Novembar 2016

DRUGI SET RADIONICA IZ OBLASTI,MEDIJSKE
PEDAGOGIJE U MOSTARU

Drugi set radionica iz oblasti medijske pedagogije u Mostaru održan je 03. i 07.11.2016. Pomenute radionice imaju za cilj da se nastavnici i nastavnice upoznaju sa osnovama filmske i video naracije, savladaju osnovne tehnike korištenja audio i video tehnologija potrebnih za snimanje kratkih filmova i video radova, filmskih žanrova poput kratkog dokumentarnog filma i kratkog video rada, tzv. ''social spota'', da se upoznaju sa open source programima namijenjenim za montažu kao i osnovama elemenata montaže i kadriranja. Ideja vodilja ovih radionica je ne samo upoznavanje nastavnika i nastavnica sa dostupnom video i audio tehnologijom u službi obrazovanja, već ujedno i kreiranje uvjeta i izvora informacija koji će kasnije tokom, ali i mimo realizacije ovog projekta ostati u službi pedagoškog rada sa trenutačnim i budućim učenicima i učenicima.

Ove radionice predstavljaju uvertiru u trogodišnji projekt čiji je cilj prevencija i smanjenje nasilja u školama kao i jedan vid promišljanja o ovome duboko ukorijenjenome problemu u cjelokupnom društvu.
Filmovi proizašli iz ovih radionica koristit će se tijekom međunarodne kampanje ''16 dana aktivizma protiv rodno zasnovanog nasilja'' kao i budućim poduhvatima kada je riječ o nasilju u školama i društvu općenito.