Oktobar 2015

PROJEKT SVJETSKI ETOS U ŠKOLI: ODRŽAN TREĆI TRENING NASTAVNIKA/CA U TUZLANSKOM KANTONU

U okviru projekta „Svjetski etos u školi: Integracija svjetskog etosa u odgojno-obrazovne strukture i procese u Bosni i Hercegovini“, iza kojeg je svojom stručnom i financijskom pomoći stala Zaklada svjetskog etosa iz Tübingena, održana je treća obuka nastavnika/ca u Tuzlanskom kantonu u subotu i nedjelju 03. i 04. 10. 2015. u Tuzli u hotelu „Miris dunja 88“. Alen Kristić, Monja Šuta-Hibert i

Ivana Krstanović – stručni timTPO Fondacije iz Sarajeva – predstavili su nastavnicima/ama projekt svjetskog etosa te radili na demonstraciji dvostrukih sati. Na treningu su bili prisutni: 20 nastavnika/ca i pedagoga/ica i stručni savjetnik za obrazovanje Pedagoškog zavoda TK, Izet Numanović, koji je drugi dan održao predavanje na temu „Korespodencija odnosa Etos-obrazovni sistem/i“.

Alen Kristić je nastavnike/ce uveo u sam pojam etosa te koncepciju svjetskog etosa čiji je tvorac katolički teolog Hans Küng koji potiče na zalaganje oko obuhvatnog mira i održivog pomirenja naroda. Pod svjetskim etosom se ne misli na novu svjetsku ideologiju niti na jedinstvenu svjetsku religiju s onu stranu svih postojećih religija, a pogotovo ne na vladavinu jedne religije nad svima drugima. Pod svjetskim etosom se zapravo misli na temeljni konsenzus s obzirom na postojeće obvezujuće vrijednosti, neporeciva mjerila i temeljne osobne stavove. Koncepcija svjetskog etosa počiva na dva nosiva stupa, i to na načelu ljudskosti: „Sa svakim

čovjekom mora se postupati ljudski a ne neljudski.“, te na načelu uzajamnosti odnosno „zlatnom pravilu“: „Ne čini drugom ono što ne želiš da drugi čini tebi.“ Također, tu su i četiri neopozive smjernice svjetskog etosa: dobrovoljno se obvezati na kulturu nenasilja i strahopoštovanja svekolikog života; dobrovoljno se obvezati na kulturu solidarnosti i pravednog gospodarskog poretka; dobrovoljno se obvezati na kulturu tolerancije i život u istiniljubivosti; dobrovoljno se obvezati na kulturu ravnopravnosti i partnerstva muškarca i žene, roditelja i djece.

Alen Kristić je održao predavanja na teme „Svjetski etos: Kućni red globaliziranog svijeta“, „Svjetski etos – židovsko, kršćansko, islamsko i filozofijsko utemeljenje“, „Svjetski etos u BiH – kontekstualizacija i primjene“, te „Svjetski etos naspram suvremenih izazova“. Monja Šuta-Hibert je zajedno s Ivanom Krstanović radila na demonstraciji četiri dvostruka sata. Nakon svakog dvostrukog sata urađeno je duplo zaključivanje te osvrt na sve dimenzije realizacije tog dvostrukog sata. Također, Ivana Krstanović je predstavila Inicijativu ETOS (Inicijativa za etičku, transkulturnu i obrazovnu

suradnju), što je zapravo jedinstvena bh. platforma čije će aktivnosti i multimedijalni sadržaji biti u službi kulture obrazovanja, učenja i življenja, a koja nastoji potaknuti integriranje različitih edukativnih materijala i metodologija rada iz oblasti etike u što više školskih predmeta te stjecanje i unaprijeđivanje određenih kompetencija nastavnika/ca, pedagoga/gica i socijalnih radnika/ca na polju etike, edukacije o univerzalnim etičkim vrijednostima i međureligijskih kompetencija kroz interaktivne radionice, online platformu „etos.ba“ i medijsku pedagogiju.

Opći cilj treninga „Svjetski etos pod školskim krovom“ zapravo je upoznavanje nastavnika/ca srednjih škola sa svjetskim etosom te njihovo osposobljavanje da načela i vrijednosti svjetskog etosa na stručan i sustavan način posreduju svojim učenicima i učenicama. Obuka je realizirana uz suglasnost Ministarstva obrazovanja, nauke,

kulture i sporta Tuzlanskog kantona, a uključen je i Pedagoški zavod Tuzlanskog kantona prema preporuci ministra, prof. dr. Mirsada Kunića.
Učesnici su dobili certifikate da su uspješno završili dvodnevnu obuku – nastavna cjelina „Svjetski etos u školi“.