Oktobar 2016

PRVI SET RADIONICA IZ OBLASTI MEDIJSKE PEDAGOGIJE

12. i 13.10.2016. održan je prvi set radionica iz oblasti medijske pedagogije koji se provodi u sklopu trogodišnjeg projekta TPO Fondacije pod nazivom ''Prevencija i smanjenje nasilja u školama''. Prvi set radionica održan je Tuzli sa 20 nastavnika/ca. Cilj radionica je bio da se nastavnici i nastavnice upoznaju sa osnovama filmske i video naracije, savladavanja osnovnih tehnika korištenja audio i video tehnologija potrebnih za snimanje kratkih filmova i video radova, te filmskih žanrova:

kratki dokumentarni film i kratki video rad, tzv. "social spot", poznavanja open source programa namijenjenih za montažu kao i osnovama elemenata montaže i kadriranja. Idejna vodilja ovih radionica je ne samo upoznavanje nastavnika i nastavnica sa dostupnom video i audio tehnologijom u službi obrazovanja, već ujedno i kreiranje uvjeta i izvora informacija koji će kasnije tokom ali i mimo realizacije ovog projekta ostati u službi pedagoškog rada sa trenutačnim ali i budućim učenicima i učenicama.