Oktobar 2015

PROMOCIJA STRIPA „NIRA“ I RADIONICA ZA MLADE U ŽIVINICAMA

TPO Fondacija je 28. 10. 2015. realizovala radionicu za mlade u okviru projekta „Inicijativa za kreativni dijalog i edukaciju“ (IKDE) u Gimnaziji Živinice, u Živinicama. Učenicima i biblioteci škole je podijeljen strip „Nira“, u kojem su predstavljeni problemi s kojima se suočava mlada i talentirana aktivistkinja Nira. Predavačica Elvira Baručija je s mladima razgovarala o angažiranoj umjetnosti i o građanskim pravima i dužnostima mladih u Bosni i Hercegovini. Učenici su analizirali problemsku situaciju prikazanu u stripu „Nira“ i pokušali naći

rješenje za predstavljeni problem. U stripu „Nira“ je predstavljeno više situacija gdje su građanima ugrožena osnovna ljudska prava, kao i način na koji mi sami možemo reagovati kada su naša prava narušena. TPO Fondacija nastoji da pomoću stripa „Nira“ približi učenicima tematiku ljudskih prava i angažiranu umjetnost, kao umjetničku formu pomoću koje možemo verbalizirati poteškoće i probleme našeg društva, te promovisati pozitivne primjere iz naše okoline.