Septembar 2015

PROJEKT SVJETSKI ETOS U ŠKOLI: ODRŽAN DRUGI TRENING NASTAVNIKA/CA U TUZLANSKOM KANTONU

U okviru projekta „Svjetski etos u školi: Integracija svjetskog etosa u odgojno-obrazovne strukture i procese u Bosni i Hercegovini“, iza kojeg je svojom stručnom i financijskom pomoći stala Zaklada svjetskog etosa iz Tübingena, održana je druga obuka nastavnika/ca u Tuzlanskom kantonu u subotu i nedjelju 12. i 13. 09. 2015. u Tuzli u hotelu „Miris dunja 88“. Alen Kristić, Monja Šuta-Hibert i Ivana Krstanović – stručni tim TPO Fondacije iz

Sarajeva – predstavili su nastavnicima/ama projekt svjetskog etosa te radili na demonstraciji dvostrukih sati. Na treningu su bili prisutni: 19 nastavnika/ca i pedagoga/ica, program direktorica TPO Fondacije Zilka Spahić-Šiljak, te stručni savjetnik za obrazovanje Pedagoškog zavoda TK, Izet Numanović, koji je drugi dan održao predavanje na temu „Korespodencija odnosa Etos-obrazovni sistem/i“.

Alen Kristić je nastavnike/ce uveo u sam pojam etosa te koncepciju svjetskog etosa čiji je tvorac katolički teolog Hans Küng koji potiče na zalaganje oko obuhvatnog mira i održivog pomirenja naroda te tvrdi da nema preživljavanja bez svjetskog etosa te zahtijeva koaliciju vjernika i nevjernika. Postanak ideje svjetskog etosa usko je povezan sa svjetskim religijama, ali se svjetski etos razumijeva kao etička

osnova koja onkraj religija uključuje humanistički etos bez religijskog utemeljenja. Projekt svjetskog etosa zapravo teži za mirom između religija, kultura i nacija na temelju nekoliko zajedničkih i osnovnih etičkih vrijednosti, mjerila i stavova, što je i u skladu s životnim credom Hansa Künga: „Nadam se jedinstvu između crkava. Nadam se miru između religija. Nadam se zajedništvu između nacija.“

Alen Kristić je održao predavanja na teme „Svjetski etos: Kućni red globaliziranog svijeta“, „Svjetski etos – židovsko, kršćansko, islamsko i filozofijsko utemeljenje“, „Svjetski etos u BiH – kontekstualizacija i primjene“, te „Svjetski etos naspram suvremenih izazova“. Monja Šuta-Hibert održala je predavanje „Svjetski etos kao pedagoški projekt“, prikazala video „The Lie We Live“ i kratki film „The Hate Machine“, te zajedno s Ivanom Krstanović radila na demonstraciji četiri dvostruka sata. Nakon svakog dvostrukog sata urađeno je duplo zaključivanje te osvrt na sve dimenzije realizacije tog dvostrukog sata. Također, Ivana Krstanović jepredstavila Inicijativu ETOS (Inicijativa

za etičku, transkulturnu i obrazovnu suradnju), što je zapravo jedinstvena bh. platforma čije će aktivnosti i multimedijalni sadržaji biti u službi kulture obrazovanja, učenja i življenja, a koja nastoji potaknuti integriranje različitih edukativnih materijala i metodologija rada iz oblasti etike u što više školskih predmeta te stjecanje i unaprijeđivanje određenih kompetencija nastavnika/ca, pedagoga/gica i socijalnih radnika/ca na polju etike, edukacije o univerzalnim etičkim vrijednostima i međureligijskih kompetencija kroz interaktivne radionice, online platformu „etos.ba“ i medijsku pedagogiju.

Opći cilj treninga „Svjetski etos pod školskim krovom“ zapravo je upoznavanje nastavnika/ca srednjih škola sa svjetskim etosom te njihovo osposobljavanje da načela i vrijednosti svjetskog etosa na stručan i sustavan način posreduju svojim učenicima i učenicama. Obuka je realizirana uz suglasnost Ministarstva obrazovanja, nauke,

kulturei sporta Tuzlanskog kantona, a uključen je i Pedagoški zavod Tuzlanskog kantona prema preporuci ministra, prof. dr. Mirsada Kunića. Učesnici su dobili certifikate da su uspješno završili dvodnevnu obuku – nastavna cjelina „Svjetski etos u školi“.