Oktobar 2015

PROJEKT SVJETSKI ETOS U ŠKOLI: ODRŽAN ČETVRTI TRENING NASTAVNIKA/CA U TUZLANSKOM KANTONU

Četvrta obuka nastavnika/ca u okviru projekta „Svjetski etos u školi: Integracija svjetskog etosa u odgojno-obrazovne strukture i procese u Bosni i Hercegovini“ u Tuzlanskom kantonu održana je u subotu i nedjelju 10. i 11. 10. 2015. u Tuzli u hotelu „Miris dunja 88“. Stručni tim TPO Fondacije iz Sarajeva, Alen Kristić, Monja Šuta-Hibert i Ivana Krstanović, predstavili su nastavnicima/ama projekt svjetskog etosa te radili na demonstraciji dvostrukih sati. Na treningu su bili prisutni: 22 nastavnika/ce i stručni savjetnik za obrazovanje Pedagoškog zavoda TK, Izet Numanović, koji je drugi dan održao

predavanje na temu „Korespodencija odnosa Etos-obrazovni sistem/i“. Drugi dan su nam se također pridružile programska direktorica TPO Fondacije, Zilka Spahić-Šiljak, te profesorica s Državnog univerziteta Arizone, Marci Lee Schoenberg, koja podučava Bibliju kroz umjetnost, etiku, ljudsko seksualno ponašanje, židovstvo, razvoj djeteta, te povezanost hebrejske i kršćanske biblije. Marci Lee Schoenberg dala je svoj doprinos i svjetskom etosu i održala predavanje „Osnovni postulati etike u judaizmu“.

Alen Kristić je nastavnike/ce uveo u sam pojam etosa te koncepciju svjetskog etosa čiji je tvorac katolički teolog Hans Küng koji pod svjetskim etosom zapravo misli na temeljni konsenzus s obzirom na postojeće obvezujuće vrijednosti, neporeciva mjerila i temeljne osobne stavove. Koncepcija svjetskog etosa počiva na dva nosiva stupa, i to na načelu ljudskosti: „Sa svakim čovjekom mora se postupati ljudski a ne neljudski.“, te na načelu uzajamnosti odnosno „zlatnom pravilu“: „Ne čini drugom ono što ne želiš da drugi

čini tebi.“ – što bi trebala biti neopoziva i bezuvjetna norma za sva životna područja, za obitelj i zajednice, za rase, nacije i religije. Također, tu su i četiri neopozive smjernice svjetskog etosa: dobrovoljno se obvezati na kulturu nenasilja i strahopoštovanja svekolikog života; dobrovoljno se obvezati na kulturu solidarnosti i pravednog gospodarskog poretka; dobrovoljno se obvezati na kulturu tolerancije i život u istiniljubivosti; dobrovoljno se obvezati na kulturu ravnopravnosti i partnerstva muškarca i žene, roditelja i djece.

Alen Kristić je održao predavanja na teme „Svjetski etos: Kućni red globaliziranog svijeta“, „Svjetski etos – židovsko, kršćansko, islamsko i filozofijsko utemeljenje“, „Svjetski etos u BiH – kontekstualizacija i primjene“, te „Svjetski etos naspram suvremenih izazova“, te prikazao kratki video „Laž koju živimo“. Monja Šuta-Hibert je održala predavanje „Svjetski etos kao pedagoški projekt“ te zajedno s Ivanom Krstanović radila na demonstraciji četiri dvostruka sata. Nakon svakog dvostrukog sata urađeno je duplo zaključivanje te osvrt na sve dimenzije realizacije tog dvostrukog sata. Također, Ivana Krstanović je predstavila

Inicijativu ETOS (Inicijativa za etičku, transkulturnu i obrazovnu suradnju), što je zapravo jedinstvena bh. platforma čije će aktivnosti i multimedijalni sadržaji biti u službi kulture obrazovanja, učenja i življenja, a koja nastoji potaknuti integriranje različitih edukativnih materijala i metodologija rada iz oblasti etike u što više školskih predmeta te stjecanje i unaprijeđivanje određenih kompetencija nastavnika/ca, pedagoga/gica i socijalnih radnika/ca na polju etike, edukacije o univerzalnim etičkim vrijednostima i međureligijskih kompetencija kroz interaktivne radionice, online platformu „etos.ba“ i medijsku pedagogiju.

Opći cilj treninga „Svjetski etos pod školskim krovom“ zapravo je upoznavanje nastavnika/ca srednjih škola sa svjetskim etosom te njihovo osposobljavanje da načela i vrijednosti svjetskog etosa na stručan i sustavan način posreduju svojim učenicima i učenicama. Obuka je realizirana uz suglasnost Ministarstva obrazovanja,nauke, kulture i sporta Tuzlanskog kantona, a uključen je i

Pedagoški zavod Tuzlanskog kantona prema preporuci ministra, prof. dr. Mirsada Kunića. Učesnici su dobili certifikate da su uspješno završili dvodnevnu obuku – nastavna cjelina „Svjetski etos u školi“. Ovaj projekt je stručnom i financijskom pomoći podržala Zaklada svjetskog etosa iz Tübingena.