Oktobar 2015

PROMOCIJA STRIPA „NIRA“ I RADIONICA ZA MLADE U SREBRENIKU

TPO Fondacija je u okviru projekta „Inicijativa za kreativni dijalog i edukaciju“ (IKDE) organizovala radionicu 28. 10. 2015. u Mješovitoj srednjoj školi „Srebrenik“ u Srebreniku. Radionica je organizovana u biblioteci srednje škole uz podršku i pomoć bibliotekarke Željke Banović. Predavačica i koordinatorica, Monja Šuta-Hibert, je s mladima razgovarala o angažiranoj umjetnosti te građanskim pravima i dužnostima građana Bosne i

Hercegovine. U sklopu radionice predstavljen je strip „Nira“, kao jedinstven primjer angažirane umjetnosti. Junakinja Nira je mlada građanska aktivistica koja se bori za prava onih koji su nemoćni i/ili onih koji nisu upoznati sa svojim pravima. Kroz realizaciju radionice, učenici se pozivaju da promišljaju o građanskim pravima i da budu aktivniji članovi svoje lokalne, a i šire zajednice.