Septembar 2015

PROMOCIJA STRIPA „NIRA“ I RADIONICA ZA MLADE U VISOKOM

TPO Fondacija Sarajevo je 22. rujna 2015. realizirala radionicu za mlade, uz promociju stripa „Nira“ u Gimnaziji „Visoko“, u Visokom. Radionica za učenike prvog i drugog razreda srednje škole realizirana je u okviru projekta „Inicijativa za kreativni dijalog i edukaciju“ (IKDE). Predavačica Elvira Baručija je kroz interaktivno predavanje i organizirane vježbe razgovarala s mladima o njihovom stavovima i znanju o angažiranoj umjetnosti i građanskom aktivizmu. Mladi su u toku radionice u Visokom iznijeli svoja iskustva pozitivnog djelovanja u svojim lokalnim

zajednicama, kao i stavove o postojećim problemima s kojima se svakodnevno susreću u svojoj zajednici. Učenici/ce su se također upoznali sa stripom „Nira“ i imali priliku podijeliti svoje mišljenje o situacijama u kojima se našla naša junakinja Nira. Učesnici/ce radionice su zaključili da svaka osoba treba imati jednake mogućnosti za promjene te da smo svi dužni aktivirati se i djelovati radi uspostavljanja kvalitetnijeg i boljeg okruženja za rad i razvoj mladih ljudi, kao i cjelokupne zajednice.