Maj 2015

ODRŽAN DRUGI DVODNEVNI TRENING VOLONTERA UNIJE STUDENATA U TUZLI

TPO Fondacija je organizirala drugi dvodnevni trening volontera Unije studenata u Tuzli (USUT), 25. i 26. aprila 2015. godine. Učesnice i učesnici treninga (19 volonterki i volontera) su studenti završnih godina Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta, Filozofskog i Medicinskog fakulteta Univerziteta u Tuzli. Trening je vodila dr. Amra Delić, specijalistica neuropsihijatrije i psihoterapeutkinja iz Tuzle, aktivistica u oblasti ljudskih prava, dijaloga i pomirenja. Mladi volonteri/ke se na treningu volontera educiraju za rad s djecom i mladima. Radionice imaju cilj procijeniti psihološko stanje mladih i djece koji su pretrpjeli štete u vrijeme prošlogodišnjih poplava, te pružati pomoć kroz psihosocijalne radionice i interaktivna druženja. Mladim volonterima prikazan je motivirajući video America's Health Volunteers s iznesenim iskustvima dugogodišnjih volontera i njihovim motivacijama

za volontiranje. Nakon upoznavanja s odredbama volonterizma, učesnici/ce su radili/e na vježbi „Jedinstveno i zajedničko“, čiji je cilj upoznavanje i izgradnja tima, što je ujedno i primarni zadatak u uspostavljanju organizacije volonterske grupe. Kroz ovu vježbu određuju se zajedničke osobine i sposobnosti, te kvalitete po kojima se pojedinac i pojedinka ističu. Praktična vježba kroz SWOT (engl. Strenght, Weakness, Opportunity, Threat) analizu poslužila je kao alat za strateško planiranje budućih volonterskih aktivnosti. Svaka volonterska grupa prije svega zahtijeva dobro poznavanje pojedinačnih i grupnih sposobnosti, te psihofizičku spremnost koja je važan element u kriznim situacijama. Volonteri su upoznati sa značajem upravljanja organizacije volontera u slučaju prirodnih katastrofa.

Drugi dan treninga obuhvatio je oblasti: Psihosocijalni aspekti krize i nivoi podrške, Traumatske reakcije, Koncepti i teorija, Reakcije djece i mladih u slučaju prirodnih katastrofa i Uloga igre u procesu oporavka. Volonteri su kroz vježbe i predavanje upoznati o grupnim intervencijama, koordinaciji volonterskog djelovanja i edukaciji roditelja. Kroz razgovor i prezentacije predstavljeni su modeli za trenere/ice volontere koji će imati ulogu pomagača/ica na predstojećim radionicama s mladima i djecom, u područjima koje je zahvatila prirodna katastrofa klizišta i poplava u BiH. Predstavljen je „brainstorming“ ili oluja ideja kao tehnika rada s djecom, crtanje, razgovor o emocijama, različite igre kao i načini na koji će se volonteri/ke ponašati prema različitim uzrastima djece i prema njihovim roditeljima. Volonterke i volonteri su razmijenili svoja iskustva tokom

prošlogodišnjih poplava u BiH (Orašje, Zavidovići, Žepče, Doboj, Maglaj, Tešanj) u volonterskim akcijama – o preprekama, problemima i načinima upravljanja u kriznim situacijama.
Koordinatorica Unije studenata u Tuzli, Irma Ramić, predstavila je Uniju studenata Medicinskog fakulteta i prenijela vlastita iskustva volonterskog rada u Kriznom štabu za vrijeme majskih poplava 2014. godine. Također, predstavila je i primjere volonterskog rada na radionicama s djecom i mladima koje volonteri educirani na prvom treningu upravo realiziraju na području Tuzlanskog kantona. Evaluacija ovog treninga ukazuje na značaj i potrebu veće promocije i popularizacije volonterizma u BiH, te potrebu organiziranja edukacija volontera/ki za djelovanje u kriznim situacijama, kroz formalne i neformalne oblike obrazovanja.