu i Zenici 2014. godine, nastavljena je obuka nastavnika/ca u okviru projekta „Svjetski etos u školi: Integracija svjetskog etosa u odgojno-obrazovne strukture i procese u Bosni i Hercegovini“, iza kojeg je svojom stručnom i financijskom pomoći stala Zaklada svjetskog etosa iz Tübingena. Alen Kristić, Monja Šuta-Hibert i Ivana Krstanović – stručni tim TPO Fondacije iz Sarajeva – održali su drugi trening nastavnika/ca u subotu i nedjelju 21. i 22. 03. 2015. u Sarajevu u hotelu Hollywood. Ovaj trening predstavlja poseban oblik odgojne teorije s jasnim

pragmatičkim pravcima djelovanja u stvarnom životu. Na treningu su bili prisutni: 20 nastavnika/ca, koordinatorica projekta „Psihosocijalna podrška u BiH“ Mirsada Sokolović, te stručna savjetnica za obrazovanje Prosvjetno-pedagoškog zavoda Kantona Sarajevo, Azemina Bogdanović. Drugi dan nam se pridružila i održala predavanje Mr. Sci. Sedžida Hadžić. Sedžida Hadžić je održala predavanje „Dimenzije učenja o svjetskom etosu“ i osvrnula se na iskustvo na dosadašnjim radionicama.

Alen Kristić je nastavnike/ce uveo u sam pojam etosa te koncepciju svjetskog etosa koja se razvija u nekoliko europskih zemalja, a čiji je tvorac katolički teolog Hans Küng koji tvrdi da nema preživljavanja bez svjetskog etosa te zahtijeva koaliciju vjernika i nevjernika. Svjetski etos je zajednički svim svjetskim religijama i filozofskim tradicijama humanizma, te kao takav poželjan i mogući okvir, smjerokaz i sadržaj međureligijskog

dijaloga i u BiH. Dakle, u svezi s izgradnjom boljeg svijeta na temelju zajedničkih vrijednosti moguće je savezništvo vjernika i nevjernika jer su temeljne etičke vrijednosti zajedničke svjetskim religijama upravo iste one vrijednosti koje zagovaraju sve velike filozofske tradicije svijeta humanističke orijentacije. Svjetski etos danas predstavlja model spasonosnog zaokreta u smjeru otvaranja prema drugome – bez promjene svijesti

čovjeka/sela/zajednice/svijeta ne može se preživjeti. Ideja svjetskog etosa ne zagovara niti sinkretizam, niti prevlast jedne religije nad drugom, niti stvaranje nove jedinstvene svesvjetske religije, nego svjesno-odgovornu suradnju vjernika različitih religija, uključujući nevjernike, u pogledu izgradnje boljeg svijeta, koja izniče i omogućuje dublju ukorijenjenost u vlastitoj religijskoj tradiciji. Nadalje, Kristić je istaknuo da trebamo shvatiti etos kao riznicu ljudskih mogućnosti da svijet učinimo boljim

mjestom za suživot jer nas upravo svjetski etos poziva na istraživanje načela/temelja naših religija, te potražnju za onim zajedničkim u svim religijama, a ne onim što nas razdvaja. Kristić je održao predavanja na teme „Svjetski etos: Kućni red globaliziranog svijeta“, „Svjetski etos – židovsko, kršćansko, islamsko i filozofijsko utemeljenje“, „Svjetski etos u BiH – kontekstualizacija i primjene“, te „Svjetski etos i dijalog religija s osvrtom na suvremene izazove“.

Monja Šuta-Hibert održala je predavanje „Svjetski etos kao pedagoški projekt“, te radila na demonstraciji dvostrukih sati. Prvi dvostruki sat funkcionira kao uvod u temu i bavi se osnovama svjetskih religija i pojmom „etosa“. Drugi dvostruki sat je usmjeren na priznate i osobne predodžbe o vrijednostima i razmatra vrijednosti u spisima svjetskih religija. Treći dvostruki sat bavi se naročito koncepcijom zajedničkog etosa, a učesnici se upoznaju s „projektom svjetskog etosa“. Četvrti

dvostruki sat promišlja o sačinjenom etosu u kontekstu aktualnih religijskih i društvenih tema. Naglasak je stavljen na problemski sklop „terorizam – kršćanstvo – islam“ i Biblija i Kur'an. Nakon svakog dvostrukog sata urađeno je duplo zaključivanje te osvrt na sve dimenzije realizacije tog dvostrukog sata. Sjajni predavači su u jednom strogom didaktičko-metodičkom ritmu, u fazama i etapama cjelodnevnog rada, uspjeli predstaviti elemente svjetskog etosa.

Opći cilj treninga „Svjetski etos pod školskim krovom“ zapravo je upoznavanje nastavnika/ca srednjih škola sa svjetskim etosom te njihovo osposobljavanje da načela i vrijednosti svjetskog etosa na stručan i sustavan način posreduju svojim učenicima i učenicama. Obuka je realizirana uz suglasnost Ministarstva za obrazovanje, nauku i

mlade Kantona Sarajevo, a uključen je i Prosvjetno-pedagoški zavod Kantona Sarajevo prema preporuci Abida Fejzića, pomoćnika kantonalnog ministra za predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje. Učesnici su dobili certifikate da su uspješno završili dvodnevnu obuku – nastavna cjelina „Svjetski etos u školi“.