Avgust 2016

Video zapisi sa MEĐUNARODNE KONFERENCIJE ''TRAUMA,
PAMĆENJE I OZDRAVLJENJE NA BALKANU I ŠIRE''

Druga međunarodna konferencija ''Trauma, pamćenje i ozdravljenje na Balkanu i šire'' koja je trajala u periodu od 12. do 14. jula 2016. je okupila stručnjake i stručnjakinje iz različitih oblasti koji su pokušali iznaći zajednički modus ili rješenje za duboko istraumatizirana društva u BiH i cijeloj regiji.
Na ovoj stranici su linkovi koji vode do video zapisa prezentacija ucesnika konferencije.

1. DAN – Utorak 12 Juli
Opening & Welcome (Zilka and Julianne)
1. Sinisa Malesevic
2. Tobias Lotter
3. Kristina Hook
4. Heike Karge
5. Heleen Touquet
6. Srđan Sremac
7. Zilka Spahic Siljak
8. Hana Kocan
9. Marie Berry
10. Al Fuertes
11. Dubravko Lovrenovic
12. Maida Bilkic (video uklonjen kao dio neobjavljene doktorske teze: University of Bern 2016)
13. Ruzica Cubela
14. Lea David
15. Vesna Terselic
16. Irma Spahic (Sabiha Husic & Kirsten Weinberg)

2. DAN – Srijeda 13 Juli
1. Victoria Dimitrova
2. Badema Pitic
3. Alma Jeftic
4. Iana Petrus
5. Stephanie C. Edwards
6. Nancy Good i Amela Puljek – Shank
7. Mina Rauschenbach
8. Debora Spini
9. Jessica Smith
10. Rocio A. Auz Garcia
11. Nancy Good (radionica)
12. Katie Mansfield (radionica)
13. Elske Thaden
14. Björn Krondorfer
15. Annemiek Richters
16. Barry Hart
17. Friederike Bubenzer i Marian Tankink
18. Katie Mansfield

3. DAN – Četvrtak 14 Juli
1. Steve Olweean
2. Sccogins Berg
3. Edita Colo Zahirovic
Closing (Zilka and Julianne)