Septembar 2016

PRVI MODUL TRENINGA ZA TRENERE U OBLASTI
SVJETSKOG ETOSA U ŠKOLI

Ove godine nastavlja se implementacija sada već trogodišnjeg projekta ''Svjetski etos u školi'' TPO Fondacije, a jedna od aktivnosti je edukacija i osposobljavanje budućih edukatora/ica u oblasti svjetskog etosa. Nakon prijavnog procesa i selekcije odabrano je 15 nastavnika/ca koji/e su učestvovali/e na radionicama svjetskog etosa, a oni/e su: Sanela Mesihović, Vanja Ivković, Munevera Rahmanović-Hrbat, Amela Petričević, Mirjana Krešić, Izet Numanović, Mirza Jahić, Sead Gazibegović, Sabahudin Ćeman, Miroslav Bagara, Selvira Mašnić, Muhamed Omazić, Alma Ahmethodžić, Semir Salihović i Amira Kadrispahić.
Prvoga dana predavanja i vježbe iz oblasti andragogije održala je profesorica Mirjana Mavrak sa Filozofskog fakulteta u Sarajevu. Obrađene su razlike u obrazovanju odraslih i djece te primjenjivost različitih metodologija u obrazovanju odraslih. Poslijepodnevni sati bili su posvećeni različitim metodama učenja kod djece, a razgovor o tome sa učesnicima/ama vodila je Monja Šuta-Hibert.
Drugi dan bio je posvećen ljudskim pravima i percepciji istih sa različitih stajališta. Profesor Spahija Kozlić sa Filozofskog fakulteta u Zenici govorio je o ljudskim pravima i filozofiji pravde na primjerima velikih filozofa poput Aristotela i Platona, dok je profesorica Zilka Spahić – Šiljak o istima govorila je iz rodne perspektive. Fra Mile Babić je sa prisutnima razgovarao o osnovim razlikama sekularizma, laicizma i religijskog ustroja jednog društva odnosno države. U drugome dijelu dana Alen Kristić je predstavio ljudska prava sa stajališta tri religije: islama, kršćanstva i židovstva.

Socijalna pravda u religijskom i sekularnom diskursu bila je na rasporedu posljednjeg dana. Emina Abrahamsdotter ponudila je tumačenje ovoga fenomena na nekoliko nivoa i davanjem primjera iz evropske i američke tradicije. Uslijedila je diskusija sa učesnicima/ama koji/e su uzimali/e primjere različite socijalne (ne)pravde poput boračkih prava, prava djece na obrazovanje, zdravstvenu zaštitu i  prava manjina. Alen Kristić predstavio je temeljne koncepte socijalne pravde koji su prisutni u tri monoteističke religije.

Tokom ovog obrazovnog programa učesnici/e su također imali/e priliku vidjeti i upoznati se sa različitim aspektima bosanskohercegovačke baštine koja se čuva u franjevačkom samostanu u Visokom. Posjetili/e su knjižnicu koja broji 65 000 primjeraka knjiga i 20 000 časopisa, lapidarij, etnološki muzej i crkvu te upoznali se sa historijom i nastajanjem ovih impresivnih zbirki. Sljedeći obrazovni ciklus je dogovoren za mjesec decembar 2016. kada će novi set tema biti obrađivan.