Januar 2017

ANTISTRES SEMINARI ZA NASTAVNIKE OSNOVNIH ŠKOLA


U okviru projekta ''Vršnjačko i rodno zasnovano nasilje'' TPO Fondacija je u saradnji sa Ministarstvom za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo, a uz podršku Norveške vlade organizirala prvi trodnevni antistres seminar za nastavnike i pedagoge deset osnovnih škola. Cilj seminara je osnažiti  nastavnike i pedagoge kako bi bolje razumjeli razornu moć stresa i ovladali tehnikama i strategijama upravljanja stresom. Velika su očekivanja od nastavnika i pedagoga i velika je odgovornost na njima da u svom školskom kolektivu preveniraju vršnjačko i druge oblike nasilje i da adekvatno reagiraju na posljedice nasilja. Roditelji, djeca, uprava škole i cijela zajednica traže od nastavnika i pedagoga da budu na visini svog zadatka a istovremeno se vrlo malo vodi računa o njihovim potrebama i njihovom psihosocijalnom stanju.
Nastavnici i pedagozi su i roditelji i susreću se sa egzistencijalnim i zdravstvenim problemima kao o drugi građani i građanke, a rade vrlo odgovoran i težak posao podučavanja i odgajanja. Oni treba da budu uzori svojim učenicima i da utječu pozitivno na njihov razvoj ličnosti, a to mogu samo ako su zdravi i ako imaju psihosocijalnu podršku i razumijevanje. Kako bi nastavnici mogli adekvatno odgovoriti zahtjevima koji se pred njih postavljaju, potrebno im je osigurati dodatnu psihosocijalnu podršku, koja nije važna samo njima, nego i učenicima i njihovim roditeljima, školama u kojim su zaposleni, te cijeloj društvenoj zajednici. Seminar je vodila Amra Delić (uposlenica Klinike za psihijatriju i psihoterapiju Medicinskog fakulteta Greifswald - Njemačka i istrazivačica EU Marie Sklodowska Curie Action "Children born of war"), specijalistkinja neuro- pshijatrije, sa dugogodišnjim kliničkim iskustvom iz oblasti psihotraumatologije, socijalne traume, prevencije mentalnog zdravlja, i nasilja nad ženama.
O aktivnostima i projektima TPO Fondacije su govorile profesorica Zilka Spahić Šiljak i koordinatorica Monja Šuta-Hibert.

Povezane vijesti:
http://vlada.ks.gov.ba/aktuelnosti/novosti/realiziran-trodnevni-seminar-za-nastavnice-i