Mart 2016

DRUGI SEMINAR "SVJETSKI ETOS U ŠKOLI" ODRŽAN U ZENICI

"Svjetski etos u školi: Integracija svjetskog etosa u odgojno-obrazovne strukture i procese u Bosni i Hercegovini" je jedan od projekata TPO Fondacije Sarajevo kojim se nastoji integrirati učenje o etičkim vrijednostima u bosanskohercegovačkom obrazo- vnom sistemu. U skladu s tim, 19. i 20.03.2016. je održan drugi seminar "Svjetski etos u školi" u Zenici. Nastavnici/e biologije, matematike, elektronike, filozofije, vjeronauka, psihologije, engleskog jezika, sociologije, historije, etike, kemije, bosanskog jezika, demokratije i ljudskih prava su kroz uvodna izlaganja TPO tima saznali nešto više o koncpetima i značenjima svjetskog etosa, njegovi utemeljenima i najvažnijim dokumentima kao što je Deklaracija o svjetskom etosu, ali su također podstaknuti da koriste i druge dokumete ljudskh prava koja grantiraju dignitet ljudske osobe.
Inicijativa etos koju promovira TPO fondacija kroz projekt Svjetskog etosa nastoji iznova naglasiti važnost suradje i partnerstva religijskih i nereligijskih svjetonazora i korištenje svih raspoloživih resursa iz vlastitih tradicija da se dođe do zajedničkog etosa u svakoj zajednici. Cilj ovog projekta nije sinkretizam niti kreiranje neke nadreligije ili nekog novog svjetonazora, niti je cilj kreirati neku novu etiku, već otvaranje srca svakog čovjeka da uozbilji etiče norme i zakone i pokaže spremnost da volju da ih provodi u djelo, posebno je naglasio predavač Alen Kristić.

Anja Maksić je predstavila onlinu platformu etos.ba i objasnila na koji način se mogu korisiti dostupni sadržaji i pomagala relevantna za integraciju etosa u obrazovne sfere i dalekosežne utjecaje, ali i kako se nastavnici mogu registrirati na forum i razmijenjivati svoje ideje i materijele. Monja Šuta - Hibert je posvetila pažnju pedagoškom aspektu ovog projekta, angažirajući prisutne da pripreme demonstraciju dvostrukih sati na temu aktuelnih etičkih izazova današnjice u školama i njihovim lokalnim zajednicama.
Cjelokupan seminar u svom teorijskom i praktičnom dijelu je zaključen sa temeljnim porukama posvećenosti kulturi nenasilja i poštivanja života, solidarnosti i pravednog ekonomskog poretka, tolerancije i istinoljublja, jednakih prava i partnerstva muškaraca i žena.
Certifikati su uručeni svim polaznicima seminara uz brojne druge didaktičke materijale i literaturu koju mogu korisiti da obogate pripremu nastavnih sati sa integracijom Svjetskog etosa.