Septembar 2015

PROMOCIJA STRIPA „NIRA“ I RADIONICA ZA MLADE U TRAVNIKU

TPO Fondacija Sarajevo je u sklopu projekta „Inicijativa za kreativni dijalog i edukaciju“ (IKDE) održala radionicu za mlade u Osnovnoj školi „Kalibunar“ 18. rujna 2015. Učesnici radionice su bili učenici i učenice osmog i devetog razreda osnovne škole. Predavačica Monja Šuta-Hibert je kroz kreativan način i interaktivnu komunikaciju potakla mlade na promišljanje o angažiranoj umjetnosti i važnosti kritičkog mišljenja. U sklopu radionice u

Travniku, predstavljen je i strip „Nira“ te je korišten kroz vježbe u radu s djecom. U navedenoj vježbi, učesnici/ce su se postavili u ulogu junakinje Nire i ulogu Une, talentirane djevojčice koju roditelji planiraju ispisati iz osnovne škole zbog nedostatka materijalnih sredstava. Posebna važnost posvećena je građanskom aktivizmu, te promociji i zaštiti ljudskih prava.