Decembar 2015

RADIONICA "ZAŠTO ČEKAŠ?" U PodlugovIma

01.12.2015. u Podlugovima, u JU OŠ „ Podlugovi“ je održana radionica „Zašto čekaš?“ u sklopu međunarodne kampanje „16 dana aktivizma protiv rodno zasnovanog nasilja“. Radionicu su vodile projektne asistentice TPO Fondacije, Elvira Baručija i Jasmina Šarenkapa. Na radionici su sudjelovali učenici i učenice navedene škole, a imali su priliku čuti što to sve nasilje podrazumijeva, kako imati nultu toleranciju prema istom te su dobili uvid u linkove za daljnje istraživanje i edukaciju. Potom su napravili distinkciju između spola i roda, te kroz segmente psiho-drame su se mogli staviti u kožu žrtve nasilja i osjetiti s čim se svaka žrtva nasilja

suočava (sram, nerazumijevanje, neprihvaćanje okoline, strah, nedovoljna podrška, itd.). Radionica je prigodno okončana porukama učenika/ca koje su počinjale ovako: „Šutnju i čekanje ću prekinuti tako što ću…“
„Zašto čekaš?“ je moto ovogodišnje kampanje koju TPO Fondacija Sarajevo tradicionalno obilježava u sklopu međunarodne kampanje „16 dana aktivizma protiv rodno zasnovanog nasilja“ s ciljem podizanja svijesti o tretiranju rodno zasnovanog nasilja, te nasilja općenito kao relevantnog društvenog problema.