12-14 Juli 2016

NAJAVA DRUGE MEĐUNARODNE KONFERENCIJE ''TRAUMA, PAMĆENJE I OZDRAVLJENJE NA BALKANU I ŠIRE''

U regiji koja je doživjela ogromno nasilje tokom  tri rata u proteklom stoljeću, ožiljci traume su duboki i međusobno se prožimaju. Višestruka sjećanja nisu jednostavne priče o patnji, nego je riječ o društveno-političkim agendama koje se ogledaju u narativima žrtava.  Sa historijskog stajališta, bol i veliki gubitak koje su iskusile sve strane u ovim oružanim sukobima i represivnim režimima podrazumijevaju činjenicu da su čitavi kolektivi duboko traumatizirani, što pak zahtijeva procese prihvatanja i ozdravljenja.  Ovakva stvarnost, pomiješana sa instrumentalizacijom patnje, stvara društveno-dinamički nedostatak povjerenja, prihvatanja i empatije što je uvjet za kolektivno ozdravljenje. Naprotiv, ovaj začarni krug nasilja i žrtve može samo dovesti do budućih sukoba. Kako bi se mogao započeti proces oporavka ili detraumatizacije prema pravednijem, miroljubivijem i stabilnijem društvu, ono bi prije svega trebalo osvijestiti vlastitu traumu. U tom smislu, potrebno je kreirati društveno okruženje koje će podjedanko uvažavati autentičnost traume pojedinca/pojedinke  kao i kredibilitet traumatičnih narativa određenih grupa. TPO Fondacija i njeni cijenjeni/e partneri/ce će se baviti ovom temom na Drugoj međunarodnoj konferenciji ''Trauma, pamćenje i ozdravljenje na Balkanu i šire'' u periodu od 12. do 14. jula 2016. u prostorijama Katoličkog školskog centra ''Sv. Josip'' u Sarajevu, Bosna i Hercegovina.  Koristeći širok spektar naučnih disciplina, ova konferencija predstavlja zajednički trud znanstvenika/ca i aktivista/tkinja iz Bosne i Hercegovine i inozemstva. Prvi cilj konferencije je je izgradnja mreže aktivista/kinja i znanstvenika/ca koji/e dijele najbolje prakse za psihosocijalni oporavak, detraumatizaciju i ozdravljenje pamćenja. Potom će se uspostaviti arhiva znanja kroz temeljnu analizu rada na izliječenju trauma na Balkanu, što ujedno može poslužiti kao osnova za kreiranje strateških preporuka budućeg rada nevadinih i vladinih organizacija i agencija.
Na osnovu gore navedenih ciljeva, konferencija će proizvesti više rezultata. Nastojat će potaknuti i oblikovati:
• interdisciplinarno učenje koje nadilazi regionalne grupne podjele i to kroz propitivanje postojećih istina konstruiranih od strane prethodnih generacija, te proširiti iste u nove mogućnosti za kolektivno ozdravljenje;

• podizanje svijesti o sveprisutnom aspektu poslijeratnog života: okolnosti povezane sa traumom koje su stalno u toku, od lokalnih do globalnih historijskih, ekonomskih, političkih i kulturalnih stvarnosti;
• procese psihosocijalnog ozdravljenja i ponovno osnaživanje dostojanstva kao dio procesa ozdravljenja. Ova vrsta ozdravljenja zahtijeva javno razmatranje, svjesnu odluku kao i političku volju na svim nivoima društva (vlade, lokalne zajednice i pojedinci/ke) da se iznova i kritički razmatraju esencijalnii segmenti traume, kao i da se potiče zajedničko dijeljenje iskustava vezanih za ovaj fenomen i ekspertizu o njihovim mehanizmima;
• razvoj pravednijih kulturalnih sjećanja, društvene solidarnosti i suradnje širom balkanske regije. Uloga znanstvenika/ca i aktivista/kinja koji/e nisu sa Balkana je da na osnovu vlastite stručnosti i iskustva kroz komparativnost i vanjsku perspektivu potpomognu gore navedeni proces.

Naučni odbor i partneri:
Zilka Spahić Šiljak, Stanford Univerzitet i TPO Fondacija (organizator)
Julianne Funk, Univerzitet u Cirihu  i TPO Fondacija (organizator)
Barry Hart i Katie Mansfield, Centar za pravdu i izgradnju mira, Eastern Mennonite Univerzitet
Al B. Fuertes, New Century College / Škola za analizu sukoba i rezolucija, George Mason Univerzitet y
Alisa Mahmutović, Univerzitet u Zenici
Richard Mollica, Harvard program za izbjegličke traume
Shelly Rambo, Boston Univerzitet
Srđan Sremac, Centar za proučavanje živućih religija, Vrije Universiteit Amsterdam
Vesna Teršelič, Documenta, Centar za suočavanje s prošlošću

Korisni linkovi:
Conference description
Conference brochure
Registration form
More info on conference venue
Airport-Catholic Sch. C. route