Maj 2015

ODRŽAN TREĆI DVODNEVNI TRENING VOLONTERA UNIJE STUDENATA U TUZLI

Studenti završnih godina Edukacijsko-rehabilitacijskog, Filozofskog, Medicinskog i Prirodno-matematičkog fakulteta (32 člana/ice Unije studenata Univerziteta u Tuzli) sudjelovali su na trećem dvodnevnom treningu volontera održanom u Tuzli, 09. i 10. maja 2015. godine koji je organizirala TPO Fondacija. Trening za volontere je dio aktivnosti projekta „Psihosocijalna podrška u BiH“. Rukovođena principima volonterizma, edukacija se odnosi na izvođenje psihosocijalnih radionica i

interaktivnih druženja s djecom i mladima uzrasta 7-15 godina, u područjima zahvaćenim prošlogodišnjim poplavama u BiH na području Tuzlanskog kantona. Mladi volonteri dolaze iz bosansko-hercegovačkih gradova – Derventa, Modriča, Teočak, Gornji Vakuf-Uskoplje, Maglaj, Doboj Istok, Zavidovići, Tuzla, Kalesija, Ljubuški, Živinice, Gradačac, Gračanica, Srebrenik, Mostar, Brčko, Doboj, te iz susjedne Hrvatske iz gradova Rijeka i Vukovar.

Trening je vodila dr. Amra Delić, specijalistica neuropsihijatrije i psihoterapeutkinja iz Tuzle, aktivistica u oblasti ljudskih prava, dijaloga i pomirenja. Prvi dan treninga započeo je prikazanim motivirajućim videom America's Health Volunteers dugogodišnjih volontera i njihovim motivacijama za volontiranje. Studenti su upoznati s principima volonterizma, kao i pravima i obavezama volontera i organizatora volontiranja. Tokom prezentacije naglašena je svrha volontiranja, a ona se očituje u unutarnjem osjećaju čovjekovog ispunjenja. Volonterka Irma Ramić prezentirala je rad Kriznog štaba za vrijeme prošlogodišnjih poplava i upoznala prisutne o problemima i preprekama u volonterskom radu. Iskustva ukazuju na nedostatak organiziranosti volontera, nepovezanost s lokalnim vlastima, rad bez odgovarajuće opreme, nedostatak educiranih volontera, nepoznavanje terena, nedostatak informacija i sl. U zaključku, kvalitetna koordinacija volonterskih snaga može se osigurati samo saradnjom spontanih i educiranih volontera, naročito za vrijeme prirodnih katastrofa. Učesnici/ce su radili/e vježbu „Jedinstveno i zajedničko“ s ciljem upoznavanja i izgradnje tima, što je primarni zadatak za uspostavljanje organizacije volonterske grupe. Ovom vježbom definiraju se zajedničke osobine i sposobnosti, te individualne kvalitete.

Praktična vježba kroz SWOT (engl. Strenght, Weakness, Opportunity, Threat) analizu poslužila je kao alat za strateško planiranje budućih volonterskih aktivnosti. Volonteri su upoznati sa značajem upravljanja organizacije volontera u slučaju prirodnih katastrofa.
Drugi dan treninga s fokusom na konkretan rad s djecom i mladima obuhvatio je psihosocijalne aspekte krize i nivoe podrške, upoznavanje karakteristika krize, traumatske reakcije djece i mladih u slučaju prirodnih katastrofa, ishode nakon kriznih događaja, PTSP simptome kod djece i adolescenata, te važnost igre u procesu oporavka. Ukazujući na osnovne ciljeve psihološke pomoći nakon kriza, dr. Amra Delić dala je opće smjernice i upute o pravilnom načinu komunikacije s odraslima i djecom, naglašavajući nenametljiv i suosjećajan pristup.
Koordinatorica Unije studenata u Tuzli, Irma Ramić, prezentirala je snimke radionica koje su realizovali volonteri educirani na prethodna dva održana treninga. Prikazani materijal ohrabrio je i podstaknuo mlade volontere da u potpunosti iskažu volonterizam i aktivizam koristeći znanje, lične kvalitete i sposobnosti. Na taj način, volonteri doprinose rješavanju mnogih problema uzrokovanih prošlogodišnjim poplavama i klizištima u BiH.