Oktobar 2016

DRUGI SET RADIONICA IZ OBLASTI MEDIJSKE PEDAGOGIJE

19. i 20.10.2016. održan je drugi set radionica iz oblasti medijske pedagogije koji se provodi u sklopu trogodišnjeg projekta TPO Fondacije pod nazivom ''Prevencija i smanjenje nasilja u školama''. Prvi set radionica održan je Tuzli sa 20 nastavnika/ca. Cilj radionica je bio da se nastavnici i nastavnice upoznaju sa osnovama filmske i video naracije, savladavanja osnovnih tehnika korištenja audio i video tehnologija potrebnih za snimanje kratkih filmova i video radova, te filmskih žanrova: kratki dokumentarni film i kratki video rad, tzv. "social spot", poznavanja open source programa namijenjenih za montažu kao i osnovama elemenata montaže i kadriranja.

Idejna vodilja ovih radionica je ne samo upoznavanje nastavnika i nastavnica sa dostupnom video i audio tehnologijom u službi obrazovanja, već ujedno i kreiranje uvjeta i izvora informacija koji će kasnije tokom ali i mimo realizacije ovog projekta ostati u službi pedagoškog rada sa trenutačnim ali i budućim učenicima i učenicama.
Materijal koji nastane prilikom ovih radionica također će biti korišten  prilikom obilježavanja ovogodišnje međunarodne kampanje 16 dana aktivizma protiv rodno zasnovanog nasilja.