Oktobar 2015

PROJEKT SVJETSKI ETOS U ŠKOLI: ODRŽAN PETI TRENING NASTAVNIKA/CA U TUZLANSKOM KANTONU

Peta i posljednja obuka nastavnika/ca u okviru projekta „Svjetski etos u školi: Integracija svjetskog etosa u odgojno-obrazovne strukture i procese u Bosni i Hercegovini“ za Tuzlanski kanton održana je u subotu i nedjelju 24. i 25. 10. 2015. u Tuzli u hotelu „Miris dunja 88“. Stručni tim TPO Fondacije iz Sarajeva – Alen Kristić, Monja Šuta-Hibert i Ivana

Krstanović – predstavili su nastavnicima/ama projekt svjetskog etosa te radili na demonstraciji dvostrukih sati. Na treningu su bili prisutni: 22 nastavnika/ce i stručni savjetnik za obrazovanje Pedagoškog zavoda TK, Izet Numanović, koji je drugi dan održao predavanje na temu „Korespodencija odnosa Etos-obrazovni sistem/i“.

Alen Kristić je nastavnike/ce uveo u sam pojam etosa te koncepciju svjetskog etosa čiji je tvorac katolički teolog Hans Küng koji pod svjetskim etosom zapravo misli na temeljni konsenzus s obzirom na postojeće obvezujuće vrijednosti, neporeciva mjerila i temeljne osobne stavove. Svjesni smo da religije ne mogu riješiti ekološke, gospodarske, političke i socijalne probleme na ovoj Zemlji, ali zato mogu postići ono što se očito ne može postići isključivo ekonomskim, planovima, političkim programima ili pravnim propisima:

promjenu čovjekovog nutarnjeg stava, cjelokupnog mentaliteta, baš „srca“ i zaokretod pogrešnog puta u smjeru novog stava spram života. Nema sumnje u to da su čovječanstvu potrebne društvene i ekološke reforme, ali ništa manje od toga i duhovna obnova. Upravo je to razlog zašto svjetski etos želi podsjetiti na neporecive i bezuvjetne norme. One za ljude ne trebaju predstavljati okove nego pomagala i oslonce pri neprestanom pronalaženju i ostvarivanju životnog usmjerenja i životnih vrijednosti, životnih stavova i životnog smisla.

Alen Kristić je održao predavanja na teme „Svjetski etos: Kućni red globaliziranog svijeta“, „Svjetski etos – židovsko, kršćansko, islamsko i filozofijsko utemeljenje“, „Svjetski etos u BiH – kontekstualizacija i primjene“, te „Svjetski etos naspram suvremenih izazova“, te prikazao kratki video „Laž koju živimo“. Monja Šuta-Hibert je održala predavanje „Svjetski etos kao pedagoški projekt“ te zajedno s Ivanom Krstanović radila na demonstraciji četiri dvostruka sata. Nakon svakog dvostrukog sata urađeno je duplo zaključivanje te osvrt na sve dimenzije realizacije tog dvostrukog sata. Također, Ivana Krstanović je predstavila

Inicijativu ETOS (Inicijativa za etičku, transkulturnu i obrazovnu suradnju), što je zapravo jedinstvena bh. platforma čije će aktivnosti i multimedijalni sadržaji biti u službi kulture obrazovanja, učenja i življenja, a koja nastoji potaknuti integriranje različitih edukativnih materijala i metodologija rada iz oblasti etike u što više školskih predmeta te stjecanje i unaprijeđivanje određenih kompetencija nastavnika/ca, pedagoga/gica i socijalnih radnika/ca na polju etike, edukacije o univerzalnim etičkim vrijednostima i međureligijskih kompetencija kroz interaktivne radionice, online platformu „etos.ba“ i medijsku pedagogiju.

Opći cilj treninga „Svjetski etos pod školskim krovom“ zapravo je upoznavanje nastavnika/ca srednjih škola sa svjetskim etosom te njihovo osposobljavanje da načela i vrijednosti svjetskog etosa na stručan i sustavan način posreduju svojim učenicima i učenicama. Obuka je realizirana uz suglasnost Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta Tuzlanskog kantona,a uključen je i

Pedagoški zavod Tuzlanskog kantona prema preporuci ministra, prof. dr. Mirsada Kunića. Učesnici su dobili certifikate da su uspješno završili dvodnevnu obuku – nastavna cjelina „Svjetski etos u školi“. Ovaj projekt je stručnom i financijskom pomoći podržala Zaklada svjetskog etosa iz Tübingena.