Novembar 2015

RADIONICA "ZAŠTO ČEKAŠ?" U SREBRENIKU

27. 11. '15 u Srebreniku je održana radionica „Zašto čekaš?“ u sklopu međunarodne kampanje „16 dana aktivizma protiv rodno zasnovanog nasilja“. Radionicu su radile Monja Šuta- Hibert i Elvira Baručija, projektna koordinatorica i asistentica TPO Fondacije. Mladi su ovom prilikom mogli čuti što se

podrazumijeva pod pojmom „nasilje“ i kako imati nultu toleranciju za isto. Kroz segmente psiho-drame su mogli osjetiti kako se žrtva nasilja osjeća i s čim se sve suočava (stid, stigma, nerazumijevanje okoline, nedovoljna podrška, strah, itd.)

Na kraju radionice su mladi mogli reći svoje mišljenje i načine kako pridonijeti borbi protiv nasilja počevši rečenicom: „Šutnju i čekanje ću prekinuti tako što ću...“ Inače, moto ovogodišnje kampanje TPO Fondacije povodom 16 dana aktivizma protiv

rodnozasnovanog nasilja jeste „Zašto čekaš“, tj. zašto ne prekinemo šutnju i čekanje, te se suočimo na pravi način s problemom nasilja i pokažemo nultu toleranciju za isto.