Juli2015

TPO FONDACIJA SUDJELOVALA NA STRIPITI FESTIVALU 2015

Udruženje Drugi ugao je na STRIPITI Festu predstavio najnoviju strip produkciju dostupnu u BiH i šire. Na ovogodišnjem STRIPITI Festu, TPO Fondacija se predstavila sa stripovima NIRA 2014 i Bauk FemiNauk sa preko 20 stripova. Koordinatorica projekta IKDE Melika Šahinović, je pored drugih izlagača tradicionalnog i inovativnog stripa predstavila aktivnosti fondacije i dvogodišnji rad na stripu kao izražajnoj formi koja komunicira različite poruke isprepletene slikama i riječima koje potiče na učenje, promišljanje i rad te spajaju kreativnost i građanski aktivizam. Autorica Elma Softić-Kaunitz i autor teksta Pavle Kaunitz su predstavili ideju o nastanku junakinje Nire kao i dvogodišnji rad na ukupno deset priča stripa Nira. Bauk FemiNauk je predstavljen kroz dvije edicije 2014. i 2015. godine

koji kroz duhovite stripovske situacije izazivaju ljude da propituju predrasude o feminizmu, rodnoj ravnopravnosti i poziciji žena u savremenom bh. društvu.
Prisutnim su predstavljeni budući planovi TPO Fondacije, koji se prvenstveno odnose na izdanje drugog broja stripa NIRA, knjigu o deset priča junakinje Nire, nastavak rada na drugoj ediciji stripa Bauk FemiNauk i skoroj publikaciji kolumna o stereotipima u rodnoj ravnopravnosti.
Na ovogodišnjem STRIPITI Festu TPO Fondacije je sa stripom NIRA prikupljala donaciju namijenjenu doštampavanju tiraža radi dodjele stripova srednjim školama širom BiH. Izložba stripa se nastavlja u Umjetničkoj galeriji BiH, koja će trajati do 25. jula.