Mart 2015

PROJEKT „SVJETSKI ETOS U ŠKOLI“: ODRŽAN TREĆI TRENING NASTAVNIKA/CA U KANTONU SARAJEVO

Nakon radionice održane u Sarajevu 21. i 22. ožujka 2015. godine, obuka nastavnika/ca u okviru projekta „Svjetski etos u školi: Integracija svjetskog etosa u odgojno-obrazovne strukture i procese u Bosni i Hercegovini“, iza kojeg je svojom stručnom i financijskom pomoći stala Zaklada svjetskog etosa iz Tübingena, ponovno je održana u subotu i nedjelju 28. i 29. 03. 2015. u Sarajevu u hotelu Hollywood. Alen Kristić, Monja Šuta-Hibert i Ivana Krstanović – stručni tim TPO Fondacije iz Sarajeva –

predstavili su nastavnicima/ama projekt svjetskog etosa te radili na demonstraciji dvostrukih sati. Na treningu su bili prisutni: 19 nastavnika/ca i stručna savjetnica za obrazovanje Prosvjetno-pedagoškog zavoda Kantona Sarajevo, Azemina Bogdanović. Drugi dan se pridružila i održala predavanje „Dimenzije učenja o svjetskom etosu“ Mr. Sci. Sedžida Hadžić, te se osvrnula na iskustvo na dosadašnjim radionicama.

Alen Kristić je nastavnike/ce uveo u sam pojam etosa te koncepciju svjetskog etosa koja se razvija u nekoliko europskih zemalja, a čiji je tvorac katolički teolog Hans Küng koji tvrdi da nema preživljavanja bez svjetskog etosa te zahtijeva koaliciju vjernika i nevjernika. U svezi s izgradnjom boljeg svijeta na temelju zajedničkih vrijednosti moguće je savezništvo vjernika i nevjernika jer su temeljne etičke vrijednosti zajedničke svjetskim religijama upravo iste one vrijednosti koje

zagovaraju sve velike filozofske tradicije svijeta humanističke orijentacije. Ideja svjetskog etosa ne zagovara niti sinkretizam, niti prevlast jedne religije nad drugom, niti stvaranje nove jedinstvene svesvjetske religije, nego svjesno-odgovornu suradnju vjernika različitih religija, uključujući nevjernike, u pogledu izgradnje boljeg svijeta, koja izniče i omogućuje dublju ukorijenjenost u vlastitoj religijskoj tradiciji.

Kristić je održao predavanja na teme „Svjetski etos: Kućni red globaliziranog svijeta“, „Svjetski etos – židovsko, kršćansko, islamsko i filozofijsko utemeljenje“, „Svjetski etos u BiH – kontekstualizacija i primjene“, te „Svjetski etos i dijalog religija s osvrtom na suvremene izazove“.

Monja Šuta-Hibert održala je predavanje „Svjetski etos kao pedagoški projekt“, te radila na demonstraciji četiri dvostruka sata. Nakon svakog dvostrukog sata urađeno je duplo zaključivanje te osvrt na sve dimenzije realizacije tog dvostrukog sata.

Opći cilj treninga „Svjetski etos pod školskim krovom“ zapravo je upoznavanje nastavnika/ca srednjih škola sa svjetskim etosom te njihovo osposobljavanje da načela i vrijednosti svjetskog etosa na stručan i sustavan način posreduju svojim učenicima i učenicama. Obuka je realizirana uz suglasnost Ministarstva za obrazovanje, nauku i

mlade Kantona Sarajevo, a uključen je i Prosvjetno-pedagoški zavod Kantona Sarajevo prema preporuci Abida Fejzića, pomoćnika kantonalnog ministra za predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje. Učesnici su dobili certifikate da su uspješno završili dvodnevnu obuku – nastavna cjelina „Svjetski etos u školi“.