Mart 2015

OTVORENA UČIONICA ZA MLADE: „NASILJE NAD DJEVOJČICAMA,
DJEVOJKAMA I ŽENAMA – PREVENCIJA I ODGOVORNOSTI“


Umjetnički performans Presijeci


Nasilje nad djevojcicama, djevojkama i zenama prevencija i odgovornosti, Arijana Ćatović

U sklopu petodnevne izložbe „Ničija zemlja“ posvećene pjesnikinji Veri Obrenović-Delibašić, u Muzeju književnosti i pozorišne umjetnosti BiH TPO Fondacija je realizovala još jednu otvorenu učionicu za mlade pod nazivom „Nasilje nad djevojčicama, djevojkama i ženama – prevencija i odgovornosti“. Gosti ove otvorene učionice su bili članovi i članice Vijeća mladih Novo Sarajevo te učenici i učenice starijih razreda osnovne škole „Džemaludin Čaušević“. Predavačica otvorene učionice je bila Arijana Ćatović, psihoterapeutkinja i projekt koordinatorica organizacije Prava za sve.
Prije početka razgovora na zadatu temu, prisutni su imali priliku pogledati umjetnički performans pod nazivom „Presijeci“ koji su izvele mlade glumice ASU Sarajevo. Cilj performansa je bio predstaviti različite oblike nasilja nad ženama kroz pokrete tijela i uz pratnju muzike, te poslati poruku svima da smo dužni reagovati na svaki vid nasilja te raditi na

prevenciji nasilja u društvu.
Ćatović je predstavila nasilje kao način preuzimanja moći te je prije svega emocionalno nasilje koje izaziva psihičko, fizičko, seksualno, ekonomsko i svako drugo nasilje. U našoj zajednici nasilje je najviše zastupljeno nad ženama u različitim oblicima. U slučajevima između muškaraca i žena, nasilje počinje od slatkih riječi, pretjerane pažnje i ljubaznosti, zatim se uviđa kontrola, ispitivanje, kritika, nakon čega slijedi nasilje koje se teško liječi. Zaključci ove otvorene učionice su da svaka osoba treba biti svjesna da može postati žrtva jednog ili više oblika nasilja. Uočavanje i prepoznavanje svakog oblika nasilja će pomoći u rješavanju problema i zaštiti od nastavnka proživljavanja nasiličkog ponašanja, da svaka osoba treba biti svjesna da ima pravo i mogućnost da izađe iz kruga nasilničkog ponašanja te da je obavezna pomoći ukoliko uoči nasilje kod osoba u svojoj blizini.