April 2016

PRVI SEMINAR ''SVJETSKI ETOS U ŠKOLI'' ODRŽAN U MOSTARU

Ukupnost etičnog ponašanja ili kraće etos je bila tema koja je dominirala prošlog vikenda u Studentskom hotelu u Mostaru. Naime, u organizaciji TPO Fondacije iz Sarajeva je održan seminar ''Svjetski etos u školi'' na kojemu su direktori/ce, pedagozi/ginje, nastavnici vjeronauka, filozofije, historije, geografije, tjelesne i zdravstvene kulture i stručnih građevinskih predmeta mogli čuti što sve pod svojim okriljem nudi svjetski etos bh obrazovnom sistemu. Kroz niz predavanja prisutni su mogli vidjeti potencijal, važnost i iskoristivost svjetskog etosa pod školskim krovom kako bi izgrađivali sebe i svoje učenike/ce u otvorenije ličnosti lišene predrasuda i stereotipa.
Kada je u pitanju pedagoški aspekt ovog projekta s nastavnicima/ama su realizirane demonstracije dvostrukih sati, a teme koje su dominirale u istim su se ticale etičkih izazova današnjice.

Predstavljena je i online platforma etos.ba gdje nastavnici/e mogu razmijenjivati svoje ideje, prijedloge i kritike kako bi pronašli zajedničke načine za bolji i moralniji svijet u kojem živimo. Na stranici su dostupne i brojne publikacije koje im mogu olakšati rad na ovoj temi.
Dojmovi nastavnika/ca su bili pozitivni, a najbolje se ogledaju u izjavi jednog od nastavnika: ''Jako je dobro s vremena na vrijeme podsjetiti na bitne nematerijalne stvari u životu, na suživot, etiku, povezanost i zajednički život.'' O seminaru je pisala i Gimnazija Mostar na svojoj web stranici:
http://gimnazijamostar.ba/1671-2/

Svi prisutni su na kraju dobili certifikate, kao i brojne didaktičke materijale koji čine kvalitetnu podlogu za daljnje tkanje priče u bolje i otvorenije sutra.