Maj 2015

PROJEKT SVJETSKI ETOS U ŠKOLI: ODRŽAN ČETVRTI TRENING NASTAVNIKA/CA U SARAJEVSKOM KANTONU

Obuka nastavnika/ca u okviru projekta „Svjetski etos u školi: Integracija svjetskog etosa u odgojno-obrazovne strukture i procese u Bosni i Hercegovini“, iza kojeg je svojom stručnom i financijskom pomoći stala Zaklada svjetskog etosa iz Tübingena, održana je u subotu i nedjelju 30. i 31. 05. 2015. u Sarajevu u hotelu Hollywood. Alen Kristić, Monja Šuta-Hibert i Ivana Krstanović – stručni tim TPO Fondacije iz Sarajeva – predstavili

su nastavnicima/ama projekt svjetskog etosa te radili na demonstraciji dvostrukih sati. Na treningu su bili prisutni: 15 nastavnika/ca i stručna savjetnica za obrazovanje Prosvjetno-pedagoškog zavoda Kantona Sarajevo, Azemina Bogdanović. Drugi dan se pridružila i održala predavanje „Dimenzije učenja o svjetskom etosu“ Mr. Sci. Sedžida Hadžić, te se osvrnula na iskustvo na dosadašnjim radionicama.

Alen Kristić je nastavnike/ce uveo u sam pojam etosa te koncepciju svjetskog etosa čiji je tvorac katolički teolog Hans Küng koji tvrdi da nema preživljavanja bez svjetskog etosa te zahtijeva koaliciju vjernika i nevjernika. U svezi s izgradnjom boljeg svijeta na temelju zajedničkih vrijednosti moguće je savezništvo vjernika i nevjernika jer su temeljne etičke vrijednosti zajedničke svjetskim religijama upravo iste one vrijednosti koje zagovaraju sve velike filozofske tradicije svijeta humanističke orijentacije. Postanak ideje svjetskog etosa usko je povezan sa svjetskim religijama, ali

se svjetski etos razumijeva kao etička osnova koja onkraj religija uključuje humanistički etos bez religijskog utemeljenja. Ideja svjetskog etosa želi pridonijeti načinu na koji religije mogu pronaći osnovu za dijalog i tako postati relevantnije za mir – one trebaju prigode za susret i upoznavanje. Tada će otkriti da unatoč svojim brojnim razlikama posjeduju sasvim odsudno zajedništvo – da imaju zajedničku odgovornost za naš planet, da imaju zajedničku odgovornost za društvo, grad i zemlju te da tu odgovornost moraju također zajednički vršiti.

Ideja svjetskog etosa ne zagovara niti sinkretizam, niti prevlast jedne religije nad drugom, niti stvaranje nove jedinstvene svesvjetske religije, nego svjesno-odgovornu suradnju vjernika različitih religija, uključujući nevjernike, u pogledu izgradnje boljeg svijeta, koja izniče i omogućuje dublju ukorijenjenost u vlastitoj religijskoj tradiciji. Riječ je, dakle, o izgradnji etičke kulture među ljudima, životnog držanja koje bi od pojedinaca trebalo

djelovati na skupine i cjelokupno društvo. U pluralističkom se društvu mora tragati za diskursom o etičkim temeljima, o temeljnim vrijednostima koje uključuju sve partnere, neovisno o tome u kojoj religiji, svjetonazoru ili filozofskom pravcu utemeljuju svoje djelovanje. Gdje ljudi žele živjeti zajedno u miru, tamo, dakle, trebaju zajednički etički temelj, noseći etos.

Alen Kristić je održao predavanja na teme „Svjetski etos: Kućni red globaliziranog svijeta“, „Svjetski etos – židovsko, kršćansko, islamsko i filozofijsko utemeljenje“, „Svjetski etos u BiH – kontekstualizacija i primjene“, te „Svjetski etos i dijalog religija s osvrtom na suvremene izazove“.

Monja Šuta-Hibert održala je predavanje „Svjetski etos kao pedagoški projekt“, prikazala video „The Lie We Live“ te radila na demonstraciji četiri dvostruka sata. Nakon svakog dvostrukog sata urađeno je duplo zaključivanje te osvrt na sve dimenzije realizacije tog dvostrukog sata.

Opći cilj treninga „Svjetski etos pod školskim krovom“ zapravo je upoznavanje nastavnika/ca srednjih škola sa svjetskim etosom te njihovo osposobljavanje da načela i vrijednosti svjetskog etosa na stručan i sustavan način posreduju svojim učenicima i učenicama. Obuka je realizirana uz suglasnost Ministarstva za obrazovanje, nauku i

mlade Kantona Sarajevo, a uključen je i Prosvjetno-pedagoški zavod Kantona Sarajevo prema preporuci Abida Fejzića, pomoćnika kantonalnog ministra za predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje. Učesnici su dobili certifikate da su uspješno završili dvodnevnu obuku – nastavna cjelina „Svjetski etos u školi“.