Januar 2017

DRUGA RADIONICA SVJETSKOG ETOSA
ZA OSNOVNE ŠKOLE TUZLANSKOG KANTONA


Početkom 2017. godine TPO Fondacija je nastavila sa realizacijom projekta ''Svjetski etos u školi'', odnosno procesa integracije različitih obrazovnih materijala svjetskog etosa u redovne nastavno-obrazovne procese u Bosni i Hercegovini.  U skladu s tim, u prostorijama Pedagoškog zavoda Kantona Tuzla, 16. i 17.01.2017. održana je druga radionica svjetskog etosa za nastavnike i nastavnice osnovnih škola Kantona Tuzla. Tom prilikom, 23 nastavnika/ce Islamskog odnosno Katoličkog vjeronauka i predmeta Društvo, kultura i religija, Građanskog obrazovanja, Matematike, B-H-S jezika, Informatike, Istorije, Njemačkog jezika i Hemije imali/e su priliku steći temeljna znanja koja se tiču svjetskog etosa i njegovih potencijala u obrazovnom sektoru kao i neke od metodologija učenja i podučavanja karakterističnih za kolaborativni pristup radu. Radionicu su održali prof. Zilka Spahić-Šiljak, mr. Monja Šuta-Hibert uz gostujuće predavanje Izeta Numanovića, stručnog savjetnika Pedagoškog zavoda KT i fra Franje Ninića, katoličkog teologa. Prof. Zilka Spahić-Šiljak je u svojim predavanjim posebnu pažnju posvetila temeljnim odrednicama koncepta svjetskog etosa kao i svjetskog etosa u odnosu na suvremene izazove društva u kojem živimo, dok je gospodin Izet Numanović svoja predavanja fokusirao na kontekstualizaciju svjetskog etosa u odnosu na Bosnu i Hercegovinu. Fra Franjo Ninić je svoj predavački doprinos usmjerio na utemeljenja svjetskog etosa u tri najveće monoteističke religije, a Monja Šuta-Hibert je bila zadužena za praktični odnosno didaktički segment ovog dvodnevnog seminara.


Na kraju seminara, svi učesnici i učesnice  su dobili/e certifikate za uspješno učešće kao i niz odgovarajućih publikacija i didaktičkih materijala.

POVEZANE VIJESTI:
http://pztz.ba/Pregled.aspx?grupanaziv=
Aktuelnosti&idn=298&arh=1&idgrupa=1