Septembar 2016

TREĆA INTERDISCIPLINARNA UČIONICA U BEOGRADU

Treća interdisciplinarna učionica u Beogradu predstavlja ujedno i posljednju učionicu koje su se implementirale u okviru PILAR programa TPO Fondacije. Studenti/ce su se okupili/e na Filozofskom fakultetu u Beogradu gdje su imali priliku čuti na koje se sve načine tumači historija i kako se građanski aktivirati u svrhu osviještenosti i gledanja historije i njenog utjecaja na sadašnjost i budućnost iz jedne sasvim drugačije perspektive.
U skladu s tim studenti/ce su mogli/e čuti više o zloupotrebi i najmještanju značajnih datuma u historiji jer svi smo vođeni idejom da su barem datumi u historiji nešto što bi trebalo biti tačno. Stvarnost je pak bitno drugačija. Profesorica Stojanović svjedočila je istraživanju koje je radila s kolegama/icama s različitih strana svijeta i gdje su pronađene manipulacije u datumima početaka važnih historijskih događaja. Ista ekipa trenutno radi na projektu pisanja udžbenika koji su historijski tačni i obrađuju teme svjetske i regionalne historije. Gospođa Staša Zajović, suosnivačica organizacije ''Žene u crnom'' predstavila je rad iste kao i načine otpora svakoj vrsti diskriminacije. Prikazana su i dva kratka filma na kojima smo mogli vidjeti protest ispred Narodne skupštine Republike Srbije kada je ova organizacija tražila da se 11. juli proglasi danom žalosti u Srbiji i film o odavanju počasti vukovarskim žrtvama. Profesor Pissari bavio se zaboravljenim i prešućenim holokaustom Roma koji se provodio u europskim zemljama od Prvog svjetskog rata nadalje. Profesori Bešlin i Samardžić su predstavili utjecaj revizionizma i političke upotrebe historije i jezika kao vrhunskog sredstva obmanjivanja ljudi i sijanja razdora. Gospođa Sonja Biserko nas je povela u šetnju različitim dokumentima poput Haške deklaracije koji su doveli do raspada Jugoslavije.

Nakon završenog ciklusa učionica u pripremi je online materijal koji će činiti krunu ovog dijela PILAR programa i na jednom mjestu sumirati utiske i rezultate učionica. Na učionicama je sudjelovalo više od stotinu studenata/ica iz različitih oblasti i u skladu s tim najvažniji rezultat bi zasigurno bio da buduće generacije historičara/ki, lingvista/ičarki, građanskih aktivista/kinja i svih drugih marljivo rade na rasvijetljavanju historijskih istina kao i prevazilaženju imaginarnih razlika.