Oktobar 2015

PROMOCIJA STRIPA „NIRA“ I RADIONICA ZA MLADE U ŽELJEZNOM POLJU

TPO Fondacija je organizovala i realizovala radionicu „Nirini izazovi“, u okviru projekta „Inicijativa za kreativni dijalog i edukaciju“ (IKDE). Radionica je realizovana u osnovnoj školi „Abdulvehab Ilhamija“, u Željeznom polju, 12.10.2015. Radionici su prisustvovali učenici i učenice osnovne škole, koji su članovi likovne sekcije. Predavačica, Elvira Baručija,

je kroz kreativne i interaktivne metode razgovarala sa učenicima o angažiranoj umjetnosti, aktivizmu i građanskim pravima. Kroz radionicu učenici su pozvani da spoznaju važnost kritičkog razmišljana, kreiranja vlastitih stavova i poznavanja vlastitih prava i odgovornosti.

Na radionici je predstavljen strip „Nirini izazovi“, pri čemu su učenici upoznati s junakinjom Nirom, njenim aktivizmom i borbom za ostvarivanje ljudskih prava. Učenici su bili pozvani da se postave u ulogu Nire i da svojim kreativnim idejam pokušaju naći

drugačije rješenje za situacijski problem, prikazan u stripu. Glavni cilj radionice je bio da učenici budu potaknuti na razmišljanje o ljudskim pravima i građanskom aktivizmu mladih ljudi u Bosni i Hercegovini.