Septembar 2016

SAJAM ŽENSKOG PODUZETNIŠTVA U SJEVERNOJ BiH

TPO Fondacija je prije više od godinu dana započela implementaciju projekta ''Ekonomsko osnaživanje žena kao doprinos izgradnji mira u zajednici'' na područuju općine Orašje, Domaljevac – Šamac i Donji Žabari. Prepoznavši resurse i volju ovdašnjih žena organizirani su seminari i radionice kojima su u fokusu bili mir, ekonomsko osnaživanje žena, učenje o izradi uspješnog biznis plana i nadasve zajednički rad žena iz tri etničke grupe. Nakon prvih nekoliko radionica, odabrano je deset biznis planova, koji uključuju proizvodnju hrane, uzgoj stoke, proizvodnju džemova, sokova i voća, izradu nakita, šivanje narodnih nošnji, umjetnički rad tetoviranja i igraonicu za djecu. Pored toga dobitnice grantova su osmislile i implementirale aktivnosti koje doprinose razvoju mira u zajednici kroz šest projekata koji uključuju dodjelu knjiga područnoj osnovnoj školi u Kostrču sa posebnim fokusom na ženske autorice, likovnu radionicu za žene u svrhu relaksacije i participacije u društvenom životu, predavanje i radionicu o nasilju nad ženama, seminare o zaštiti i očuvanju mentalnog zdravlja žena i dvije tribine o edukaciji i osnaživanju žena u borbi protiv nasilja u porodici.

Ciklus mirovnih aktivnosti zaokružuje se krajem septembra 2016. godine.
Svi odobreni biznis planovi su registrirani kao obrti, a poduzetnice su dobile i povrat uloženih sredstava od općine, pa će to moći iskoristiti za daljnji razvoj svojih obrta a samim tim i svoje ekonomsko osnaživanje. Općina je na temelju Gender akcionog plana (GAP) podržala žensko poduzetništvo i najavila da će i dalje iznalaziti načine kroz poreske olakšice da ženama olakša ulazak u svijet biznisa.

Glavni cilj projekta je ostvaren, poduzetnice su ohrabrene da nastave ulagati u svoje obrte, dobile su potporu lokalnih vlasti, predstavile prve plodove svoga rada, a njihov rad su prepoznali i njihovi/e sugrađani/ke. UŽ ''Posavski cvijet'' koja je formirana u Orašju u okviru ovog projekta, a okuplja žene iz tri grada Sjeverne BiH će nastaviti djelovati kao podrška ženama u ovom kraju i savjetodavno i kroz zajedničku realizaciju budućih projekata, a TPO Fondacija će na svoj način pružati im podršku.