Mart 2016

SEMINAR "SVJETSKI ETOS U ŠKOLI" ODRŽAN U ZENICI

"Svjetski etos u školi: Integracija svjetskog etosa u odgojno-obrazovne strukture i procese u Bosni i Hercegovini" je jedan od projekata TPO Fondacije Sarajevo kojim se nastoji integrirati učenje o etičkim vrijednostima u bosanskohercegovačkom obrazovnom sistemu. U skladu s tim, 12. i 13. Marta 2016. je održan seminar "Svjetski etos u školi" u Zenici. Nastavnici/e iz različitih oblasti su imali priliku upoznati se s pojmom i konceptom svjetskog etosa i značaju učenja o etičkim vrijednostima. Riječ je o projektu koji je zasnovan na etičkoj i međureligijskoj dimenziji. Točnije, to je inicijativa koja različitim aktivnostima i sadržajima podiže svijest i nastoji kreirati temeljne zajedničke vrijednosti na nivou različitih društvenih sektora. Ono što se posebno naglašava je usvajanje ključnih etičkih pravila, ekspanzija etike i njen stalni razvoj.

Predstavljena je i online platforma etos.ba na kojoj se nalaze svi sadržaji i pomagala relevantna za integraciju etosa u obrazovne sfere i dalekosežne utjecaje. Kako bi se približio pedagoški aspekt ovog projekta, urađene su demonstracije dvostrukih sati na temu aktuelnih etičkih izazova današnjice. Nakon niza predavanja o začecima, značaju i promociji etičkih vrijednosti, te demonstracije dvostrukih sati, zaključeno je da su stubovi istih posvećenost kulturi nenasilja i poštivanja života, solidarnosti i pravednog ekonomskog poretka, tolerancije i istinoljublja, jednakih prava i partnerstva muškaraca i žena, te potreba za preobrazbom svijesti. Nastavnicima/ama su po završetku seminara dodijeljeni certifikati za uspješno završenu nastavnu cjelinu "Svjetski etos u školi".